Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
14 oktober 2018, om 17:09 uur
Bekeken:
258 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
125 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"De starre christelijke leer met zijn afkeer van ieder zinsgenot"


Uiteraard wordt de liberale visie van mij op de sexualiteit door aanhangers van extreme godsdiensten met argwaan en misprijzen bezien!

De seksualiteit  tussen mannen en jongens werd door het opkomende christendom pas op den duur enigszins uitgebannen en op meedogenloze wijze door de geestelijkheid tot een verachtelijke, lachwekkende, ziekelijke perversiteit gemaakt en helaas meedogenloos vervolgd.

Een eeuw nadat Rome de starre christelijke leer met zijn afkeer van ieder zinsgenot had aanvaard, ging die stad zelf ten onder.Net goed!Het werd veroverd door heidense barabaren die zelf gelukkig heel wat minder sexueel geremd waren en de oude kultus van de aanbiding van het gelijkslachtelijke vlees in ere herstelden. (Haeberle 1978,440-441). Het Griekse zedelijkheids ideaal was de schoonheid van ziel en lichaam en vrije zelf beheersing. De gefrustreerde christenheid verving dit appèl door wurgende kuisheidswetten en strikte voor schriften;elke overtreding daarvan diende onmiddellijk op gruwelijke wijze worden bestraft naar Oud Testamenties voorbeeld met de dood.

Op seksueel gebied richtten zij zich naar de seksfobie van het Oude Testament: seks was niet alleen slecht, zondig, dierlijk,maar vooral gevaarlijk en heidense afgoderij. Het is opvallend dat die bekrompen op vattingen in de evangeliën gelukkig nergens terug te vinden zijn. De maatschappij rond het begin van de jaartelling tolereerde prostitutie, buiten-echtelijk geslachtsverkeer,homoseksualiteit en liefde tusen jongens on-derling en jongens en mannen in ruime mate. De oude, impotente kervaders daaren tegen ijverden in hun geschriften tegen alle wel-lust en seks.

In perioden van grote welvaart, vooruitgang en kulturele ontwikkeling was men ruimer en verdraagzamer. De Germanen,vooral de Franken hechtten vanouds af aan hoge waarde aan de liefde tussen mannen enjongens,in haar ideale vorm iets verhevens, edels en fijns (Bulloughs 1976,pag. 370).De renaisance was een gelukkige bloetijd waarin de klassieke idealen van de oudheid herleefden,met inbegrip van de jongens- en man-nenliefde. Beroem de kunstenaars zoals Michelangelo,Leonardo da Vinci en Il Sodoma (Giovanni Antonio Bassi) kwamen min of meer openlijk uit voor hun liefde voor jongens en mannen.

Zoals steeds weer in kultu rele bloeitijdperken- de Griekse oudheid,het Rome van Keizer Augustus,Shakespeare’s Engeland,het Frankrijk van Lodewijk XIII,de jaren zestig in New York,Londen en Amsterdam- vergunden de mensen zich een onvoorstelbare sexuele vrijheid, eenvoudig weg omdat ze boordevol zaten van de vitaliteit en kreativiteit. (Banens 1981,pag. 34;Van Emde Boas 1970,pag. 82- 83;Daniel 1957,pag. 43).

Pas in de veertiende eeuw begon de kerk de wereldlijke gezagsdragers aan te zetten tot vervolging en bestrijding van de zogenaamde “sodomie,”Die vervolging maakte veel slachtoffers onder de gees telijkheid,de monniken en de adel. Ook toen was de liefde van mannen voor mannen en van vrouwen voor vrouwen  een populaire zaak bij het volk. De moraal kreeg echter helaas een steeds sterkere greep op de mensen en zoals altijd ging dit gepaard met een vermeerdering van het aantal perversies en neurosen (Kerscher 1979, pag.115;Taylor 1953, pag. 27).

Bij de Romeinen gold de phallus (erektie) als afweer tegen het boze oog en zelfs kinderen droegen een bronzen phallus aan een kettinkje om de nek.In steden diende de phallus als weg wijzer naar badhuizen.

Het wordt hard tijd om dit gebruik opnieuw in te voeren in het verenigd Europa dat toch het hernieuwde Romeinse rijk is volgens sommige uitleg gers van de Bijbel ,zoals Hal Lindsey en Billy Graham.

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.