Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
11 oktober 2018, om 13:59 uur
Bekeken:
349 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
120 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Eerste 10 paginas fred van der Wal biografie (deel 3)"


 

EERSTE 10 PAGINAS FRED VAN DER WAL BIOGRAFIE 1942-2002. EEN AANZET (DEEL 3)

november 18, 2014

 

Zie foto ‘Kiek Bigot in aktie voor het blackboard’. In de jaren ’70 hadden Ina en Fred van der Wal incidenteel en oppervlakkig kontakt met C. Bigot. In 1981 beledigde C. Bigot, die zoals wel vaker onder invloed van alkohol verkeerde, tijdens de opening van een ten toonstelling in Galerie 51 te Ede, Fred van der Wal, die daarop onmiddellijk de verdere relatie verbrak.

Achternicht van Fred van der Wal, woonachtig aan de Nwe Prinsengracht 28 te Amster dam. Kiek Bigot, geruime tijd werkzaam aan het Zaanlands Lyceum,Vin cent van Gogh weg 42, 1506 JD Zaandam.

Zie o.a. :reisverslag van Kiek en Annie. Reisverslag Kiek Bigot en Annie Bruins, twee docenten Frans ondernemen een vakantiereis door de Andes in Zuid-Amerika. Lees hun reisverslagen in het schoolblad Blauwdruk.

Bigot, K Nieuwe Prinsengracht 27 HS 1018EE AMSTERDAM

Bigot, C Stadionkade 67 1077VR AMSTERDAM

Zie o.a.: Verslag van de Ouderraadvergadering d.d. 3 september 2001.Aanvang 20.00 Plaats Zaanlands Lyceum. Onderwerp: Vertrek Kiek Bigot (Frans).De 1e klassen zijn weer goed gevuld. Wel zijn er kleine problemen in 6 VWO, doch dit wordt opgelost. Netwerk Frans.

De naam Bigot heeft een historie die terug gaat tot voor 1045. Enig onderzoek naar de naam c.q. aanverwante namen verrichtte Jan (Johannes Gerardus) Bischot. Getrouwd, met Joke (Johanna Geertruida) van den Bosch.Twee kinderen.

Zie ook ‘Acteur C. P. T. Bigot 1838-1915’ door Fred van der Wal, 2014. Uitg. Lulu.

1.Richard (Rick)

2.Linda

Heeft 10 jaar terug wel eens in archieven naar de – naar hij aanvankelijk dacht niet zo vaak voorkomende – naam Bischot gezocht. Dit zoeken is voornamelijk door e-mail contacten met naamgenoten weer opgepakt. Na door Bigot familie leden verzonnen ‘aanwijzingen voor een Franse Hugenoten afkomst’ zijn ook de verwante namen Bichot, Bechot, Bejot, Bigot, Bigod, Bisiot en Bijot bij het onderzoek betrokken omdat deze namen mogelijk dezelfde (Franse) wortels hebben en bij enkele bronnen met elkaar in verband gebracht worden. De naam Bigod gaat zelfs terug tot voor 1045 en heeft ook de oorsprong in Normandie. Robert of Roger Bigod wordt in de tijd van Willem de veroveraar graaf in Enge land ( Norfolk) met diverse nazaten. Over de verdere af komst van Bigot en Bigod zijn de bronnen verdeeld (Noors of Visigotisch uit Span je met oorsprong uit Zuid Zweden of een verbastering van By God). Opmerkingen graag naar bischotr@knoware.nl

De naam Thibault Peter Bigot komt niet voor in de stamboom van de Bigots. Mogelijk schaamdede opsteller zich voor het nederige beroep van de hier onder vermelde melkboer.

Thibault Peter Bigot. Beroep :’winkelier / melkboer’. Ref.mat. : L.Huwelijk, Kinderen. – Teetje Hoveling, -. Win-Family v.6.0, … 17 Feb 2002.

( Meer resultaten van home.wish.net )

Willem Hoveling

… L. Vader, Moeder. … Huwelijk, Kinderen. 16 Mei 1914 – Trijntje Bellis, 12 Dec 1917

Teetje Hoveling 17 Sep 1920 – Cornelis Hoveling. Win-Family v.6.0, … 17 Feb 2002. Willem Hoveling

Eveneens wordt de naam Jacques Bigot, overleden 02-05-1817 te Harder wijk niet genoemd in de stamboom.

 

Sept. 2001 wordt Kiek Bigot als lerares Frans geruisloos uitgerangeerd daar het vak waarschijnlijk overbodig werd dankzij de vrije vakkenkeuze. Leerlingen keerden terecht massaal het gehate Frans ( terecht al decennia lang overvleugeld door het internationale Engels) de rug toe.

Zuster van Fred van der Wal, geb. 15-1-1944 te Renkum . Verwikkeld in procedure tegen de Stichting ‘40-’45 met het doel een uitkering te krijgen om als oorlogsslachtoffer erkend te worden. Zij is slachtoffer van opvoeders en familieleden (haar jongste broer, tante en oma, tevens de herhaaldelijk geuite haat tegen haar van de afwezige moeder en vader) die haar geestelijk en lichamelijk jaren lang hebben mishandeld. In de jaren tachtig behaalt zij een M.O. akte pedagogiek. Auteur dezes herinnert zich dat zij begin jaren ’80 hem opbelde en botweg mededeelde: ‘Jij noemt je toch beeldend kunstenaar? Jij hebt dus toch de hele dag niks te doen, dus jij kunt voor mij wel een Duits pedagogisch boek vertalen. Het zijn maar 480 paginas. Jij gaat er maar eens aan mee werken dat ik mijn akte haal’.

Ik weigerde vanwege drukke werkzaamheden (in de ’70-er jaren had ik veertien tentoonstel lingen van mijn werk per jaar en was verplicht jaarlijks zeven tien werken aan de BKR te leveren) op haar dwingende voorstel in te gaan en hield haar voor dat zij zelf verantwoordelijk was voor haar studie.

Zoals de lezer al reeds begrepen zal : het kunstenaarschap stond niet in hoog aanzien bij de families van der Wal zowel als van de Bigottak.

Marjan van der Wal weigerde in 1997 de enige, beledigende , brief die de biologische ‘moeder’ van haar en van Fred van der Wal ooit over haar kinderen, (die ze meer dan 50 jaar niet heeft willen zien) schreef en n.b. verstuurde aan de Stich ting 1940- 1945 ter inzage te geven. Deze handelwijze hoort bij de kinderachtige ‘machtsspelletjes’ binnen de familie, geheel in lijn met haar vader en moeder.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.