Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
5 oktober 2018, om 18:45 uur
Bekeken:
253 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
128 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam"


31 juli 2001

In antwoord op je brief d.d. 9 febr. het volgende:

Ik had niet bepaald verwacht dat het opzeggen van de vriendschap je eigenlijk iets zou uitmaken,maar uit Ina haar verslag doet het je blijkbaar wel degelijk iets.Waarom is mij ook niet helemaal duidelijk,want waar onze raakvlakken liggen is mij bijv. niet helemaal helder,maar ik wil er toch op in gaan alhoewel dat aanvankelijk niet mijn bedoeling was.Wie breekt met een ander doet dat grondig en keert nimmer op zijn schreden terug is tot nu toe mijn devies altijd geweest!(Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam en daar wil ik nog wel een handje aan mee helpen ook!)
Mijn briefje toendertijd heb ik beslist niet in een opwelling verstuurd,maar welbewust geschreven na een lange periode van onvrede met verscheidene voorvallen sinds 1991 tussen jullie en ons,die mij deden besluiten tot een definitief afscheid.
Men kan,zoals bekend in orthodoks gristelijke kringen,zowel als in de vereniging Christian Artists (na te vragen bij die lichtelijk nerveuze,broodmagere,goed geklede,geparfumeerde en gekapte,charmante mevrouw Ria La Ri vière,die langzamerhand ook van wanten weet en misschien dan wel niet uit de hoofdstad afkomstig is maar als goede tweede uit de grote havenstad),zelfs op naaldhakken over mij heen lopen,indien hij/zij dat wenst,daar heb ik totaal geen probleem mee,integendeel,ik houd wel van wat aangenaam divertissement voor één of meer vrijgevochten dames en heren al of niet in klup verband,maar ik sta onder geen beding hele marsen toe met de fanfare voorop,gevolgd door een peleton randdebiele dansmariekes op tot over de horizon voort klepperende klompen en de dorpsdrumband van Gaait Jan Kruutmoes en Lubbert van Gortel voor toe.Zelfs aan mijn incas seringsvermogen en geduld met de “griffermeerde” medemens komt een einde!Een gezonde zaak dunkt mij,zeg nou zelf!Doch genoeg gerailleerd!Ik dien één en ander serieus te behandelen!Zegt men in de wandelgangen.

Ina heeft bij jullie thuis enige tijd geleden gepoogd een antwoord te krijgen op vragen die we ons stelden t.a.v. onze wat mistige relatie met jullie en daar geenzins een antwoord op gekregen zoals ik begreep uit haar relaas. Ontwijkende geprekstechnieken passen wellicht in de moderne bedrijfskultuur van de jongere generatie die na ons komt;ik ben daar echter niet van gediend,noch van ondersteboven of geïmponeerd en bovendien doorzie ik deze aan een zijtak van de gedragstherapie ontleende manipulatieve inhoudsloze tot niets leidende aangeleerde assertiviteit methodes direkt.Wie slimmer poogt te zijn dan Fred van der Wal zal van goeden huize moeten ko men!Gestorte tranen imponeren mij al helemaal niet,want die zijn bij zomerse temperaturen van achter de ketel van de centrale verwarming in no time opgedroogd en wat kopen we d’r allemaal voor?Niks toch?Huilen is voor ons allen te laat.
Tevens heb ik uit een en ander begrepen dat het de al lang totaal vergeestelijkte,etheriese,helaas licht labiele, ge makkelijk beïnvloedbare André niet veel uit maakt (zoals ik wel verwachtte.Nog even en hij is geheel vergeeste lijkt,totaal doorzichtig en zo gewichtsloos van braafheid dat hij vanzelf omhoog valt en ten hemel vaart gelijk He noch) en misschien heeft hij ook wel gelijk.Er zijn zes miljard mensen op aarde en de een lijkt moeiteloos inwis selbaar voor de ander.De wegwerpmens,nietwaar;laten we daar maar voor het gemak en de lieve vrede van uit gaan.In Zijn ogen zijn wij immers niets en van nul en generlei waar de en dat komt alweer goed uit en daar dien en wij geregeld de harde konsekwen ties uit te trekken.Zodoende dus en daar dient men zich dan ook naar te ge dra gen. Het moge geen verrassing voor je zijn;loyaliteit,mededogen ,sym pa thie of naasteliefde is mij als wolf in schaapskleren vanouds geheel en al onbekend.

Ik wil toch even een aantal voornaamste oorzaken voor mijn door jou onlangs geretourneerde schrijven explice ren.Het is wel kenmerkend dat jullie tussen 1989 en 2000 zonder aarzelen altijd de partij kozen van die fijne christenen die ons opzettelijk benadeelden, belachelijk maakten, oplichtten ,belasterden en/of besodemieterden.
Hier onder enige voorvallen:

In 1991 verlieten Ina en ik jullie onzinnige “bidclubje voor de buurt” daar de gereformeerde mej. Clara V. ons liever zag verdwijnen opdat de aandacht geheel op haar weinig appetijtelijk persoontje en haar grote neus zou kunnen vallen. Jullie kozen toen overduidelijk haar kant. Ons kent ons wat gereformeerden betreft. Op dat moment was voor mij de vriendschap- for what it’s worth- over.
Herhaaldelijke malen heeft de conflictueuze Clara V. getracht huurders van mij tegen mij op te zetten en ten minste een maal gepoogd zich niet aan het door haar ondertekende huurkontrakt te houden.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.