Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
25 juli 2018, om 20:36 uur
Bekeken:
211 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
102 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Uw evangeliese,minder ontwikkelde geloofsgenoten zijn meestal..."


Uw evangeliese, minder ontwikkelde geloofsgenoten zijn meestal nogal geschokt als U als beeldend kunstenaar vanuit Uw belangstelling voor body art, performances en conceptuele kunst onderzoek doet naar de historie van het sadomasochisme, homoseksualiteit, homo-erotiek, travestie, biseksualiteit en lingeriefetisjisme,die zoals iedere eerstejaars akademiestudent weet, allemaal verwijzen naar bepaalde kunstvormen en scholen als De Oostenrijkse school of de Art Noir scene van Los Angeles.

 Vooral die hypokriete,fatsoenlijke E.O. aanhangers die achterbaks stiekum de kut…pardon,de kat in het donker knijpen plakken daar meteen een eigentijds evangelies bekrompen etiketje op.Zij spreken dan over “ aberraties” of “tegennatuurlijk” en vooral over “ de vervloekte wijze van omgaan van So dom.”

Ze stellen homosexuelen, travestieten, biseksuelen, lingeriefetisjis-ten en moderne kunstenaars gelijk aan vuige moordenaars, dieven, oorlogs-misdadigers, geesteszieken, hoereerders, psychopaten, kinderverkrach-ters,nazis en knapenschenners.

Niet dat het mij iets uitmaakt,want de mening van een stelletje half bijgelovige onderontwikkelde halve zolen deert mij uiteraard niet.

Natuurlijk kun je heel goed schrijven over dit soort onderwerpen, maar dat zulke fijn christelijke men sen  met al hun voorgewende bewogenheid zo hypo kriet op mijn onderzoek reageren zegt erg veel over hun eigen verdrongen sexuele wensen en gefrus treerde sexualiteit.De ouderling die mij het meest belasterde was door zijn dochters n.b. aangeklaagd vanwege incest.Het hele gezin liep vervolgens al jaren bij een psychologies konsultatieburo,maar er was zogenaamd niets aan de hand.Alles zou verzon nen zijn,terwijl er veel symptomen waren dat ten minste een van de meisjes sexueel misbruikt was.Ik vond het altijd erg merkwaardig dat terloopse ge sprekken die ik met de dochters over alledaagse onderwerpen voerde steevast door de desbetreffende ouderling werden afgeluis-terd. Ik kreeg onmiddellijk de indruk dat de man iets te verbergen had.

(Zie P. Vroon,” Drijfveren,” pag. 213:dikwijls wordt vanuit het gezin geen aangifte gedaan.Als het sexueel misbruik door een man is gepleegd,in veel gevallen de vader-,hoewel ook, misbruik van jongens door moeders voor komt,is de moeder bang voor de konsekwenties die gevangenisstraf met zich mee brengen:het gezins inkomen valt grotendeels weg en het aanzien in de buurt raakt zoek.En het kind heeft op haar beurt de neiging de vader niet aan de schandpaal te nagelen,omdat zij toch een bepaalde verwrongen band met hem heeft.)

De desbetreffende ouderling liep maanden lang tot overmaat van ramp ook met zijn tong op zijn schoenen als een loopse hond mijn echtgenote achter na en een tijd lang belde hij iedere dag met een andere kutsmoes op.Hij maakte zichzelf hier mee niet alleen ongeloofwaardig en belache lijk, maar liet ook zijn ware ontuchtige aard zien.Ik ver zocht de leiding van de gemeente waar deze on be trouwbare ouderling het voor het zeggen had om bij een andere Bijbelstudiegroep de studies te volg en omdat er een menings verschil tussen de desbe treffende ouderling en mij en mijn echtgenote was opgetreden en wel zo hoog opgelopen dat wij ieder vertrouwen in deze meneer hadden verloren.Het was een konflikt dat de leiding niet uit de weg wilde ruimen.Een ouderling had per defintie gelijk,zo stelde de leiding van de sekte.Zijn gezag was Gods gezag en als zodanig onaantastbaar en onbespreekbaar.Toende boven genoemde ouder ling zijn zin niet kreeg bij mijn echtgnote ver spreid de hij volgens een uitgetreden lid (woonachtig te Heerenveen) van de gemeente het gerucht dat ik een biseksuele sadomaso-chistiese fetisjistiese lingerie travestiet was, die regelmatig in dameslingerie in onze tuin (die overigens niet van de weg af gezien zichtbaar is) werd gesignaleerd en ik werd daar door vele evangeliese geloofsgenoten uit die gemeente ook nog op aan gekeken.Ze maakten bezwaar dat mijn echtgenote en ik voor aan in de kerk zaten en aan het avondmaal deel namen,want dat werd ont heiligd als ik daar met mijn artistieke vingers aan kwam.Niet dat het mij allemaal ook maar iets uitmaakt;bovendien was het een uitstekende reden om met mijn echtgenote de desbetreffende gemeente waar in de meerderheid de achterbakse roddelaars kerk-ten niet meer te bezoeken.

Opgehitst door de ouderling in kwestie en een gefrustreerde sektariese leraar tekenen Henk P.,be stuurlid van Christian Artists meende een echtpaar dat lid was van d egemeente waar wij kwamen en waarvan de vrouw schilderde,ruzie met mij te moe ten zoeken.Het konflikt liep hoog op en sleepte meer dan een jaar voort.Verzoeningspogingen die ik voorstelde werden aanvankelijk volgens goed christelijke wijze bot afgewimpeld.Dominee slap janus Meindertsma wilde zijn vingers er niet aan branden en al helemaal niet bemiddelen. Uiteinde lijk werd het konflikt bijgelegd,nadat ik gehoord had dat de schilderes overspannen was geraakt door een en ander.Zo ver wilde ik het nu ook weer niet laten komen.

Je wordt al snel verdacht binnen een evangeliese of Pinkstergemeente,je bent meteen in orthodox chris telijke kringen gecorrumpeerd of “ subjektief betrokken bij een smerig zaakje” en dus besmet en partijdig en daarmee de in het ontuchtige vlees neer gedaalde antichrist zelve.De jonge,op het eerste gezicht als een bleke slapjanus ogende doch zeer po tente dominee van bovengenoemde evangeliese sekte uit Heerenveen wilde wel heel erg graag met mij mee naar Amsterdam,dat Sodom en Gonorrhoe van het Noorden.Ik vond dat onmiddellijk erg verdacht, want in Amsterdam zit ik voornamelijk in bibliotheken,archieven of antiquariaten en musea en voor ontuchtige onzin,minnaressen bij de vleet of het onder beeldende kunstenaars meer gangbare hoerenlopen heb ik gewoon geen tijd.Waar schijn lijk dacht hij dat ik daar de hele dag langs de hoeren kasten op de wallen loop met mijn lul als richting aanwijzer in mijn ene hand en een paar meier in mijn andere.Ik ben nog nooit naar de hoeren geweest en zal dat hoogst waarschijnlijk ook van mijn leven nooit doen.Ik vind dat meer geschikt divertissement voor stiekeme,onbetrouwbare, lichte lijk labiele dominees met sexuele problemen die veel te lang in Kampen zijn blijven hangen en daardoor niet meer helemaal weten waar in de psychosexuele klok de klepel hangt.

Na mijn verdediging in een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van het sado-masochisme binnen een vaste relatie of eventueel geinkorpo reerd in een huwelijkssituatie als acceptabele levens stijl hoorde ik allerlei smerige roddeltjes.Een jaar tevoren had ik een ode geschreven in een ingezon den stuk aan de travestiet,verlucht met een foto,zei men in de wandelgangen van menig christelijke sekte.Mijn brave geloofsgenoten,fatsoensrakkers van den beginne, zeiden:Hoe kan zo iemand zich daar bezig mee houden,dan moet hij zelf toch ook…

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.