Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
30 augustus 2017, om 11:01 uur
Bekeken:
318 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
225 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

". Hij stelt aarzelend voor...."


. Hij stelt aarzelend voor een boek met kunstreprodukties te kopen. Het enige waar hij op kan komen in zijn onervarenheid met het vrouwelijk geslacht. Els wil echter geen kunst boek.

“Gewoon boek dan?”

“Nee! Ook niet!”

“Bloemetje?”

“Nee, al helemaal geen bloemetje! Bloemetjes krijg ik elke week al van je! Verzin eens iets originelers, zeg!

“Fles?

“Nee!”

“Met inhoud?”

“Nee!”

“Kersen op sap?”

“Nee. Ook niet!”

”Wat dan?” vraagt hij vertwijfeld. Hij heeft geen idee wat hij een jonge vrouw moet geven, behalve zijn aandacht, medeleven, hand of  met enige regelmaat de obligate brandende kussen, zoals hem ge leerd is door de zeer ervaren Els, die geen genoeg kan krijgen van de eindeloos durende urenlange vrijpartijtjes op de kamer van Fred.

”Een bodylotion,” beslist Els uiteindelijk voor hem, omdat hij het op geeft.

“Bodylotion? Wat is dat? Nog nooit van gehoord!”

Welk merk? (Burning Desire? Silk Passions?)

Zit het in een flesje of een potje? Het wordt  “Desert Flower”.

”Wilt U er een roze strik omheen doen?Het is voor de verjaardag van mijn vriendin, die is nu eenmaal gevoelig voor sentiment!” dringt hij bij de verkoopster aan. Hij is met behulp van goede raad van Els geslaagd voor het eerste examen!

Ondanks dat Els en Fred elkaar de hele dag zien op school bellen zij elkaar elke avond om acht uur even op als zij tenminste de avonden niet met elkaar eensgezinder dan ooit (zoals gewoonlijk op- of in bed) hebben door gebracht. De vader van Els beweert dat zij gek op Fred is. Op de avond van de moord op John F. Kennedy[1] 22 no vember 1963 is Fred naar de bibliotheek in Heemstede geweest, komt om kwart over negen  thuis als hij geschokt het nieuws ver neemt. Vlak daarna belt Els hem op met het nieuws.

Zomer 1965 brengt Fred een week door in het door haar ouders gehuurde huisje in Callantsoog, helaas ook in het gezelschap van haar broer, zusjes en weinig vriendelijke ouders, die hem nog steeds niet accepteren, maar doorgaans onder voorbehoud tolereren. Na de vakantie moet er door zowel Fred als Els worden gestudeerd voor het hoofdakte examen.Fred heeft er weinig zin meer in om een leven lang schoolmeester te spelen en gooit er het laatste jaar met zijn pet naar. Veel liever maakt hij uit oude tijdschriften surrealistiese kolla ges. Hij denkt nog steeds na over een loopbaan in de reklame. Hij maakt gedichten van uitgeknipte fragmenten uit reklameteksten en advertenties[2], o.a. het bij een brand in zijn Amsterdamse atelier in 1981[3]  verloren gegane surrealistiese, voor sommigen misschien pornografiese poweem  “Schoolkind Paul wordt gratis gewiegd in an ti slipbedjes.”[4]

De relatie met Els begint na een paar jaar zeer intensieve omgang met elkaar en onder de druk van de studie en de aanhoudende pressie van de wederzijdse familieleden aardig te bekoelen. Als Fred aan Els voor haar lijst met studie onderwerpen van het examen psychologie een studie van een Jungiaanse[5] Nederlandse psychiater aanbeveelt waarin het individuatieproces uitstekend wordt beschreven is het voor haar de zoveelste aanleiding “op geloofsgronden” weer een nieuw meningsverschil te scheppen omdat de behandelde vrouw in de studie  biseksueel is[6] èn psychies (tijdelijk) gestoord is. Fred en Els spreken ondanks verschil van inzichten op bijna elk gebied toch samen naar het stuk van Sartre[7] te gaan “Gesloten huis” dat in de Stadsschouwburg te Haarlem wordt vertoond om een laatste en defi nitieve poging tot verzoening te wagen en een nieuw begin te ma ken. Fred heeft er eigenlijk al lang genoeg van[8] en bestelt wel de kaartjes maar gaat met een andere vriendin[9] er naar toe. Els is woe dend dat hij niet op tijd voor kaartjes heeft gezorgd. Fred, die zoals bekend, bepaald niet in zijn eerste leugen is gestikt, beweert dat hij te laat was en alles reeds uitverkocht toen hij er naar vroeg.

 

De huiselijke situatie bij Fred van der Wal in het grootouderlijk huis[10] is vanaf het begin al verre van ideaal.[11]De grootouders en tante[12] hebben veel bezwaar tegen de positief christelijke signatuur van Els[13], zoals de ouders van Els weer bezwaar hebben tegen de  li berale achtergrond van de opvoeders van Fred[14]. Zij doen van alles om de relatie tussen  Els en Fred moeilijk te maken. Uiteindelijk sla gen zij er in om hen uit elkaar te drijven. Als Fred een nacht bij Frie da[15] blijft slapen, omdat hij de laatste trein van uit B. mist, bellen ze het voorval door aan de ouders van Els. De relatie[16] tussen Els en Fred is dan voor goed voorbij[17]. Zijn brieven worden ongeopend ge retourneerd. Een paar maanden later verlooft zij zich met een gerefor meerd  jeugdvriendje[18] die een baantje aan een tweemansdorps schooltje in Drenthe heeft[19]. De honderden fotos die tussen 1963 en zomer 1965 genomen en betaald zijn door Fred  krijgt hij van Els niet terug.


[1] Voor menigeen is Kennedy in de zestiger jaren een kopie van de Heere Jezus. Pas veel later worden zijn mafiakonnekties bekend en zijn overspelige gedrag.

[2] Hij wist niet dat beat auteur William S. Burroughs hetzelfde procedé heeft ge bruikt.Pas aug. 2001 neemt hij daar kennis van in een artikel over deze auteur in de VPRO gids.De cut up methode is een be trekkelijk simpel collage idee;neem een tekst, knip ‘m in stukken,plak die in al of niet willekeurige volg orde aan el kaar en zie daar;kreatief met kurk.Bingo!U heeft een nieuwe tekst.Surrealisme voor arbeiders verklaard.

[3] De brand wordt door heroinedealers abusievelijk gesticht in de doodlopende gang waar het atelier (15 meter boven de grond), van Fred van der Wal aan ligt, maar de bedoeling van de daders, niet betaalde Amsterdamse drugsdealers, was het atelier van de aan heroïne verslaafde kontraprestatieschilder Luke Kleiman,een atelier dat spiegelbeeldig aan de andere kant van het gebouw lag, in de hens te ste ken. Als Fred van der Wal (doorgaans 7 dagen per week van 9 – 6 en van 19.30-24.00 uur in het atelier aanwezig, in tegenstelling tot de christelijke kunstenaar Leo van den Bos, die er ternauwernood was bij gebrek aan “inspiratie”) die dag in het atelier was geweest zou hij er nooit levend zijn uit gekomen. Sommige E.O. aanhangers zagen het duidelijk als “Gods leiding” m.a.w., banaler gezegd: Fred van der Wal mocht nog niet dood. Enkele kristelijke kollegaatjes vonden het ech ter een prima idee als Fred van der Wal toen het loodje had gelegd.

[4] De woorden  “schoolkind Paul” verwijst naar een vrijpartijtje dat de hartstoch telijke Els als tussendoortje in Amsterdam heeft met een (manlijke kandidaat;de lesbiese variant van het menselijke sexuele gedrag was toen nog niet zo populair als nu) medeleerling van de gereformeerde kweekschool.Als te genprestatie gaat Fred met de weelderige Monique de M. op stap.Voor wat,hoort wat!Haar moeder roept verbaasd uit als zij er van hoort: ”Gutteguttegut!Het lijkt Sodom en Gomor rha  wel!” Voor de heetbloedige  Els is het echter de normaalste zaak van de we reld. Door de week wil zij niet “zonder” zitten. Een gezond standpunt, zo dunkt ons! Vervolgens acht Fred van der Wal zich wat wederzijdse sexuele trouw betreft dan ook nergens meer aan gebonden. Voor wat, hoort wat en oog om oog, tand om tand is het devies van onze artiest altijd geweest!

[5] Verplicht was o.a. “ Introduction to the psychology of Jung”. In 1964 leest Fred van der Wal de autobiografie van Jung “Herinneringen,dromen en gedachten”.Hij is jaren lang diep onder de indruk van Jung.

[6] Bi- of homoseksualiteit was voor Fred van der Wal nooit een issue om over te strijden met Els D. Sexuele identiteit vond en vindt hij als sexueel uiterst tolerante kunstenaar nog steeds volledig onbelangrijk.

[7] In de tweede klas van de Da Costakweekschool zijn de leerlingen verplicht Sartre in het Frans te lezen, maar ook een naturalist als Guy de Maupassant. Fred van der Wal interesseert zich steeds meer voor de existentialisten na het vertalen van het verplichte “ Existenzphilosophie und Pädagogik” van auteur Bollnow.

[8] De voortdurende uitingen van haat en minachting aan zijn adres en de tegen werking op vrijwel elk gebied door zijn eigen familieleden zowel als die van Els, in kombinatie met de grote studiedruk van het hoofdaktejaar en de weekenden die gevuld worden met allerlei aktiviteiten en gedwongen bezoek aan evangelische konferenties beginnen duidelijk  hun tol te eisen van Fred, die maanden lang op de rand van een zenuwinzinking verkeert.

[9] Zie foto. De vier jaar oudere licht nymfomane, door de sexuele wol geverfde  kleuterleidster Frieda Tissing. De relatie met haar duurt tot januari 1966. Dec.’64 neemt hij deel aan het kerstdiner bij haar familie Tissing in Hillegom en krijgt een garnalencocktail te verwerken, iets waar hij van gruwt. Zonder een spier te vertrek ken eet hij het gerecht op, gade geslagen door de andere familieleden die door Frie da zijn ingelicht dat hij  niet van sea food houdt. Voor zijn eerste examen onder deel die avond is hij geslaagd. De tweede test betreft “Mandarijnen op Zwavel zuur” van auteur W.F. Hermans dat net een jaar geleden uit is gekomen en veel op zien baarde in (zowel binnen- als buiten-) literaire kringen. De vader van Frieda vraagt hem of hij van de inhoud van het boek op de hoogte is. Uiteraard kan hij daar over mee praten. Kleuterleidster Frieda wordt binnen enkele maanden opgevolgd door verpleegster Sarina, die weer ingewisseld wordt voor studente Frans Aletta, de studente pedagogiese akademie Coby, account executive Minouche, opgevolgd door een verloving met de donkerharige lerares Nel H., een relatie met de blonde receptioniste Yvonne, vervolgens met de bisexuele admini stratief medewerkster Mila, het bisexuele Leidsepleinmeisje/studente akte Ns Catherina S.,  de voluptueuze bisexuele verkoopster Monique, de bisexuele  fysiotherapeute Marijke en –last but not least- lerares textiele werkvormen Ina Bosse, waar mee hij 15 jan. 1969 te ’s Hertogenbosch huwt. De auteur moet toe ge ven dat de kunstenaar het met de monogamie niet echt altijd even nauw heeft ge nomen zoals menig kunstartiest. Auteur dezes gelooft dat Fred van der Wal niet zo zeer op sex uit was maar meer op intimiteit. Dat het een het ander niet uitsluit mag bij de gevorderde lezer langzamerhand bekend worden verondersteld. Tijdens zijn huwelijk met Ina Bosse zijn na diep gravend histories onderzoek twee buitenechte lijke  relaties aan het licht gekomen. De eerste met kleuteronderwijzeres Ella H. te T. en de tweede met de donkerharige Audrey Hepburn medewerkster van het Rijks museum te Amsterdam, Karin K., wonende Hogeweg 17,  Amsterdam Watergraaf smeer.

[10] Zie foto. J. C. van Oostzanenlaan 6, Heemstede.

[11] Als Fred van der Wal in 1996 de familie Deutekom bezoekt na dertig jaar, zegt mevr. Deutekom suikerzoet tijdens het moeizaam verlopende bezoek: ”Je had het niet zo leuk bij je grootouders, hè?”

Fred van der Wal antwoordt ernstig en wat korzelig dat wat zij “niet zo leuk” noemen een eufemisme is voor de hel die hij daar jaren lang heeft mee gemaakt. Het woord eufemisme blijken de Deutekommen echter niet te kennen. Aanwezig is een, overigens charmante, goed ogende dochter van Els D., die door zit te zagen over een vriendje dat aan bungee jumpen doet. Ze vertelt dat haar ouders in Zuid wolde wonen. Een van de dochters van Els blijkt als kleuter leukemie te hebben ge had. Het doet Fred weinig, dit soort larmoyante mededelingen over het wel en wee van een ex-geliefde. Hij vindt dat ze haar verdiende loon heft gekregen.

Aug. 2001 fotografeert Fred van der Wal het pand aan het Mariotteplein. De hoog bejaarde Daan Deutekom zit voor het raam tevreden zijn krantje te lezen. Niet lang daarna verhuizen de Deutekoms naar de Kalmoeshof.

[12] Zij bellen de ouders van Els eenmalig op en uiten diverse beledigingen t.a.v. de gereformeerde signatuur van de familie Deutekom. Nooit hebben de beide families met elkaar kennis willen maken. De ouders van Els namen dit Fred van der Wal volkomen ten onrechte kwalijk.

[13] Zich voornamelijk uitend als een mix tussen fundamentalisties christendom en bekrompen burger mansfatsoen.

[14] De druk van de wederzijdse familieleden en de studiedruk van een studie die hij niet zelf heeft gekozen worden Fred eind 1965 bijna fataal. Hij weet het met moeite in zijn eentje te rooien, maar het was wandelen langs de rand van de af grond. Hij verkeert op de rand van overspannenheid. De psychiese druk was te groot. Het is de vraag of de kunstenaar de beschadigingen van de eerste 25 jaar van zijn leven ooit geheel en al te boven is gekomen. Auteur dezes gelooft van niet, doch met zekerheid is niets meer vast te stellen na de voortijdige dood van de kunstenaar (leefde 30-10-1942 tot juli 2003 ), die vele gruwelijke geheimen mee nam in zijn anonieme graf.

[15] Zij was lid van de NVSH (Nederlandse Vereniging Voor Sexuele Hervorming) . De preutse Fred  is altijd een fervent tegenstander van dit los geslagen onsmake lijke gezelschap van partnerruil ers, exhibitionistiese afwijkelingen  en naaktlopers geweest.

[16] Als Fred met Els was door gegaan dan had hij zijn hele leven lang de onderbe taalde schoolmeester in een dorp kunnen spelen. Een andere optie was er niet. Switchen naar het bedrijfsleven was in Els haar dwingende visie geen sprake van. Over een horror scenario gesproken!

[17] Enerzijds een opluchting voor Fred die van de grote druk van Els en haar streng gereformeerde familie bevrijd is, anderzijds is daar de eenzaamheid. In elk geval gaat hij niet als jeugdleider naar een gereformeerd jongerenkamp op Schiermonnik oog van de  gereformeerde jongelingen vereniging “De Kalebieten” waar Els hem toe verplicht had, anders zou zij de relatie beëindigen. Els deelde Fred mee dat als zij getrouwd waren met elkaar zij elke zomervakantie een jeugd kamp van de gere formeerde kerk zouden gaan leiden.

[18] Els’moeder noemt hem een diktator. Els belt haar a.s. verloving met de Drentse schoolmeester, die eigenlijk veel liever boer was geworden en daar ook naar uit ziet, in okt. 1965 op triomfantelijke toon door naar Fred van der Wal, die de mede deling als een zoveelste trap achterna ervaart .Ondanks de uitslui tend negatieve ervaring en met de predikers van de liefde met een grote el  zal hij in gezelschap van echtgenote Ina tussen 1988 en  okt. 2001 regelmatig een evange liese- of pink stergemeente bezoeken. Hierna houdt zijn belangstelling  voor de door het funda mentalistiese geloof geteisterde medemens en elkaar fel bestrijden de christelijke sektes voor goed op.

[19] Na tientallen jaren sparen kunnen zij zich een smakeloze nieuwbouwwoning in de Drostenstraat te Zuidwolde veroorloven. Rond de eeuwwisseling verhuizen zij naar Meppel

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.