Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
16 juni 2017, om 17:03 uur
Bekeken:
264 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
162 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Ik ben er beter aan toe dan jij als gore uitvreter"


Voorthuizen 2-12-04

L.S. van der Wal

In al je zogenaamde schijfsels, vullis en troep, die jij voor literatuur ver-slijt, maar in wezen pornografische rotsooi zijn die strafbaar is in de zin van de wet zoals mij mede gedeeld is door de Stichting Verzet 1940-1945 die achter mij staan als ex-verzetstrijdster in het bezit van het verzets-herdenking kruisje, vermeld je o.a. dat je altijd maar wat aan liegt, dat heb ik al veel eerder gemerkt uit verhalen over jou die de ronde doen in be-paalde familie kringen. Het is dat je dat maar weet, van der Wal!

Fred van der Wal: De kwalificatie vullis is voor de rekening van brief-schrijfster die behalve de Roomse catechismus nog nooit een behoorlijk boek heeft gelezen.

Haar drie kinderen nooit gewild tijdens haar 6 jaar huwelijk, beweerde ze regelmatig? Was ze in die jaren dan afwezig of er niet helemaal bij met haar kop toen ze seksjuweel aan het spit werd geregen? Verzetstrijdster? Zoals iedereen na de oorlog in zijn/ haar verhalen “verzet” heeft ge-pleegd door een eigen geteeld sigaretje te roken, op de zwarte markt een brood voor 100 gulden te kopen of een keer naar radio Oranje te hebben geluisterd om het gewauwel van koningin Wilhelmina uit Londen te horen. Het verzet stelde niets voor. Amateuristische padvinderij van een stel halve en hele psychopaten die onder normale omstandigheden in de bajes of het gekkenhuis waren beland. Verhalen die de ronde doen in familie-kringen? Ze nam geen deel aan familiekringen. Vanaf het begin was zij een outcast waar ze zelf voor koos.

De ‘moeder’: Enige op- en aanmerkingen op jouw afgedrukte leugens: Ik ben nooit onder psychiatrische behandeling geweest van een psycholoog of psychiater.

De pastoor van ons dorp heeft mij de absolutie gegeven en ik ben vrij van elke schuld na mijn askruisje en besprenkeld te zijn met wij-water en daardoor geheiligd. Ik zal in gewijde grond begraven worden. Jij niet als anti-papist.

En ik heb nooit niet helemaal gesproken over ons uitgebreide verzetswerk, dat zo gevaarlijk was dat we met het hele gezin, jou incluis, in het concen-tratiekamp hadden kunnen belanden. Achteraf gesproken zou dat een aar-dig lesje voor jou zijn geweest, want wie niet horen wil moet voelen, mis-schien had je dan een toontje lager gezongen, want zoals de ouden zongen piepen de jongen.

Je beweert dat het slecht met mij is afgelopen? O, ja? Slecht? Hoezo slecht? Ik ben er beter aan toe dan jij als gore uitvreter en parasiet van de maatschappij.

 Fred van der Wal: Verhalen over de psychiatrische behandeling van mijn vader heb ik uit de mond van mijn grootouders en tante gehoord. De pas-toor in zijn ongewassen bevlekte soutane werd in 1963 op mij afgestuurd door de zo genaamde “moeder”.

Ik heb geweigerd het dorpspastoortje te ontvangen. De roomse rituelen deden mij denken aan de middeleeuwen.

Merkwaardig dat een zogenaaamde verzetsstrijdster het concentratiekamp ziet als ideaal opvoedings gesticht zegt genoeg over het kaliber van het voormalige verzet dat geen haar beter was dan de bezetter en dezelfde methodes wenst te hanteren.

Mevrouw heeft een leven lang haar tweede echtgenoot, een beroepswerke-loze loodgieter in de WAO verzorgd en met de paplepel als een baby ge-voerd.

Bijna een daad van verzet?

 De ‘moeder’: De jaren dat ik voor J. en S. ging zorgen deden mij mijn drie kinderen vergeten. Het was alsof ik ze nooit had gehad. Ze hebben nooit voor mij bestaan. Ik ben 9 jaar werkzaam geweest in de maatschap-pij als 4 talig steno typiste op een groot scheepvaartkantoor met door-groei mogelijkheden-ik typte de lange lijsten met aankomst en vertrek-tijden van schepen de hele dag uit tegen een hongerloontje- en wat deed jij behalve in je nest liggen rotten als verwend kring in een Heemsteedse villa en meiden achterna lopen door de zogenaamde artiest uit te hangen die je niet bent en nooit zult zijn?

De ‘moeder’: Ik heb namelijk gewerkt voor Mr. Ivo Möller, consul-gene-raal van Denemarken, een eerbaar, hoog staand persoon met een hoge status en de advocaten Mr. M.G. van Hall en Mr. A.C. Olislagers, eveneens hoog staande figuren met een moraal waar jij nog niet aan kunt tippen. Ik heb relaties in juridische kringen die het jou heel moeilijk kun-nen maken, denk daar maar eens aan van der Wal.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.