Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
1 december 2016, om 18:55 uur
Bekeken:
278 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
188 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Fred van der Wal heeft de volgende Bigots incidenteel ontmoet"


Een gevleugeld Bigot gezegde was: ”De van der Wals hebben het geld en de Bigots de culture ”.

Wat het geld van de van der Wals betrof klopte het eerste wel, maar het tweede niet. De kulturele belangstelling van bijv. Cees Bi got ging niet verder dan in de vijftiger jaren eenmaal per jaar met zijn dochter het Amsterdamse Boekenbal bezoeken waar zij mee deden aan het hoofdstedelijke, banale, burgerlijke volksvermaak van “Schrijvertjes kijken” en het deelnemen onder invloed van alcohol aan de tiepies Amsterdamse ordinaire, losbandige hos- en slemppar tijen alsmede polonaises op de klanken van een dweilorkestje of hos sen op de blaaspoepenmuziek van dixieland hoempapamuzikanten waarna het publiek ter afsluiting van de festiviteiten op weinig chi que wijze de versieringen in hun door drank opgejuinde hebzuchtige kolere van de wand rukten.

 Saillant detail: De uitgeverij Bigot & van Rossum schrapte tijdens de nazibezetting passages over Joden uit de kinderbijbel en reikten hier mede de nazivijand probleemloos de hand. (Zie:Het clandestiene boek 1940-1945, Lisette Lewin, pag. 90)

 Begin jaren vijftig was Fred van der Wal zonder enig succes korte tijd leerling van het Vossiusgymnasium . De direkteur noemde hem de slechtste leerling in de historie van het Vossiusgymnasium (klasgenoten/jaargenoten, al of niet in parallel klassen, waren de latere, gezette, brallerige, kwallerige t.v. clown Edwin “onderkin Ome Willem” Rutten (geboren met een hockeydas om), die zich zelf op dertienjarige leeftijd tijdens een schoolavond in de pauze als “show man”, “filmster” en “jazz zanger” aan Fred van der Wal voor stelde, een andere medeleerling de toen nog toekomstige clowneske soap ak teur Wik Jongsma (altijd al de leukste feestneus van de klas, nu al decennia lang gezegend met een drankprobleem, kanker en een echt scheiding volgens het goed ingevoerde schandaalblad Privé) die toen al op het schoolplein in de pauzes Dorus van Tom Manders uitste kend imiteerde (ondanks zijn slechte schoolresultaten de eeuwige jo ker), de latere auteur Martin Hartkamp (bevriend met Happy Hook er Vera “Xaviera Hollander” de Vries. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was de bijnaam van pijproker Hartkamp “De Vest dijk van de Oude Bildtdijk”), de onlangs gepensioneerde NCRV ver slaggever Wim Jansen , die als veertienjarige met bronzen stem tevergeefs bronstig achter het achternichtje van Fred van der Wal, Kiek Bigot , aan liep, de nu in de VUT vertoevende leraar Frans Sjef Doeve , de vervroegd uitgetreden hoofddocent Arnhemse kunstakademie annex kogelronde culinair specialist/beeldhouwer Joep Sterman , door zijn eveneens zeer gezette, aan hoge bloed druk lijdende echtgenote Ulrike in het bijzijn van Ina en Fred van der Wal eens spottend de manlijke “Wina Born” bijgenaamd).

Winnifred “Kiek” Bigot zat een klas van het Vossiusgymnasium ho ger dan Fred van der Wal, maar weigerde elk kontakt. Als Fred van der Wal haar groette, dan groette zij niet terug. Toen Fred dat thuis niet begrijpend aan zijn grootmoeder E. Bigot naar de reden vroeg antwoordde zij uit de hoogte: ”Een Bigot zal nooit een van der Wal groeten of kontakt mee zoeken, want daar staan wij boven als Fransen, kind.”

 Fred van der Wal heeft de volgende Bigots incidenteel ontmoet:de even oude Winnifred “Kiek” Bigot (geb. 20-9-1942 te Amster dam), haar vader Cees Bigot en zijn tweede vrouw Betty (vanaf 1985 was Fred van der Wal zonder opgave van redenen niet meer welkom ten huize van de beide echtelieden ten gevolge van een te gen hem gevoerde hetze door zijn “vader” Frits van der Wal en diens dankzij aanzienlijke erfenissen zeer vermogende tweede echt genote Truus Pfann die hem ten onrechte een door zijn tante toege kende erfenis betwistten. Fred van der Wal sprak Cees en Betty Bi got nog éénmaal in de sociëteit Arti et Amicitiae te Amsterdam in 1989. Ze kozen openlijk partij tegen hem en voor de nationaal socia liste Truus Pfann en de zogenaamde “ex- verzetsstrijder” en psychia trische patiënt Frits van der Wal), Annette Bigot in 1949 (tante Net; gehuwd met de eenvoudige huisschilder, Willem Oostervink, woon achtig op een armelijk gemeubileerde huur etage in een Amster damse volksbuurt. Dochter Nettie Oostervink huwde de onderwijzer Roelof Scholtens die in Haarlem hoofd van een BLO school was. In de jaren ’60 bezocht Fred van der Wal deze familie leden regel matig). De Bigots hebben geen enkele indruk bij de auteur achter ge laten. Hij vond ze zonder enige uitzondering nogal onbenullig, ver waten, brallerig en buitengewoon geborneerd.

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.