Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
1 december 2016, om 18:54 uur
Bekeken:
279 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
167 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Grootmoeder E.M.A. Bigot van Fred van der Wal"


Elisabeth Maria Annette Bigot geb. 1885 te Amsterdam, jongste, schromelijk verwende dochter van C.P.T. Bigot volgde na de lage re school de normaalschool; een opleiding tot onderwijzeres. Zij was de jongste uit een gezin van zeven kinderen en zou vanwege een zenuwinzinking op haar zestiende nooit les geven maar verkoopster bij de Bonneterie worden waar zij Henk van der Wal ontmoette. De huwelijksreis van het paar naar de Ahr in Duitsland waar zij de Drachenfels, Ahrbrücke in Alten ahr en Partie an der Ahr bei Loch mühle bezochten (drie verbleekte fotos van dit uitstapje bevinden zich in het uitgebreide familie archief van Fred van der Wal, dat meer dan tienduizend fotos omvat), was een van de twee keren dat Henk van der Wal –toch al geen wereldreiziger van nature -in het buitenland zou vertoeven (ook Fred van der Wal heeft een hekel aan reizen, autos en vliegtuigen. Uitnodigingen om voor eventuele ten toonstellingen van zijn werk naar Düsseldorf ( in 1968), Parijs maar ook New York (1976 en 1992)) te komen sloeg hij in de zes tiger , zeventiger en negentiger jaren af. Tevens trok hij zijn werken terug van een overzichtstentoonstelling van Nederlandse rea listen in Portal Gallery , 1972, Londen, na een door Dieuwke Bak ker , eigenaresse Galerie Mokum, gezocht onsmakelijk konflikt, waarbij de kunstschilders Teun Nijkamp en in 1976 Chris en Elsje van Geest een rol speelden). Vijfenveertig jaar later zou Henk van der Wal eenmaal Parijs met zijn jongste zoon Frits bezoeken.

 De familie Bigot, afkomstig uit Beauvais te Frankrijk, enkelen wa ren Meester kleermaker van beroep te Beauvais, Pierre Laurent Bigot, (volgens de biografie van C.P.T. Bigot echter lakenfabrikant) van beroep ontvanger der belastingen , geb. 3-2-1764, gehuwd met Marguerite Elisabeth Virgille, geb. 20-8-1773, datum huwelijk 25-1-1794, overleden te Kampen 1836 vluchtte in 1801 (Pierre Laurent, zijn echtgenote en 2-jarige zoon Thibault) en ontkwamen zo aan de guillotine waar de vader van Pierre Laurent, Charles Antoine Etien ne, geb. 1743, beroep Meester Kleermaker het leven had gelaten. Pierre Laurent was de oprichter van enkele Franse scholen in Ne derland en begon in Kampen Franse lessen te geven. Zijn echtgeno te had een kruidenierswinkel.

 (Een Bigot die waarschijnlijk niet geparenteerd is aan de uit Beau vais afkomstige Bigots was van de hofhouding van Willem IV 1748. Deze laatste vroeg een gift om rond te komen: 146 H.E.M. besluiten een eenmalige gift te doen aan de heren Van Burmania, Van Grove stins, Van Heijden, De Back, Saumaisé en Bigot, leden van de hof houding van prins Willem IV. Machtiging verleend aan de Reken kamer dit bedrag uit de Domeinen te betalen.Rekenkamer S 27, fo. 752 ).

 De koningsgezinde Pierre Laurent ontvluchtte in 1801 het Franse stadje Beauvais , dat Fred van der Wal met zijn echtgenote voor het eerst in 1990 bezocht (in de tweede wereldoorlog werd het bij de geallieerde opmars geheel in puin geschoten). Een andere Bigot werd door de kroon bevestigd als houtvester in 1814.

 De kunstenaar en zijn echtgenote (Fred en Ina van der Wal) over nachtten in 1990 in het plaatselijke hotel van Beauvais waar Fred van der Wal zijn trouwring en zijn basketballpet waar in Oranje de letters GIANTS op stonden liet liggen. Vijftig kilometer verder op bemerkte hij het verlies en belde beschroomd het hotel van uit een wegrestaurant en vroeg in zijn slechtste Frans naar zijn casquette en zijn alliance de marriage . De voorwerpen waren gevonden en kon den dezelfde dag nog worden opgehaald. Het kamermeisje weigerde de ruime financiële beloning die Fred van der Wal haar ruimhartig (zoals altijd) bood.

 Volgens Mevr. E.M.A. Bigot konden de Bigots na aankomst te Kampen van uit Beauvais de muren van hun woonkazerne behangen met Frans geld dat waardeloos was geworden.

 Anno nu zijn de Bigots tenminste twee eeuwen verbonden met de his torie van Amsterdam en de uit Friesland afkomstige van der Wals hooguit anderhalve eeuw. De vroegste foto uit de verzameling fami liefotos van Fred van der Wal is niet van Pierre Laurent Bigot (roomskatholiek) die Franse scholen oprichtte in Harderwijk, Kam pen en Amsterdam aan de Kromboomsloot in de 19-e eeuw, maar van Pierre Thibault (geb. 21-5-1799 te Beauvais en overleden 6-2-1860 te Amsterdam).

 De lichtelijk geborneerde Amsterdamse Bigots (een standaard middleclass familie van soms wat pedante schoolmeesters, leraren, acteurs en dorre boekhouders) en de van der Wals waren van af het begin van de twintig ste eeuw water en vuur. 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.