Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
30 november 2016, om 07:53 uur
Bekeken:
302 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
159 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Spreekt met Fred van der Wal en het komt voor de bakkert"


Spreekt met Fred van der Wal en het komt voor de bakker!

Hij vertelt in zijn boeken over zijn jeugd, de jaren van armoede in het begin van zijn kunstenaars carrière, zijn afwezige ouders met wie hij beslist niet zingend langs de deuren ging om aan de kost te komen, alhoewel hij zong als een nachtegaal, zijn vermoorde broer en geestelijk en lichamelijk mishandelde, ongelukkige zuster. 

 
Volgens Fred van der Wal is hijzelf de enige echte en laatste artistieke romanticus, waren de jaren ’60 vele malen beter dan de huidige tijd en blijft hij nederig door studie van de Heilige Schrift en houdt vast aan het creatio-nisme. De schepping is mij heilig en ondergeschikt aan het Bijbelse schep-pingsverhaal.

Hij leest u tegen adekwate betaling tijdens kunstenaarsbijeenkomsten of ten huize van belngstellenden gaarne enige soft-pornografische frag-menten voor waaronder een hoofdstuk uit de nog niet gepubliceerde bildungsroman ‘Meesters en Slaven’.
Hij weet zeker dat de Meester en Meesteressen de aarde zullen beërven en de slaven zullen volgen.

Aan de ketting met het zootje en hijsen maar.

Na dit laatste boek stopt hij misschien wel met schrijven. Weet hij veel?
“Het is alleen aan planeten voorbehouden voort te bewegen langs de door de Heire der heirscharen voorgeschreven elliptische baan door de kosmos rond de zon van ons bestaan en daarom zeg ik: Zoek de zon op dat is zo fijn! Is toch veel beter dan dat zoeken naar zwarte materie in zullie hullie heur zwarte gaten”.

Fred van der Wal vertelt luchtig waarom het meer dan zeven jaar geduurd heeft alvorens er een nieuwe expositie van hem verscheen aan de horizon van het kunstenaarsplantsoen.

Op de vraag wie van beiden de echte ware kunstenaar is, Helmantel of van der Wal, antwoordt Fred dat hij dat vanzelfsprekend is, want …Helmantel is natuurlijk aan een raar soort stijl gereformeerd relisoap annex-drama ten prooi gevallen, namelijk aan zichzelf waarbij zijn schilde-ren ondergeschikt is gemaakt aan zijn gereformeerde overtuiging. Zodra kunst in dienst gaat staan van de religie of politiek wordt het bullshit. Burgermans Journalistiek. Kunst is autonoom en dat is andere koffie dan thee”.

Met die 17- eeuw imitatie schilderijen van stillevens en kerkinterieurs, heeft Helmantel die epigonerende vorm en inhoud als een star, calvinistisch, verroest harnas om zich heen gehangen, dat elke soepele beweeglijkheid en nuance verhindert. Nee, a knight in rusty armour is hij ook al niet.

Fred van der Wal praat vol afkeer van de grote egootjes van schrijvers en schilders. Zelf blijft hij eenvoudig gestemd en nederig door de Heilige Schrift te bestuderen in extenso en ad ultimo als een barrevoets gaande monnik gehuld in een ongewassen bruine pij waardoor menigeen hem verslijt voor een ongeschoeide ontsnapte bruine beer.


“Gods woord is mijn vaste grond en wat de toekomst brengen moge mij geleidt des Heer’n wil aan waat’ren der rust zo ik Hem maar kenne, anders niet!” zegt hij overtuigd van zijn gelijk.

Over de uit het fragment uit ‘Slaven en Meesters’ naar voren komende stringente keuzes voor het Meesterschap òf de Slavernij zegt de omstreden  schrijver/schilder duidelijk:


“Je kunt als broeder des gemenen levens heel veel van me zeggen, maar nooit, die Fred van der Wal is gebukt onder andermans poorten onvrijwillig in zijn blote togus doorgegaan, alhoewel het enige geluk nog steeds ligt in de slavernij, die vrij maakt.
Het lijkt een contradictie maar dat is niet waar en wie weet het nou beter dan een getourmenteerde ras kunstenaar zoals ik, iemand uit talloos veel miljoenen?”

Fred zingt een stukje. Hij noemt het een gezongen poweem in de stijl van de cottonpickers die de blues hart verscheurend vertolkten bij een gebutste guitaar in de brandende zon, maar dan binnen de moderne Nederlandse traditie:

Hij galmt:

“I fucked ma mother, ma sister, ma father, ma daughter and ma brother, oooooh I never see my Maggie alone’ .

Niet dat hij een Maggie kent maar dat maakt niets uit. Het gaat om het idee. De song blijft overeind staan als een erectie in de lentezon tijdens het lulbronzen aan het Bloemendaalse strand in die zitkuil met een Hollands vlaggetje en een krat pils.

Fred denkt met enige weemoed aan die tijd van The Silver Sixties terug.


Maar dat krijg je vanzelf wanneer je zoveel kwijtraakt zowel aan de dood als aan het leven.
De helft van die sixties generatie ging wazig hemelen door de drugs en de andere helft zit in het gekkenhuis . Hij vertelt over de verloren gegane vriendschap met een aantal bekende schilders en schrijvers maar wil geen namen noemen.

“Dreigt niet het gevaar dat de indruk gewekt wordt door Fred van der Wal als kunstenaar dat in de jaren 60 alles beter was?” zo vraagt de lezer zich misschien af, maar dáár heeft onze ras artiest al weer een definitief antwoord op.


Fred: “Ja, toen was alles veel en veel beter alleen had ik tot mei 1968 geen cent te makken. En ja hoor, de Paisley stoffen kreuken niet eens meer zoals zij ooit eens gekreukt hebben.
Alles en iedereen self-ironing en dat is geen sarcasme of ironie. Het autonome mensbeeld. Glas gestreken.
En de vrouwtjes hadden grijp- en graaibare mini-jupes en waren doorgaans voor het gemak voortdurend sliploos, want in de sixties gingen de slipjes met een tietvaart op de hielen als je even niet op lette aan de bar.


Ik zie nu uitsluitend sjaggerijnige rotkoppen van vet gemeste varkens bij de AH met reten als een vijfzitscanapé, agressieve asylanten, links draaiende melkzure tiepes en fanatieke haatbaarden, gehuld in een boernoes.


Mensen weten toch uit lulligheid niet wat ze van verveling moeten doen en gaan dan extremistisch linkse taal uit slaan op nauwelijks gelezen websites, waar onbenullige heren en dames meehuilen met het linkse wolvenpak om een of andere links draaiende melkzure gefrustreerde juffrouw te behagen door te verklaren dat de een of andere kabouter mij een dagvaarding laat sturen omdat mijn schrijven, schilderen of persoon hem niet bevalt en dan moet ik me toch lachen, dat wil je niet weten.


Het gedrag van zulke medemensen kun je alleen verklaren uit het onlooch-enbare feit dat ze op de een of andere manier ontzettend de lul zijn ge-worden. Vrouwtje er vandoor, hondje dood, ouders kassiewijlen, geen baan of een baan beneden hun nivo en zo nu en dan last van temporale gekte. En u kunt geen stap meer doen op het internet of u bent te traceren.
Het verkorten van de WW, en het minimaliseren van het minimumloon spreekt me zeker aan.

Als ze dan ook de bijstanduitkeringen voor alleenstaande moeders maar flink korten, die kunnen fijn terug naar paps en mams.
Zelf doet onze omstreden ras kunstenaar al sedert 1976 geen enkel beroep meer op overheidsuitkeringen als huursubsidie, werkbeurzen, stipendia en reisbeurzen.
Het gevolg is niet dat de lamp voorover hangt want ik leef als een prins.

Fred weerspreekt als profeet van het ongerijmde de algemene mening dat de samenleving individualistischer zou zijn geworden.
De mensen zijn elkaar volstrekt onverschillig geworden en dat bevalt mij zeer. Ze gunnen elkaar het licht niet in de ogen. De sociale academies kunnen ze beter afschaffen dat waren altijd al broedplaatsen van maat-schappelijke onvrede en potentieel terrorisme.
Zelf helpt hij zo nu en dan anderen waar hij kan als zij zich om te beginnen dankbaar op wensen te stellen.
Fred van der Wal legt wel even helder uit waarom hij met zoveel gezellig-heid op meedogenloze wijze over zoiets treurigs als de mindere man, de gemankeerde collega en de aan een krachtige hand in het tangaatje van behoeftige vrouw kan schrijven.
Dat is mijn kracht in de ochtendstond. Morning glory!  Ik probeer met taal te bereiken wat ik zou noemen the one man art attack.

Taal terreur  beweren sommigen die van huis uit niet beter weten. Kunnen zij er iets aan doen? Welnéé!


De ene lezer van het porza van onze ras kunstenaar begint zich de kaak kramp te lachen, de lezeres wordt terstond geteisterd door een aanval van kutkramp en de ander wordt verscheurd door een mix van onderbuik gevoelens, compassie en woede.
En dan ben ik pas geslaagd als Lebemann, Golden Wonderboy, genie, auteur en levenskunstenaar.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.