Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
18 september 2016, om 23:09 uur
Bekeken:
318 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
185 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"In zijn beste schilderijen was Edgar Fernhout…"


In zijn beste schilderijen was Edgar Fernhout…

Een oneindig veel groter,powetieser schilder dan de dorre A.C. Willink,of de aan heftige aanvallen van gedemoniseerde colère lijdende Schuhmacher en Hynckes bij elkaar.Het is in eigentijdse kunsthis toriese kringen bon ton om te zeggen dat alle beel dende kunst in wezen abstrakt is,zoals dat minku kel Rudi Fuchs beweert,maar dan goochelt men wel erg merkwaardig met begrippen.Iemand kan wel be weren dat wit eigen lijk ook wel een beetje zwart is, maar zulke interessant lijkende argumenten passen meer aan de borreltafel in het buurtkroegje op de hoek,waar het zo goed filosoferen is over wijven met tieten als voetballen,de belasting en,het roze rijk,de gay games en ander vrolijk volks vermaak. Er zijn in kunstenaarsland maar twee opties als je kunstenaar bent;of je bent voortdurend bezig je leermeesters figuurlijk naar de mond te praten en na te schilderen, zoals o.a. Henk Helmantel onder veel applaus doet en in zijn kielzog duizenden figura tieve prutsers,of  je bent een genie als Fred van der Wal, die ook nog en passant in een vloek en een zucht zijn eigen beeldtaal uit vindt.Daar hoef je bij die eigentijdse schilderende jeugd niet mee aan te komen.

Kom er maar es om bij die lulletjes lampekatoen waar Hans “doktorandus” van S. en die andere Grunninger boerelul Diederick Kraaijpoel patent op lijken te hebben en artistiek de boer mee op gaan of de Haagse Post mee vol schrijven.De Haagse Post? De Haagse Pot zal je bedoelen!

Als authentieke kunstschilder neem je bij elke pen seelstreek een onomkeerbare beslissing,die nie mand  anders voor je kan nemen:geen mens en geen computer.Zo’n beslissing weegt soms heel zwaar, want met een verkeerde oplossing voor een miniem detail verpest je gelijk een heel schilderij en dan zit er niks anders op dan de boel weer af te schuren en wit te kalken met de Gessokwast en overnieuw beginnen.En dàt beseffen onze zwaar gedoctoreerde kunst en kultuur managers en arts consultants niet, die denken bij iedereen een gemakkelijke binnenko mer te hebben met hun managementgelul.Ik kreeg een “kunstmanager” (direkteur Rowal Art) op bezoek die in elke zin drie, vier Engelse,Franse of Duitse woorden ge bruikte.Nou, als ik zo’n poseur tien minuten heb aangehoord dan weet ik wel uit welke hoek de wind waait en hoef ik niet meer!Dan is bij voorbaat een tentoonstelling van mijn werk voor zo’n van de pot gerukte polyglotte meneer met zijn intimidatie gedrag voor goed verkeken!Wat Dibbets, Struycken of van Elk over beeldende kunst hebben te zeggen,ja,dat interesseert me honderd dui zend maal meer en dat neem ik serieus,maar verder ben ik totaal niet geinteresseerd in de kollegaatjes, hoor!Voor je het weet verkrachten ze lachend je dochters  waar je zelf bij staat,keren de koelkast om en zuipen de hele drankvoorraad achter elkaar op.Het zijn voornamelijk asocialen en psychiatriese gevallen in de bijstand,de kollegaatjes.Als gristen mens heb ik dan ook diepe kompassie met ze!Diepe kompassie!

De laatste twintig jaar ben ik niemand uit het beroepsveld tegen gekomen waarmee ik over mijn werk kan praten en dat scheelt heel veel tijd en ener gie.Als mensen echt iets voor mij hebben betekend blijven ze toch terug keren in mijn dromen en vallen me vaak zo levens echt  lastig en ook nog in oogverblindend  full co lour dat het zo beklemmend is dat ik er soms drie dagen van onder de indruk ben.Soms werd ik met tranen in de ogen wakker.De H.H. psychologiaters of gereformeerde dominees zullen er wel een verklaring voor hebben, maar daar ben ik als genie natuurlijk niet heel erg nieuws gierig naar.Ik korrumpeer me niet met geeste lijk minvermogenden en andere minkukels…

 

U begon in 1984 aan een geschilderd portret van de direkteur van Art Revisited,Hans “doktoran dus” van Seventer en zijn echtgenote en maakte dat pas in 1996 af.Waarom?

 

Jahaha!Het was zo mooi!Of liever…het had allemaal zo mooi kunnen zijn!Die van Seventers dachten in hun ingekankerde gereformeerde achter docht dat ik het met opzet deed,maar dat was helemaal niet zo.Ik schilderde in 1984 in een heel andere techniek dan in de jaren ’90.Dat was van Seventer niet op gevallen,want dat is geen ge schoolde kijker,maar een kletskous.Ik wist dus na de eerste laag van dat portret niet meer goed hoe het verder moest en of mijn aanpak wel juist was.Ik besloot het schilderij dus zo lang weg te zetten om op een gegeven mo ment de draad weer op te pak ken.Nou,daar had doktorandus studiebol nog nooit van gehoord!Dat had hij in die populaire boekjes van Prof.Rookmaaker niet gelezen!Die ging alleen maar om met van die schilderende (re)produktie jongens als Henk Helmantel en Rein Pol, die zich nooit iets afvroegen of een overweging op welk ge bied dan ook maak ten.Dat portret van de van Se ventertjes stond dus onafgemaakt heel lang op de piano en ze dachten dat ik het schilderijtje elke keer als ze langs kwamen er expres neer zette om ze te pesten,maar daar was al helemaal geen sprake van,want ik neem mijn beroep zeer serieus, in tegenstelling tot de gereformeerde lolbroek-corps bal van Seventer,die eigenlijk door niemand buiten het incestueuze E.O. omroep circuit wordt serieus genoemen en al helemaal niet door mij.Wist U dat die brave dominee Henk Binnendijk met die grote, verneukte neus een liefhebber is van pornofilms op de t.v.?Zijn baas Andries Knevel,die zich verbeeldt een tweede Ischa Meijer te zijn,heeft dat rond geba zuind tijdens een evangeliese kerkdienst in Drach ten!

 

U bent er van overtuigd dat E.O. producer Hans “doktorandus” van Seventer van dat saaie ku(ns)tprogramma “Wat is er met je aan de hand?” helemaal niet zo’n kultuur liefhebber en connaisseur is als hij pretendeert?

 

Daar kan ik U wel een voorbeeld van geven.U weet dat hij met ansichtkaarten langs de deur leurt en daar heeft hij veel opslagruimte voor nodig,want zo’n zootje bedrukt papier en onverkoopbare kunst zinnige fondsrestanten neemt me een ruimte in be slag,daar wordt een normaal mens niet goed van, dus kocht hij in een Gronings dorp een erg groot, smakeloos en volkomen sfeerloos huis dat aan een doorgangsweg is gelegen waar dag en nacht een konstant aanzwellende stroom vrachtautos op top snelheid onderweg naar Duitsland voorbijraast.Het aardige aan dat nogal onpersoonlijke huis was dat er links naast het huis een heel apart zogenaamd te ringhuisje stond van ver voor de oorlog toen long tering nog echt longtering was en de mensen en bloc weg rotten waar ze zelf bij stonden.Het was een houten huisje dat via een aan een uurwerk ge koppelde motor door een heel vernuftige konstruk tie,die zijn tijd eigenlijk ver vooruit was met de zon kon mee draaien,net als sommige telescopen,om die teringlijders optimaal zonneschijn te geven anders rotten ze binnen de kortste tijd bloed oprochelend weg.Zo’n huisje heeft dus historiese waarde omdat er nog maar weinig van over zijn sinds tbc goed te bestrijden was,alhoewel daar verandering in schijnt te komen via resistente tuberkelstammen,maar dat kon kultuurminnaar Hans van Seventer als bijdehan te,verlichte zich aan alle Europese maatstaven superieur voelende pseudo-Americanofiel niks ver dommen,dat teringhuisje moest en zou worden afgebroken,ondanks dat het ‘t enige historiese ele ment in de verre omgeving van zijn huis was.Het is ook heel goed mogelijk dat Hans doktorandus niet door het leven wil gaan voor de buren als een stie keme teringlijer,een tuberculeuze huisjesmelker die zijn schaarse tijd door brengt in een teringhuisje en daarom iedere verwijzing naar welke ziekte dan ook bij voorbaat al uit zijn leven wilde bannen.Een echte Witte Anglo Saksiese Protestantse Amerikaan als Hans Doktorandus is  en zoals U al lang weet uit de glossies over die All American Guys,zoals alle Amerikanen nooit ziek zijn,die hebben aderen van voorgespannen kauw gummi waar kerosine door heen stroomt,hersens van trotyl,volgepomt met posi tivistiese slogans,een hart van glimmend gepoetst chroomstaal en kunstmatige,opgepompte siliconen kit bodybuilders tieten als kneedbommen binnen de perken gehouden door edelmetaal tietenhouders van titanium met baleinen van haaietanden!U zou dat zelf eens kunnen na vragen bij het Amerikaans buro voor toerisme of bij die loopse saxofoonneus Bill zelf.En als die niet thuis is kunt U altijd nog de Pent house of de Playboy raadplegen,daar staan de laat ste wetenswaardigheden en het hotste news over Big Bill “Broonzy” Clinton The Sexual Saxophone te lezen aan de hand van getuigeverslagen van de stagiaires van het Witte Huis die allemaal door Bill persoonlijk met de volle,gulle hand bij d’r lui d’r pruim zijn gepakt.

Een met de hand gerolde sigaar uit eigen doos,een zware,wilde Havana recht uit de natte,multi funkti onele vagina van Monica Lewinsky is nog het min ste dat U in die Amerikaanse kringen gepresen teerd kan krijgen.

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.