Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
18 september 2016, om 22:59 uur
Bekeken:
291 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
167 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"de onbenullige families zoetsap en achterklap "


U zegt niemand te kennen uit de evangeliese zowel als de reformatoriese wereld die enige waardering opbrengt voor Uw kunstenaars schap,ondanks meer dan 160 groeps- en een manstentoonstellingen in Nederland,Zweden Bel gië,V.S.,Duitsland,Engeland en Frankrijk, gedurende meer dan dertig jaar en een slordige 200  verkochte schilderijen en tekeningen aan de over heid en aan particulieren en nog veel meer exem plaren grafiek.Hoe rijmt U dat?

 

Ten eerste hoeft er in de moderne dichtkunst helemaal niets meer te rijmen annonuvandaagdedag,ten tweede is het niet elke dag  Sinterklaas (ook  niet voor mij als geniaal kunstenaar!) en al helemaal niet in dat hypokriete handenklappende E.O. halle lujaland van lik me reet,waar de onbenullige families zoetsap en achterklap de dienst uit maken en ten derde valt er van de evangeliese medemens weinig tot niets te verwachten op het kulturele vlak want het zijn kultuur analfabeten,die nog nooit iets gepresteerd hebben op het gebied der kunsten.Ik heb dit meer dan eens als alleen zalig makende heilsboodschap te pas en te onpas verkondigd aan het eigentijdse dapper reli-gospelende luidruchtige, schreeuwerige, maar voor al oerdomme evangeliese gehaktballenvolkje,maar dat wordt me niet in dank afgenomen door die ondankbare kwispelende hon den en ongelikte honingberen.Ze blijven liever zwij melen bij die gereformeerde kitsch van Rien Poort vliet en de kalenders van Anton Pieck.(In goed Ne derlands;Real Christian Artists, Man!!!).Het is U wellicht bekend hoe evangelieser of gereformeerder men is,des te akultureler de toch al onnozele, op pervlakkige belangstelling van deze zeer onin teressante bevolkingsgroep en daar is niets aan te veranderen,dat is kwijlen met de kraan open,dus daar moest ik maar niet aan beginnen,dat is mon nikenwerk.In 1998 heb ik na 23 jaar de evangeliese beweging te vuur en te zwaard (in mijn ene hand de Bijbel in de andere hand een machinegeweer,naar goed Amerikaans voorbeeld) te hebben verdedigd tegenover de ongelovige,in sexueel- en ander op zicht volkomen los geslagen kollegaatjes,maar nu toch eindelijk berustend in dit onomkeerbare na tuurverschijnsel,de pijp aan Maarten gegeven en de immer zo opgewekte relikikkers minzaam glim lachend de rug toegekeerd,doch niet na ze een schop onder hun hol te geven.De obligate,zalvende glimlach is niet van die koppen af te branden!Zelfs niet met een vlammenwerper!Ze kunnen me alle maal mijn rug op en bij mijn buik er weer af!Kent U trouwens dat heel herkenbare verhaaltje van Car miggelt,waarin een oververhitte,hard voor zijn da gelijks brood sappelende kroeg baas (Martijn) met veel te weinig gekwalificeerd  personeeel tegen de waardin (Misja) wanhopig uitroept met ten hemel geheven handen tijdens het veel te druk bezochte piekuurtje:”Ooohhh…wee mij,ach,och,ware ik maar dominee geworden in de zwarte kousenkerk, had ik tenminste nog een eerste graads salaris, gra tis zwarte sokken en hoefde ik wat minder witzen of liters pils te tappen of naar die verschrikkelijke klanten met hun ouwehoer sijkverhalen te hoeven luisteren tot zes uur in de ochtend wanneer een nor maal mens al lang omvalt van de slaap!”Maar de meeste dominees die ik, Fred van der Wal, gekend heb dachten waarschijnlijk bij het aanschouwen van het saaie,slaperig uit de ongewassen zondagsogen  kijkende vrome,hypokriete kerkvolkje alleen maar: “Was ik maar kroeg baas,dan hoorde ik heel wat meer schuine bakken en nog meer scabreuze op merkingen,waren er heel wat litertjes schuimend pils voor die rond borstige barvliegen meer te tap pen in plaats van lauw,dood bier uit een lekkend flesje Skol,merk  hoofdpijn paardepis van de plaat selijke kruidenierdie halve kroonkurk,die de inhoud misschien van de bier flesjes zelf in een onbewaakt ogenblik heeft vol geseken en dan viel er tenminste na afloop bij het tellen van de dagomzet door de waard nog wat te lachen ook!”

(Wat denkt U als buitenstaander dat zo’n dominee  in pakweg pak ‘m beet,Stanzi,zo’n plaats als Hee renveen,in het westen des lands Heerejezusveen ge naamd,waar nooit iets gebeurt,behalve brandstich ting,verkrachtigen,een potje incest,want welke ech te man en goede vader wil als E.O. kijker niet zijn eigen dochters verkrachten.It’s all in the Bible, man!) messentrekkerijen,moordpartijen,overspel en winkeldiefstallen,allemaal wel niet voor gore sexu ele aberratieve ranzige smeerlapperij hoort in zijn spreekkamer tijdens het pastorale twaalf uurtje als zijn zeven kindertjes een verdieping lager elkaar bij wijze van gezinstherapie met gehaktballen en gaar gekookte aardappelen bekogelen?

Nou,dat tart Uw stoutste verbeelding heb ik zelf ge hoord uit menig zoetgevooisd duchtig door de och tendsherry gesmeerd wulps dameskeeltje en zelfs de smetteloos witte,onbevlekte,schuldeloze,hout vrije,maagdelijke,paginas   met die net als mijn zwarte verleidelijke nylons zacht glanzende schuld bewuste letters van de kontakt advertenties in dat be kende,fel realisties banale sexblad Candy zouden omkrullen met rode oortjes van schaamte!)Er wordt in het konfessionele vooronder wat afgelikt,ge beft, gereetkeesd,gekontlikt,genaaid,opgezopen,ge kut kaasd  en zelfs  bij tijd en wijle woeste,obscene, dierlijke,puur heidense kreten geslaakt om stoom af te blazen in duo,trio en quatro verband tussen de klamme lappen en tijdens het neuken in de keuken als de vlam in de pan slaat om zes uur in fijn christe lijk Nederland!Hoe gereformeerder,hoe geiler,zo luidt het spreekwoord!De vette spetters en grijs wit te kwakken met groene pitten zitten in de vitrage en tegen het plafond!Ik ken van heel dicht bij die evan geliese,donkerharige,voor sommige dominees en andere padvindersfluiten die niet veel gewend zijn en de kategorie minder kieskeurige mensen dan waartoe ik behoor,een niet geheel en al onaantrek kelijke  dame van ver in de veertig (die leeftijd als ze op d’r lui hun meest vrijgevochten hoogtepunt zijn,zo vlak voor de meno pauze,als ze nog even een punt willen zetten en hijgerig achter laag ge schoold personeel van supermarkten en andere amo rele vakkenvullers aan gaan) die om haar onblus bare lusten te stillen tijdens de sexuele om gang met haar nauwelijks bekende heren zelfs (voor de door snee evangeliese laag geschoolde burgerman met zijn kantoorbaan in die zeer benauwende nieuw bouwdoorzonwoning met bloemetjes behang en een Audi voor de deur,zoals bij schilderes J. te H.), is het uiten van erotiese taal tijdens het intieme samen zijn een zware doodzonde,naar goed Bijbels voor beeld te bestraffen met het uitrukken van de tong alsmede het uitsteken der beide ogen,om daarna de manlijke partij zonder verdoving langzaam te kas treren en jojo te spelen met de ballen) zogenaamd smerige,voor mij echter doodnormale,woorden in de rooie,bloed doorlopen,opgezette bloemkool oor tjes van haar beschonken,door de drank opgehitste, opgegeilde  gelegenheids partner uit de kontakt ad vertentierubriek,krijst met een geluidsvolume van ver over de pijn grens van 120 decibel.Voer voor sado masochisten!De bulderbaan is er niets bij! (Zult U het niet verder vertellen, want namen noe men wij toch niet en wij houden deze brandende, gevoelig liggende kwestie onder de broeders en zusters des gemenen levens liever intern,achter on ze elleboog, omdat het zo’n slechte getuigenis voor de wereld is, begrijpt U wel?)

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.