Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
6 september 2016, om 21:16 uur
Bekeken:
262 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
262 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Dood en Occultisme(deel 2)"


. In 1961 bekende Maria Novotny lid te zijn van een Satanskerk in Londen en wordt ingwijd door haar echtgenoot,die op zijn beurt verhaalt hoe hij bij een Zwarte Mis werd ingewijd. Zijn kleren werden van zijn lijf gescheurd en in een hoek van de ruimte waar het ritueel plaats vond neer gegooid.Hij stond tegenover de roodharige zuster Sisera die vervolgens haar kleren begon uit te trekken.Drie grote houten trays werden tusen hen in geplaatst.Op de eerste lag het hoofd van een net gedode ewe.De rest van de over blijfselen lagen op de twee andere.Vervolgens vertelt hij hoe hij met de aantrekkelijke roodharige vrouw een buitengewoon barbaars en weerzin wek kend ritueel van bestiale sex moet uitvoeren waar bij alle menselijk eigenschappen werden gede gra deerd tot pure dierlijke sexualiteit op de trays van de viscera.Toen de overige satans aanbidders genoeg waren opgehitst sexueel deden zij hun zwar te jurken uit waar onder ij naakt waren en begonnen een sexueel schouwspel dat zo buiten alle proporties wellustig was dat een normale doorsneeburgerman het in zijn stoutste fantasie niet zou kunnen waar maken. Als sluitstuk van het satans ritueel werd hij ge brandmerkt met het duivels teken in de vorm van een pijl op zijn billen. Eenmaal ingewijd werd de voormalige R.A.F. offi cier een graag geziene deelnemer aan Zwarte ma gie e sex orgieën die door heel Engeland werden gehouden op geheime lokaties.Voordat de deel nemers mochten participeren in vrije en onge rem de sexuele aktiviteiten van alle soorten,hetero-,ho mo-,en biseksueel namen zij eerst deel aan een ce remonie die gebaseerd was op een perverse om ge keerde katholieke mis,die soms naast een geopend graf werd uitgevoerd.Deze eigentijdse satanist kwam in opstand toen tijdens een van de speci fie ke Satansnachten twee satans aanbidders hun eigen teenagedochter in de naam van satan offerden.De satanssekte verzamelde zich bij een verlaten heuvel bij een moeras waar het naakte meisje met gespreide benen en armen werd vast gebonden met witte katoenen koorden tussen twee bomen.Ze werd op barbaarse wijze langzaam afgeslacht met gewijde scheermes scherpe offermessen door de sekte leden. De ex-officier beweerde tijdens die nacht afstand te hebben genomen van de satanskultus,maar men betwijfelde zijn goede bedoelingen,want toen zijn echtgenote,een call girl,gearresteerd werd vond men in haar tas diverse satanssymbolen, handboei en en geraffineerde martelinstrumenten,geschikt voor het uitvoeren van verfijnde folteringen.Nader onderzoek leerde dat de instrumenten onlangs ge bruikt waren bij een foltersessie waar op grote schaal bloed moest zijn gevloeid. Satanisme en necrofilie gaan vaak hand in hand omdat de satansaanbidding de kultus van de dood is. Neemt U nu eens het klassiek geval van sergeant Bertrand,die deel uitmaakte van het Franse leger ten tijde van 1800.(zie pag. 140-146.”Sex and the supernatural.”Brad Steiger.Lancer Books.) Toen Bertrand gearresteerd werd was hij 25 jaar. Zijn aktieve staat van dienst wat zijn nekrofiele aktiviteiten betrof was verbazingwekkend en ge schikt voor een horror film.Hij werd behandeld en ondervraagd door Dr. Marchal de Calvis.Al tij dens de eerste sessie beweerde Bertrand een suc cesvolle Don Juan te zijn,een claim die door veel impotente mannen en lijders aan sexuele af wij kingen altijd is gemaakt. ”Dat dacht ik al als medikus,” zei dokter de Calvis ironies. ”Ik heb veel vrouwen gehad en ik heb ze altijd op en top sexueel bevredigd.In feite waren ze niet bij me weg te slaan.Ik kon elke vrouw krijgen die ik begeerde en of ze wel of niet gehuwd waren maak te niets uit, ” schepte Bertrand op. ”Maar natuurlijk, ” zei de Calvis, ” en ik veronder stel bovendien dat je al op een heel jonge leeftijd met de vrouwtjes begon te spelen? ” Bertrands werd wat onzeker en leek zijn zelfbeheer sing te gaan verliezen. ”Heel jong.En zelfs voordt ik mijn eerste vrouw nam was ik al sexueel uiterst aktief.Mijn manlijk heid was op mijn negende al zo ver ontwikkeld dat de penis van een volwassen man er een speeltje naast leek.Bovendien had ik toen al volledige vol wassen haargroei op mijn ballen en rond mijn zwaar geschapen lul en dat kunnen velen mij niet nazeggen.Omdat ik zo vroeg al uiterst potent was moest ik mijzelf wel tien maal per dag aftrekken om rustig te blijven. ” Dr. De Calvis maakte notities in zijn cahier,fronste langdurig zijn voorhoofd alsof hij ernstig verstoord was en staarde zwijgend naar zijn kroontjespen. ”Curieus!Curieus!En op welke leeftijd had U ook weer sexuele gemeenschap met een volwassen vrouw? ” ”Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.