Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
12 augustus 2016, om 19:32 uur
Bekeken:
321 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
174 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Historische roman achterhaald literair genre (deel 2)"


Tim Parks schrijft een heldere analyse van de historische roman. Binnen de faculteit creative writing waar hij doceert merkt hij onder de studenten twee brede tendensen op.

Hij vermeldt een werk van een student die een historische literaire thriller schrijft die zich afspeelt in de dertiende eeuw in het Mongoolse  keizerrijk.

Een story met een sub plot overigens dat interessanter en eigentijdser zich voor doet dan de hele fictieve historische verhandeling. Het betreft een fixatie op de weduwe van zijn overleden zoon en een verwijdering van zijn  dominante vrouw. Wat mij betreft is zo’n roman bij voorbaat al een mislukking om verschillende redenen. Afgezien of het zin heeft een fictieve thriller te situeren in een tijdperk waar heel weinig lezers interesse in hebben, noch enige identificatie met personen en situaties mogelijk is zal het historische en culturele klimaat de leer vreemd voor komen.

Een andere tendens binnen de creative writing school betreft een manuscriptover een jongeman die bij een onnadenkend slippertje een Hiv besmetting op loopt en daarmee de vrouw waarmee hij gaat trouwen opzadelt met een levensgroot probleem. Het complexe  web van relaties tussen de personen in de roman  zal herschikt worden. De specifieke manier waarop familie en vrienden leren omgaan met de situatie leverst een scala van reacties en emoties op. Dit boek met een realistisch eigentijds probleem heeft meer betekenis voor de lezer dan het eerst genoemde boek.In David Shield’s tirade tegen de traditionele roman  waarvan hij vindt dat deze achterhaald is, wijst hij op de opvallend rol van de nieuwe media zoals Blogs, Twitter en facebook. Hij linkt deze richting aan wat hedendaags is en op zijn minst documentair.


Fred van der Wal: Voor mij is het weblog schrijven en commentaren op de sociale media een interactieve nieuwe manier van schrijven, die helaas menig traditioneel denkende weblogger en deelnemer aan diverse foraverwerpt of niet bij kan houden. Het weblogs schrijven heeft mijn polemische kwaliteiten versterkt, mijn proza soepeler gemaakt en een grote mate van flexibiteit opgeleverd. Even als Shield’s deel ik zijn verveling bij het overgrote merendeel van de al of niet historische roman waar ik al bij het lezen van de samenvatting op de achterflap weet dat het ’t zoveelste commerciële product is dat bedoeld lijkt om inkomsten te genereren voor de auteur en de uitgever. Het probleem van de traditionele roman is dat deze niet mee gaat met de moderne technologische mogelijkheden. Nieuwe intellectuele ideeën en universele themas zullen een impuls kunnen geven aan een nieuwe vorm van literatuur. De auteur valt aan te raden te schrijven over zaken waarbij de auteur zich persoonlijk betrokken bij voelt. Tim Parks prefereert literatuur die binnen de eigen cultuur zijn verhaal de lezer presenteert.Parks raadt zijn studenten creative writing aan zoveel mogelijk moderne boeken te lezen, die betrokken zijn op de cultuur waarin de student zich bevindt,  fictie en non-fictie, magazine en kranten artikelen, essays en polemieken, omdat deze het hier en nu behandelen. Het is in deze beperkte nationale  setting dat het werk plaats moet hebben en oo begrijpelijke wijze de lezer daarmee zal aanspreken.

 

Fred van der Wal: Een merkwaardige stellingname van W.F. Hermans tov zijn  roman Conserve zal ik nader toe lichten in het kader van wat ik hierboven schreef. Het verhaal speelt zich af  in Salt Lake City waar hij toen hij het boek schreef nog nooit was geweest. Hij kende de plaats van handeling alleen uit boeken en van fotos. Hij  was nog nooit naar de VS geweest. Onder de Mormonen had  hij zich nooit begeven. Vestdijk noemde het een zwak debuut.Het waarheids- en werkelijkheidsgehalte is naar mijn smaak nihil en ik zal het boek dan ook niet lezen.Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.