Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
21 juli 2016, om 15:33 uur
Bekeken:
348 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
201 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Heel leesbaar verhaal en onderhoudend..."


Mail in goede orde ontvangen. Heel leesbaar verhaal en onderhoudend. Wat de Franse taal betreft; passief beheersen we het wel, lezen van artikelen en ambtelijke stukken gaat wel, het spreken is zo danig dat we ons wel begrijpelijk kunnen maken en dat is noodzakelijk omdat er nog al wat aan het huis moest gebeuren en dan moeten we wel praten in de Franse taal met de monteur of met de EDF mensen om een verdubbeling van het elektrische vermogen in ons huis te krijgen. Het heeft vijftien jaar geduurd voordat ik in Frankrijk mijn mond open durfde te doen. Verder moeten we ook verzeke ringen e.d. afsluiten voor inboedel en huis bij een Franse verzekerings agent.Correspondentie per email met internet provider doe ik uiteraard ook in het Frans en met de notaris eveneens. Een bezoek aan de Burgermeester is hier voor iedere nieuwkomer verplicht en dat hebben we dan ook gedaan. Doe je dat niet dan wordt dat als een grove belediging ervaren die zijn konsekwenties heeft. De bevolking hier is niet echt gereser veerd, vriendelijk en geduldig, in tegenstelling tot de Parijzenaars.Over de gereformeerden kan ik heel wat meedelen; ik heb ze vanaf 1964-2002 in alle soorten en maten meegemaakt en wil daar dan ook niet echt een veralgemeniserend oordeel over ge ven. Jouw erva ringen met de Friezen zijn klaarblijkelijk wel heel wat gewelddadiger dan de onze. Het wonen in Ga rijp tussen 1982 en 1989 was bijvoorbeeld heel prettig wat onze buren betrof waar we nog wel eens wat van horen of op bezoek gaan. De periode 1978- 1982 in Veenwouden was weer heel anders, ook omdat onze dochters toen nog lagere school gaand waren. De uitstorting van de Heilige Geest zorgde niet voor een Babylonische spraakverwarring zo als je mailt, daar de toehoorders de boodschap elk in de eigen taal hoorde, maar dat zul je ook wel weten. Ik ben een beetje nieuwsgierig naar de reden van je kerkbezoek, want je laat je er zeer kritisch over uit. Zelf geloof ik dat de Bijbelse boodschap wel degelijk door de rede is te verstaan en voor een ieder te begrijpen. Ook geloof ik niet dat er zo’n groot verschil of span ning  is tussen het bezoeken van een kerk op zondag en zoals je mailt, het werken in de blub ber tussen de koeien of het verrichten van wel ke willekeurige arbeid dan ook. Werkelijkheid en bovenwerkelijkheid hebben hun raakvlakken, zoals heel duidelijk in het Oude Testament te lezen valt. Ook in Amsterdam ben ik vaak gekonfronteerd met het christelijke geloof. Misschien ligt het er aan wie je zoal tegen komt op je weg. Het is mij te gemakkelijk om het te beoordelen op alleen zijn uiter lijke verschijningsvormen die niet altijd even aantrekkelijk zijn. Sommigen hielden Wally Tax voor een grootheid zoals helaas hitweek redaktrice Laurie Langenbach, die beter had verdiend. De Outsiders waren niet echt een groep van grote klasse. Ja, die ijsjes van die Oosterse wijze zitten jou nog steeds hoog als ouwe snoeperd.Indische meisjes zijn soms hart veroverend om te zien. Het is beter als mooie meisjes met de karwats krijgen dan lelijke meisjes, want daar is toch al alles bij voorbaat aan verloren. En wie weet leert zo’n mooi meisje daar ook nog van te genieten zodat het niet allemaal tever geefs is. Opvoedkundige lessen zijn nooit weg. Op het vraagstuk van het lijden in de wereld (de opvolger in de toko die zich dood reed) zijn geen gemakkelijke antwoorden op te geven zonder een totale visie van uit de Bijbel en dan geloof ik dat zonder bij het begin te beginnen er geen antwoord is. Om het kwaad (meestal veroorzaakt door de mens zelf) op de schouders van de Schepper te schuiven is een vaker gehoorde misvatting. Er is ook een eigen verant woordelijkheid.Je bent wel erg optimistisch wat betreft de vrouwen die voor 98 %  iets met Jezus zouden hebben of gehad hebben. In welke kringen beweeg je je? Het Fries beschouw ik niet zo zeer als een prachttaal, dit Noordduits dialekt, dat zich een sta tus wil permitteren waar ik wat vragen bij heb. We gingen in 1978 positief ingesteld naar Friesland maar dat is tot beneden het vriespunt gedaald in de loop van de tijd. We zijn niet voor niets weg gegaan. In Friesland is geen plaats voor ons maar jammer genoeg ook niet voor mijn werk. De invloed van de Rooms katholieke kerk in Frankrijk is tanende. Eigenlijk is er weinig van te merk en. In dit deel van Frankrijk kijkt men wat cynies tegen de r.k. kerk aan. Ik denk dat de verlichting en de Franse revolutie nog heden ten dage hun invloed sterk doen gelden. Er is veel bijgeloof en de vera merikanisering slaat hier ook toe in de vorm van de Halloween vier ing.Zo een of twee keer per jaar is hier inderdaad een flinke tempête. Eén van mijn drie satelliet schotels is een fractie uit de Astra positie gewaaid. Voor de rest is het een rustiger klimaat dan in Friesland met zijn voortdurende wind. Al sinds een week of twee zitten we buiten koffie te drinken. In Bretagne zijn we ook verschillende keren geweest, maar het was ons wat te toeristisch. Veel Eng elsen en Hollanders daar, die zich soms mis droegen. Die onvoorziene vloedgolf, heb jij die nou wel of niet zelf opgeroepen om je toenmalige echtgenote te kunnen aan schouwen als tijdens een Wet T shirt Contest? Ik heb daar begrip voor; niets menselijks is mij vreemd. l’Ermitage of l’Hermitage is hier een veel voorkomende naam voor hotels, herbergen en huizen. Bestrijding van termieten en wandluis met spuitbussen gif is in dit deel een norma le zaak. Raamhorren zijn noodzakelijk en een hermetische af dichting met acrylaatkit van plafonds. Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.