Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
3 juni 2016, om 17:28 uur
Bekeken:
293 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
192 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Demonische daden, Duivelse lusten!"


De jaren daar op die volgden verduisterden zijn eigen sexuele identiteit steeds meer.Hij luisterde of keek niet meer naar andere mensen. Hij hoorde ze alleen nog maar heel vaag en in de verte. Stemmen van demonen verwarden zijn brein. Zij eisten een bloedoffer. het gaf niet wie, jong of oud, manlijk of vrouwelijk. Bloed moest vloeien want in het bloed lag de kracht, fluisterden de geesten hem in.

Zijn blik was meestal naar de grond gericht en kwam nooit hoger dan op kruis hoogte, waar het ten slotte toch om ging in het mededemenselijk kontakt.

Daardoor verloor hij iedere greep op zijn eigen identiteit. Hij had geen enkel idee meer van wie hij was, waar hij met zijn leven naar toe ging of waar hij vandaan kwam.

De regelmatige patronen van zijn identity waren verstoord geraakt door al dat geneuk in het wilde weg en bij de anale ejakulatie door die duivel tijdens zijn huwelijksnacht was een essentieel onder deel van zijn psychiese hardware onzichtbaar verwijderd en was hij opnieuw op duivelse wijze geherprogram-meerd met schok kende gevolgen.

Zijn hele gedachteleven en persoonlijkheid verdorde als een woestijnroos.

Hij werd volkomen onvoorspelbaar in zijn reakties.

Hij stond hulpeloos en hopeloos alleen in de maalstroom en de stroom versnellingen van sexuele impulsen terwijl hij voorheen een scherpe intuitie en briljante waarneming aan elkander koppelde en met succes had getoond op alle terreinen des levens en de nimmer falende stem van zijn geweten en zijn hart gevolgd, die hem naar grote maatschappelijke en sexuele successen had geleid.

Al snel bezat hij vijf huizen in het noorden des lands. Hele afdelingen van de grootste maatschappij en hadden in successie in zijn bed gelegen en hem geroemd om zijn minnaars kunsten.

Soms kleede hij zich als hij op jacht ging naar mannen of vrouwen zich in hetzelfde strakke glitter pak die zijn geprononceerde geslachtsdelen duidelijk door de stof heen lieten zien en een soort gelijke Batman cape als Elvis Presley op het einde van zijn leven had gedragen en hij had eksakt dezelfde zonnebril als The King of Rock and Roll.

Alsof het allemaal niet erg genoeg was legde hij vaak met de zijden das die hij van Cat had gekregen een dubbele knoop om de basis van zijn l*l en ballen om meer volume in de gulp te suggereren. De mannen en vrouwen waren er gek op.

Een dikke knop in de broek zei op zichzelf al genoeg!

Zijn diepste ego dat hij had willen bevrijden van alle remmingen en veredelen tot het puurste goud was nu sinds maanden van een instabiele materie geworden.

Borrelende blubber van Meester Flubber met een flexibele l*l van rubber die alle kanten uit zwiepte, noemde hij het graag.

Hij leefde in een grote innerlijke onzekerheid en was eindelijk tot zijn vroeger nachtmerrie verworden: een onduidelijke, vage, schichtige non-persoon. Geen man maar ook geen vrouw. Een soort tussen innetje. De  moderne tussen in mens die nergens bij hoorde. Een androgiene persoonlijkheid die zich niet kon of wilde differentiëren. Wat hij als een droom van geluk had gekoesterd was in werkelijkheid een diepe leegte geworden.

En dat was nog niet eens alles tot overmaat van ramp! Op een zeker ogenblik tegen kerstmis ontdekte hij dat er in hem impulsen waren die hij niet langer meer kon besturen en dat deze ongerichte impuls-en voort kwamen uit zijn oorspronkelijke verlangens om zowel het mannelijk als het vrouwelijk in hemzelf te verenigen en daar van te genieten.

Eindelijk begreep hij op eerste kerstdag  onder hevig aanhoudend klokgebeier welke grote verandering zich in hem had voltrokken door zijn psychologiese experimenten, geheime magische technieken, esoterische riten en zelf onderzoek.

Het was buiten bitter koud.

Een gierende wind bij temperaturen van min tien graden en een voort ja gende gemene sneeuwstorm zorgden er voor dat maar weinigen op straat durfden.

Na een laat met drank overgoten en met hasj doorrookt bezoek aan een vriend liep hij naar zijn hotel door een slecht verlichte armoedige buurt waar hij elk ogenblik verwachtte dat de kogels uit de vuur-wapens van elkaar rivaliserende bendes om de oren zouden vliegen.

Het was een van de allerarmoedigste en armste zwarte wijken van New York. Op een terrein vol afgebrande woningen waar niemand te bekennen viel hoorde hij plotseling een zacht gekreun als van een gewond dier.

Hij stond stil en spitste de oren. Was het een gemene valstrik van een stel zwarte bendeleden om hem als blanke van zijn goed gevulde portefeuille met tienduizende dollars te beroven? Er was niemand te zien.

Het leek veilig.

Het gekreun kwam uit de bosjes op het stuk braak liggende terrein. Hij liep in de richting van het geluid.In de bosjes vond hij een jonge aantrekkelijke licht getinte negerin. Ze was vrijwel helemaal naakt; haar kleren waren van haar afgescheurd.

De sneeuw was door het bloedverlies rood gekleurd.

Hij was onmiddellijk gefascineerd. Dit moest het bleodoffer zijn waaar d edemonen hem om vroegen. Hij begreep de oneindige mogelijkheden die hij met dit weerloze naakte verleidelijke lichaam op dit moment had. Er waren geen getuigen. Hij kon met haar zijn gang gaan zo lang hij wilde. Zij was zijn bloedoffer dier. Een dergelijke kans zou zich niet snel weer voor doen, besefte hij zich heel goed!

Zo gek was hij nou ook weer niet!

Ze zou het er zelf wel naar hebben gemaakt dat zij was uitgekleed en neer gestoken, hield hijzichzelf voor.

Die zwarten gingen nu eenmaal heel anders met elkaar om dan de blanken. Veel feller en primitiever. Ze hadden ook minder pijngevoel had hij ergens gelezen, dus wat maakte het uit. Ze fokten toch als konijnen, dus eentje meer of minder viel niet op. Hij bleef een poosje naar haar staan kijken hoe ze lag stuip te trekken. Zijn linkerhand zat in zijn broekzak en met zijn vingers speelde hij nadenkend met zijn geslachtsdelen alsof die in tweespraak hem een afdoend antwoord konden geven wat hem te doen stond. Sex  and violence wonden hem op. Toen hief hij zijn hoofd op en luisterde naar de stem van de wind.

”Neem haar en slacht haar af tot een welgevallig offer ,” fluisterden de windvlagen.

”Neem haar; zij is hier voor jou neer gelegd! Jij bent schuldeloos. Pak je kartelmes. Doe wat er van je geeist wordt. Er kraait geen enkele haan drie maal naar haar! Zij is van jou, voor jou en door jou!”

Hij kwam nog wat dichterbij om haar in haar doodsnood beter te kunnen gade slaan. Nog nooit had hij een naakte jonge aantrekkelijke vrouw zo heel langzaam zien sterven.

Hij genoot er duidelijk van. Dood en demonie lagen in elkaars verlengde. Zijn penis die niet van steen is  was harder dan ooit. Zijn wapen. Het meisje lag steeds harder te kreunen en af en toe bewoog ze haar hoofd of kronkelde met haar naakte lichaam.

Hij herinnert zich alles nog in details. Hij ziet nog voor zich hoe hij ondanks de vrieskou zich de kle ren van het lijft afrukte. Zo snel mogelijk want hij was bang dat ze zou sterven nog voor klaar was met wat hij met haar wilde doen. Hij voelde een onweerstaanbaar verlangen om met haar woeste sex te heb ben tijdens haar stervensproces.

Hij herinnerde zich nog hoe de wind als bovenaardse, wilde, uitzinnige, demonische muziek in zijn oren klonk en hoe op heerlijke wijze die muziek in klanken en woorden veranderden en hem aanmoedigden en zeiden dat hij een hiermee een offer aan de goden bracht.

Toen hij tussen haar dijen knielde en bij haar naar binnen ging gilde zij uitzinnig. Zijn plengoffer zou haar verenigen met de goden op het astrale vlak waar zij demonen zou dienen tot in eeuwigheid.

Hij herinner zich jaren later nog die laatste vreugdevolle extatiese blik van het stevende meisje toen zij in haar orgasme hem aanstaarde en haar verkrachter hartstochtelijk kuste voordat zij de geest gaf en haar ogen braken.

Hij voelde haar lichaam sidderen en haar k*tspieren om zijn l*l samen krampen in een genotvolle omarming van haar meest intieme diepte voor hem.

Hij voelt nog de triomf toen hij extaties in haar klaar kwam nadat zij was overleden. Als een van de weinigen had hij een zwart meisje dood geneukt met zijn l*l als steek wapen!

In haar dood en eenwording met haar had hij het mysterie van de vrouw begrepen, haar wezen ge- zien en haar ziel gevoeld.

Hij werd aangegrepen door een bovenaardse duizeling van sexuele dronkenschap. Nu begreep hij dat zijn denken, willen en voelen via talloze zenuwbanen terug liepen naar zijn centrale controle eenheid,een centraal punt in hem waar iemand anders de touwtjes in handen had genomen sinds zijn anale gemeenschap met de duivel. Door zich in zijn eigen lusthol door een bovenaards wezen te laten naaien had hij de zeggenschap over zichzelf weg gegeven.

Zo ging dat nu eenmaal! Er was een schaduwkant aan al die sexuele vreugde. Wie zich zoals hij liet neuken door mannen zei daar eigenlijk mee: Kom maar! Doe maar waar je zin in hebt! Je mag in mij binnen dringen zo lang en zo vaak als je zelf wilt! Toe maar! Ga je gang maar! Doe maar wat je niet laten kan! The winner takes it all!

 

(wordt vervolgd)

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.