Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
19 mei 2016, om 09:28 uur
Bekeken:
458 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
161 [ download ]

Score: -1

(1 stem)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"" Morriën Moetje?" door R. K. slag in de lucht"


 

" Morriën?" door R. Krudzlo slag in de lucht


Fred van der Wal: In het onderstaande tekst wordt mijn naam merkwaardig genoeg verhaspeld of door een fake naam aangeduid. Ik becommentarieer het weblogje van Krudzlo over Morriën, een auteur die hij nooit heeft ontmoet of gesproken. Hiermede weerleg ik een aantal misvattingen over mijn weblog in 1985 geschreven te Amsterdam.

 

Boekrecensie biografie Adriaan Morriën Lieve rebel van Rob Molin

Krudzlo:  In de Nederlandse literatuurgeschiedenis is Adriaan Morriën altijd een figuur in de marge gebleven. (En nog steeds.) Wat overheerst is het beeld van de wat oude, begerige man die ooit met zijn dochter Adriënne naar bed was geweest, toen zij als prostituee werkzaam was. Zelden hoor je iemand – zelfs Friedhoff niet - de dichter en schrijver roemen vanwege zijn literaire werk.


Fred van der Wal: In de Nederlandse literatuur overheerst niet het beeld van Morriën als oude, begerige man. Voor zulke morele oordelen zal een Nederlandse literatuurvorser van enig gewicht zich niet snel lenen. De kwaliteit van het literaire werk van Morriën is gering. Niet voor niets sabelde W.F. Hermans het proza van Morriën neer. W.F. Hermans over Morriën: ,,Over dit heupwiegende gekir schijnt voortdurend een langdradig lente-zonnetje.” De poëzie van Morriën is van meer waarde. De romantische Morriën is eerder een poweet, geen proza schrijver.


Krudzlo:  Rob Molin was al vroeg geïntrigeerd door Morriën en schreef een vuistdikke biografie over zijn leven. Maar wat schrijft Friedhoff?


Fred van der Wal:  De Limburger Krudzlo heeft een eigenaardige gewoonte mijn naam te verhaspelen of een doorzichtig pseudoniem te gebruiken in een poging voor origineel te worden versleten. 


Krudzlo:  De blogs over Adriaan Morriën van de Heer Friedhoff (?) heeft één bedoeling namelijk het wegzetten van Adriaan Morriën als een vieze man.


Fred van der Wal:  Krudzlo heeft mijn weblogs niet of niet goed gelezen en citeert vele malen al of niet opzettelijk onjuist. 


Krudzlo: De op sensatie verlustig en de seksuele anomalieën die Friedhoff(?) meent te vinden in het leven van Adriaan meent hij als geen ander allemaal te kennen.


Fred van der Wal:  Het is niet echt moeilijk de visie van de  exhibitionistische Morriën op sexualiteit te vernemen uit de interviews die de auteur heeft gehouden en het onderwerp veelvuldig ter sprake kwam. Libertijn Morrien vond het de normaalste zaak van de wereld uitvoerig te schrijven over zijn erotische wel en wee. Schokkend? Nee. In de NRC 22 juni 2002 verklaart Joost Zwagerman over de auteur: Morriën als likkebaardende oude man van stal, wiens proza zich kenmerkt door ,,een temerige geilheid''. Dat soort kwalificaties werden hem de laatste jaren wel vaker naar het hoofd geslingerd, altijd door mannen, nooit door vrouwen. In een interview met Annemarie Oster eigende Morriën zich die typering toe als een geuzen-identiteit: ,,Alles wat ik tot nu toe [over vrouwen] heb verteld is natuurlijk van oorsprong geilheid, maar dan omgezet in vervoering.''


Krudzlo:  Hoewel alles uit zijn verband gerukt en net doen of de Heer Friedhoff(?) het allemaal zelf heeft meegemaakt is zijn beeld naargeestig en inkompleet.


Fred van der Wal: Zelf mee gemaakt?  Nergens vermeld ik dat 'het allemaal zelf heb meegemaakt'. Wat er valt mee te maken licht Krudzlo verder niet toe. Ik schreef het weblog over Morriën in 1985, niet in 1988, zoals Krudzlo al of niet (opzettelijk) abusievelijk vermeldt.


 Krudzlo: Adriaan Morriën wordt in de biografie van Rob Molin op een heel andere manier beschreven. Gelukkig maar! Dat Adriaan Morriën een oude vieze man zou zijn geweest die incestueuze gevoelens had, of het met zijn dochter deed?


Fred van der Wal: De kwalifikatie ‘vieze oude man’ is een verzinsel van Krudzlo. Nergens heb ik daar iets over geschreven of deze terminologie gebruikt. Inlegkunde van een rancuneus mens.


Krudzlo: Je kunt dit alleen goed weten als je rechtstreeks toegang hebt tot iemand – en niet alleen in een kroeg als Art – of tot zijn onmiddellijke omgeving, dan wel inzage in privé manuscripten kan de schrijver ontsnappen aan  publiciteitsgeilheid alla Friedhoff (?). Gelukkig hebben we de biografie van Rob Molin.


Fred van der Wal: Een kroeg als Art ken ik niet. Wel vernam ik van Krudzlo een gerenommeerde horeca gelegenheid die ‘De vette Bobbel’ wordt genoemd in Maastricht. Over kroeg gesproken: Krudzlo zou als 'kenner' moeten weten dat Morrien diverse malen in café 'Eik en Linde'  geïnterviewd werd door de VPRO.


Krudzlo: Ik wil u hier graag op wijzen dat de heer F. uit is op sensatie en doet of hij alles waarover hij het heeft over Adriaan Morriën…, het allemaal heeft meegemaakt in Artisjok?


Fred van der Wal: Hetgeen ik schreef in mijn weblog speelde zich af aan de bar van Arti et Amicitiae. Wat Krudzlo bedoelt met Artisjok is niemand duidelijk.


 Krudzlo: Hij citeert rijkelijk uit interviews die hij niet noemt.


Fred van der Wal: Wederom een verzinsel van Krudzlo. Uren gesproken met Morriën en de volgende dag het gesprek uitgeschreven. Er is niets uit interviews geciteerd. Een uit de lucht gegrepen beschuldiging.


 Krudzlo: Ook is zijn knip en plak werk afkomstig uit de in 1988 (niet 1985 zoals hij beweerd) verschenen interview van Joost Zwagerman met Adriaan Morriën in het blad Maatschappij Arti et Amicitiae.


Fred van der Wal: Het gesprek met Morriën vond plaats najaar 1985. Om mijn verslag in diskrediet te brengen verzint Krudzlo het uit de lucht gegrepen jaartal 1988.


Krudzlo: De Heer F. tegen wil en dank van andere kunstenaars lid van de kroeg Maatschappij Arti et Amicitiae heeft deze teksten gelezen en hij citeert er rijkelijk uit. (Het zijn allemaal lege eierdoppen-taal.) Hij doet daarover geen melding over, ook niet over de andere plagiërende stukjes – lege-eierdoppen-taal - in zijn logs.


Fred van der Wal: Krudzlo heeft nooit lid kunnen worden van de Maatschappij Arti et Amicitiae. Het lidmaatschap-voor mij sinds 1972- kan slechts verworven worden na een strenge ballotage en aan-toonbaar kwalitatief nivo. Plagiaat is niet mijn bezigheid. Een beschuldiging in deze zegt meer over de lasteraar dan over mij.


 Krudzlo: Nu, als dit allemaal onder de vleugel van BP gebeurd, moet…, zo vind ik, de redactie actie ondernemen door het blog te kwalificeren als onzin.


Fred van der Wal: De aantijgingen van Krudzlo op mijn teksten licht Krudzlo nergens toe. Hij roept maar wat en poogt zoals wel vaker anderen voor zijn karretje te spannen. Er is geen redactie van BP, wel een moderatie, die ik diverse malen heb moeten waarschuwen omtrent lasterlijke weblogs van Krudzlo met aantijgingen aan mijn adres en gedebiteerde leugens. Deze weblogs zijn terecht door de moderatie verwijderd.


Krudzlo: Inmiddels weet ik dat de Heer F. (SM’er) graag dit soort teksten schrijft over mensen om die te schaden…, in een verkeerd daglicht te stellen en er de straatratten er op af te sturen: Hier lig de friet van Friedhoff. Ik heb in het verleden al eerder mij hierover beklaagt.


Fred van der Wal; Beklaagd met een t geschreven. De lezer heeft niet te maken met een ‘literatuurkenner’ wat Krudzlo betreft. Al weer een slag in de lucht van Krudz. Krudzlo onderbouwt niets maar schreeuwt alleen zijn frustraties uit. Ik gun hem een beter bestaan in Limburg.


Krudzlo: Nogmaals, als je een sfeer beschrijft over iemand, met fictie oké, maar als je tekst hier en daar van internet geplukt, het interview van Joost Zwagerman gebruikt en dit niet noemt,…net doet alsof je het allemaal zelf hebt meegemaakt, schaadt je niet alleen de persoon Adriaan Morriën maar ook zijn kinderen; dan vraag ik mij af of dit blog wel kan.


Fred van der Wal: Mijn weblog berust op waarheid en is onderdehand meer dan 30 jaar oud. Het interview van Zwagerman dat veel later dan mijn weblog schijnt te zijn gepubliceerd heb ik niet gelezen. Ik wist niet eens van het bestaan af.


Krudzlo:  Het heeft er alles van weg dat de Heer F. zegt: kijk eens wat een vieze man Adriaan Morriën was. Niet BP waardig? Misschien, maar dat kan ik niet weten. Het gaat tegen mijn gevoel in.


Fred van der Wal: Het ‘gevoel’ is wel een heel slecht kompas om literatuur inhoudelijk op feiten te kunnen controleren. Nergens in mijn weblog wordt geconcludeerd dat Morriën een vieze man is. Een obsessie van Krudzlo?


Hieronder een brief aan mij (Krudzlo) van de biograaf van Adriaan Morriën.


Fred van der Wal: Rob Molin kon niet bevestigen ooit zo’n brief te hebben geschreven. De verzonnen brief blijkt te behoren tot de manipulatieve streken van Krudzlo.


Geachte Robert,

Hoe is het in Amerika? Na drie jaar zul je mij een boel te vertellen hebben. De onderstaande tekst heb je eens op De Volkskrant blog geplaatst. Ik stuur je hem nogmaals:

 De gespreken met Adriaan Morriën dat alleen maar over seks gaat, is zeer wel denkbaar, maar niet een dat louter uit vuilspuiterij bestaat. Natuurlijk kun je zo'n supersmerig gesprek in elkaar knutselen, zoals thans vertoond is, maar het is dan wel de vraag of dat gesprek dan nog over Morriën gaat. Volgens mij niet, omdat Morriën in zijn mondelinge uitlatingen en in zijn geschriften weliswaar seksuele verrichtingen en aanverwante verschijnselen bij hun naam noemde maar dan steeds voorzien van een rijke context. Ik heb Morriën goed gekend. Hij moest niets hebben van vuile moppen en al helemaal niet van de thans gepubliceerde gesprekken.

Een interviewer die slechts oog heeft voor vuiligheid of wat hij daarvoor aanziet, kan het niet anders hebben dan over een obsessie waar hij mee worstelt. Hij moet die van zich af praten maar dan via een ander opdat zijn frustratie niet in het licht komt. Je hoeft er Freud niet eens bij te halen om zulks in te zien. De interviewer van Morriën als hypocriete schuinsmarcheerder? Inderdaad. Morriën heeft ooit eens gezegd dat wij ondanks alle gepraat en gedoe rond seksualiteit sinds de zogenaamde vrijmaking van taboes in de jaren zestig nog lang niet verlost zijn.

 Ook na zijn dood is dat nog steeds niet zo, zeker wanneer men de twee gesprekken die al zo'n vijfentwintig jaar geleden plaatsvonden, in herschreven vorm nota bene, in ogenschouw neemt. Vijfentwintig jaar heeft de interviewer tijd gehad om Morriën goed te lezen. Had hij dat gedaan, dan zou hij weten dat zijn uitlatingen over incest, over bij voorbeeld masturbatie en over vrouwen die het 'met elkaar doen' een diepere grond hebben en verder reiken dan de lust tot het spuien van banaliteiten. Als Morriën-biograaf heb ik die context 'bloot' gelegd en een pure, menswaardige naaktheid ontdekt. Zie mijn boek in de Open Domeinreeks uit 2005. Misschien zou de interviewer ook mijn geschriften willen lezen om zijn abjecte voorstelling van zaken eindelijk te herzien.

 Zelden overigens las ik zo'n slecht geschreven interviews als deze van Fried. Ze hebben kop noch staart en stijgen niet uit boven een bazelstijl. Niet alleen, ten slotte, slaat hij de plank mis in de teneur van zijn interviews, ook hangt hij het relaas over Morriëns dochters op aan hun pubertijd die ten tijde van het interview, 1985, volop bloeit. Ze zijn dan veertien en zestien. Nee, in dat jaar hadden ze al de leeftijd bereikt van 35 en 39 jaar oud.

Groet,

Rob Molin.


Fred van der Wal: Het frauduleuze karakter van Krudzlo wordt  ook in deze gefrauduleerde brief gedemonstreerd door te beweren dat ik een interview met Adriaan Morriën 25 jaar geleden had. Al weer een misser; het is 31 jaar geleden door mij afgenomen op een regenachtige avond in Arti et Amicitiae. Tevens een verzinsel uit de koker van Krudzlo dat ik het had over de dochters van Morriën in hun pubertijd (puberteit, zoals bekend schrijft de slordige lezer Krudzlo vaak slecht Nederlands, hetgeen niet ongewoon is voor een Limburger). Morriën beweerde tijdens mijn gesprek met hem dat hij sexueel werd opgewonden door zijn dochters toen zij als peuter op het potje zaten. Zoals ook duidelijk te lezen in mijn interview met Morriën. Niet voor niets noemde W.F. Hermans libertijn Morriën een abject mens. Ik stem hier mee in. Een auteur die zijn eigen dochter die als hoer werkt neukt is weerzinwekkend. Wie dat goed praat is een mens zonder morele principes.


 Rob Molin schreef een biografie over Adriaan Morriën. Een boek waarin Adriaan Morriën goed en van verschillende kanten beschreven wordt. Een goed boek om een idee te krijgen wie Adriaan Morriën was. In ieder geval beter dan een Adriaan Morriën uit het brein van een geniaal kunstenaar en een van de beste tekenaars van Nederland? Vraag me niet hoe een mens zo kan dromen. Dromen komen nooit uit.


Fred van der Wal: Een domme vergelijking van Krudzlo. Een biografie is geheel iets anders dan een informeel interview met Morriën.

 

Rob Molin – Lieve rebel. Biografie van Adriaan Morriën. De Arbeiderspers, Amsterdam, 644 blz. €35.

 

J.W.Robert Kruzdlo

 

Reacties Goldmember   fredvanderwal

2016-05-18 21:04:14

uur 


fredvanderwal


De verdachtmakingen aan mijn adres van Krudzlo missen elke grond van waarheid.    

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.