Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
16 mei 2016, om 09:34 uur
Bekeken:
361 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
199 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

" De dalles... "


4 maart 2004

 

Geachte Mevrouw Toth,


Geamuseerd heb ik de web site van Uw vereniging Fria gelezen waarin een onjuistheid. De reden om weg te gaan bij Fria was niet zoals U stelt in Uw verhandeling “onoverkomelijke be zwaren die mijn echtgenote en ik tegen een proces van een van Uw leden tegen de recensent van de L.C. Rudi Hodel zouden hebben, maar het onloochenbare feit dat ik als secretaris mijn voor de vereniging gemaakte kosten van ongeveer een duizend gulden niet uit de verenigings kas vergoed zou krijgen, een normale zaak bij iedere bonafide club, maar zoals Ger van Norden, Fokma en Stauthamer  zelf moest betalen met de motivering “jullie wonen nu eenmaal in een groot huis” dus dienden wij af te schuiven voor het algemeen belang van de klup talentloze kunstenaars.

Als legitimering voor wanbetaling en oplichting ( activiteiten waar Friezen heel sterk in blijken) een zeer zwak en niet valide argument, dunkt mij.

Wel heb ik ter vergadering aangevoerd dat een proces tegen een recensent m.i. een zwaktebod was en wel moest uitdraaien op nietig verklaring van de eis.

Ik vond het ook nogal onnozel en kinderlijk om het ongelijk van een kunstenaar via een jurdische procedure te willen om  buigen in zijn voordeel.

De zoals in Friese kringen veel voorkomende armlastigheid van de desbe treffende rancuneuze artiest zal wel via de sociale advocatuur zijn procedure kosteloos hebben kunnen aan spannen. Een praktijk waar veel hippe steuntrekkers meester in zijn of waren.

Het opzeggen van mijn lidmaatschap van Fria (en niet zoals U in een brief stelt “royement”) was het gevolg van een voorstel van de WAO-er Ger van Norden en de NoordBergumse var kenshouder Stauthamer om buiten een leden vergadering om de statuten te veranderen opdat ook BKR kunstenaars volwaardig lid zouden kunnen worden. Hetgeen geruisloos en ondemo cratisch geschiedde.

De club was immers opgericht uit onvrede van niet gesubsidieerde, vrije kunstenaars met het oneerlijke aankoopbeleid ten gunste van de door rijk en gemeentelijke overheid in de watten gelegde BKR deelnemers c.s. Beroeps intriganten van Norden, Staut hamer en Fokma  hielden mij verder buiten bestuurlijke besluiten en kwam enkele in een bestuursvergadering gemaakte afspraken niet na.

Uit Uw web site blijkt de beeldende kwaliteit van Uw leden niet in eerste aanleg tweederangs garnituur maar eerder als tiende rangs geklassificeerd kan worden. Het droevige verhaal over de provinciaal Johan Haantjes is een standaardvoorbeeld voor beeldend onvermogen en ty perend gebrek aan vormgeving van  leven in positieve zin. De dalles en minkukeliaanse miesjmacherei druipt van de gemiddelde Friese artiest af. Levenskunstenaars zijn zij niet en zullen het ook nooit worden.

Het onlangs aanmelden van mijn echtgenote en ik als adspirant lid (al eens door U geweigerd zonder een redelijke motivering) is inmiddels afgewezen door Uw secretaresse Joost Schmidt (ex-collega van mijn echtgenote van de NHL te Leeuwarden) op gronden van “gebrek aan beeldende kwaliteiten”. Wel mag ik U er op wijzen dat twee van mijn werken in het bezit zijn van het prentenkabinet van het Stedelijk Museum en verder vertegenwoordigd in particuliere, galerie en museale collecties in binnen- en buitenland via 206 groeps en eenmans tentoonstel lingen.

Mijn vrouw en ik wilden lid worden om de vereniging wat meer kwaliteit te geven in plaats van de klaarblijkelijk beoogde kwantiteit.

Het is spijtig dat ik enkele jaren geleden via wederzijdse kennissen hoorde dat U over mij las terlijke verhalen verkondigde. Ik moet U teleurstellen; ik ben nooit actief lid geweest van de S.S. in 1942, noch mijn familieleden zoals door een enkeling gesuggereerd naar ik vernam. Ook heb ik geen lustmoorden gepleegd, zoals een galeriehouder uit L. beweert. Wel was ik lang lid van de VSSM (Vereniging Studiegroep Sado Masochisme) en de LNBI (Landelijk Netwerk Bisexeuelen) en de T&T groep (Travestie en Transsexualiteit) maar dat is weer een ander, even artistiek chapiter

De geruchten die U over mij verspreidde hebben mij niet aan gemoedigd vroeger of later persoonlijk contact met U op te nemen het geen aanvankelijk wel mijn bedoeling was, ook omdat ik al het materiaal van uit de beginperiode van Fria in mijn bezit heb.

Verder wens ik U enige voorspoed met Uw carrière in Friesland,

 

Hoogachtend,

F. W. van der Wal.

 

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.