Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
25 november 2015, om 19:34 uur
Bekeken:
334 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
223 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Het woord is een twee snijdend zwaard!"


Het woord is een twee snijdend zwaard
november 25, 2015

Je kunt wel na gaan wat voor misvormende werking het heeft als je van jongs af aan drie maal daags met de Bijbel om je oren wordt geslagen. Letterlijk. Het woord is een twee snijdend zwaard. Nou, ik heb er twee bloemkooloren aan over gehouden en een gebroken neus want als je een ram voor je kanus met een Statenbijbel met koperen sloten krijgt heb je weer de zoveelste zware hersenschudding inclusief gescheurde lippen en een bloedneus te pakken. Het woord was een licht op mijn weg en een lamp voor mijn voet als de Witte Kat batterij van mijn staaflamp op was . En was de Bijbel niet bij de hand dan was daar wel de in bruin varkens-leer gebonden psalmen en gezangenbundel in de Oude Berijming voor-handen, hetzij lederen riem of de zweep die fluitend door de lucht mijn roze billen en rug kuste.
Alles wentook een lel voor je krent. Op de lange duur ga je het lekker vin-den. Godt’s wegen zijn duister en zelden aangenaam, dat moge inmiddels bekend zijn. Op de vleugelen der profeten lekker mee drijven op de thermiek van de moderne tijd dat is toch het ware leven. Drie maal daags voor het eten een uur uit de Bijbel lezen bij de familie Dubbeldam-van Doetinchem.
Kom er eens om! Ik verveelde me kapot. Ik ben namelijk geen Stalen Jezus uit Zwiggelte. Ik las veel liever die boekjes van Markies de Sa-de, alhoewel de Oud testamentiese verhalen van Sodom en Gonorroe er weer als pap bij mij in gingen, dan werd ik pas goed wakker. Als ik later groot ben ga ik dat ook allemaal eens uitproberen, dacht ik toen al als la-gere schoolleerling en later als onbezoldigd kwekeling zonder akte aan de christelijke Da Costakweekschool. De Bijbelvaste vader van mijn toenma-lige vriendin Alice had een dusdanig welluiden-de, ver dragende stem dat hij dwars door de muren heen in het hele blok te horen was als hij de Schriften verkondigde met luide stem. Als ik in mijn tienerjaren bij gere-formeerde mensen op bezoek was en aldaar na het eten uit de Bijbel werd voor gelezen over het hellevuur waar iedereen in terecht zou komen die niet geloofde, dacht ik altijd dat ze het verkeerde boek te pakken hadden. De Avro bode of zo. Het was wel hetzelfde verhaal als bij mij thuis en bij Alice haar familie maar het werd vlak voor gedragen. Als de vader van Alice het voor droeg met alle fijngristelijke agressie en haat tegen an-dersdenkenden die in hem was werd het zo afschrikwekkend dat ik hem had willen vragen onmiddellijk een wakkere spuitgast op te roepen om het vuur te doven. De vlammen van de hel laaiden hoog op en likten reeds aan mijn voetzolen, zo las hij voor. Alles en iedereen zou naar de verdomme-nis gaan, behalve hijzelf, zijn vrouw, zijn kinderen en zijn minderen, als zij maar lid waren van de griffermeerde kerk, het enige ware geloof, dat sprak vanzelf. Dan keek ik naar het bleke, verwrongen gelaat van de haat dragende, fanatieke Godsman met zijn zwarte hoornen bril met glazen er in ter dikte van cola flesbodems. Een horrormovie. The Chain Saw Mur-ders On Elm Street waren er niks bij!
Uw dochters kennen de Bijbel?
Het stijle calvinisme werkt goed door dat is een voort woekerende kank-er, daar kan niets goeds uit voort komen, daar is geen kruid tegen gewas-sen. Onze dochters weten een heleboel dingen uit de Bijbel, hoe wel we er nooit aan tafel uit voor lazen. Wil je wat weten, zoek het zelf maar op, zei ik altijd. En we hebben de klas-sieken aan ze voor gelezen dat is een goede vervanger voor de Bijbel. Mieten die zagen, over Zeus die suist door de bomen en hoe je het beste klaar kunt komen want alle wegen leiden naar Rome, godtverdome!
Is er leven na de dood?
Je komt alleen en je gaat alleen, dat is een ding dat zeker is. Op een gege-ven moment ga je gewoon dood omdat het vlees niet meer verder wil, dat gaat stinken en rotten. Je laat alles vanzelf lopen. Je reet dood vlees met aangekoekte strontkorsten. Gitzwart. De brokken vallen er af. Een lucht die er van af slaat! Dat staat vast. Iedereen blij. Maar hoe? Waar en wan-neer? Wordt je het leven uit geholpen? Abgespritzt met de gifspuit zoals in de dagen van weleer? Misschien is dat ook maar het beste…
Praat U wel eens over de dood?
Het is ’t laatste taboe. Ik praat alleen over leven want dat duurt maar even. Verder heb ik schijt aan alles en iedereen!
U denkt daar toch wel eens aan?
Ik heb al tien keer op het punt gestaan er uit te stappen. Een mensenleven is niets waard. Ik ben vijf keer in mijn leven op het randje van de dood ge-weest. Daar wil ik niet over praten. In het huis van de gehangene spreekt men niet van de strop.
Is het over bij de dood?
Misschien niet, misschien wel. Dood, waar is Uw prikkel, zeg ik altijd als een griffermeerd zandboertje van de Bible Belt, draait zich om, haalt zijn lul uit zijn broek en begint te wateren. De Veluwe.
Geen reïncarnatie?
Dat ik terug kom als iets anders? Gotsalmebeware!
Bijvoorbeeld als Hank Duvelsjas, net zo vroom, net zo op geld belust, net zo stijl gereformeerd, hypokriet, dom, acultureel, reactionair en bekrom-pen.
Dat is onmogelijk. Veel weet ik er niet van over die reïncarnatie maar vast staat dat je als iets aardigs terug komt, niet als een vrekkige, bekrompen, inhumane, griffermeerde geldwolf, die het licht in ander mans ogen niet kan velen. Die meneer schijnt mij te haten, hoorde ik van een art. 31 me-neer uit Aduard. Ik ken hem niet eens. Hij hoort bij die gedateerde provin-ciale artiesten waarvan het talent in de lengte van de baard en de dikke lul zit. Als ik bij hem aanbel stuurt hij zijn pitbull op mij af, hoorde ik. Zeker zijn echtgenote met die biljartpoten.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.