Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
15 november 2015, om 11:24 uur
Bekeken:
374 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
177 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Voorlopig zetten wij u even in de wacht!"


WOULD BE VERZETS FIGUREN WO 2. DE KOMEDIANTEN TREKKEN VOORBIJ!

Voorlopig zetten wij het wegens de nogal delicate aard ervan even in de wacht!

 

Geachte Heer G.,

 
Dank voor Uw snelle beantwoording. Inderdaad is de berichtgeving via Frits van der Wal in de loop van de jaren wat betreft zijn door hem zelf veelvuldig vermelde deelname aan het gewapend verzet als lid van de GDN onderafdeling Groep Reynaert door hem in de loop der jaren steeds meer overtrokken en gefabuleerd. Tevens schepte van der Wal tegen kapitein Westerling op ‘Meester op alle wapens ‘ te zijn.
Hij deelde mij aanvankelijk mee dat hij als soldaat slechts telefoondienst heeft gehad ten tijde van de eerste oorlogsdagen en ‘geheime’ papieren (mogelijk simpele dienst orders) heeft verbrand in opdracht van zijn superieuren, later beweerde hij op de Grebbeberg te zijn geweest, maar geen schot te hebben gelost vanwege te hevig vijandelijk vuur en slechts ineegedoken met zijn kop zo laag mogelijk bij de grond de schotenwisseling uitgezeten.
Weer enkele jaren later heeft hij de verslaggever Igor Cornelisse van VN aangezocht om als ‘ex-gehime agent van MI 5’ het “ware verhaal” achter het Englandspiel te onthullen, waar Igor C. echter niet in trapte. Van der Wal Sr. met zijn half jaar ULO leed aan een ziekelijke zucht naar publiciteit om zijn onbenulligheid te compenseren. Uit kranten en magazines knipte hij berichten van de schaker Jannes van der Wal uit en verwijderde de naam Jannes om aldus te fabuleren dat hij in de publiciteit had gestaan.
De berichtgeving van de door U genoemde goedgelovige getuige deskundige Carels is volkomen onjuist, ingegeven en opgeklopt door Frits van der Wal en het rapport van Stichting 40-45 grotendeels gefalsificeerd met medewerking van de mij goed bekende scherts figuur Charles Dijkmans, een would be verzets figuur waar de NRC en Kleintje Muurkrant een vernietigend stuk over hebben gepubliceerd.
Verzetsstrijder Dijkmans is nog veroordeeld geweest door de Duitsers (!!!) voor roof van Joodse inboedels en beweerde een half jaar in een concentratiekamp te hebben gezeten, maar dit terzijde, alhoewel het het gewicht aan geeft van de rapportage ten aanzien van fantast Frits van der Wal.
Ik vermeld dit omdat ik het symptomatisch vind voor het waarheidsgehalte van de mededelingen van voornoemde en ook het helden epos van mijn zwaar getraumatiseerde zuster die vanaf haar achttiende levensjaar helaas onder psychiatrische en/of psychologische begeleiding is geweest en de realiteit wat betreft vermeende heldendaden van Frits van der Wal nog steeds uit het oog verliest. Zij zegt aan Post Traumatisch Stress Syndroom te lijden door haar opvoeding, hetgeen mij op waarheid lijkt te rusten.
Onterechte helden verering, zoals mijn zuster dat koestert en daar haar identiteit aan ontleend om in reverse een ‘gelukkige jeugd te construeren is mij vreemd en vind ik een zeer kwalijke zaak ten opzichte van mensen die werkelijk betrokken zijn geweest in krijgshandelingen en/of gewapend verzet. Om die reden heb ik U gemaild.
Uw mij toegezonden mails zullen inderdaad voor einge tijd onder ons blijven zoals door u gewenst en indien gepubliceerd zal dat geschieden zonder bronvermelding. Het zou niet smaakvol zijn mijnerzijds om de tekst als conflictstof te gebruiken, daar is één en ander te ernstig voor,
Hoogachtend
Fred van der Wal


Heer vd Wal

 
Ik kom terug op uw bericht van vanmorgen.
De laatste maanden heb ik contact met uw ( kennelijk ) zuster Marianne en zoek voor haar, zo goed en kwaad als dat gaat, het mei – 1940 – verleden van uw vader uit.
Het staat inmiddels vast dat hij op de 10e mei 1940 was ingedeeld bij het 22e Grens Bataljon.
Een van de 3 compagnieen van 22 GB was ingeschakeld bij de verdediging van Fort Westervoort.
Dat houdt in dat uw vader bij Westervoort aanwezig geweest kan zijn en de kans bestaat daardoor ook ( ik ben uitstekend op de hoogte van de grotere en kleinere troepen bewegingen van destijds ) dat hij daarna op de Grebbeberg is opgedoken.
Het hoeft niet, maar in theorie kan het.
Namenlijsten die een en ander zouden kunnen bevestigen of juist niet zijn helaas niet beschikbaar, ze zijn ten tijde van de capitulatie op de 14e mei vernietigd op hoger bevel.
Ik heb wel mijn ( grote ) twijfels bij het heldenverhaal wat ik opgedist kreeg.
Het stamt van een zekere Carels ( hij blijkt inderdaad een verzetsrol te hebben gespeeld, ik heb dat kunnen nagaan ), die door uw vader ingelicht moet zijn en het verhaal op papier heeft gezet.
Daarbij zou uw vader onder meer zo ongeveer als laatste verdediger de Grebbeberg verlaten hebben.
Dat is aanwijsbaar onjuist, het is namelijk precies bekend welke Nederlandse militairen als laatsten de Grebbeberg verlieten.
Ook andere mij doorgegeven details houden bij nader onderzoek geen stand.
Het staat voor mij vast dat er ergens wel iets van waarheid in het verhaal schuilt, maar dat het op zijn minst zwaar overtrokken is.
Ik weet niet precies wat ik van uw bericht moet denken, maar ergens sluit het wèl aan bij de indruk die ik inmiddels had.
Over een eventueel verleden als verzetsstrijder van uw vader laat ik me niet uit, dat behoort niet tot ons onderzoeksgebied ( dat is de Grebbeberg en in feite de meidagen van 1940 in hun geheel ) en bovendien heb ik daar ook geen idee van.
Ik zal met de andere redactieleden overleggen wat we met uw bericht gaan doen.
Uw zuster en u hebben kennelijk een compleet ander beeld over uw vader en onze website is niet direct het aangewezen podium daarvoor.
Ik heb wel het idee dat Marianne echt gelooft wat ze vertelt.
Ik stel er wel prijs op dat dit alles onder ons blijft.
Met vriendelijke groet

 

fred van der Wal


Subject: F vd Wal Sr.


Geachte heer van der Wal
Wij ontvingen zoeven uw bericht.
Voorlopig zetten wij het wegens de nogal delicate aard ervan even in de wacht, maar we nemen zeker binnenkort contact met u op.

m.v.g

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.