Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
16 juli 2015, om 13:14 uur
Bekeken:
355 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
183 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Tien vragen aan Fred van der Wal (deel 1)"


TIEN VRAGEN AAN FRED VAN DER WAL DOOR KLAVERBLAD 
donderdag 1 mei 2008 door fred van der wal 
EERSTE HERDRUK EN NU THE UNABRIDGED VERSION 1.1 VOOR WEBLOGGERS VERKLAARD
DE PAMFLETTEN WORDEN UIT DE SCHAPPEN GERUKT!!!
(indringende bijdrage oorspronkelijk gepubliceerd door Klaverblad op zijn weblog)

komt voort uit mijn grote belangstelling voor persoon en werk van deze blogger, die ik vanaf het begin van mijn blogbestaan (december-2006) heb gevolgd. Ik kan me ook verheugen in zijn con stante aandacht, waarvan hij op waarachtig waliaan se wijze uiting geeft. Meest tot vreugde en stimulering, doch ook met wijze vermaningen en strafslagen als het hem niet zint.
01 Wat is de drijfveer om bij herhaling je levensverhaal te willen vertellen?
Ik herschrijf de bijdragen voortdurend, verander bestaande namen in fictieve om conflicten met lezers, betrokkenen of de redactie te vermijden. Ik heb daar te lang geen rekening mee gehouden. De drijfveer achter de herhaling om verhalen weer af te drukken is de overweging dat lezers afhaken en nieuwe lezers er bij komen. Aanvullingen en veranderingen in de teksten zijn een dankbaar werk. Het helpt mij de petite histoire van mijn leven in het kader te zetten van de jaren veertig, vijftig, zestig en zeventig. Ik ben van mening dat die decennia veel boeiender en vormender waren dan de tijd van na de jaren negentig.
Toelichting 29 april 2008:
De persoonlijke informatie is ook in detail uitgewerkt om het toekomstige biografen gemakkelijk te maken en feiten, data en periodes aan te geven in mijn leven en werk. Ik ben nu eenmaal een interessante jongen en daar helpt geen grootmoedertje lief aan, begrijpt U?
02 Met broer en zus is het slecht vergaan. Je homosexuele broer is door poten rammers vermoord; je zus heeft onder voortdurende psychiatrische behandeling gestaan en leeft van uitkeringen. In hoeverre heb je hun leven kunnen en willen beinvloeden?
De huiselijke situatie bij de grootouders en inwonende tante was zo treurig en Vijan dig dat ik genoeg moeite moest doen om mijzelf staande te houden. De Familiever houdingen waren gestoord. In de jaren vijftig en zestig was je als min derjarige rech teloos. Mijn zusje en ik werden behandeld als joden in oorlogstijd.Ik heb inderdaad wel gepoogd mijn broer en zuster te beïnvloeden tot meer positieve es. Zij kozen willens en wetens voor een negatieve, verbitterde, paranoïde instelling ten opzichte van de werkelijkheid. Na 1965 wilden mijn familie niets meer met mij te maken hebben vanwege de keuze voor het kunst enaarsschap. Ik ben op straat gezet zonder één cent. Opzettelijk hebben zij er alles aan gedaan om mijn leven moeilijker te maken dan nodig was.Na 1965 heb ik mijn broer nog één keer gezien; hij woonde tot een jaar voor zijn dood bij zijn grootmoeder en tante en wilde geen verder contact. Na elf jaar, in 1976, het ging zeer goed met mijn carrière kwam ik op bezoek bij de grootmoe der en tante in de villa te Heemstede met onze beide dochters van zeven en vijf jaar. Mijn broer zat zwijgend in een hoekje en keek voortdurend uit het raam en rookte ketting. Hij droeg zijn obligate driedelige grijze pak en zag er uit als een opaatje. Toen hij beweerde dat The Beatles het hele leven hadden veranderd moest ik met mijn scepsis even smakelijk lachen. Hij werd razend en begon te trillen over zijn hele lijf. Ik wist met een gestoorde persoonlijkheid geconfron teerd te worden.Mijn zuster is altijd jaloers geweest op mijn voorspoed en het feit dat ik wel in staat was een gezin op te bouwen. Na een groot aantal voortdurende moei lijkheden die zij veroorzaakte. heb ik in 2002 besloten, nadat zij weigerde een brief in te laten zien die onze moeder had geschreven (een mevrouw die afstand had gedaan van haar kinderen toen ik nog geen, twee jaar was) waarin een aantal beledigingen aan mijn adres stonden.Ik vind het jammer dat de pogingen om het leven van mijn broer en zuster niet ge slaagd zijn. Ze waren door haat, achterdocht en bitterheid te geconditioneerd om nog te kunnen en willen veran deren. Op een gegeven ogenblik houdt het voor mij op. Wie geen bodem meer onder zijn bestaan en persoonlijkheid heeft kan beter het reguliere therapeutische circuit opzoeken en een leven lang uithuilen in opperst staat van agonie op de schouder van een vriend of vriendin mits die van draagbare constructie is, zo ongeveer als gewapend beton.In 1978 kreeg ik een telefonische melding van een onbekende dat mijn broer een moordaanslag op mij voorbereidde, maar zoals veel van de plannen kwam ook daar niets van terecht. Hij verkeerde wel in criminele Haarlemse kringen uit drugscafés, waar de honkbalknuppels en de bijl achter de bar lagen voor het geval dat en bezoek ers kwamen die zich via insluiping en gewelddadige beroving de maat schappij een stuk brood afdwongen, een way of life die niet mijn cup of tea is en hem fataal is geworden. Ik heb mij van dat milieu altijd verre  gehouden. Ik ben niet in de kunst gegaan om in de misdaad te belanden, lieve lezer/lezeres!
Toelichting 29 april 2008:
Veel gebeurtenissen uit mijn zeer bewogen leven zijn opzettelijk onvermeld Gebleen en zo treurig en mensonterend dat ik enige terughoudendheid betracht in het vermelden van de vele onsmake lijke details. In mijn archief zijn genoeg stukken te vinden uit vooral de periode 1942 - 2008, een verzameling document en, fotos, no tariële aktes en genealogie vanaf de Franse revolutie. Eén tak van mijn royalistisch gezinde voorouders is afkomstig uit Beauvais, Noord Frankrijk. In de documentatie van het Louvre zijn stukken aanwezig ten aanzien van de onthoofding en mijner voorouders. Zelf houd ik het hoofd voorlopig nog koel! Een unicum in kunstenaarsland toch?Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.