Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
30 juni 2015, om 08:06 uur
Bekeken:
357 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
187 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Losse (kwel) noten bij mijn otobiografie (deel 11) "


Losse (kwel) noten bij mijn otobiografie (deel 11)

 

                                                     Een Pinkstergemeente te Heerenveen

 

Eind jaren negentig bezoeken Fred van der Wal en zijn echtgenote Ina gedurende twee en eenhalf jaar re gelmatig doch soms tegen heug en meug de Pinkstergemeente te H.(volgens Fred van der Wal een verza meling laag geschoolden die zijn gelijke niet kent), maar distantiëren zich na aug. 2001 steeds meer van de gemeente leden na enige weinig verkwikkelijke ontwikkelingen. Ina wordt ten onrechte beschuldigd door twee leden van de gemeente waarmee zij een interview heeft gehouden van het schrijven van leugens in het gemeente blad.Eén van de ogenschijnlijk zo vrome gemeenteleden (de beroepswerkeloze N. H., ex-lid van een satanssekte in Australie) die gehuwde zo wel als ongehuwde dames achterna loopt, poogt achter de rug om van Fred een afspraak met Ina te maken. Niet veel later woont hij samen met een WAO trek kende juffrouw van twijfelachtige zeden en veroorzaakt onder invloed van alkohol een dodelijk verkeers ongeluk, waarbij hij zelf zwaar gewond raakt. Het lijkt op een zelfmoordpoging. Wie zoals Fred niet als kuddedier de harde, stijlgereformeerde leer kritiekloos aan hing was bij voorbaat al “uit den duivel”.

 

                                             Een Navigator conferentie en de Heer der Vliegen


Tijdens een navigator konferentie in 1964 in Doorn wordt Fred van der Wal er door de voorzitter Gert Doornebal beschuldigd van “uit de duivel te zijn” (standaard frase) omdat hij er niets voor voelt deur aan deur mee te doen met een opdringerige evangelisatie aktie om de ”verloren heidenen” uit Doorn te “be keren”. Het merk waardigste argument van een “born again christian” tegen Fred van der Wal is “dat hij wel veel vliegjes in zijn ogen zal krijgen tijdens het fietsen, want de duivel Beëlzebub is de Heer der vliegen en die verblindt de ogen der ongelovigen!” Opgepast dus! Eén van de vrome Navigators, de jeugdige assistent-bloemen koopman Sjakie met het I.Q. van een gladiool, poogt zomer 1965 via laster tussen Els en Fred te komen met het doel Els voor zich te winnen (zie gereproduceerde brief Els D. waar in zij het voorval aan haalt) . Het doorzichtige plan mislukt grandioos als hij Fred beschuldigt van een “ver houding met een meisje uit Doorn” tijdens de Navigators konferentie. Helaas kende Fred van der Wal geen “meisjes uit Doorn”.

( Het enige meisje uit Doorn dat Fred van der Wal jaren later ooit zal leren kennen is ex- Youth for Christ medewerkster Henriët I. waar hij korte tijd in Friesland een apart plekje voor in zijn hart heeft gereserveerd, maar hij zal haar pas in 1989 te Leeuwarden ontmoeten.

De konferenties van die streng gelovigen werden voornamelijk bevolkt door mannen en vrouwen met psychiese en /of lichamelijk gebreken, die gedreven door onstuitbare neuk drang, een huwelijkspartner zochten.

Een verzameling psiegies of fysiek mismaakten die zijn weerga niet kende. ‘Waarom zijn die fanatiek christelijke mannen en vrouwen altijd zo lelijk’, vraagt fred aan Els. ‘Dat komt omdat zij in de Heer zijn !’ is het antwoord. En ieder gereformeerd minkukel met zwaar bemoste tanden, peenhaar en een bril min acht vloog gelijk op Els af omdat zij een aantrekkelijke, goed gebouwde, intelligente, gepassioneerde vrouw was die zich wist te kleden en te gedragen. Een uit zondering in gereformeerde, evangeliese en pinksterkringen! Fred heeft heel wat kristullukke, zwaar brillende, bronstige bochels en evangeliese rand debielen op zoek naar een huwelijks- of sex partner van zich af moeten slaan in die tijd en ook later! Nog in 2001 poogt een lid van de Pinkstergemeente te Heerenveen met de 57-jarige echt genote van Fred , Ina, een afspraak te maken achter de rug om van Fred van der Wal. Fundamentalisties Christelijk Nederland zingt onveranderlijk uit volle borst, maar soms wel erg vals!

 

(wordt vervolgd)

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.