Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
26 juni 2015, om 13:33 uur
Bekeken:
331 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
151 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

" Ik vertegenwoordig niets! Ik vertegenwoordig helemaal niks!"


 

 Ik vertegenwoordig niets! Ik vertegenwoordig helemaal niks en niemand! Niet eens mijzelf! Nou u!

 

 

Organisator : Dames en heren, bijzonder welkom! En een bijzonder welkom voor onze gasten, de heer Fred van der Wal als omstreden kunstenaar en de heer drs. Rotgans.

Dit is de laatste literaire ontmoeting van het jaar en we hebben gastvrijheid gekregen, hier in Maison l’Ermitage.

De ruimte van De Witte Klok was te gering, maar laat ik u zeggen: wanneer ik alle aanvragen gehonoreerd zou hebben, hadden wij in Carré moeten zitten want het liep storm.

Maar dat kon helaas niet, omdat we bezig zijn met voorbereidingen van het programma 'De noodzaak van de vinger aan de pols van het tijdsgewricht'.

We zijn erg blij dat u er bent en wij gaan vanmiddag het gesprek beluisteren tussen de heer Fred van der Wal en de heer drs. Rotgans.

Een gesprek dat de heer Fred van der Wal na vele jaren  toe staat om, met publiek op de achtergrond, te praten over zijn werken en wat er nog meer voor schoons aan de orde komt.

Het protocol is dat voor de pauze het gesprek zich centreert rond deze twee heren hier op het podium en dat na de pauze u de gelegenheid krijgt enkele vragen te stellen.

U ziet hier een microfoon voor de versterking van de conversatie, maar ook microfoons van de diverse cassette recorders van bezoekers.

Wanneer u nog een keer het gesprek wilt horen, of een gedeelte ervan, kunt u dat na indienen van een aanvraag in vijfvoud bij de bevoegde instanties van onze culturele kring doen.

Maar nu graag het woord aan u beiden. Dank u voor uw belangstelling.

 

Rotgans: Fred van der Wal, de man voor wie u vanmiddag hier gekomen bent, behoeft nauwelijks een introductie. Ik denk dat er hier wel niemand zal zitten die nog nooit een boek van hem gelezen heeft of een schilderij gezien, laat staan geen weblog van zijn duizende weblogs gelezen.

Aan zijn toch wel zeer uitgebreide oeuvre dat nu al meer dan veertig titels omvat, is zojuist de trilogie ‘Vrouwenverhalen’ toegevoegd, een boek dat straks waarschijnlijk nog wel ter sprake zal komen.

Ik wil het met het vooral hebben over een aantal opvattingen over schilderen en beeldend kunstenaarschap, maar ook het schrijven en schrijverschap, zoals hij die de laatste jaren in interviews en artikelen heeft verkondigd.

Drs. Rotgans heeft twee jaar geleden in de inleiding van zijn auto interviewbundel berekend, dat hij de afgelopen 50 jaar verschillende malen geïnterviewd is, vraaggesprekken voor radio en tv meegerekend.

 

Als ik het goed heb, is dit de eerste maal in Friesland dat hij geïnterviewd wordt met publiek erbij. Een vorm van openbaar optreden die de laatste tijd de klassieke lezing met gelegenheid tot het stellen van vragen na afloop, steeds meer is gaan verdringen.

Ik wilde graag beginnen met de definitie van interviews zoals Fred van der Wal die zelf in het begin van  zijn auto interviewboek  geeft.

Hij zegt daar: "Een interview is in de regel een gesprek tussen twee personen van al of niet hetzelfde geslacht die elkaar nooit eerder hebben gezien of daarna nog zullen zien" (in ons geval is dat namelijk óók zo) "waarbij de een de ander vragen stelt die mensen, die de geïnterviewde beter kennen, hem zo goed als nooit stellen en dikwijls niet eens zouden durven stellen."

Ik wil beginnen met zo'n soort vraag: Vorige week verklaarde u dat de jaren die u in de Bourgogne hebt doorgebracht, de gelukkigste jaren van uw leven zijn.

In het werk dat in die periode van u is uitgegeven, ligt een vrij sterk accent op dingen die tot stand zijn gekomen doordat u meewerkte aan diverse fora waar u uw weblogs plaatste.

 

In de Friese tijd verschenen er  weinig of geen verhalen dan in de laatste periode. Betekent dat nu dat het schrijven van verhalen, en jezelf gelukkig voelen, twee dingen zijn die elkaar bij u uitsluiten? Ik vraag het ook omdat u het schrijverschap wel es heeft gedefinieerd als een onzichtbare bochul. Ik citeer nu letterlijk: "Een onderhuidse veenbrand van een bepaalde geestelijke functie."

 

Fred van der Wal : Nou kijk, nu haalt u eigenlijk twee dingen weer eens op schandalige wijze door elkaar. Maar voor ik daar dieper op inga, wil ik op mijn beurt u een klein beetje introduceren. Er is mij namelijk aanvankelijk gevraagd of ik voelde voor het voeren van een openbare discussie en toen heb ik gezegd: ja, dat is eigenlijk alleen in hoofdzaak aardig als het es een keer is met iemand die het niet helemaal met mij eens is. En ik had namelijk - ik ken de heer Rotgans niet, ik kende en ken hem heel weinig, maar ik had van hem gelezen een kritiek op het nog ter sprake te komen boek en ik kreeg de indruk: de heer Rotgans die is het misschien wel níet met me eens of misschien ook wel.

Dus: een openbare discussie is eigenlijk veel interessanter als het gaat tussen twee mensen die het niet zo met elkaar eens zijn. Goed, men heeft zich in verbinding gesteld met de heer Rotgans en die schreef mij een brief terug dat hij min of meer een bewonderaar was van mijn werk, niet van àl mijn werk maar van het meeste dan toch wel. Dat heb ik zeer op prijs gesteld want de heer Rotgans is niet de eerste de beste.

Maar goed, nu wou u dus weten waar mijn geluk in die Bourgondische periode uit bestaat.

 

(wordt vervolgd)

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.