Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
11 juni 2015, om 12:12 uur
Bekeken:
383 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
165 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Na ingewonnen juridische adviezen bij mijn raaadsheren... "


L.S.

 

Na ingewonnen juridische adviezen bij mijn raaadsheren heb ik je briefje naar de Stichting 1940-1945 gezonden met het verzoek je berichten te willen controleeren en tot vervolging over te gaan van je zuiver pornografische schrijfsels. Een college van raadsheren heeft zich over je giftige pennevruchten gebogen en is tot de volgende conclusies gekomen: De juridische afdeling van de Stichting 1940-1945 heeft nooit een brief van U mevrouw Woestenburg ontvangen met lasterlijke aantijgingen tegen F.W. van der Wal in Oldeboorn.

 

Fred van der Wal: Ik heb nooit beweerd dat er een brief met lasterlijke aantijgingen is verstuurd naar de Stichting. Mijn zuster stelde mij telefonisch op de hoogte dat zij een brief had ontvangen van haar moeder, steller van deze brief, dat die brief vol stond met beledigingen aan mijn adres en dat zij de Stichting 1940-1945 over de brief heeft geïnformeerd waarop een medewwerkster haar mede deelde onthutst te zijn over de haat van een moeder tegen haar kinderen, die zij moeietloos af stond in 1944 en haar eigen weg ging .

Ik vroeg daar op een kopie van de brief of de brief ter inzage op het adres van mijn zuster. Zij weigerde dit mij ter hand te stellen, dus het is goed mogelijk dat die brief helemaaal nooit bestaan heeft.

Mijn zuster deed mij wel vaker medelingen die achteraaf niet klopten

 

Moeder: De Stichting 1940-1945 heeft nooit een brief van U ontvangen met een aanvraag voor een uitkering, zoals jij beweert, van der Wal.

Fred van der Wal: Ik kan dat nooit hebben beweerd want de Stichting 1940-1945 doet geen mede delingen en saboteerde zelfs een aanvraag van mij om papieren in kopie te krijgen van het groten deels gefingeerde niet gecontroleerde door da rapporteurs naief opgestelde verklaringen tav het verzets- en oorlogs verleden van mijn vader, die gebruikt waren om een verzetspensioen te krijgen.

Een gedeeltelijk verzonnen verleden zoals bevestigd door een medewerker van de Stichting De Grebberg waar mijn zuster met allerlei verzinsels aanklopte om het verleden van haar vader glans te verlenen. De rapportage van de Stichting 1940-1945 tav mijn vader staat bol van de vaagheden, onjuistheden en mogelijk zelfs valse verklaringen van o.a. de pseudo verzetsman Charles Dijkmans, die naar men mij vertelde, betrokken was tijdens WO II bij diefstal van Joodse inboedels en een mislukte poging na de oorlog om met een aantal criminelen de CPN in diskrediet te brengen. Charles Dijkmans werd volgens zijn zeggen tijdens WO II veroordeeld door de Duitsers vanwege diefstal van Joodse inboedels tot 6 maanden concentratiekamp.

Een door mij verzondden brief aan Oorlogsdocumentatie in de jaren ’90 met tien vragen werd nooit beantwoord. Op korte termijn doe ik een nieuwe poging.

 

Moeder: Soms kan het zelfs voor een zogenaaamde uitvreet “kunstenaar” moeilijk zijn om de waarheid van bepaalde mededelingen van anderen te onderkennen. Wat je smerige briefje van 20 juni j.l. betreft waarin je beweert dat de door mij per testamentaire beschikking ontvangen 26.000 gulden uit de nalatenschap van Bobbie “bloedgeld is vanwege het weg geven van de jongste zoon als baby en daar nog geld voor ontvangen ook” kan ik nu per direct een juridische aanklacht tegen je indienen met steun van het college van raadsheren van de Stichting 1940-1945 met beroep op mijn aanzienlijke verzetsverleden om jou eens stevig aan te pakken.

Een enorme, mogelijke schadeclaim en strafzaak ter veroordeling van aantasting van eer en goede naam is in het geheel niet uitgesloten, deelde mijn raadsheren tot mijn voldoening mij mee. Voor jouw informant, zal ook wel een idioot wezen,  heb ik desgewenst nog een leuke mede deling: Citaat: ”De wereld is gek, iedereen weet het Lach om alles en vergeet het PS. Alles wat ik zeg of schrijf is de waarheid en niets anders dan de waarheid

 

Uit een brief van 2- 12- 04 van deze mevrouw:

 

Voor eventuele verdere correspondentie hou ik mij aanbevolen, maar wel waarheidsgetrouw a.u.b. en géén leugens van Uw kant

 

Ik antwoordde niet meer op de mij toe gestuurde hatemail van deze wraakzuchtige, paranoïde bejaaarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.