Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
19 april 2015, om 16:06 uur
Bekeken:
328 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
183 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Uw misselijk makende lectuur wijzen wij af"


 ”Unaniem moeten wij uw misselijk makende lectuur ten stelligste afwijzen voor het blad van Christian Artists.

Het werk van u is opgeschroefd, onecht, pornografies, talentloos, inhoudelijk zwak, beeldend onvermogend, beledigend voor de christenvrouw, minder waar dig, schrijnend van toon, zeden schennend, kwetsend en vooral onwaar in zijn inherente betekenis qua inhoud en vorm in het licht van de Schriften der profeten.

Alles màg zo maar in uw lectuur die wij beslist géén literatuur kunnen noemen, maar hooguit keukenmeidenlectuur van een uitermate bedenkelijk genre, alsof er geen normen meer zijn in ons christelijke land!

Voorwaaar, ik zeg u, Gij vergist uzelve schromelijk!

De stijl van uw Schund wemelt van grove en belachelijk overdreven gore op- en aanmerkingen, onterechte verdachtmakingen over in uw visie ongewenste perso nen van onbesproken gedrag en Hoge Kom af, aantijgingen alsof het niets kost, die wij niet eens kunnen plaatsen en waarvan de draagwijdte ons totaliter ontgaat. Alsof wij het huis van Oranje Blanje Bleu van de Schepper voor niets hebben ge kregen van de Heire der Heirscharen!

Wat denkt u wel in uwe gore overmoed?

De situaties in uw absurdistische verhalen zijn onzinnig, burlesk en grotesk. De eenheid van plaats tijd en handeling gaat klaaarblijkelijk u ruim boven de klep van de vette pet.

De scheppingsorde wordt door u ontkracht en verkracht alsof het niks kost. Ook dat nog! Om die reden verwerpelijk en uiterst kwetsend voor de gelovige man of vrouw in de straat.

Misschien dat het gebruikelijke usance is dat de Godvers bij het minste of gering ste door her huis vliegen als u geen pils krijgt aangereikt door tante Greet, wij wensen de naam des Heren nu eenmaal niet ijdel te gebruiken zoals ons voorge schreven door Mozes.

U weet wel en dat u die geheiligde naam verheven boven alle namen –en heel het vol zegt Amen- verwart met de oude metalen en lompen handelaar Moos Paarde beck te Haarlem in de zestiger jaren zegt ons genoeg over uw kennis van het ge loof der voorvaaad'ren èn de tale Kanaäns, daar is geen woord Frans bij.

Een onzer familie leden vat zijn oordeel over Uw pornografische schrijfsels dan ook samen met de kwalificatie: “Stomme, uiterst gevaarlijke, misselijk makende onzin voor de onervaren lezer c.q. lezeres en onze jeugd, die wij moeten be schermen tegen dergelijke ondergravende perversies op papier!

Uw schrijfsels zijn niet meer dan pulp voor de papiermolen, de as emmer of de brandton die wij gelovigen het hellevuur noemen en waar u zult dorsten tot in aller eeuwigheid der eeuwigheden om de tong te herkauwen van pijn gelijk een koei, terwijl het gebeente door wormen wordt uitgehold en de slang aan uw hart knaagt! Het kan altijd nog erger!

Op een nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen uw bepaaldelijk niet opwekkende geschriften dan ook niet gevonden worden, daar zullen wij wel voor zorgen met de milieu politie!

Was getekend,

Hendrick Hoevetegast-van Ballegoyen,

(secretaris van de Commissie voor Lectuur beoordeling van het gereformeerde Jongelingen Verbond op artikel 31 vrijgemaakt gereformeerde grondslag)”

 

Vers van de pers ! Of meer pervers van de pers ? Fred van der Wal is er helemaal onthutst door en heeft het niet meer ! Toch rookt hij in zijn existentiële wanhoop er geen joint minder om en drinkt nog even veel.

Onder een hete pers heeft hij al lang niet meer gelegen sinds hij weer de rechte weg van de simpele recht toe recht aan heteroseksjuweel is gaan bewandelen en zich beperkt tot de Kaukasische mens.

Black is black I want my baby back is beslist hier niet aan de orde. Laat de doden de doden begraven en de kwatta repen de kwatta repen bemannen bij de achter waartse achteruit oefeningen met de penis diep geworteld in de anus van de andere man.

Bij mij gaat er geen sjoko Prinz meer in of uit. Wel leg ik elke ochtend een bruine jongen in de pispot maar trek altijd weer door en verder!

Laten wij luisteren naar die old fashioned pop song “Let’s think about the livin’, let's think about life” van Bob Luman.

Multikulti is onze ras artist zwaar op tegen en de Nederlandse cultuur houdt hij als reactionair bruinhemd en crypto-faksist hoog op de blanke top der duinen. Bloemendaal dus en omstreken.

Het ingekankerde calvinisme zal hem aan zijn reet roesten, dat broekhoest hij er wel uit tussen neus en lippen door.

De West Europese beschaving is voor onze vriend met zijn pioniersschepje en plunjezak van een adem benemende superioriteit en schoonheid als hij de rokende schoorstenen in het Rurhgebied aanschouwt en weet: waar het stinkt daar wordt gewerkt!

Wat is het verschil tussen een flikker en  een mof uit het Ruhrgebied?

Een mof woont in het Ruhrgebied en een flikker roert in het schijtgebied.

De allochtonen literatuur?  Zullen we het daar eens over hebben?

Ziet hij als totaal wezensvreemd aan de onbevlekt ontvangen kutturele hoogstaande blanke erfenis.

Wat kan hem het wat schelen als Hammie Hammoerabbi in een vertaald  boekje verhaalt over het oplepelen van een bord koes koes, zo gortdroog als woestijn zand in de bedoewienentent van Sjeik Ali Ben Maf Maf onder het genot van een weelderige buikdanseres met geschoren schaaamte en een pens als een bierton èn tegelijkertijd het leeg slobberen van een goud eerlijke vuur vergulde met ara bische motieven verluchte handgedraaide stenen mok kamelenmelk met brokken, vellen en paardenhoef gevuld met vijgen naaar binnen werkt.

De slavenhandel?

Niets op tegen. De herleving van ons koloniaal verleden wachten we dan maar op. Er zijn selchts slaven en Meesters, slavinnen en Meesteressen in het leven. De Meesters/Meesteressen zullen de aarde beërven en de slaven/slavinnen zullen vol gen.

Reeds als kind speeelde ik bij het Van Heutsz monument en liet mijn gebroken klompje met kunstig gefabriceerd zeiltje te water.

Het zonk direct.

Een breuk in mijn bestaan, dus jankend naar huis. Zag door de tranen niet die los se stoeptegel. Open knie, potverdrie. Nog harder janken.

We moeten terug naar de tijd van Jongens van Jan de Wit en Simon Stavast die voor een krats een leuke, gekleurde, anaal getrainde medelander in de aanbieding hadden voor een joetje of een geeltje.

Zeg daar eens nee tegen als gezond hollandsche jongen. Dat doe je gewoon niet!

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.