Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
9 november 2014, om 17:35 uur
Bekeken:
844 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
213 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Website Krapuul links draaiende melkzure dames en heren"


KRAPUUL EN ENIGE MATE VAN FATSOEN GAAN NIET SAMEN (DEEL 1)

 

Zodra politiek mensen scheidt is de mens in kwestie fout of de politiek goed fout.

 

Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden” (1 Petrus 5:8).

We moeten nuchter zijn. We moeten realist zijn. We moeten de tekenen der tijden herkennen, in kaart brengen en bestrijden. 

 

Aan ijdel geneuzel van gefrustreerde linkse extremisten heeft Fred van der Wal nog altijd een hekel. Hij zegt de dingen het liefst direct. Soms op het platte af volgens sommigen.  Twijfel is er eigenlijk niet bij. Hij draait er niet om heen.

 

Fred van der Wal: ‘Mijn vergelijking tussen ex-communisten, gefrustreerde links draaiende verkrampte melkzure juffrouwen die de houdbaarheidsdatum allang zijn overschreden enerzijds en het wolvenpak van eigentijdse linkse NSB-ers  in de vorm van landverraders anderzijds, leverde felle kritiek van zich redacteuren en redactrices noemende beroeps ontevreden vrije tijdsschrijvers over politiek en kultuur uit de extremistisch linkse hoek.

Ik raad extreem linkse webloggers altijd aan om over van alles te schrijven in hunnen benauwenis en tunnelvisie, maar vooral niet over politiek omdat het ten eerste niet interessant is en ten tweede er al zoveel wordt geouwe-hoerd over dat onderwerp en de standpunten doorgaans duidelijk zijn; voor of tegen, zwart of wit, Sinterklaas of Soewarte Piet.

Politiek is de waan van de dag.

Iedereen in Nederland heeft verstand van kunst, politiek, voetballen en de belastingen.

Politiek is bullshit. Wie nergens voor geschikt is gaat in de politiek, dat is inmiddels algemeen bekend.

Kerk, kut en kapitaal; liegen doen ze allemaal.

 

De bij voorbaat al gekwetste en beledigde vrouwtjes en mannetjes van Krapuul, de wel wat erg kleinzerige en kleinzielige  dames en heren blijken voornamelijk gesjeesde ex-communisten, gecorrodeerde stalen kaders, teleurgestelde ex-groen linksen zonder partner en  zelfbenoemde anarchisten staan als romantici op hun achterste benen als ze voor hun grove, lasterlijke, haat spuiende taal met gelijk extremistische munt terug betaald worden.

 

Ik zette in een vrolijke, balorige bui op de site van Krapuul dat ze maar eens allemaal tegen de muur moesten worden gezet om het af te lleren iedereen voor SS-er en fascist uit te maken.

Een of andere politiek linkse mevrouw, die ik trouwens helemaal niet goed ken of wil kennen, dacht dat zij daar mede bedoeld werd.

Ik had niet eens aan haar gedacht, doch dit terzijde. Zelden denk ik aan haar omdat zij niet interessant genoeg is voor een genie als Fred van der Wal. Ik denk dat het daar aan ligt dat ik uit die hoek allerlei verwijten krijg die nergens op gebaseerd zijn.

In elk geval mailde mevrouw de redactrice via haar mail adres waar ik wel eens een enkele keer incidenteel een boodschapje van zakelijke aard op zette; ‘Ik had je hoger geacht. Hier scheiden zich onze wegen’.

Ze ging nog verder en beweerde dat ik haar privacy schond.

Dat bekt lekker in de vanouds her paranoïde extremistisch linkse kringen.

Ik wist alleen niet dat we gemeenschappelijke wegen hadden , maar allez, dat zal in de linkse optiek van mevrouw wellicht het geval zijn geweest. Je reinste illusie poltiek.

Het zal best wel een keurig vrouwtje wezen met hoog staande morele en ethische principes, maar toch niet zo keurig dat ze mij nog toe voegde: Rot op naar je vrouw en je maîtresse!

Dat is nog eens groen (f)links taalgebruik van een net niet afgestudeerde, volgens haar medestanders niet echt domme niet afgestudeerde academica.

Zodra politiek mensen scheidt is de mens in kwestie of de politiek fout.

 

Een reaguurder van Krapuul (die zich Mark noemt en waar de Fries GP achter schuil gaat, die poogt een dame van Krapuul te behagen, maar ongetwijfeld bakzeil gaat halen) dreigde met een dagvaarding van mij wegens racisme, aanzetten tot geweld, haat zaaien,stalking, intimidatie en nog een aantal uit de lucht gegrepen beschuldigingen van dien aard.

Hij dacht mij te kunnen intimideren zoals hij al langer denkt te kunnen doen. Meneer meende mij eens te moeten mededelen dat hij een ‘dossier’van mij aan hield om ‘vroeg of laat naar de rechter te stappen’. 

Ik moest lachen om zijn pogingen en mededeling. Deze meneer is net als d emislukte kunstschilder R.Krudzlo geobsedeerd door Fred van der Wal en kopieëren op weblog fotos en artikelen van mij waarmee zij mijn auteursrecht schenden. Naar andere toe spelen hij de hoeder van het fatsoen en de moraal.

 

Laat ik even een strofe uit de website Politiek Incorrect Blog aanhalen hoe politiek correct extreem links draait in geval van zoals de wind waait, waait mijn spijkerjasje:

 

In het begin van dit proces(tegen Wilders)  stond bijna heel links Nederland achter deze rechts zaak.

Echter toen in het verloop van dit belachelijke proces de absurditeit en hypocrisie ervan werd aangetoond  door de verdediging van Wilders, begonnen steeds meer linkse ratten zich terug te trekken.

 "Mwah misschien is het toch geen goed idee om Wilders te vervolgen" werd toen opeens de algemene stellingname. Vooral toen zij gedurende dit proces gingen merken dat een eventuele vervolging van Wilders, een ongewenste weerslag had voor links op het (potentiële) electoraat van de PVV.

 

Fred van der Wal: De PVDA met zijn arrogantie van de macht is tot mijn genoegen weg gevaagd.

 

Ik houd doorgaans wel van smalltalk, liever dan diepere gesprekken met een weblog zaaltje vol onbeduidende linkse PSEUDO-intellectuelen die zich beroepen op een selectieve geveinsde politieke correctheid,  

„Heel eenvoudig: links extremistiese piepel zijn geïnteresseerd in onwerkbare abstracte ideeën en utopiën.

Een extreem lnkse pseudo intellectueel is niet iemand die veel leest of schrijft of zich uit het openbare leven in een studeerkamer of kloostercel heeft terug­getrokken maar veel liever op een weblog maar wat raaskalt bij gebrek aan serieuze werkzaamheden.

 

Waarom zijn ze een gevaar?

 

„Omdat ze met hun betweterige bedilzuchtige schoolmeesters mentaliteit  totaal idiote totalitaire ideeën denken te kunnen verwerkelijken

Deze mensen zijn verblind door hun ideologie.

Ze kijken wel, maar zien niet. Ze luisteren wel, maar horen niet. Ze zijn zo vol van hun eigen 'nobele'maatschappij vervormende gedachten dat ze totaal niet praktisch zijn. Tunnelvisie.

 

Of wat dacht u van de Derde Weg aanhangers, de meelopertjes met de communisten indertijd, de potentiële landverradertjes van na de oorlog? Ik heb nog steeds geen idee wat er bij hen aan de hand was. Zij wilden zich welbewust met open ogen laten bedotten. Maar ja, wat wil je, het communisme was een verlossings ideologie, een valse religie, een meedogenloze dictatuur en zoals gebleken een falend economisch model.

Vroeger had je de NSB als landverraders partijtje, nu extreem links met hun Islamofascistische Weg Met Ons beweging”.

En dan dat gelul over Zwarte Piet.

De wereld staat in brand maar extreem links maakt zich druk om Zwarte Piet als zogenaamde erfenis van het kolonialisme, de slavernij en de uitbuiting door blank van zwart.

Dat moet ook. Uitbuiting heeft de ontwikkeling in gang gezet. De oorzaak van de onderontwikkeling van de zwartjes ligt niet in het kolonialisme. Die landen waren zonder de koloniale tijd ook niet ontwikkeld. Integendeel.

Toen Kongo nog van België was werden de wegen goed onderhouden.

Auteur Jef Geeraerts zei in 1967 al; het duurt nog honderd jaar voordat die negers een even hoog beschavingspeil hebben bereikt als wij in het Westen.

Zodra hij zich omdraaide als assistent gewest beheerder voerden die zwarten niets uit.

 

Het verbaast mij en andere christenen dat velen in het Westen uit de extreem linkse hoek zich druk maken over het lijden van de Palestijnen, maar zwijgen over de dreiging voor de christenen en Joden in het Midden-Oosten. Dat hoor je niet bij liberalen en politiek links.

 

„Onbegrijpelijk, inderdaad. Men heeft geen belangstelling voor de eigen Westerse beschaving. Onze wortels liggen in het christendom, en dat komt nu eenmaal uit het Midden-Oosten.

Maar we zijn onder invloed van extreem links merkwaardig genoeg ons zelfvertrouwen in en waardering voor onze beschaving totaal kwijtgeraakt.

Het humanisme, een slap aftreksel van het christendom verklaart de laissez faire houding van blank Europa tegenover de massale immigratie, die een grote bedreiging vormt voor de Westerse cultuur. Vooral Nederland is als kleurloos transitoland bereid de eigen cultuur op te geven ten faveure van een dictatoriaal Islamitisch Europa dat ze Eurabia wensen te noemen.

Wat wil je ook met een allochtoonse koningin die beweert dat de Nederlandse cultuur niet bestaat. Ongetwijfeld is dat geleuter haar voorgekauwd door het gelijkheids streven van socialistisch Neder land met zijn idiote Alle Menschen  werden Brüder gedachte.

 

Het lijden van de Palestijnen is groot dat hebben we gezien aan de invallen van Israël in Gaza. De wederopbouw geschiedt overigens met Europees geld.

De Palestijnen zitten klem tussen Israël en hun Arabische broeders. Israel heeft het recht zich te verdedigen en doet dat terecht op Oud Testamentische wijze. De slappe Europese houding van de ander de wang toe keren en het prediken van een weing pramatische naasteliefde die in feite zijn basis heeft in onverschilligheid is een geheel andere, weinig praktiese benadering, die Israël terecht verwerpt.

We moeten niet vergeten dat de Arabische landen belang hebben bij het conflict tussen de Palestijnen en Israël en grond en middelen genoeg hebben om de Palestijnen ruinmte te verschaffen , maar dat komt ze slecht uit omdat er dan geen reden meer is om Israël te verdelgen.

Maar intussen demonstreert niemand tegen het feit dat het Midden-Oosten straks ”christen rein”  is zoals de nazi’s Europa ”Juden rein”  wilden hebben. Het uitmoorden van christenen in Syrië en irak door de IS bendes komt niet in de Westerse linkse media. De linkse media vinden het geen enkel probleem als christenen worden uitgemoord.

Het komt ze zelfs goed uit.   

Linkse partijen zijn per definitie anti-christelijke partijen. Ook een ogenschijnlijk gematigde partij als D’66.

 

Het zijn toch ook altijd weer de wereldvreemde artistiekerige halve zolen die hun extreem linkse gedachtegoed wensen te verspreiden via oproepen tot terreur:

 

Op 13 september 2011 werd Joke Kaviaar, dichteres, artiest, en actief lid van verscheidene actie groepen die zich verzetten tegen het Nederlandse migratiebeleid,opgepakt door de Nationale Recherche en drie dagen in beperkingen vastgehouden.

Er werd haar ‘opruiing en verspreiding tot opruiing, met terroristisch oogmerk’ ten laste gelegd. Ook werd er huiszoeking gedaan.

Drie maanden later, op 7 december 2011, liet het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie haar website ontoegankelijk maken. De website is op 8 december 2011, een dag later, door sympa thisanten weer online gezet en staat er nog altijd “inclusief de opruiende teksten” aldus een proces-verbaal in het dossier.

 

GEEN STIJL. NL: Eis tegen linksgekkie Joke Kaviaar: zes maanden

 

Joke Kaviaar, linksgekkie tot de zestiende macht en daar dan de veganistisch verantwoorde wortel van, stond deze week voor het hekje van de rechtbank.

De dichteres met de verwilderde okselzone moest zich verantwoorden voor opruiende feiten van niet minder dan anderhalf jaar terug.

Iets met een volksopstand ter bevrijding van alle slaven illegale gelukszoekers, gelardeerd met Hollandse vlagverbrandingen en doodsbedreigingen aan het adres van Gerd Leers, toenmalig Minister van Maurozaken.

Maar: nul media-aandacht.

Want de hele rechtbank zat vol met de vertrouwde walm die alleen bewoners van onteigende panden zonder water en elektriciteit met zich mee kunnen dragen (mits ze zich konden identificeren, anders kwamen ze er niet in).

En daar gaat de keurige @SaskiaBelleman niet tussen zitten rechtbanktwitteren.

Zelfs linksgekkie Chris Klomp liet zich onbetuigd.

Maar omdat GeenStijl & Joke een lange geschiedenis samen hebben, wilden wij deze zaak toch niet geheel onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus komen er nu twee linkjes voor te lachen naar indymedia, omdat die jongens en meisjes dat altijd zo leuk vinden (noot voor de indymedia-redactie: geen grappen, we hebben mirrors paraat).

Hierrr een rechtbankverslagje, en een echte Kaviaar (qua gedigt) over hoe dit een politiek proces is daarrr.

Veel leesplezier.

 

Van Rossem | 10-01-13 | 20:44 | Link | 214 reacties | 4320

 

FRED VAN DER WAL; IK HEB NOOIT EEN REET AAN KAVIAAR GEVONDEN. NIET TE VRETEN!

 

 

Fanmail van Freddie | volgens Krapuul:

 

www.krapuul.nl/overig/nieuws/408071/fanmail-van-freddie/

25 sep. 2014 - fred van der wal - september 25th, 2014 at 4:41 pm none Comment author #223547 on ..... Fred, Krapuul hoeft jou geen excuses aan te bieden.

 

25 jun. 2014 - Geef je op voor de dagelijkse Krapuul nieuwsbrief en mis niets ... fred van der wal - juni 25th, 2014 at 5:23 pm none Comment author #181204 ...

“KRAPUUL” VALT FRED VAN DER WAL AAN ...

 

fredvanderwal.wordpress.com/.../terrorisme-verheerlijkende-site-krapuul...

26 sep. 2014 - TERRORISME VERHEERLIJKENDE SITE “KRAPUUL” VALT FRED VAN DER WAL AAN HET GEZICHT VAN GEZOND DENKEND ...

website krapuul 'gevaarlijke' site van extreem links in ...

fredvanderwal.wordpress.com/.../website-krapuul-gevaarlijke-site-van-ex...

 

11 okt. 2014 - ... van het anti-fascisme. Daar lijkt het wel op als we website Krapuul… ... Zonder categorie. Tags. de rampetampende artiest fred van der wal ...

Mijn artikelen op @Krapuul : november : Ander ben Ik ...

www.anderbenik.nl/2013/11/mijn-artikelen-op-krapuul-november/

 

30 nov. 2013 - Mensen die eigen rechter gaan spelen en als ze de kans krijgen ... fred van der wal commented on Als iemand mij tegen de muur wil zetten

Als iemand mij tegen de muur wil zetten (met updates ...

www.anderbenik.nl/2014/09/als-iemand-mij-tegen-de-muur-wil-zetten/

 

27 sep. 2014 - Dit heb ik de heer van der Wal in een paar korte zinnen, want meer ... Op Krapuul heb ik excuses aangeboden openlijk voor mijn te ver gaande reacties die ... Fred, je hebt mij via mijn prive niet lastig te vallen, Je kan via de ...

 

Krapuul : Onafhankelijke Bloggers Associatie

onafhankelijke-bloggers-associatie.nl/author/jvdheuvel/

Profiel: Dit zijn berichten afkomstig van weblog krapuul.nl. Bijdrage van Krapuul: .... fred van der wal commented on 10-10-2014 Vier jaar Onafhankelijke ...


penselenswaffelaar | Kuns met een grote K

penselenswaffelaar.wordpress.com/

7 aug. 2014 - OP WEBLOG KRAPUUL GEBRUIKT IEMAND MIJN NAAM IN REACTIE ... Fred van der Wal: Helmantel mist inhoudelijke totaal de boot met zijn ...

Zonder categorie | Fredvanderwal's Weblog | Page 2


https://fredvanderwal.wordpress.com/category/zonder-categorie/page/2/

NIEUWSTE BOEK FRED VAN DER WAL 'DE BEHAHAHA MAN' BIJ LULU COM on ... “KRAPUUL” VALT FRED VAN DER WAL AAN on september 26, 2014.

 

Ik hoef geen eens Huilie Huilie te doen... - Verhalen ...

www.basicpublishing.nl/index.php?page=show&id=79414

19 okt. 2014 - En voor het eerst hoefde ik, Fred van der Wal, geen eens HUILIE ... WEBSITE KRAPUUL 'GEVAARLIJKE' SITE VAN EXTREEM LINKS IN ...

 

Een treurige, narcistiese, ongelukkige - Verhalen schrijven ...

www.basicpublishing.nl/index.php?page=show&id=79427

20 okt. 2014 - De teksten van Fred van der Wal behoren volgens de links richtende ... De teneur van Krapuul ligt mij niet, vooral niet als bewindslieden voor ...

 

Jeroen van den Heuvel - Krapuul

jeroenvandenheuvel.startspot.nl/

Jeroen van den Heuvel - Krapuul. ... extreemlinks · Krapuul is racistisch · Krapuul valt Fred van der Wal aan · Politici, doe aangifte tegen Krapuul.nl · Viespeuken!

 

Fred van der wal nieuws - Yeldo.nl

www.yeldo.nl/fred-van-der-wal/nieuws/

www.krapuul.nl · Reactie op PVV wil criminele Antillianen uitzetten door fred van der wal ... Reactie op NOS: Verlengstuk nazi-blog door fred van der wal.

 

Fred van der Wal - Wikipedia

nl.wikipedia.org/wiki/Fred_van_der_Wal

Frederik Willem (Fred) van der Wal (Renkum, 30 oktober 1942) is een Nederlandse realistische kunstschilder die vooral bekendheid geniet om zijn ...

Frontaal Naakt. » Amsterdam Post strafrechtelijk vervolgd

www.frontaalnaakt.nl › Archief

 

 Dit artikel staat ook op Krapuul, daar vind je ook reacties .... FRED VAN DER WAL : Ik heb vanaf de moord op Theo o.a. op mijn Volkskrntblog indertij [.

Het weblog Fleur/Dunya op VKblog was een ... - writehi(s)

www.writehistory.be/?p=verhaal&id=15793

 

20 aug. 2013 - Fred van der Wal IK VIND HET IN ZO VERRE VAN BELANG DAT WE TE ... uit voor deportatie alle moslims - See more at: http://www.krapuul.nl/

 

Fred van der Wal

www.fredvanderwal.nl/

Na een extreem liefdeloze jeugd volgt Fred van der Wal van 1960-1966 de Da Costa-kweekschool te Bloemendaal. Ondanks zijn aanleg voor schilderen en ...

 

(wordt vervolgd)

 

GEEN STIJL. NL: Eis tegen linksgekkie Joke Kaviaar: zes maanden

 

Joke Kaviaar, linksgekkie tot de zestiende macht en daar dan de veganistisch verantwoorde wortel van, stond deze week voor het hekje van de rechtbank. De dichteres met de verwilderde okselzone moest zich verantwoorden voor opruiende feiten van niet minder dan anderhalf jaar terug. Iets met een volksopstand ter bevrijding van alle slaven illegale gelukszoekers, gelardeerd met Hollandse vlagverbrandingen en doodsbedreigingen aan het adres van Gerd Leers, toenmalig Minister van Maurozaken. Maar: nul media-aandacht. Want de hele rechtbank zat vol met de vertrouwde walm die alleen bewoners van onteigende panden zonder water en elektriciteit met zich mee kunnen dragen (mits ze zich konden identificeren, anders kwamen ze er niet in). En daar gaat de keurige @SaskiaBelleman niet tussen zitten rechtbanktwitteren. Zelfs linksgekkie Chris Klomp liet zich onbetuigd. Maar omdat GeenStijl & Joke een lange geschiedenis samen hebben, wilden wij deze zaak toch niet geheel onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus komen er nu twee linkjes voor te lachen naar indymedia, omdat die jongens en meisjes dat altijd zo leuk vinden (noot voor de indymedia-redactie: geen grappen, we hebben mirrors paraat). Hierrr een rechtbankverslagje, en een echte Kaviaar (qua gedigt) over hoe dit een politiek proces is daarrr. Veel leesplezier.

 

Van Rossem

 

 

FRED VAN DER WAL; IK HEB NOOIT EEN REET AAN KAVIAAR GEVONDEN. NIET TE VRETEN!

 

VERDER MULTI-CULTI NOOD- EN RAMPEN NIEUWS  WAAR DE KRAPUUL ‘REDACTEUREN’ VAST WEL EEN AFDOEND ANTWOORD OP HEBBEN:

 

Begin deze week al op uw aller GeenStijl, nu ook opgepikt door de Azijnbode én RTL Nieuws. Het doodstille durpje Rijs van 187 inwoners in het glooiende Friese Gaasterland krijgt 500 Somalische qatkauwers, Syrische oorlogstraumaten en overige subsaharaanse gelukszoekers in de maag gesplitst.

No brainer dat die inwoners van Rijs daartegen in opstand komen.

Maar het lijkt tevergeefs.

De Staat, COA en Gemeente drukken gewoon hun zin door. Protesteren heeft geen zin. 187 boze Friezen op het Malieveld, daar lachen ze in Den Haag om. 80% van de inwoners is tegen, 10% is voor, 10% is weet niet/geen mening. Doe de wiskunde. Maar democratie in Nederland is niets meer dan bek houden en die blauwe envelop openen. En die projectonwikkelaar maar lachen op zijn yacht in Marbella.

 

OPROEP OM AANGIFTE TE DOEN TEGEN EXTREEM LINKSE SITE KRAPUUL

 

Politici, doe aangifte tegen Krapuul.nl | ThePostOnline

politiek.thepostonline.nl/2013/10/.../politici-doe-aangifte-tegen-krapuul-...

 

14 okt. 2013 - Op de extreem-linkse website Krapuul.nl worden v. ... een online schoffering door de medewerkers van Krapuul.nl als het volgens hen niet 'links genoeg' is. ..... Dat is enkel uitbreiding van het fascisme als dat niet meer mag.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.