Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
1 september 2014, om 08:51 uur
Bekeken:
358 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
172 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Het leven in de Bourgogne is uiterst ontspannen..."


Fred: 't Is met mij zo geweest dat mijn kunstwerken altijd eerst door galeriehouders en museum directeuren geweigerd werden omdat zij zo on gewoon in het genre waren. Zo nu en dan kwam de intelli gente, wel bespraakte kunsthistorcia J. C uit Utrecht hier kijken en zegt : wat jij maakt heb ik nog nooit gezien ! En dan zeg ik : Ik ook niet daarom maak ik het, want een ander doet het niet ! 't Heeft ook te maken met mijn afkomst. De ene tak van de familie komt uit Noord Frankrijk. Een vlakke landstreek. Eéndimensionaal. Daar heb je nog die los gezongen verftoetsen en potloodstreken, die een eigen leven gaan leiden. Op de automatische piloot, hè!

 

Het leven in de Bourgogne is ontspannen. Terwijl, boven de Moerdijk, daar gaat dat allemaal op één monotone calvinistische domineesdreindreun door. Stijve Jezussen uit Kampen, Friesland en Gro ningen zijn het met hun fatsoensmoraal! Die Noordelijke kunstenaars hebben ook dat boertige, houterige, dat onbeschofte en dat hurfterige; het zijn daar allemaal knurften. Fokko Rijkens ook.

De taalgrens ligt voor mij bij de rivieren. Boven de rivieren verandert de instelling van de meeste mensen, behalve van Zoenvis, die dansend door het leven gaat met veel muziek !

Taal is muziek. Je moet de kadans horen lopen. Echt zo van Kedeng Keding. Ik bedoel van Lekker Ding, lekker Ding. Beeldende kunst gaat over structuren. Wie niet structureert is voor mij een fanta sieloze klerk! Die vlotte subisie boys met de laatste mode designbrillen die alle maal met een digitaal cameraatje rond lopen met een air van wij maken kunst, hun foto boekje worden binnen tien jaar ver geetboeken. Modieuze flut ! Het bezwaar dat ik vanuit de Bourgogne tegen Nederland van boven de rivieren heb, is dat alles hier verziekt wordt door die grimmige, calvinistische ruzie en rotsooisfeer. Elkaar bestrijden, afmaken, smiespelen, intrigeren, de jaloezie, de kinnesinne en de rancune, dat is mij gotzijdank allemaal vreemd…

 

Uit brieven en mails, maar ook scheldkanonnades door de telefoon aan onze wat al te snel op zijn pik gestapte drietrapsraket, de in Friesland en Groningen lichtelijk omstreden kunstenaar Fred van der Wal mogen wij hieronder één schrijven er uit lichten en vrijelijk citeren:

”Unaniem moeten wij Uw misselijk makende lectuur ten stelligste afwijzen voor het blad van Chris tian Artists. Wij zijn, een fatsoenlijke organisatie op christelijke grondslag. Het werk van U is opge schroefd, onecht, pornografies, talentloos, inhoudelijk zwak, beeldend onvermogend, beledigend voor de christenvrouw en christenman, minderwaardig, schrijnend van toon, zeden schennend, kwetsend, beschamend, onsmakelijk en vooral onwaar in zijn inherente betekenis qua inhoud en vorm, die elke kar dienen te dekken en te overlappen. helaas ontbreekt de Overlap bij U.

Alles màg zo maar in Uw lectuur die wij overigens helemaal geen literatuur kunnen noemen, maar hooguit lectuur van een zeer bedenkelijk genre, alsof er geen normen meer zijn in ons christelijke land! De stijl wemelt van grove en belachelijk overdreven gore op- en aanmerkingen, onterechte verdachtmakingen aan personen van onbesproken gedrag, die wij niet eens kunnen plaatsen en waarvan de draagwijdte ons totaliter ontgaat. De situaties in Uw absurdistische verhalen vol schuttintaal en vloeken zijn onzinnig, burlesk en grotesk. Een onzer familie leden vat zijn oordeel dan ook samen in de kwalificatie: “Stomme, uiterst gevaarlijke, misselijk makende onzin, niet wense lijk voor de onervaren lezer c.q. lezeres en onze jeugd, die wij moeten beschermen tegen dergelijke onderg ravende perversies op papier! Uw schrijfsels zijn niet meer dan pulp voor de papier molen !”

Was getekend, Hendrick Hoevetegast, secretaris van de Commissie voor Lectuur beoordeling van het gereformeerde Jongelingen Verbond op artikel 31 vrijgemaakt gereformeerde grond slag.

 

 

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.