Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
6 augustus 2014, om 16:16 uur
Bekeken:
563 keer
Aantal reacties:
3
Aantal downloads:
227 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Geen brouille met musicus X te Y en zijn kompanen"


Brief aan voorganger Pinkstergemeente Heerenveen 13 mei 2000

 

13 mei 2000.

 

Beste Piet,

 

Naar aanleiding van ons gesprek bij ons thuis wil ik nog even het volgende kort samen vatten: Ik wil heel duidelijk stellen dat ik persoonlijk beslis wie wel en wie niet tijdens onze aan- of afwezigheid in mijn huis welkom is.

Ons huis is geen inloopcentrum of hotel. Ik was behoorlijk gepikeerd te horen dat buiten mijn medewetn het bidgroepje waar de heer Hulst toe schijnt te behoren zich tijdens onze vakantie n.b. hier in ons huis wilden vergaderen zonder mij daar over in te lichten.

Wij hebben in alle vertrouwen aan jou de sleutel van ons huis gegeven en dan NIET met de bedoeling om die door te geven aan iemand die ik vanaf het begin zoals achteraf is gebleken terecht niet vertrouwde.

Hiermee heb je mijn vertrouwen beschaamd en mij belogen.

Je bent misschien heel fijn christelijk maar even fijn gluiperig en totaal ombetrouwbaar, die kwa liteiten gaan wel erg vaak samen in de fundamentalistisch gristelijke sectie van de kerkgangers die bij voorkeur het schijnfatsoen naar buiten toe als uithangbord uit hangen, zo is mijn ervaring.

Vanaf het eerste bezoek heeft de beroepswerkeloze heer N. Hulst zich vrijheden gepermitteerd die ik niet op prijs stel.

Het blijkt dat deze meneer Hulst als maatschappelijke mislukkeling (en zijn verlengstuk Piet de Vries) zich ten opzichte van bepaalde mensen niet aan enige conventies of grondbeginselen van de wellevendheid wenst te storen.

Ik stel het niet op prijs als iemand voor de eerste keer bij mij thuis is en in mijn boekenkast gaat neuzen, boeken er uit haalt zonder te vragen en met zijn dikke worstvingers er in gaat bladeren of ongevraagd mijn dure Yamaha piano bespeelt.

Ik heb hem hier tijdens zijn bezoek in aanwezigheid van zijn losse, lichtelijk hysteriese vriendin Pietie op vermanende wijze over onderhouden, maar hij blijkt op dat punt niet aanspreekbaar.

Botheid is de voornaamste eigenschap van de gemeenteleden waar je voorganger over bent.

Enkele malen hebben wij de avondjes van Evert van der Molen bezocht ten huize van Niek Hulst (om hem een tweede kans te geven) en hebben wij gepoogd enige tolerantie op te brengen ten aanzien van zijn ergerlijke dominerende, egocentriese, onbenullige gezwam, dat meestal niet eens ter zake was noch betrekking had op het behandelde Bijbel gedeelte, doch slechts zijn eigen onbenullige persoontje en mislukte leven betrof.

Mijn konklusie dat wij beter deze avonden niet langer moeten bezoeken lijkt mij de enig juiste, alhoewel wij het grootste respekt voor de plezierige, hoffelijke en geleerde Evert van der Molen hebben.

Een verder gesprek met jou over deze kwestie wijs ik trouwens vierkant af, te meer daar ik (noch Ina) niet van plan zijn ooit lid te worden van deze gemeente, noch om verder te vereren met een ebzoek onzerzijds.

Om deze reden wijs ik ook de door de leiding voorgestelde ‘korrektie’ (nota bene! Je moet wel lef hebben!) op dit punt van voorganger en oudste af.

Hufterigheid demonstreren jullie maar tov anderen.

Ik bezoek de gemeente nog steeds elke zondag, maar daar blijft het dan ook bij. Zoals gezegd overwegen wij ook dat op te geven en jullie in je ranzige vet gaar te laaten smoren.

De ervaringen in vorige gemeentes leren mij dat we daar overigens beter de nodige voorzichtigheid bij kunnen betrachten wat verdre contact betreft, te meer daar wij op ondergeschikte theologiese gronden toch enkele verschillen hebben met bepaalde eenzijdige Pinksteropvattingen waar ik niet verder over wil diskussiëren.

Veelzeggend: Als christenen van diverse denominaties elkaar ontmoeten gaat het binnen vijf minuten over de verschillen en de historische twistpunten en nooit over de overeenkomsten. Het is gelijk stennis trappen door fundanentalisten, waarin het soort gristenen die jij vertegenwoordigt voornamelijk in uitmunten.

De door een echtpaar met mij in de vorige gemeente willens en wetens (hetgeen ik ze nog steeds kwalijk neem) gezochte ruzie, die werkelijk om niets ging en wat de mevrouw die “ook wat schildert” uitsluitend op jalousie de métier bleek te berusten (en ander leed) herrie die een half jaar duurde is mij niet in de kouwe kleren gaan zitten te meer daar enkele pogingen mijnerzijds om één en ander uit het verleden bij te leggen aanvankelijk op botte wijze werd afgewimpeld.

Okee, dan niet. Aan alles komt een eind.

Ik ben van mening dat het beter is om te gaan met die schaarse gemeenteleden waarmee het min of meer plezierig omgaan is voor zo lang als het duurt en ik kan er zo een stuk of twee noemen, maar dan houdt het op.

Ik kan en wil het niet opbrengen om gefrustreerde, deprimerende, verbitterde, gekneusde pretentieuze, kwaadaardige, jaloerse, in mijn ogen, onoprechte mensen waar toe de voorganger behoort te ontmoeten en of dat in een christelijk kader is of niet doet er niets aan toe of af.

Al jaren geleden heb ik mijn portie gehad en ben nog steeds niet zo masochisties dat ik in welke mate dan ook er van geniet gekleineerd of gekoeijeneerd te worden.

Ook niet door een voorganger waar de luiheid van af straalt met zijn vol gvreten, dikke pens vol pretenties.

Wie niet met mij op een behoorlijke wijze wenst om te gaan kan rekenen op een volledig negeren van mijn kant. Misschien is het je ontgaan, maar ik zoek liever distantie dan konfrontatie, laat staan een konflikt, met wie dan ook. En verder zoeken jullie het maar uit met elkaar…

 

Met een vriendelijke groet,

 

Fred van der Wal

 

 

Reacties en annotaties fredvanderwal op mail Jan Bartlema :

 

Fred van der Wal: Veelzeggend en typerend sekte gedrag is dat ik persona non grata bij alle leden van de Pinkstergemeente was op het moment dat ik niet meer de diensten bezocht. Ook de iets ruim denkendender musicus X en zijn uitermate gereserveerde echtgenote (laatst genoemde leek mij een uitgesproken hekel aan mij te hebben als ik haar body language mag duiden) stelde klaarblijkelijk geen prijs op verder contact.

Even goeie vrienden denk ik dan want ik ben de laatste om mij afhankelijk van anderen op te stellen of mij te laten koeje neren en aan gespeelde sympathie van met zichzelf ingenomen gristenen heb ik al helemaal geen behoefte.

 

X 10 jul.

 

Hallo Fred,

 

Gezien je pogingen tot contact even een reactie van mij. Gezien de relatie van de afgelopen jaren zou ik het niet juist vinden om jou (jullie) maar te negeren of dood te zwijgen. Het contact is wel inniger geweest dat klopt.

 

Fred van der Wal: Als een relatie verwatert is het tijd naar mijn smaak om er een punt achter te zetten, dat lijkt mij vanzelf spreken. Ik wil daar duidelijk in zijn. Als de waas van op niets gebaseerd wederzijdse begrip en waardering als kille mist is opgetrokken blijft er te weinig over. Ik heb een heel eenvoudige doch uiterst efficënte visie op contact met de medemens; het is leuk of het is niet leuk en is het niet leuk dan is het voor mij altijd weg wezen en niet achterom zien. Voor ontroerende  verzoenings rituelen ben ik niet in de wieg gelegd.

 

Op zich wel grappig want je was even in beeld een paar weken geleden toen we bij een 2e hands boekwinkel in Langweer  een boekje gekocht hebben “Vijftig jaar Nederlandse realistische kunst” wat je ongetwijfeld zult kennen en daar sta je met 3 werken toch maar samen met Willink, Mankes en Koch. Op dat moment ben ik trots dat ik een Van der Wal aan de muur heb!!

 

Fred van der Wal: Het is een klotenboekie, die catalogus van lang geleden, staat in mijn boekenkast en ik kijk er nooit naar om. Heb trouwens nog eens in gezelschap van Koch en Willink werk geëxposeerd in Amsterdam, jaren 70. Willink eenmalig ontmoet zomer 1967. Een droogkloot. Ik heb nooit beroemdheden achterna gelopen.

 

Laat ik beginnen met de vraag of alles goed gaat met jou en Ina??

 

Fred van der Wal: Geen idee. Ik ben te weinig introspectief om daar mijn licht op te werpen.

 

Ik citeer maar even uit je bericht “even goeie vrienden en aan gespeelde sympathie heb je geen behoefte”. Goed zo daar kan ik wat mee gelukkig.

 

Fred van der Wal: Ik ben daar principieel heel duidelijk in zoals bekend onder de kunst collegaatjes e.a.

.

Waar ik niks mee kan is de slachtofferrol die je nu aanneemt.

 

Fred van der Wal: Slachtofferrol? Dat is een positie die meer van toepassing is op de doorgaans laag geschoolde maatschappelijke en financieel mislukte randdebielen van de Pinkstersekte. Sukkels zonder sokkels. Losers en misfits. Displaced persons. Ik ben een winner en heb dat bewezen. Ik zie mijn uiting meer als een intrinsieke hatemail reactie en directe aanval, een definitief afscheid om de verwijdering te onderstrepen, edoch; smaken verschillen.

 

“Iedereen uit de Pinkstergemeente heeft een hekel aan je”!!

 

Fred van der Wal: De eerste Zondag dat wij de Pinkstergemeente in de jaren 90 binnen kwamen werd ons binnen tien minuten een weinig fijngristelijk noch hartelijk welkom geheten met de woorden van het kristelijke kutwijf Jeanne van de Heuvel : ‘Voor mij hoeven jullie hier niet te komen!’ Een kenmerkende welkomstgroet die achter de suikerzoete facades van menig lid van de Pinkstersekte en aanverwante charismatiese halve garen en gristelijke  luchtfietsers schuil gaat. Onbetrouwbaar volkje!

 

Ten eerste vallen wij daar niet onder (wie bedoel je met iedereen?? Nogal generaliserend) ten tweede als dat zo is dan heb je dat naar mijn idee voor een groot gedeelte aan jezelf te danken.

 

Fred van der Wal: Deze strofe spreekt zichzelf  tegen en is in elk geval beschuldigend naar mij toe waarmede opniew de toon is gezet van deze discussie. Mag ik nog even ter herinnering aanvoeren dat het geachte pinkstergemeentelid Niek Hulst, profiteur en beroeps werkeloze, achter mijn rug om een afspraak wenste te maken met Ina, ongetwijfeld om haar de principes van de algemeen bekende openbare geslachtelijke toegankelijkheid op geloofsbasis bij te brengen. Ik keek er van op, die keurige meneer Hulst die zo fijn Bijbelstudies leidde. Een glanzende parel die  Hulst binnen de gemeente. De rest van de gemeente was niet veel beter; doorgaans mensen veel dadendrang maar weinig daadkracht. Onnozel stelletje minkukels.

 

En ik meen zelfs te constateren dat je daar bij tijd en wijle genoegen en energie uit haalt; de reactie van die simpele sektarische goed gelovigen, kennelijk zit ik dus bij een sekte volgens jou?!

 

Fred van der Wal: Ik ben niet de enige die de charismatiese richting als sektaries ziet. Mijn ervaringen met de bevindelijk gereformeerden vanaf 1963 en soortgelijke walgelijke leden van fijngristelijke morele chantage clubjes waren eenduidig. Mijn genoegen en energie tov mijn positie duidelijk te stellen tegenover gelovigen en ongelovigen (collegaatjes) is mij een genoegen

 

Het valt mij sowieso op dat je met veel mensen gebrouilleerd bent ook met mensen waar je aanvankelijk goed mee was, simpele vraag hoor maar ligt dat altijd aan de anderen?

 

Fred van der Wal: Vermakelijke conclusie. De X  familie en Van der Wals hebben geen gezamenlijke kennissen ooit gehad en menig fijn gristelijke meneer of mevrouw schijnt er zich klaarblijkelijk op te willen beroemen met mij ooit een goede relatie te hebben gehad die op niets uit liep door mijn toedoen. Zulke lulverhalen hebben-for what it’s worth-  altijd twee kanten en wie wat tegen mij heeft- zoals luldebehanger Piet de Vries indertijd, die dacht dat ik in lingerie door de tuin walste bij maanlicht en SM bordelen bezocht  moest ik tot uitdentreure uitleggen dat ik voor een artikel dat gratis verkrijgbaar is, Sex in Duo Verband, nooit hoefde te betalen als genie en als mooie jongen,die van alle seksjuwelen markten thuis was  in de Silver Sixties als Groot Zondaar Voor Het Aangezicht des Heeren, achterna gelopen door drommen  hitsige, ontuchtige, heidense mannen en vrouwen, zonen en dochteren van Sodom en Gonorroe,  die verhit mijn geur trachtten op te snuiven omdat ik zelden onder de douche ging als Hippe Vogel.

 Wie iets tegen mij heeft komt het me maar vertellen, zoals ik de luldebehanger de Vries indertijd letterlijk mededeelde. Na die opmerking hebben wij in de jaren 90 de financiële bijdrage van f 2000,- jaarlijks direct stop gezet want ik laat mij niet piepelendoor een miesjgasser en zeker niet door die slapjanus de Vries. Overbodig te vermelden dat ik NOOIT met iemand uit het christelijke pinksterbloemen plantsoen een goede relatie heb gehad of naar verlangd. Hun koud is mijn warm en vice versa. Ze kunnen me gewoon stuk voor stuk aan mijn reet roesten. Ik heb onveranderlijk prettiger relaties gehad met niet christenen dan met het doorsnee christelijke tuig.

 

Wat is nu precies de bedoeling met die brief aan P d V? Dat nieuws ken ik al jaren en heeft reeds een sik tot op de grond! Ik weet je mening over P d V en over een aantal anderen en dat is je goed recht net zo goed als het mijn goed recht is om daar anders over te denken.

 

Fred van der Wal:Die brief is uittentreure gepubliceerd op mijn weblogs en geeft in algemene zin mijn walging aan voor christenen.

 

Alhoewel ik af en toe ook wel dingen soms wel raak geschoten vind hoor bij bep. typen en dat gelardeerd met de door jouw bekende vileine zwarte humor kan ik daar zelfs nog om lachen (af en toe dus hè)

 

Fred van der Wal: Hè,hè, nu zijn we waar we wezen moeten. Eindelijk erkenning. Eindelijk! Wat een opluchting!

 

Ik heb je in een vorig schrijven overigens al eens gezegd dat ik met sommige artikelen moeite heb hoe je tekeer gaat tegen al het “gristelijke gespuis” (waar sta je overigens zelf en dat bedoel ik niet eens cynisch)

 

Fred van der Wal:Waar ik sta? Op dezelfde grond als waar jij staat. Ik doe wat ik doe en vraaag niet waaarom…

 

Fred je bent hoe dan ook altijd welkom om een goed glas wijn te drinken en over kunst te ouwehoeren en wat dan ook……

 

Fred van der Wal: Een aardige geste, waar ik het nut overigens niet van in zie.Daarbij komt dat ik nog nauwelijks wijn of iets anders op alcoholisch gebied  tot mij neem. Wat mij wel stoort is je betiteling ‘over kunst te ouwehoeren’. Ik neem mijn vak serieus, net zoals jij het jouwe.

 

En……wat betreft P. en haar uitermate gereserveerde houding (wat m.i. geen enkel causaal verband heeft met het feit dat jullie niet meer in de gemeente komen zoals jij suggereert immers we hebben jaren daarna nog contact gehad) dat……..mag je haar dan lekker zelf vragen!

 

Fred van der Wal: Nee, ik vraag P. niets. Wie ben ik om mij te verdiepen in andermans/andervrouws drijfveren, karakter eigen schappen of attitudes? Zoiets kan gemakkelijk verkeerd worden uitgelegd en als ik iets wil voorkomen…Voor je het weet denken fijngrisstelijke dames dat ik een virtuele vinger naar zullie d’r intiem uit steek, waar ik zelden op uit ben, want je kunt wel aan het handen wassen blijven. Graven in het zieleleven van de ander beschouw ik als buitengewoon ongepast en bedreigend voor degene die het onder gaat. Een oppervlakkige, min of meer welwillende omgang prefereer ik nu eenmaal boven in depth interviews en geen commitment.

 

Bedankt dat je mij nog schaart onder de “iets ruim denkenden” iets is een rekbaar begrip natuurlijk, overigens heeft een gemeentelid mij jaren geleden ook als zodanig gekwalificeerd “ruimdenkend”, alleen heb ik het sterke vermoeden dat dat niet  als een compliment bedoeld werd.

 

Fred van der Wal:Iets ruim denkender is een understatement van mij wat jou betreft omdat ik je niet heb ervaren als een bekrompen, benauwende kleinburger, integendeel. Dat kan ook niet, gezien je werk als musicus dat een breed veld van kundigheid en kennis vereist. Misschien mag ik dat constateren.

 

Hoe dan ook Fred een teken van leven dus en ik heb de dingen onomwonden even geuit maar dat moet jou toch aanspreken ook gezien je eigen schrijfstijl!

 

Fred van der Wal:Ik stel een openhartig commentaar altijd op prijs.

 

De groeten aan Ina en ik hoor wel weer van je

We zijn wel een week naar Israël vanaf zaterdag en als de Hamas zijn raketten de andere kant op richt dan hoop ik vanaf de 20e er weer te zijn.

 

Het ga je goed,

 

X.

 

Fred van der Wal:Het is ongetwijfeld goed gegaan anders was je in het nieuws gekomen hetgeen zelden aanbevelenswaardig is op internationaal vlak.

 

 

11 jul.

 

aan mij

Een ongetwijfeld vijandige mail?? En niet eens geopend? Bijzondere paranormale gaven zeker?

Ik zou hem misschien toch even lezen…..

Grappig dat je zo licht geraakt bent en dan lekker goedkoop scoren met Antichristen en duivels, man ik geef je gewoon een eerlijk antwoord en totaal niet vijandig, integendeel zelfs.

Maar je kunt nu natuurlijk zeggen dat wij de grote boosdoeners zijn bij de sekte uit Heerenveen die jou afwijzen!!!

Hoe zielig feitelijk.

Je kunt dus wel uitdelen maar volstrekt niet incasseren dus…..voor zover er te incasseren viel in mijn laatste mailtje.

 

Fred van der Wal: De mails zijn geopend door mij dus alweer valt mij niets te verwijten, zoals gewoonlijk. Ik heb niets gezegd over ‘afwijzen door de X-en, dus van zieligheid is geen sprake. Ik heb gemaild dat de reden van mijn irritatie was en is dat ik twee (!) maal een vriendschapsverzoek indiende op facebook dat niet is gehonoreerd en waar ik uiteraard mijn conclusies uit trek. Daarbij schat ik in dat jullie beiden -staande in het maatschappelijk en kerkelijk leven-  het heel wat drukker hebben dan een pensionado zoals ik ben. Toch blijf ik het je kwalijk nemen en vatte het op dat je niets met mij te maken wilt hebben.

 

Ok Fred het is wel duidelijk waar je staat (en vooral wil staan)

Ik zal vermoed ik via internet de beschimpingen over mij X  (ons) wel weer eens tegenkomen want die kant heb ik ook leren kennen van je en het “ietsje ruim denkende” zal nu wel helemaal weg zeg in jouw optiek.

Jouw keuze dus hè Fred om geen contact meer te willen, maar naar de buitenwereld hebben wij je natuurlijk afgewezen.

Aangezien je de mail toch niet leest zal ik mijn inktpatroon sparen.

 

Nogmaals het gaat jullie goed,

 

X

Van: Fred van der Wal 

Verzonden: vrijdag 11 juli 2014 7:21

Aan: i

 

 

Fred van der Wal 

20:48 (0 minuten geleden)

 

aan X

 

Dag X,

Zojuist, pas nu 4 aug. je mail gelezen. Gepikeerd was ik al geruime tijd voornamelijk door het niet honoreren van een vriendschapsverzoek op je Facebook pagina, waaruit ik meende conclusies te kunnen trekken. Een duidelijke en inhoudelijke (ongezouten) mening waardeer ik van iedereen trouwens, want openheid dwingt respect af.

Het door de ongemanierde hufter Piet de Vries veroorzaakte conflict met ons was veroorzaakt door buiten mij om op zijn instigatie toegang te willen verlenen aan leden van de pinkstergemeente tijdens onze afwezigheid tot ons huis in Aldeboarn o.a. zijn vriendje, de beroepswerkeloze huichelaar Niek Hulst, doch dit terzijde.

Voor gereserveerde mensen, wie dat ook zijn, ben ik niet bepaald geporteerd, ik zie dat als de Friese Ziekte.

Ik meen geen aanleiding gegeven te hebben tot openlijk aanvallen op jouw talent, persoon noch op je naaste familie en denk er niet over daar toe over te gaan omdat ik daar geen enkele aanleiding voor zie.

Wat betreft de gemeente waar je lid van bent lijkt het mij niet zinvol daar verder over op- en aanmerkingen tegen jou en je echtgenote te maken. De cultuurverschillen tussen ex-Amsterdammers en Friezen èn het verschil in opleiding, maar ook de in de beperkte fundamentalistisch christelijke kringen niet gangbare belangstelling voor literatuur nopen mij en ook Ina afstand te nemen van deze geloofsrichting. Een discussie hier over is bij voorbaat al zinloos.

Tevens ben ik van mening  geen enkele aanstoot binnen de pinkstergemeente ooit te hebben gegeven of men moet zich hebben gestoord aan mijn aanwezigheid, wellicht door het mij vijandige echtpaar v.d Heuvel geventileerd

 

met een vriendelijke groet

Fred van der Wal

 

PS: Mijn mail was bedoeld als afscheid, niet als ‘nieuw begin’waar ik niet in geloof. Je weet hoe ik over een en ander denk en dat is geen basis voor een verder bezoek over en weer. 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

Wij hebben ze indertijd hartelijk ontvangen in de Bourgogne, maar ook dat was niet genoeg, we waren niet 'geestelijk' genoeg en dat houdt in dat je op een zweverige sentimentele manier over de Heere Jezus moet babbelen. Nu houd ik niet zo van pathetiek, dus dat komt mooi uit.

Geplaatst op: 2014-08-08 07:30:14 uur

Uit een opmerking van de echtgenote van Jan B. begreep ik dat ze zich stoorde aan de aanwezigheid van mij en mijn echtgenote. Een goede verstaander als ik ben heeft aan een kwart woord genoeg dus besloot ik de Bartlemas niet meer op te zoeken.

Geplaatst op: 2014-08-08 07:27:33 uur

Stijl gereformeerde mensen en andere gristenen zijn altijd anti-kunst en anti-kunstenaars geweest die deze fijne fatsoenlijke moraalridders zien als Zonen van Satan en afgezanten van de Anti-Christ

Geplaatst op: 2014-08-07 07:42:57 uur