Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
11 juli 2014, om 20:03 uur
Bekeken:
348 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
178 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Wij zijn een fatsoenlijke organisatie "


Uit brieven en mails, maar ook scheldkanonnades door de telefoon aan onze wat al te snel op zijn pik gestapte drietrapsraket, de in Friesland en Groningen lichtelijk omstreden kunstenaar Fred van der Wal mogen wij hieronder één schrijven er uit lichten en vrijelijk citeren:


”Unaniem moeten wij Uw misselijk makende lectuur ten stelligste afwijzen voor het belijdende blad van Christian Artists. Wij zijn, een fatsoenlijke organisatie op christelijke grondslag.

Het werk van U is opgeschroefd, onecht, pornografies, talentloos, inhoudelijk zwak, beeldend onvermogend, beledig end voor de christenvrouw en christenman, minderwaardig, schrijnend van toon, zeden schennend, kwetsend, bescha mend, onsmakelijk en vooral onwaar in zijn inherente betekenis qua inhoud en vorm, die elke karakteristiek dienen te dekken en te overlappen.

Helaas ontbreekt de Overlap bij U.

Alles màg zo maar in Uw lectuur die wij overigens helemaal geen literatuur kunnen noemen, maar hooguit lectuur van een zeer bedenkelijk genre, alsof er geen normen meer zijn in ons christelijke land!

De stijl wemelt van grove en belachelijk overdreven gore op- en aanmerkingen, onterechte verdachtmakingen aan personen van onbesproken gedrag, die wij niet eens kunnen plaatsen en waarvan de draagwijdte ons totaliter ontgaat. De situaties in Uw absurdistische verhalen vol schuttintaal en vloeken zijn onzinnig, burlesk en grotesk.

Een onzer familie leden vat zijn oordeel dan ook samen in de kwalificatie: “Stomme, uiterst gevaarlijke, misselijk makende onzin, niet wenselijk voor de onervaren lezer c.q. lezeres en onze jeugd, die wij moeten beschermen tegen dergelijke ondergravende perversies op papier!

Uw schrijfsels zijn niet meer dan pulp voor de papier molen !”

Was getekend,

Hendrick Hoevetegast,

secretaris van de Commissie voor Lectuur beoordeling van het gereformeerde Jongelingen Verbond op artikel 31 vrijgemaakt gereformeerde grond slag.

 

Vers van de pers ! Of meer pervers van de pers ? Fred van der Wal is er helemaal onthutst door en heeft het niet meer ! Toch rookt hij er geen joint minder om en drinkt nog even veel.

Onder een hete pers heeft hij al lang niet meer gelegen sinds hij weer de rechte weg van de heteroseksjuweel is gaan bewandelen en zich beperkt tot de Kaukasische mens.

Multikulti is hij zwaar op tegen en de Neder landse cultuur houdt hij hoog. Het ingekankerde calvinisme zal hem aan zijn reet roesten. De West Europese beschaving is voor onze vriend van een adem benemende superioriteit.

Hoe Fred door uitgevers geweigerde kinderboeken schreef als ”Dikkie Dubbeldam Dondert Door De Dakgoot” over een dik jongetje met vette spektieten in de stijl van Dik Trom, die vanwege zijn vrouw elijke lichaamsvormen zwaar wordt gediscrimineerd door de mede leerlingen en het in klein kring be faamde ”Lesbiese Loeders”, handboek voor de geëmanci peerde vrouw van nu, die meer wil dan de meeste van haar ingedommelde sexe genoten en een spannend detectiveboekje ”Kabaal om een kale, koperen kutkoffer in Kwasiland” en het vervolg daar op ”Pyama party in Panama Per Postorder”.

Hij heeft in voorbereiding een hardboiled boek over sadomasochisme ”The Pain & Pleasure Facto ry” , zijn waar gebeurde ervaringen met de aanhangers c.q . aanhangsters van de edele kunst van het soft SM gebeuren.

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.