Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
30 mei 2014, om 16:07 uur
Bekeken:
331 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
242 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"In eigen beheer uitgeven (deel 2)"


In eigen beheer uitgeven (deel 2)

 

Je moet er voor zorgen dat je werk toegankelijk is voor een brede groep en geen wartaal spreken zoals Lucebert of Schierbeek. Spreek eenvoudigweg je moers taal, maar vooral geen Fries, want dat is pas echte wartaal, die variant van het Noord Duitse dialect. Het gaat uiteindelijk toch om de van eenvouds verlichte wateren in je wrek en wandel, zoals de dichter eens zo treffend zei. Waterverf dus, doch niet van de goedkope soort uit de speelgoedwinkel. Voor vele collegaatjes is het gedrukt worden of geexposeerd in dure galeries b langrijker dan het vreten. Voor mij dus ook. Voor wie vreten moet ligt het anders, die vaart op kom mersjeel, dan word je een Rien Poortvliet of een Henk Helmantel. In kommersjeel is het woord kommer besloten. Mij gaat het uitsluitend om de kwaliteit. Je moet wel je werk tonen aan het volk. Het moet niet op zolder blijven liggen, want daar hebben alleen de muizen baat bij. Ik was geen bleke droe ve poweet, die bijten bij voorbaat al in het stof. Het leven heeft mij aanvankelijk weinig weelde en geluk gegund. Ik was dertig toen het enkele jaren een beetje begon te lopen, maar toen kwam het ook bij bakken binnen en ging het er bij bakken weer uit. Ik heb van uit de collegaatjes en het kunstbestel, de overheid, de galerie wereld enorme tegenwerking gehad, dat kunnen pretentieuze, inhoudsloze mo de kunstenaars als R. of failliete kunsthandelaren als dat modieuze minkukel Hansje met zijn artis tieke wanbeleid, die nog steeds zijn vinger in de dijk moet houden om rond te komen, helemaal niet begrijpen, hij exposeerde bij voorkeur rotsooi en tinnef, maar zo’n persoon is veroordeeld om na zijn terechte faillissement als timmerman of rondvaartboot kapitein bij te beunen. Als je zo moet leven, gotsalmetruttenbollen, dan liet ik me ophijsen met een vleeshaak in mijn ruggegraat…Ik heb altijd moeten knokken voor de plaats waar ik nu sta, die is mij door geen mens gegund, laat staan door de collegaatjes, behalve door mijn echtgenote, maar dat spreekt vanzelf, dat zou me helemaal wat moois wezen. Dat is allemaal een geweldige training geweest die tegenwerking. Zo iets als Boot Camp. Ik kan mijn veertigjarig jubileum als kunstenaar dit jaar vieren. Als U zin heeft…Het Kunstenaarschap met een grote K is een enorme luukse, die geen bestaanrecht heeft, dat beweren die stijle calvinisten altijd, maar zelf kunnen ze niks, behalve preken. En met die luuks houd ik mij voortdurend maar bezig. En een protesten uit de fundamen talisties gristelijke hoek! Niet te kort. Ik krijg veel brieven van oprecht verontruste griffermeerde gristenmensen over mijn leven en werken en de enige weg die zij mij willen wijzen. Soms ook be dreigingen met brandstichting en fysiek geweld op gristelijke basis. Het calvinisme is de oorzaak van wereldoorlogen, omdat ze de liefde prediken met de Bijbel in de ene en de M16 in de andere hand, dat is bekend. Kijk maar naar die Amerikanen. Die ethische principes komen allemaal uit de loop van een geweer. Je kunt er wel een bloemetjes in stoppen, maar dat ver andert niets aan de zaak. In wezen verkeren we in deze westerse samenleving in een enorme crisis en een veel ernstig er toestand dan we ons realiseren; we moeten van uit de subsidie verlenende cultuur ambtenarij namelijk kunst over kunst maken. Begrijpt U het? Ik niet! Mij klinkt het als inteelt in de oren. Een vals geluid. En we moesten vooral vanuit de VVL maar eens schrijven over het schrijven om de schrij ver achter de schrijver te kunnen ontdekken en daar weer de mens achter de mens, maar hoe kunnen we dat doen als de meeste kultuurdragers en verspreiders de koude des nachts en de hitte des daags of de grote schijtstorm niet over hun schamele leventjes en onbenullige produkten heb ben voelen waaien? En willen ze eigenlijk wel van harte de achterkant van het gelijk en de onder kant van de samenleving leren kennen? Dan heb ik het deze keer beslist niet over anale sex, want dat bewaar ik voor een volgende aflevering van deze feuilleton, be grijp mij niet verkeerd, alhoewel dat ook heel leerzaam is voor wie nog niet weet heeft van hoe of wat in het beschaduwde dal van Achor tussen de achterwangen. Heel geurig ook voor de liefhebber c.q. liefhebster. De goed inge voerde Bijbelkenner weet waar ik op doel, d erest pakt de concordantie d’r maar bij. In dit huis wordt eigen werkzaamheid op hoge prijs gesteld. De Heere Heere Himself behoede mij voor zoge naamde gezonde christelijk humanistiese kunst als dwingend opvoedingsmiddel voor de massa, zoals Christian Artists en het griffermeerde Art Revisited dat voor ogen heb ben, want dat riekt naar Stalin en de grote A.H. uit WO II. Ik weet wat er aan de hand is op velerlei terreinen daar in de Haarlemmer Hout na tweeen (dan gaan we met zijn allen naar benejen) en ook wat onder dat soort mensen leeft. Voor mijn part leidt een boek of een schilderij tot regelrechte agressie op wereld schaal, misschien dat dan de kunst serieus wordt genomen of tot het totaal verzieken van het lekkere MTV gevoel.

 

(wordt vervolgd)

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.