Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
26 mei 2014, om 14:47 uur
Bekeken:
515 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
203 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Losse (kwel)noten bij mijn otobiografie van een walnoot (deel 2)"


Losse (kwel) noten bij mijn otobiografie van een walnoot (deel 2)

 

De praatgrage Els vertelt uitvoerig tot ergernis van Fred van der Wal allerlei details over haar intieme omgang met haar vorige vriendje, die net als zij twee maal op Zondag de gereformeerde kerk in de Watergraafsmeer bezoekt. Met enige gêne hoort de onervaren, preutse Fred met afgrijzen haar verhalen aan over hoe de even streng gereformeerde vriend H., zoon van het hoofd van de ULO, woest masturbeert in haar afwezigheid bij wijze van kalmeringsmiddel na afloop van regelmatig terug kerende ruzies, over de vlekken in zijn lakens en over de geur van “gezond zaad”; volgens haar ruikt het overduidelijk naar kastanjebloesem.

Fred is als geboren romanticus niet gediend van het semi pornografiese relaas en reageert korzelig. Wat moet hij met dit soort bekentenissen?

Ze vermeldt voor de volledigheid ook nog even op welke manier zij zelf masturbeerde als twaalf jarige, namelijk door bij wij ze van erotiese gymnastiek oefening talloze malen in hoog tempo de dijen te kruisen.

Genitale gymnastiek voor gereformeerden! Ze mcoht van meneer de dominee niet met haar vingers aan haar ka van kaatje komen dus koos zij voor het dijen kruisen! Een kunst apart.

Affijn, zo lang het kruis er maar aan te pas kwam in gereformeerde kring zat ze gebeiteld!

N.a.v. deze merkwaardige mededelingen konkludeert de wat meer preutse Fred van der Wal terecht: 'Hoe gereformeerder, hoe geiler'. Hij vindt het wel wat erg merkwaardig, die wel heel openhartige taal voor een streng gereformeerd meisje, ( die zegt in theorie de Here Jezus en haar God boven alles en iedereen te stellen, maar haar particuliere  lustbeleving minstens even belangrijk vindt) die bovendien fel tegen moderne literatuur is vanwege het sexueel vrijzinnige karakter, maar zelf geen blad voor de mond neemt wat de erotiek betreft.

Een dubbele moraal gaat uitstekend samen met de gereformeerde gezindte, ervaart hij tijdens die jaren in steeds sterkere mate.

Wel kan Fred haar gewoonte waarderen om het gestorte zaad bij de dagelijkse vrijages op te vangen in een door haar zelf met de hand geborduurd zakdoekje (tijdens de treinreis van een kwartier, terug naar huis houdt zij het tegen haar begerige neusje gedrukt om moed te vatten alvorend de vriegdeloze familiesfeer aan het Mariotteplein weer te moeten ervaren).

Een zakdoekje dat ze na haar thuiskomst onder in de wasmand stopt omdat haar moeder (tiepe wasbever) argwanend de was na gaat als een speurhond op zoek naar erotiese aktiviteiten verwijzende geur- en/of remsporen alvorens de kledingstukken in de wasmachine te doen.

Een naar goed, doch naief, dus Amerikaans voorbeeld zogeheten “born again christian”. Zie voor het begrip “positief christen” o.a. de leer van evangelist Billy Graham en fundamentalistiese aanverwanten.

 

Al snel vormt Els een hecht groepje binnen de klas, o.a. met de onaantrekkelijke, slecht geklede, door het kalvinisme zwaar getekende, gefrustreerde Margreet , dochter van een vrijgemaakt gereformeerde dominee, de rondborstige, maar preutse Ina de H. (ze oogde als een sexbom met haar petti coats, mooie benen, strakke, recht naar voren priemende, opgebonden, soepele dubbel d cuppers in haar strakke truitjes maar was in tegenstelling tot haar uitdagende kleding buitengewoon truttig en in de eerste drie klassen hopeloos verliefd op Fred , naar zij enige jaren daarna bekende aan Els ),die later een vroeg bejaarde , bebaarde, bedaarde baptisten dominee zal huwen en de hologige, lacherige, onzekere, in astrologie geïnteresseerde Femmy  (met de uitstraling van een somnabulistiese slaapwandelaarster), nu al weer geruime tijd gehuwd met een huisarts.

Ina de Haan zal Els D. decennia later nog eenmaal per jaar treffen bij een reli festival en tijdens een reünie met haar schele kop met die bek vol konijnentanden (uiterlijk Ina de H.) in 1996 Fred van der Wal zonder reden af snauwen in de oto van de artistiek geklede aangenaam ogende ex-klasgenote Meta Griffioen.

Tot Els Deutekom haar verontwaardiging noemde Fred van der Wal haar in de klas bij een diskussie Els Kneuterdom als zij een niet al te slimme opmerking maakt.

Zij werd rood van woede.

Klasgenoot Dirk van Heyst (sprekend op James Dean lijkend) overweegt in het derde leerjaar om naar de openbare kweek school te Haarlem te verhuizen vanwege het regelmatig psalm zingen in koor met Ina de Haan, Femmy de Smalen en Els Deutekom in de pauze tussen de middag tijdens het overblijven.


Fred  koopt de pocket  The Grat Late Planet Earth van Hal Lindsey toevallig in de Amerikaanse boekwinkel te Amsterdam in 1975.In 1976 bezoekt hij twee lezingen van Hal Lindsey in Leiden, de eerste lezing alleen, de tweede lezing samen met Ina, drs. John Vrieze en drs. Paul Clowney. In 1989 komt Ina op een avond bij de charismatiese kring te Leeuwarden eveneens tot wat in evangeliese kringen “ positief geloof” wordt genoemd en worden beiden als “born again christians” gedoopt in de evangeliese gemeente te Leeuwarden.

Enkele jaren later spat de charismatiese kring uiteen als een notoir duo, Bill en Bernice Koster (overal waar zij verschijnen splitsen gemeentes zich op en ontstaan er konflikten) zich als splijtzwammen indringen in de leiding van het gezelschap. Oprichter Bert Panhuyse verspeelt dankzij wan beheer zijn eens zo bloeiende keukenzaak Grandorama te Leeuwarden en is later betrokken bij het ge ruchtmakende faillissement van “ Charisma teevee”, dat een konkurrent moest gaan worden van de E.O.

De in “tongen” sprekende avonturier Panhuyse laat schuldeisers met tienduizenden guldens aan onbetaalde reke ningen achter zich. Sinds jaren “ leeft hij van het evangelie” en haalt zijn inkomen op tijdens kollektes “ten behoeve van een arme Hollandse broeder” bij sektariese Pinksterkerken in Amerika.

Per kollekte vangt Panhuyse 30.000 dollar volgens eigen zeggen. Twee kollektes per jaar en hij kan er goed van leven! Panhuyse wordt dan ook steeds ronder en dikker in de loop van de jaren. Het bestuur van “ Charisma tee vee” werd gerekruteerd uit Friese, weinig frisse Pinksterkringen. Sekretaris wordt Gerard, een werkeloze kapper, die zich zelf “ Puttoloog” noemt vanwege zijn opgravingen als amateur archeoloog achter zijn huisje in Moddergat waar een oude put ligt. Het echtpaar de Weger wordt de pinkstergemeente in Dokkum uitgebonsjoerd dankzij partnerruiltjes en andere onsmakelijke sexuele escapades (bron:ex-voorganger van de evange liese gemeente te Leeuwarden Henk K., zelf afgezet vanwege overspel). Fred van der Wal placht kapper Gerard geen “ Puttoloog” maar meer toepasselijk “ Kuttoloog” te noemen of ook wel “de kristullukke kutkapper uit Moddergat”.


Nooit slikte Fred  na 1965 meer de obligate christelijke praatjes voor zoete koek. Het komt hem begrijpelijk voor dat christenen (in Vietnam verkondigden zij onder de Amerikaanse vlag het evangelie met het M-16 machine geweer in de ene en de Bijbel in de andere hand) dankzij hun hypokrisie vervolgd worden door hun slachtoffers. In 2001 breekt hij met de laatste kalvinistiese kennissen ter “opschoning van het door gereformeerden vervuilde bestand aan kalvinis tiese kennisjes” zoals hij ze hardvochtig schrijft na een vriendschap van 12 jaar in een brief vol (zeer terech te) verwijten van vier kantjes.

E.O. producer luldebehanger Doktorandus Hans van S. is na de zoveelste belediging aan het adres van Fred van der Wal dan (in 1996) al lang op afdoende wijze de deur uit getrapt.

Okt. 2001 verlaten Ina en Fred van der Wal verontwaardigd en teleurgesteld de Pinkstergemeente nadat twee leden (Kitty en Douwe)  die zij voortdurend geholpen hebben met raad en daad hen op achterbakse wijze aan vallen en belasteren.

Voorganger noch oudsten laten iets van zich horen n.a.v. de schandalige behandeling die de van der Wals ten deel valt. Na aandringen van guitarist X. maakt de weldoorvoede, niet al te alerte voorganger P. (die volgens pinkstergemeentelid C. d. R. glimt van gemakzucht en luiheid) tegen zijn zin een af spraak met de van der Wals om tot een vergelijk te komen maar P. d. V. komt tijdens het gesprek tot de meest bizarre verwijten en beschuldigingen aan het adres van Ina en Fred, die onmiddellijk besluiten niet meer de gemeente te bezoeken.


Zomer 1976 bezoekt Fred  (op uitnodiging van de stijl gereformeer de Amerikaanse domineeszoon Paul Clowney, een langharige doktoraal student kunsthistorie aan de VU te Amsterdam) met echtgenote en de beide dochters Misja en Natasja een “konferentie van christelijke kunstenaars” te Zwiggelte. Het gezelschap blijkt echter uitsluitend uit gerefor meerde tekenleraren al of niet in opleiding te zijn die duidelijk laten blijken dat zij minachting hebben voor beroeps kunstenaars die geheel of gedeeltelijk van de BKR leven zoals Fred van der Wal.

De beide organisatoren van de week, de eeuwige boemelstudent Hans van Seventer (jaren later zal hij een aan de E.O. gerelateerd eenmans bedrijfje opzetten dat kunstkaarten uit geeft onder de naam Art Revisited) en de gereformeerde teken leraar Jan van Loon lokken de eerst dag al een konflikt uit met Fred van der Wal, die zich voor neemt de volgen de ochtend spoorslags terug naar huis te gaan en zich voor goed te distantiëren van de zogenaamde “christelijke” kunstenaars.

Echtgenote Ina haalt hem met veel moeite over te blijven. De toon is echter voor goed gezet: Fred van der Wals werk wordt openlijk genadeloos neer gesabeld door de gereformeerde adspirant tekenleraren en leraressen en zoals te verwachten valt in christelijke behoudende kringen , belache ijk gemaakt door de enkele dagen aa wezige gereformeerde, zeer reaktionaire prof H.R. Rookmaaker, die hem aan raadt uitsluitend nog naar de natuur te schil deren of een ander vak te kiezen.

Rookmaaker voegt er aan toe dat hij (Fred van der Wal) er goed aan zou doen om de stichting l’Abri, gereformeerd centrum voor per ongeluk aan gespoeld maatschappelijk al of niet gedrogeerd wrakhout te bezoeken voor bijscholing in de gereformeerde leer en studie te verrichten naar lezingen van Rookmaaker die op cassette zijn opgenomen. De theologie van Rookmaaker is een eigenaardig samenraapsel van kultuurhistoriese eigenzinnige opvattingen (deels ontleend aan prof. Gombrich, Panovsky ) en een eigen (onjuiste) interpretatie van de Bijbelse geschiedenis. Zo meende Rookmaaker in zijn naieve wereld beeld dat met het duizendjarig rijk in de Bijbel de Hollandse zeventiende eeuw wordt bedoeld (bron: JoAnn van Seventer).

Zoals de theoloog Francis Schaeffer niet veel zag in het bij elkaar gesprokkelde theologiese model van Rookmaaker zo vond laatst genoemde op zijn beurt dat Schaeffer zich niet met de kunsthistorie moest bemoeien. De akademici waren het weer eens oneens. 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.