Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
24 mei 2014, om 15:39 uur
Bekeken:
390 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
212 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Moordenares Gravin Elizabeth Bathory (deel 3)"


Moordenares Gravin Elizabeth Bathory (deel 3)

 

In de pre/christelijke oude religies kende mijn geen duivel of satan zoals in de Joodse en christelijke godsdienst wordt beleden.

Sommige auteurs beweren dit inderdaad. Zij zeggen dat de christelijke kerk eenvoudigweg per dekreet verklaarde dat tovenarij behoorde tot het rijk van de Satan.Satanisme in zijn extreme vorm is iets anders dan de witte magie,maar beiden werden over een kam geschoren,dat is bekend.Ook in okkulte leringen zijn nuance verschillen alhoewel zij ten diepste allen anti christelijk zijn en dus de duivels als vader hebben.

Wij kunnen ons afvragen of de ontaarde mispraktijk van de roomse kerk niet leidde tot het instellen van de Zwarte Mis der Satanisten waarbij het levende altaar een jonge aantrekkelijke naakte vrouw was.De kultus van het vlees.Het was de sexueel geperveteerde aristokraat die een religie ontwierp die als basis de atavistiese rites van groepssex legitimeerden gekoppeld aan een af schuw voor de roomse kerk.

Veelzeggend is dat in het Vatikaan door hoge geestelijke satansaanbiding wordt beoefend en via oude zwart magiese rituelen de duivel schijnt te worden op geroepen.

Het satanisme werd een fysieke uiting van de aristokratie om haar minachting voor d kerk vorm te geven.Voor de jongeren van vandaag is satanis me een onderdeel van de popkultuur en een uiting van rebellie tegen de gezapige vertegenwoordiers van de oudere gevestigde orde die boven hen gesteld is en bepaalt wat goed en kwaad is,heilig en onheilig zedelijk en onzedelijk.

Catherine Montvoisin speelde in op de behoefte van de aristokratie aan geheime en sensuele sataniese rituelen,gekoppeld aan een vrije sexuele moraal.

Lavoisin is eveneens een uitstekend voorbeeld van de tovenares als priesteres van een oude bijna vergeten religie die weerkeert als aanbidster van de Satan.

In 1658,Catherine Deshayes,een voormalige straatmeid,die op de bonnefooi leefde,huwde Antoine Montvoisin,een vriendelijke legloper.Catherine voorspelde de toekomst als beroep en had een vaste klantenkring,die had ervaren dat vele profetiese uitspraken van Catherine bewaarheid werden.Tevens was zij werkzaam als vroedvrouw,schoonheids specialiste en kruidenvrouwtje.De handige jongedame scepte op dat zij het recept had voor een elixir dat een mens 160 jar deed leven.Naast haar levens verlengende elixirs had Catherine een geheime voorraad van gevaarlijke stoffen en vergiften die genoeg was om de halve bevolking van Parijs uit te roeien als zij haar flesjes allemaal tegelijk had geleegd in de Seine,maar zo was Catherine helemaal niet.

Toen La Voisin poogde haar door God gegeven talenten van waarzeggerij uit te breiden met astrolgie en handleeskunde,kwam zij in aanvaring met de kerk,waarvan de inquisiteurs in 1660 alert waren wat betreft stervelingen die claimden hun bovennatuurlijke talenten van de Satan te hebben gekregen.

Verbazingwekkend genoeg slaagde de attraktieve jongedame met haar stralende ogen een geleerd tribunaal dat bestond uit de Vicaris Generaal en verscheidene geleerden in de theologie van de Sorbonne er van te overtuigen dat haar houding ten opzichte van de astrologie en de okkulte kunsten acceptabel was voor de leer van de kerk.Als dat proces honderd jaar eerder had plaats gevonden dan was Catherine op de pijnbank van de inquisitie terecht gekomen en op de brandstapel geeindigd, maar in het midden van de zestiende eeuw was de macht van de inquisitie al lang afgenomen.

In elk geval mocht zij haar okkulte praktijken voort zetten met de zegen van de kerk.

La Voisin ontving haar klanten in een half donkere kamer waar zij pontifikaal gekleed zat in een jurk met ermelijn afgezoomd waarop twee honderd adelaars waren geborduurd met gouddraad op paars fluweel.Als een gravin haar saaie echtgenoot goed zat was en zij niet meer aan haar sexuele trekken kwam dan verschafte zij haar een flesje met een vloeistof die door het eten werd gemengd en waardoor de graaf zeker de volgende dag niet meer zou aanschouwen.Als een zakenman zijn winst wilde doen toenemen werd hem bevolen een plaats waar geheime rituelen voor Satan werden uitgevoerd te bezoeken en een zak goud op het naakte levende altaar te leggen voordat hij de satanskerk verliet.

Het levend altaar was bijna altijd een vertegen woordigster van de adel,die niet veel om handen had of als plaats vervangende dienst door een edelvrouwe die niet genoeg goud had afgedragen voor het verschafte vergif om haar echtgenoot om te brengen.

De Satansaanbidders hadden veel goud nodig omdat babies zeer duur waren om als offerdieren aan Satan in te kopen,maar de sluwe La Voisin had een manier gevonden om er voor een koopje aan te komen omdat zij een tehuis voor ongehuwde moeders exploiteerde.De ongehuwde moeder werd door haar opgenomen tegen de prijs van haar baby.Meestal waren de zwangere straatkatjes zonder problemen bereid hun levende last af te staan aan de satansaanbidster.

La Voisin bereikte haar grootste faam toen zij Madame de Montespan,de prachtige minnares van Lodewijk XIV als vaste klant kreeg en haar betrok in sataniese rituelen.De favoriete hoer van de koning de Montespan kwam naar La Voisin om haar een offer af te smeken om de koning gunstig te stemmen.Ze vreesde dat de eens zo gepassio neerde liefde van de koning voor haar aardig aan het tanen was daar de koning bij diverse gelegenheden impotent was gebleken in haar liefdesnestje.

La Voisin zag een uitstekende gelegenheid om haar groeiende kring van bewonderaars te impone ren met haar konnekties en groeiende macht als ze madame de Montespan kon overhalen om dienst te doen als levend altaar in de satanskerk.De hele adel van Frankrijk zou in de rij staan voor haar lief des kruiden en leven verlengende vloeistoffen.De sataniste La Voisin stelde voor aan madame de Montespan dat zij als levend altaar zou dienen voor de satan en zij aarzelde geen ogenblik.

De satans tempel was gesitueerd in een onderaard se ruimte die gelegen was onder de kruiden winkel van La Voisin.De avond van het satansrituee was d uimt bevolkt met sinistere figuren gekleed in lange soms kostbare gewaden,voorzien van een puntmuts met een paar gaten er in voor de ogen om onherkenbaar te zijn.De meest invloedrijke en rijk ste mannen en vrouwen uit de de Franse adel wa ren aanwezig.

Madam de Montespan maakt haar gewaad los en liep naar het zwarte altaar toe en iedereen zag dat zij zich totaal niet schaamde voor haar naakt heid.Integendeel!Zij genoot er van haar naaktheid te laten zien,zoals wel meer exhibitionistiese mannen en vrouwen!Alsof zij niet anders gewend was ging zij op het altaar liggen en spreidde haar armen en benen wijd uiteen. ”Beauregard,”dachten die aanwezig en die en bloc villa schoonzicht had den op de geslachtsdelen van de minnares van de koning.De aanwezige vrouwen die van vrouwen hielden werden wat draaierig van haar prachtige lichaam en onwillekeurig zochten haar vingers het eigen of andervrouws kruis.Weer andere edellie den dachten bij zichzelf:”Nou,nou!Die koning boft maar met haar,dan is het thuis toch maar behelpen!”

(Het is bekend uit het boek ”De Sado Maso chistiese Kronieken,Deel I ” door auteur Fred van der Wal,die zelf een bisexuele sadomasochistiese lingerie travestiet is,dat vele masochisten er van genieten als zij zo genaamde ”obscene” houdingen moeten aan nemen in opdracht van hun Meester of Meesteres, waar al of niet andere aanwezigen bij zijn.Ook auteur Fred van der Wal raakte sexueel gestimuleerd toen Meester Tom hem 6 mei 1996 opdroeg zich in allerlei houdingen aan hem te presenteren.Fred van der Wal had geen gevoelens van schaamte die middag toen hij onder handen van deze ervaren Meester gedisciplineerd en gepij nigd werd.Hij wist tijdens die uren dat hij zijn bestemming bereikt had.)

Een tempeldienaar die in een zwarte jurk was gehuld plaatste in de handpalmen van Madame de Montespan een gouden kandelaar waarin een zwar te kaars en flikkerend licht op haar lichaam wierp. Een miskelk werd geplaatst in de holte van haar maag.Daarna positioneerde de dikbuige Abbé Guilborg zich naakt tussen de wijd gespreide dijen van het levende altaar.Deze priester kombineerde zijn publiek rol van Man Gods met zijn privé leven als satans aanbidder.Een kombinatie die vandaag de dag een gangbare praktijk is in de rooms ktholiek kerk en wordt verzwegen door kardinalen van het rigide tiepe Simonis,maar ook door de Paus zelf en de toegewijde gelovigen of aanhang ers van het neo fascistiese Opus Dei.

In een obscene dienst die een bespotting was van de mis werd de priester niet alleen één met de mooie madame de Montespan,hetgeen nog tot daar aan toe zou zijn,mar ook met de satan en vroeg hij zijn duivelse heer om het mensenoffer dat na de seuele rite zou gebracht worden in alle nederigheid te accepteren.

Het boek der vervloekingen en blasfemiese gebeden was gebonden in de gelooide mensenhuid van één van de slachtoffers.De walmende wierookvten waarin de wierook was vemengd met geheimzinnig substanties en kruiden,de ingewijden alleen bekend,verspreidde een afschuwelijke zwavelachtige geur alsof men in de hel was.Urine werd gebruikt als wijwater,de hostie was deze keer een echte hostie,gestolen uit een room katholieke kerk;bij andere gelegenheden gebruikten de duivelaanbidders een pad of een voederbiet.Het offer aan Satan bij deze voor madame de Montespan zo belangrijke gebeurtenis was een gedoopte baby.Het luid krijsende kind dat als het ware voorvoelde wat er ging gebeuren vervulde de aanwezigen met plezier.De Abbé pakte de zuigeling bij een beentje vast en hief hem ruw de hoogte in.La Vosin stapte zonder aarzelen naar voren en sneed met het gewijde offermes diep in

de keel van de baby.De doorringende doodskreten van het kind werden naar de achtergrond gedrongen door de uitzinnige luidkeels geuite smeekbeden aan de Satan door La Voisin en Madam de Montespan die lang hadden gerepeteerd vantevoren voor deze incantaties: ”Ooooh,Heilige Satan,mijn Satan;mijn Meester en de heilige Izebel,moeder aller vrouwen die U aanbidden in waarheid en die ik toebehoor tot in aller euwigheid…Ik smeek U moge de liefde van de koning voor goed alleen voor mij zijn…en maak in Uw heilige naam de vriendschap met Monseigneur de Dauphin en zijn potentie voor mij eeuwig durend.Moge hij nimmer vrsalppen in mijn angezicht…moge de koningin voor altoos onvruchtbaar zijn en haar schoot door Uw handen toegsloten voor de koning opdat hij zijn heil bij mij moge zoeken…moge de koning voor altijd de slaapkamers van zijn minnaressen verzaken en hij mijn sataniese huwelijkbed niet moge bezoedelen met de sappen van andere vrouwen…moge zij die naar de liefde van de koning dingen afdalen in de hel van hun eigen begeerte en branden in Uw vurige ovens…” terwijl de koninklijke meitresse zich baadde in het uitgestorte bleod van het duivelsoffer gaf de priester het dode lichaam van de baby over aan La Voisin,die het in de hongerige mond van de opgestookte oven smeet.

Toen een medeplichtige detective die Desgrez heette de satanskultus ontdekte die welig tierde in La Voisins geheime kelderruimte, organiseerde hij een overval tijdens een satansdienst.

Hij ontdekte de hoge status van de adelijke aanwezigen en noteerde alle namen en bracht die naar zijn superieur,La Reynie,het geheime hoofd van de Chambre Ardente.

Koning Lodewijk XIV,dei een sponsor was van deze organisatie begreep dat hij in een heel preciare situatie was geraakt.Hij was verplicht om tot vervolging over te gaan:maar hij was stomverbaasd dat behalve de hele hofadel ook zijn maitresse deel nam aan satansdiensten als levend altaar.De koning had altijd gedacht dat hij de enige hete duivel was die op dat levende altaar dat de Montespan was zijn zaad mocht offeren in har hete oventje,maar klaarblijkelijk was hij niet de enige,begreep hij al gauw.Verschillende hofdames waar hij regelmatig sexuele omgang mee had bezochten regelmatig de zwarte mis,vernam hij. Niet dat hem het iets uitmaakte,iedereen moest maar neuken waar hij of zij zin in had,daar bleef je jong bij,had hij gelezen,maar als het klootjesvolk ter ore kwam dat het aan het Franse hof een de kadent duivels zootje was kon het wel eens in een mum van een tijd Franse revolutie worden en dat moest tot elke prijs voorkomen worden.Lodewijk besloot zijn eigen rechtssysteem te saboteren en naar zijn hand te zetten om het volk zo vel mogelijk te misleiden.(Dat is voor de lezer in 1999,die wel wat gewend is,ook niets nieuws!)

Hij vaardigde uit dat La Voisin onmiddellijk moeste worden gearresteerd en onder zware tortuur gebracht.Later vaardigde hij uit dt La Voisin niet overmatig gefolterd mocht worden om haar in goede konditie voor het volk naar de brandstapel te leiden.

Op het ogenblik dat er een arrestatiebevel voor La Voisin uitgevaardigd werd waren de op handen zijnde akties van justitie al lang uitgelekt en werd de daders en betrokken mits zij als satans aan bid ders van hoge adel waren genoeg tijd gegeven om hun biezen te pakken en voor lange tijd vakantie overzee te nemen in afwachting van betere tijden.

De politie menen die de overval op La Voisin uitvoerden hadden opdracht gekregen alle adelijke namen en notites ten aanzien van leden van het hof te verbranden.La Vosin hield een nauwkeurig dag boek bij van alle sataniese aktiviteiten en de be zoeken die leden van de adel haar brachten,waarbij details van sexuele aard niet geschuwd werden.Al het bewijs tegen leden van het koninklijk hof werd onmiddellijk vernitigd.Een ieder van burgerkomaf die zou kunnen getuigen van de sataniese prak tij ken van de edellieden werd zonder vorm van pro ces op de brandstapel gezet.Het kostte de politie macht van Lodewijk een jaar om alle konnekties van de satanskultus op te rollen en bepaalde aanbid ders in het geheim te executeren.Toen na verloop van tijd alle adelijke betrokkenen veilig in het buit enland zaten en elk bewijs tegen ze was vernietigd kon men La Voisin eindelijk gaan berechten.

Nu as er ook geen reden meer om la Voisin zachtjes aan te pakken in de goed uitgerute folterka mers van de inquisitie nadat men een koninklijk bevel had gekregen om haar onder zeer zware folteringen te laten bekennen.De zeer zware folte ringen namen een aanvang op 19 february,1680, maar het leek als of La Vosin doordat zij konstant de duivel aanriep ongevoelig voor pijn was.Zelfs toen de beulen haar tepels bewerkte met gloeiende tangen lachte zij wild,spoog naar ze en vervloekte ze,schepte er over op dat zij meer dan 2500 babies had afgeslacht voor haar Heer en Meester de Heer Satan.Tijden de langdurige sexuel getinte foltering en schreeuwde zij konstant de namen van de edel lieden en hofdames die aan sataniese missen hadden deel genomen en hadden genoten van de sexueel losse,nonkonformistiese sfeer onder elkaar in de satanstempel,dat centrum van sexuele bevrij ding en lustmoord,waar het gewoon jij en jou was tegen elkaar.Alleen de namen van diegenen die al veroordeeld waren werden genoteerd door de klerk en,de overige adelijke personen bleven willens en wetens buiten schot, zoals dat ook behoort onder edellieden die de Satan aanbidden.

Na vier dagen van onafgebroken martelingen bracht men La Voisin naar de brandstapel omdat er niets met haar te beginnen was volgens de folte raars,die haar stuk voor stuk nog even flink ge neukt hadden voor zij aan de verzwaarde tortuur be gonnen.Zonder enig berouw bleef zij tot aan haar laatste ademtocht grove,schunnige, opstandige, lieder lijke liederen zingen en riep voortdurend de wraak van Satan af over alle aanwezigen en schop te ondeugend zoals zij altijd geweest was tot aan haar laatste snik brandend stro in de gezichten van diegenen uit de menigte die naar haar zin te dicht bij kwamen.Heel wat toeschouwers liepen na de executie weken lang rond met een verbrande kolensjouwerskop als zwarte piet omdat zij van louter geilheid te dicht bij het brandende slacht offer waren geweest en het brandende stro dat ver mengd was met brandende zwavel,dus dat bleef aan de huid pekken en brandde diep in.Een gefolterde vrouw is een exclusiviteit maar een aangebrande lady (zie voor nadere toelichting de S.M. film:Die Flambierte Frau) een exquise maal tijd!Zelfs in haar doodsstrijd maakte de satans aanbidster La Voisin nog slachtoffers en zo hoort het ook voor een echte duivelse meid,die op haar toekomst is voorbereid!

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.