Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
24 mei 2014, om 15:36 uur
Bekeken:
383 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
227 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Moordenares Gravin Elizabeth Bathory (deel 2) "


Moordenares Gravin Elizabeth Bathory (deel 2)

 

Met een ongeduldig handgebaar onderbrak koning Mattias,die niet bepaald achterlijk of goed gelovig was als zijn eerste minister het geborneerde verhaal van zijn dienaar.Het betekende:bek dicht!

De koning ging in zijn volle lengste staan,wees in de richting van Thurzo met zijn scepter en gebood hem op strenge toon: ”Wij,Mattias Uw koning zijn daar allemaal niet zo zeker van als sommige belanghebbenden dat het hier om een onschuldig tijdverdrijf gaat!Deze mensen zijn ten dode toe bevreesd en worden slecht behandeld!Ik beveel U een onmiddellijk onderzoek in te stellen en binnen een week met en troepen- en politiemacht het kasteeel binnen te trekken op koninklijk bevel en U er persoonlijk van te gewissen wat daar allemaal plaats vindt.U dient daar bij in aanmerking te nemen dat de gravin geen haar gekrenkt mag worden onder geen enkele omstandigheid.En van nu af aan dulden wij van U gene enkele tegen spraak meer als Uw hoofd U lief is.Heeft U dat begrepen,Thurzo? ”

”Jawel Sire van een koning,Uw toegewijde immer getrouwe zeer onderdanige dienaar groet U! ”En met een diepe buiging verliet Thurzo achterwaarts lopend zoals het hoorde de paleiszaal.Binnen enkele dagen had hij een flinke politie- en leger macht op de been,die gemotiveerd genoeg was om de poort van het kasteel eventueel met de blote vuisten in te rammen.

 

De wind huilde honend door de kantelen van de torens van het kasteel en herinnerde de eerste mi nister weer aan de gruwelijke werkelijkheid.Hier was geen plaats voor overpeinzingen of weg zinken in melancholie.Zijn troepen waren nu voor de poort verzameld en vonden tot hun verrassing de poort gewoon open staan.De gravin moest wel erg zeker zijn van haar adelijke onaantastbaarheid en privileges.Graaf Thurzo wandelde als eerste naar binnen,gevolgd door zijn nobele mannen,die de handen aan het gevest van hun wapens hadden om meteen los te barsten in een orgie van geweld als er verzet zou worden gepleeg door de losbandige kasteel bewoners.

De eerste aanblik van wat zij in de hal aantroffen was genoeg om de geharde mannen van Thurzo te doen bibberen als juffershondjes.

De kortademige dikbuikige dorpspriester die ook mee gegaan was voor als er geestelijke bijstand moest worden verleend zakte al gelijk door zijn knieën en begon na een kruis te hebben geslagen alles onder te kotsen. Niemand lette op de verweek te roomse slappeling in zijn zwarte jurk die daar lag te janken als een klein kind.Ze stapten gewoon over hem heen.

Midden in de grote hal lag een krijtwit lijk van een jonge vrouw met een lange snede dwars over har keel.Ze was totaal van elke druppel bloed ontdaan.

Een paar meter daar vandaan lag een naakte goed gebouwde vrouw op de grond met gespreide armen en benen.Ze zag er uit alsof ze gebruikt was als een levensgroot speldenkussen.(In moderne sado masochistiese kringen een doodnormaal gebruik, maar toen nog niet wijd verbreid in adelijke king en.Iedere echte slaaf moet regelmatig de spelden prikfoltering mee maken om zijn plaats in het gro te geheel weer even heel goed te weten en in gepeperd te krijgen dat het altijd nog erger kan. Men realiseert zich als kasteel bezitter heel goed mogelijkheden van een degelijke afgelegen wo ning wat betreft de sadomasochistiese opties.)

Alhoewel ook bij haar een grote hoeveelheid bloed was afgetapt lag ze op de grond nog na te kreunen en was nog lang niet dood.

Twee geharde politiemannen,gepokt en gemazeld in het vak,draaiden zich van afschuw om toen ze het zwart geblakerde lichaam van een vrouw zagen die vastgebonden was aan een pilaar.Deze gevange ne van de gravin had bij uitzondering een voortijdige genadige dood mogen smaken want zij was nog niet helemaal leeg getapt.

”Uwe excellentie!Kijk hier eens!” riep de adjudant van de eerste minister ontzet.

De dappere mannen haastten zich door een deur die een trap naar beneden afsloot waar de kerkers waren.Afschuw makte plaats voor groet woede bij de wakkere manschappen toen ze ontdektendat doijnen meisjes en vrouwen daar gehouden werden als vee en met kettingen aan d emuur waren bevestigd.Velen waren bleek en zwak en mager door het herhald aftappen van bloed trwijl weer anderen er gezond en vet gemet uitzagen.Graf Thuro had voor het eerst en het latst van zijn leven een menselijk slachthuis toebehorend aan een familielid gevonden.Hij was geintrigeerd door de ondernemingszin van zijn nicht die er echt werk van had gemaakt,dat zag hij zo wel.Ze had het groot aangepakt.Een golf van bewondering ging door hem heen.

”Laat de vrouwen in hun ketenen,want zij dragen die niet tevergeefs! ” riep hij met luide stem.

”Naar boven,mannen!We hebben nog niet alles gevonden warvoor wij kwamen!En nu snel de trappen op,jelui luie opsodemieters! ” kommandeer de hij lachend.De manschappen lachten mee.Ze waardeerden een goede grap van een meerdere wel onder deze grimmige omstandigheden.

Nog steeds was de eenheid niet ontdekt door de kasteelwacht die meestal toch niets te doen had en zijn tijd met slapen,gokken,dobbelen en tegenna tuurlijke sexuele aktivitieten verdeed en dat maak ten ze zwak.Flikkers waren geen knokkers,wist Thurzo ook wel en daarom was hij altijd voor het gemak maar heterosexueel gebleven,alhoewel hij de fysieke aantrekkelijkheden van zijn eigen sexe wel kon waarderen in het geheim.

Snel en lenig gingen de goed getrainde mannen de trappen weer op en met spiedende ogen staken ze de hal over.Waar moesten ze naar toe?Wisten zij veel!Ze hadden geen plattegrond van het kasteel dus Thurzo besloot op goed geluk de hal der banketten in te gaan.De eerste minister had ge dacht dat nieuwjaarsnacht misschien een goede ge legenheid was geweest om het kasteel binnen te vallen omdat iedereen lazerus en uitgeput van de oudejaarsfeesten zou zijn.Niemand van zijn man schappen was echter voobereid op het feestje dat de perverse gravin had voorbereid en in volle gang was.De duivel en zijn trawanten zouden ver heugd zijn geweest deel te mogen nemen aan de perverse orgie die in volle gang was in de feestzaal en die onderbroken werd door de tot de tanden toe bewapende militieleden.

De muren waren doordrenkt met het bloed van de slachtoffers die net gemolken waren.Er stond een decimeter bloed op de vloer waar de soldaten doorheen moesten waden.Drie naakte dode vrouw en in allerlei staten van ontleding lagen met afgehakte armen,benen en hoofden op de vloer en andere naakte vrouwenlichamen dienden als bij zettafel.Een bloed doordrenkt tafellaken bedekte de grote lange eettafel.Het dure tafelzilver van de familie Nadasdy lag verspreid over de vloer.Op tafel stonden fijne kristallen vazen met een vloei stof die veel te dik was om rode wijn te zijn.Een vijfde slachtoffer hing naakt in de touwen waar mee ze vast gebonden was aan een pilaar vlak bij de feestvierders.Rond de tafel zaten de gravin Eli zabeth Bathory-Nadasdy,de gravin Lloona Joo,die de adviseur van de gravin was in zaken van dui velaanbidding,Barsovny en Otvos,lesbiese speelka meraadje van de gravin en zo nu en dan werkzaam als amateurhoeren en andere feest vierders die allemaal naakt waren.

De soldaten die nog nooit zoiets hadden meege maakt stonden als bevroren aan de grond genageld en keken toe met wijd open ogen van afschuw maar ook van sexuele opwinding bij het aan schouwen van dit sataniese schouwspel.Ze zagen hoe Barsovny een koord strak aantrok om de hals van het slachtoffer dat vastgebonden was aan de pilaar en de hals slagader opzwellen tot die met bloed gevuld als een koord op de hals van de vrouw lag.Otvos stond klaar met een slachtmes om de vrouw haar slagader te openen en met een kristallen schaal om het bloed op te vangen.

”Voor mij! ” schreeuwde de gravin die naakt in de armen van een prachtig gebouwde slanke minnares lag. ”Voor mij!Voor mij! ”

Ze sprong op en stond vlak voor de gedoemde vrouw.Otvos makte een flinke diepe snee met het jachtmes en een stroom van donkerrood bloed spoot onder grote druk naar buiten en doordrenkte de gravin met haar sappen,die schreeuwde van sexueel plezier en haar naakte borsten insmeerde met haar bloederige handen en zich stond te msturberen terwijl ze zich tegen het naakte lichaam van de vrouw aandrukte.

Dit was genoeg voor Thurzo.Hij had zijn gram gehaald.Hij voelde dat het tafereel hem sexuel ophitste en nog even dan zou hij zelf deelnemer aan het onheilige ritueel geworden zijn als er niet keihard ingegrepen werd.Nog nooit had hij tijdens een sataniese sexparty een vrouw zien lachen die en ander vrouw afslachtte.Hij wist nu als getuige genoeg.

” Stop!De party is over!Speelkwartier is voorbij!In de naam van God de vader,de Zoon,de Heilige Geest en koning Mattias houdt op en bedekt Uw schaamte zusters!”

“Hallo,neefje,ook goedenavond!Vermaak jezelf! Heb je je vriendjes voor het gemak maar mee gebracht?Tast toe!Er is genoeg,vrienden!” lalde ze met de mond vol bloed,dronken van de kombinatie van zware rode wijn en pas getapt vers warm vrouwenbloed.Een prima kombinatie overigens!De olijke feestvierders werden gearresteerd en ge boeid.Zij waren te ver gegaan.In een naburige gevangenis werden zij allemaal opgesloten met uitzondering van Elizabeth die huisarrest kreeg.

Toen het poces tegen de duivelsaanbidders begon met Theodosiue de Sluzo van het Koninklijke Opperste Gerechtshof als voorzitter,ontvouwde de sage van een elf jaar durend schrikbewind.Er werd onthuld dat de gravin Bathory niet alleen dagelijks bloed dronk van haar vouwelijke slachtoffers,maar er ook elke dag in gebaad had omdat zij geloofde dat het haar huid zacht,blank en jeugdig zou ma ken.De Sluzo en twintig andere rechters hoorden getuigeverklaringen van talloze moorden,mar te lingen,mensenoffers,geperveteerde sexuele han de lingen,langdurige orgiën van bloed drinken en er in zwelgen en bloed baden op grote schaal die maar zelden in de openbaarheid zijn gekomen.Er was aanvankelijk weinig twijfel over de afloop van de rechtszaak.

Ilona Joo,de voornaamte adviseur van de gravin wat aangelegenheden van satansaanbidding betrof werd ter dood veroordeeld nadat haar vingers één voor één van haar hand werden getrokken door de beul.De andere koppen rolden onder de hakbijl van de beul die een goede dag had.Iedereen werd ge ëxecuteerd met uitonering van de nog steeds beto verend uitziende Elizabeth.

De prachtig uitziende vampier en duivelsaanbid ster van Csejthe werd uiteraard schuldig bevonden maar vanwege haar hoge adelijke afkomst en hoge positie niet ter dood gebracht.Ondanks alles bleef men respekt voor haar schoonheid en doortastend heid houden.Ze werd veroordeeld om nooit meer het daglicht te mogen aanschouwen en haar kasteel appartement werd dicht gemetseld met uitzonde ring van nauwe sleuven voor ventilatie en om voed sel uit te reiken.De gravin die toen al vijftig was was nog steeds prachtig om te zien en merk waardig jeugdig van uiterlijk voor haar leef tijd. Vier jaar nadat enkele metselaars uit het dorp haar enthousiast inmetselden stierf de gravin Elizabeth Bathory/Nadasdy,maar niet door een wig door haar hart gedreven door een vampierjager.Het is niet be kend of zij vermoord werd.Mogelijk werd zij vergiftigd door een vrouwelijk ex-slachtoffer.

Auteur Brad Steiger vraagt zich af in zijn boek ”Sex and the Supernatural ” of de mooie gravin wel tot zulke gruweldaden was overgegaan als haar echtgenoot haar regelmatig sexueel bevredigd had.Graaf Nadasdy prefereerde echter het manlijke gezelschap van de legerplaatsen dan de slaapkamer van zijn prachtige bruid?Was zij al lang vantevoren een satanies bezeten vrouw of kwam zij in de macht van de satan te wijten an te weinig sex met een man?

Uit het verhaal blijkt dat de gravin zeer wel aan haar sexuele trekken kwam en openlijk lesbies was,dus aan onderdrukte sexualiteit zal het niet te wijten zijn.Het orgasme is daarbij het doel en of dat nu in de amen van een lid van de andere sexe of het eigen geslacht beleefd wordt doet er weinig toe.

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.