Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
16 mei 2014, om 21:56 uur
Bekeken:
353 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
183 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"De stalen Jezus van Zwiggelte (deel 1)"


DE STALEN JEZUS VAN ZWIGGELTE (DEEL 1)

 

Namen, data, locaties en gebeurtenissen speelden zich slechts af in de getroebleerde geest van auteur dezes.

 

 

Foto voorpagina: Fred van der Wal, PARIJS 2007, in gezelschap van Misja

 

Foto achterpagina: Fred van der Wal


AL IS HET WIJNTJE ZUUR, HET BLIJFT OP TAFEL!


“Bestrijdt het leed dat Hans doktorandus van S. heet” is een uittreksel uit “Al is het wijntje zuur, het blijft op tafel!” van de hand van Fred van der Wal, een kultuur krities, volgens sommigen anarchisties werk dat in eerste instantie 246 paginas tekst omvat en maar liefst 40 paginas afbeel dingen zou bevatten.

Nog beperkt onder de toonbank verkijgbaar.

Haast U!

Gekozen is voor een non-illustrated uitgave.

Uitsluitend die alineas uit een vroegere publikatie van auteur dezes “Al is het wijntje zuur, het blijft op tafel!!!” zijn in deze uit gave opgenomen die over van S. en andere soortgelijke bevlogen gristenen van de kouwe grond van de zwarte kousenkerk gaan.

Achter het kruis van de vertegenwoordigers van deze soort, de gereformeerde Staphorster jihadisten staat een levensgroot dollarteken.

Gereformeerde Gristenen tiepe Kniepstuver geldgraaier, die zoals histories bekend mag zijn, uitblinken in het belasteren van Jan en Alleman die niet gereformeerd is; ook de beeldend kunstenaar Fred van der Wal ondervond tot op zekere hoogte de kalvinistiese koopmanspraktijken der gereformeerden.

Tenminste; voor zover zij daar de gelegenheid voor kregen!

Een aanzienlijk aantal tekstfragmenten zijn weg gelaten uit de tekst van “Al is het wijntje zuur, het blijft op tafel”.Uit dien hoofde dienen de in dit boek gereproducerde alineas dan ook als op zichzelf staande stukken tekst te worden gelezen door de argeloze lezer.

De alineas staan in de originele tekst in de kontekst van een sluitend betoog, maar in deze verkorte versie niet altijd.Nu vertoont het wereldbeeld van de Americanofiele Heer van S. en zijn paladijn Hank Duvelsjas zelf weinig samenhang, dus iedereen die het edele tweetal kent zal gebrek aan coherentie niet opvallen als het over deze griffermeerde Grunningse clowneske, niet helemaal serieus te nemen drs. Corpsbal & zijn maat gaat. Eerst genoemde die om de maatschappij een stuk brood af te dwingen nog steeds met prentbriefkaarten langs de deuren leurt.

Een zakelijk talent, zegt u dat wel.
Auteur Fred van der Wal en zijn echtgenote frekwenteerden huize van S. van 1976 –1996 en verbraken de relatie drie jaar geleden na voortdurende beledigingen van voornoemde doktorandus niet alleen ten aanzien van het beeldend werk van Fred van der Wal, dat van S. met uitzondering van enkele werk en nauwelijks kennis van heeft genomen, maar waar hij vanaf 1976 na inwinnen van advies van tekenleraar J. v. L. een negatief oordeel over velde resulterend in een voortdurende onplezierige bejegening op het persoonlijke vlak.

Menigeen spreekt zijn bewondering uit voor het feit dat de vergevingsgezinde, weinig rancuneuze Fred van der Wal het zó lang heeft uitgehouden in de rigide, humorloze kalvinistiese kring rond van S., die enkele tientallen gereformeerde tekenleraren om zich heen verzamelde, die als gefrustreerde vrijetijds schilder zich in groepsverband wilden manifesteren.

De eveneens zeer gefrustreerde vrijgemaakt gereformeerde middelmatige doktorandus alles weter die niet alleen twintig jaar over zijn studie filosofie deed (!!!), matigde zich voorts morele oordelen aan over leven en werken van de Fred van der Wal en beschuldigde de kunstenaar begin tachtiger jaren zelfs van sado-masochistiese tegennatuurlijke praktijken en bizarre sinistere sexuele experimenten.

Drs. H. van S. ging zelfs zo ver dat hij per brief Fred van der Wal mede deelde dat zijn kunstwerken tekenen uit de hel waren en zijn werk rubbish! Oej, moge zijn mond voor eeuwig koekies eten!

Deze geruchten bereikten de evangeliese gemeente te Leeuwarden, de Vrije Bap tisten gemeente te Leeuwarden, Heerenveen en Sneek, waar de leiding Fred van der Wal unaniem duidelijk maakte dat hij onder geen beding welkom was in het christelijk gezelschap.
Fred van der Wal: ”De enige charme van Hans van Seventer was niet alleen dat hij op het studentikoze van Bommel schoeisel rond liep maar vooral over ongelimiteerde voorraden drank leek te beschikken, dus dat verguldde de bittere pil van de onaangename omgang met deze niet echt olijke corpsstudent filosofie nog enigzins.Na een paar liter of wat Cabernet Sauvignon was ik in kombinatie met mijn konstante Diazepam- en Oxaze pam- en hasjgebruik meestal toch al zo wazig en verkeerde in een konstant roze wolk die mij de werkelijkheid heel positief en zonnig deed inzien, zelfs zodanig dat ik de gereformeerde wartaal van alles en iedereen voor zoete koek slikte, met een konstante, serene glimlach op de lippen, voortdurend alles en iedereen bij voorbaat al gelijk gaf, hetgeen mij in die streng christelijke kringen bijzonder populair maakte voor korte tijd.Ik nam alles aan, zelfs van hetgeen onze Groningse doktorandus op pseudo-filosofiese wijze bij elkaar bazelde omdat het niet eens tot me door drong en zo bleef het soms toch nog gezellig voor zo lang als het duurde!Zijn gesprekken waren zonder uitzondering onbenullig omdat hij nu eenmaal een onbenullig mannetje is en omgaat met ulo jongens zoals Hank Duvelsjas die het proto type van de “domme schilder” is.

Duvelsjas is een kruisbestuiving tussen Anton Pieck en Han van Meegeren.
Meningsverschillen met van S. waren er vanaf het eerste moment in 1976 dat Fred van der Wal op uitnodiging van Drs.P. C. en Drs. J. V. een konferentie bij woonde van gereformeerde plattelands tekenleraren die zich uit frustratie hadden verenigd in het op Amerikaanse Bible Belt leest geschoeide nieuw-rechtse Art Revisited, een obscuur gezelschap dat voornamelijk de 17-e eeuwse nep- en namaak kerkinterieurs en stilleven kitsch van Hank DUvelsjas promootte.De invitatie door C. aan mijn adres viel in slechte aarde bij de organistoren van de conferentie, t.w. de gereformeerde tekenleraar annex amateurschilder J.v.L. te Zwiggelte en H. v. S. die na een loopbaan van twaalf ambachten en dertien ongelukken al meer dan tien jaar studeerde op een maatschappelijk irre levante studie waar een gemiddelde h.b.s- er de helft in tijd over zou doen.

Een licht was hij bepaald niet en via de tekenleraar roddelkont M.d.K hoorde ik dat hij zo’n slechte doctoraal scriptie had gemaakt dat hij met de grootste moeite door drs. J. C. door zijn doctoraal werd gesleept omdat men aan de universiteit van S. liever kwijt dan rijk was.

Heel begrijpelijk overigens voor wie de man in kwestie enigzins kent!U zult zeggen: ”Waar maakt U zich druk om als hij zo’n onbenul is! En dan zeg ik: Juist daarom,want domheid,gereformeerde geborneerdheid, kalvinistiese bene penheid, christelijk gefundeerde zelfgenoegzaamheid en arrogantie zijn ook mis daden tegen de mensheid waar de doodsstraf op zou behoren te staan!”

 
3 reacties 

 
fredvanderwal 

 
Er bereiken mij berichten uit niet nader te noemen bronnen dat genoemde stijl gereformeerde vijanden van mij in het boek “hun advocaten” in stelling gaan brengen.Prima toch! Het persbericht is al in voorbereiding mijnerzijds.

 
fredvanderwal 


Fragment:
Menigeen spreekt zijn bewondering uit voor het feit dat de vergevingsgezinde, weinig rancuneuze Fred van der Wal het zó lang heeft uitgehouden in de rigide, humorloze kalvinistiese kringen rond van S., die enkele tientallen gereformeerde tekenleraren om zich heen verzamelde, die als gefrustreerde vrijetijds schilder zich in groepsverband wilden manifesteren en “beroemd” in Amerika dachten te worden.Amerika is net als Zuid-Afrika voor gereformeerden het beloofde land.

De eveneens zeer gefrustreerde vrijgemaakt gereformeerde middelmatige doktorandus alles weter die niet alleen twintig jaar over zijn studie filosofie deed (!!!), matigde zich voorts morele oordelen aan over leven en werken van de Fred van der Wal en beschuldigde de kunstenaar begin tachtiger jaren zelfs van sado-maso chistiese tegennatuurlijke praktijken en bizarre sinistere sexuele experimenten.Drs. H. van S. ging zelfs zo ver dat hij per brief Fred van der Wal mede deelde dat zijn kunstwerken tekenen uit de hel waren en zijn werk rubbish!

Deze geruchten bereikten de evangeliese gemeente te Leeuwarden, de Vrije Baptisten gemeente te Leeuwarden, Heerenveen en Sneek, waar de leiding Fred van der Wal unaniem duidelijk maakte dat hij onder geen beding welkom was in het christelijk gezelschap.Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.