Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
17 maart 2014, om 13:09 uur
Bekeken:
423 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
212 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Erotiek beweegt zich op het snijvlak van lichaam en geest"


Erotiek beweegt zich op het snijvlak van de ontmoeting tussen lichaam en geest. Het balanceert op de rand van de schede, pardon, snede van de gulp. Het mocht in de kloosters geen liederlijke homosexuele beestenbende worden, zo ongeveer als in de backroom vol veneriese besmetbakken van een ranzige nichtenkit vol op instant sex beluste mannen met druipende lullen van een onduidelijke serostatus in een van de zijstraten van de Reguliersbreestraat.

Dankzij de verwoestende invloed van Freud zien we als moderne mensen de wereld gepansexualiseerd en hebben daardoor geen oog meer voor andere, diepere, geestelijk rijkere dimensies van homo erotiese vriendschappen tussen leden van hetzelfde geslacht (zie: De wil tot liefhebben, 2 delen 1997 dr. H.J. Kuster). De homoseksjuwelen pasie en liefde voor het eigen geslacht gaat oneindig veel diep er dan dat oppervlakkige hetero gedoe van de saaie Vanille sex.

 

Zelfs het Oude Testament rept van de liefde tussen David en Jonathan, een liefde die veel dieper ging dan de liefde voor een vrouw. Eigenlijk was David (biseksueel, moordenaar, luitspeler, overspeler en beroeps intrigant) het prototiepe van de sexueel aktieve biseksueel. Bijbelkenners zullen er wel weer een mouw aan kun nen breien hoe dat nu weer allemaal mogelijk is en rijmt met hun moraaltheolo giese hypokriete visie, gestoeld op burgermansfatsoen, kalvinistiese vlijt, geweten loze handelsgeest en somber stemmende zuinigheid.

 

In de twaalfde eeuw had men een opklimmende waardeschaal wat de eros betreft: seks is aards, daarna komt op het tweede plan de liefde, op het derde nivo de mannen- en knapenliefde en op het hoogste plan de liefde voor God. De knapenliefde wordt door Plato en Thomas van Aquino als een hogere vorm van vriendschap be schouwd. Het knaapje zag een pruimpje hangen tot hij de lul van Plato had ont dekt! Hoe kweekt men klassiek geschoolde homootjes!

U begrijpt na dit relaas dat de roomse clerus zich heel graag op Thomas van Aquino beroept als een van de leden betrapt wordt op vergrijp aan jonge jongetjes in piemeltjesland. De roomsche kerk is een echte kerk voor potten en flikkers. Ik ben overigens de eerste, noch de laatste niet die dat zegt.

Gedoktoreerd auteur Kuster zegt dat in de twaalfde eeuw het doel is van de sexuele vriendschap tussen mannen om uiteindelijk bij God uit te komen: ‘Begeerte naar een mooi manlijk lijf kan slechts ten koste van voortdurende inspanningen omgebogen worden naar een volkomen onbaatzuchtige liefde jegens God’.

Kuster houdt er als overtuigd heterosexueel en gehuwd man vreemde ideetjes op na over vriendschappen en begeerten, maar nog vreemdsoortiger opvattingen over de wenselijkheid van ‘verzoening met de Schepper via mooie manlijke lijven die ineengestrengeld andere mooie mannelijven beminnen tot de uitputting aan toe’.

 

Sexueel getinte vriendschappen tussen mannen buiten het klooster vond men voor al in de universitaire sfeer in de middeleeuwen?

 

In de dertiende eeeuw werd gezegd dat homosexualiteit een geleerdenziekte was. Dat kwam onder andere omdat de kollegezalen in tijden van ruimte gebrek waren gesitueerd boven hoerenkasten. Zien hoereren doet hoereren, dat is wel zeker, daar kunnen we over mee spreken.  Van geleerden en studenten uit die tijd zijn ook heel veel homo-erotiese gedichten te vinden die heel grof en sensueel, open lijk eroties zijn. Er was een hausse in de homo erotiese literatuur in de twaalfde en dertiende eeuw. Wie niet op een homosexueel heterdaadje betrapt werd dan was er niets aan de hand met sexuele relaties tussen mannen onderling en kon men in het verborgene gewoon naar hartelust zijn gang gaan. Als men als man werd betrapt bij de coitus per anum met een andere man werd er een proces ge voerd, maar de akten ervan gingen ook mee op de brandstapel, want dat moest allemaal volgens kerkelijk gebruik af doende worden uitgezwaveld en uitgezui verd. Slechts een paar procesakten zijn bewaard gebleven en dan heb je nog de homosexuele literatuur en traktaatjes van de clerus, die er niet om liegen.

 

Uw evangeliese, minder ontwikkelde geloofsgenoten zijn meestal nogal geschokt als U als beeldend kunstenaar vanuit Uw belangstelling voor body art, performances en conceptuele kunst onderzoek doet naar de historie van het sado-masochisme, homoseksualiteit, homo-erotiek, travestie, biseksualiteit en lingerie fetisjisme, die zoals iedere eerstejaars akademiestudent weet, allemaal verwijzen naar bepaalde kunstvormen en scholen als De Oostenrijkse school of de Art Noir scene van Los Angeles.

 

Vooral die hypokriete, fatsoenlijke E.O. aanhangers die achterbaks stiekum de kut…pardon,de kat in het donker knijpen plakken daar meteen een eigentijds evangelies bekrompen etiketje op. Zij spreken dan over ‘aberraties’ of  ‘tegenna tuurlijk’ en vooral over ‘de vervloekte wijze van omgaan van Sodom’.

Ze stellen homosexuelen, travestieten, biseksuelen, lingeriefetisjisten en moderne kunstenaars gelijk aan vuige moordenaars, dieven, oorlogsmisdadigers, geestes zieken, hoereerders, psychopaten, kinderverkrachters, nazis en knapenschenners.

Niet dat het mij iets uitmaakt, want de mening van een stelletje half bijgelovige onderontwikkelde halve zolen deert mij uiteraard niet.

Natuurlijk kun je heel goed schrijven over dit soort onderwerpen, maar dat zulke fijn christelijke mensen met al hun voorgewende bewogenheid zo hypokriet op mijn onderzoek reageren zegt erg veel over hun eigen verdrongen sexuele wensen en gefrustreerde sexualiteit. De ouderling die mij het meest belasterde was door zijn dochters n.b. aangeklaagd vanwege incest. Het hele gezin liep vervolgens al jaren bij een psychologies konsultatieburo, maar er was zogenaamd niets aan de hand. Alles zou verzonnen zijn, terwijl er veel symptomen waren dat ten minste een van de meisjes sexueel misbruikt was. Ik vond het altijd erg merkwaardig dat terloopse gesprekken die ik met de dochters over alledaagse onderwerpen voerde steevast door de desbetreffende ouderling werden afgeluisterd. Ik kreeg onmiddel lijk de indruk dat de man iets te verbergen had.

(Zie P. Vroon,” Drijfveren,” pag. 213:dikwijls wordt vanuit het gezin geen aangif te gedaan. Als het sexueel misbruik door een man is gepleegd, in veel gevallen de vader-, hoewel ook, misbruik van jongens door moeders voor komt, is de moeder bang voor de konsekwenties die gevangenisstraf met zich mee brengen:het gezins inkomen valt grotendeels weg en het aanzien in de buurt raakt zoek. En het kind heeft op haar beurt de neiging de vader niet aan de schandpaal te nagelen, omdat zij toch een bepaalde verwrongen band met hem heeft.)

De desbetreffende ouderling liep maanden lang tot overmaat van ramp ook met zijn tong op zijn schoenen als een loopse hond mijn echtgenote achter na en een tijd lang belde hij iedere dag met een andere kutsmoes op.

Hij maakte zichzelf hier mee niet alleen ongeloofwaardig en belachelijk, maar liet ook zijn ware ontuchtige aard zien. Ik verzocht de leiding van de gemeente waar deze onbetrouwbare ouderling het voor het zeggen had om bij een andere Bijbel studiegroep de studies te volgen omdat er een meningsverschil tussen de desbe treffende ouderling en mij en mijn echtgenote was opgetreden en wel zo hoog op gelopen dat wij ieder vertrouwen in deze meneer hadden verloren. Het was een konflikt dat de leiding niet uit de weg wilde ruimen. Een ouderling had per defini tie gelijk, zo stelde de leiding van de sekte. Zijn gezag was Gods gezag en als zodanig onaantastbaar en onbespreekbaar. Toen de boven genoemde ouderling zijn zin niet kreeg bij mijn echtgenote verspreidde hij volgens een uitgetreden lid (woonachtig te Heerenveen) van de gemeente het gerucht dat ik een biseksuele sadomasochistiese fetisjistiese lingerie travestiet was, die regelmatig in dames lingerie in onze tuin (die overigens niet van de weg af gezien zichtbaar is) werd gesignaleerd en ik werd daar door vele evangeliese geloofsgenoten uit die ge meente ook nog op aan gekeken. Ze maakten bezwaar dat mijn echtgenote en ik voor aan in de kerk zaten en aan het avondmaal deel namen, want dat werd ont heiligd als ik daar met mijn artistieke vingers aan kwam. Niet dat het mij allemaal ook maar iets uitmaakt; bovendien was het een uitstekende reden om met mijn echtgenote de desbetreffende gemeente waar in de meerderheid de achterbakse roddelaars kerkten niet meer te bezoeken.

Opgehitst door de ouderling in kwestie en een gefrustreerde sektariese leraar teke nen X., diep-Fries bestuurlid van Christian Artists meende een echtpaar dat lid was van de gemeente waar wij kwamen en waarvan de vrouw schilderde, ruzie met mij te moeten zoeken. Het konflikt liep hoog op en sleepte meer dan een jaar voort. Verzoeningspogingen die ik voorstelde werden aanvankelijk volgens goed christelijke wijze bot afgewimpeld. Dominee slapjanus M. wilde zijn vingers er niet aan branden en al helemaal niet bemiddelen. Uiteindelijk werd het konflikt bijgelegd nadat ik gehoord had dat de schilderes overspannen was geraakt door een en ander. Zo ver wilde ik het nu ook weer niet laten komen.

Je wordt al snel verdacht binnen een evangeliese of Pinkstergemeente, je bent meteen in orthodox christelijke kringen gecorrumpeerd of  ‘subjektief betrokken bij een smerig zaakje’ en dus besmet en partijdig en daarmee de in het ontuchtige vlees neer gedaalde antichrist zelve. De jonge, op het eerste gezicht als een bleke slapjanus ogende doch zeer potente dominee van bovengenoemde evangeliese sekte uit Heerenveen wilde wel heel erg graag met mij mee naar Amsterdam, dat Sodom en Gonorrhoe van het Noorden. Ik vond dat onmiddellijk erg verdacht, want in Amsterdam zit ik voornamelijk in bibliotheken, archieven of antiquaria ten en musea en voor ontuchtige onzin, minnaressen bij de vleet of het onder beeldende kunstenaars meer gangbare hoerenlopen heb ik gewoon geen tijd. Waarschijnlijk dacht hij dat ik daar de hele dag langs de hoerenkasten op de wal len loop met mijn lul als richtingaanwijzer in mijn ene hand en een paar meier in mijn andere. Ik ben nog nooit naar de hoeren geweest en zal dat hoogst waar schijnlijk ook van mijn leven nooit doen. Ik vind dat meer geschikt divertisse ment voor stiekeme, onbetrouwbare, lichtelijk labiele dominees met sexuele pro blemen die veel te lang in Kampen zijn blijven hangen en daardoor niet meer helemaal weten waar in de psychosexuele klok de klepel hangt.

Na mijn verdediging in een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van het sado-masochisme binnen een vaste relatie of eventueel geinkorporeerd in een huwelijkssituatie als acceptabele levensstijl hoorde ik allerlei smerige roddeltjes. Een jaar tevoren had ik een ode geschreven in een ingezonden stuk aan de tra vestiet, verlucht met een foto, zei men in de wandelgangen van menig christelijke sekte. Mijn brave geloofsgenoten, fatsoensrakkers van den beginne, zeiden: Hoe kan zo iemand zich daar bezig mee houden, dan moet hij zelf toch ook…

Dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Na al die jaren weet iedereen dat ik al meer dan dertig jaar getrouwd ben, alhoewel die dominee uit Heerenveen zelfs dat durfde te betwijfelen achter mijn rug om tegenover een ander gemeentelid die zij uiteinde lijk met een lastgeving van de politie de sekte uit hebben gewerkt toen hij lastig werd en zich ging verweren tegen infame laster en leugens.

Ik vond die roddels toen wel heel vervelend, vooral mijn echtgenote was daardoor beschadigd en gekwetst, te meer daar degenen die zich aan laster in extenso en ad ultimo schuldig maakten allen prat gingen op een voor weinigen weg gelegde ex clusieve hoog staande christelijke onberispelijke levenswijze. Wel heb ik nog po gingen in het werk gesteld om daar de dominee en de oudsten op hun verantwoor delijkheid over aan te spreken, maar die waren daartoe niet genegen. We kregen een kort, formeel briefje dat bol stond van de Bijbelteksten en voor de rest moest en we het allemaal zelf maar uit zoeken en het liefst zo snel mogelijk ons lidmaat schap opzeggen.

Een andere ouderling die ik nog nooit persoonlijk gesproken had en mij alleen van uit de verte ken de meende in een kort telefoongesprek mij van gebrek aan discipline te moeten betichten. Hij vergeet dat ik in 3 Oosterse vechtsporten een eerste kyu haalde, de laatste in Karate een paar jaar geleden en normaal de paeda gogiese akademie en een akademie voor beeldende kunsten afliep, jaren in een hoofdstedelijk antikwariaat werkte, copywriting en reklame wetenschappen studeerde en op diverse terreinen een werkzaam en succesvol leven leid sinds jaar en dag. Ik zal de man in kwestie niet al te hard vallen want na de onaangename bejegening van zijn kant kreeg hij een kwaadaardige keelkanker en verloor helaas ook nog zijn stembanden. Ik wil in het geheel niet suggereren dat een en ander met elkaar verband houd, maar opmerkelijk is het wel.

Mijn echtgenote heeft zich drie jaar ingezet voor gemeentewerk, gebouw schoon maken, werken in de tuin, koffie ochtenden verzorgen op zondagen en soms door de week of des avonds, een ochtend per week de domineesvrouw helpen met strijken van de kleding, wekelijks de tamelijk overbodige, oninteressante Bijbel studies en gebedsavondjes bezoeken, daarbij hebben we drie maanden een ge meentelid in huis opgevangen die dakloos was. Voor niets wat wij deden was enige waardering, doch uitsluitend af brekende kritiek, zogenaamd op Bijbelse gronden. Naar goed christelijk voorbeeld gebruikten ze je tot ze vonden dat je niet meer nodig was en daarna trapten ze je aan de kant. Dat kan allemaal in die fijn christelijke kringen van E.O. aanhangers.

In Amsterdam hebben we altijd veel kennissen en vrienden van uit de homo we reld over de vloer gehad en ik kan mijn ingelovige,bekrompen kritikasters melden dat het toch echt net mensen zijn, alhoewel de evangeliese geloofsgenootjes van het RPF en de GPV ze als ontuchtige beesten en tot de hel verdoemde geperveteer de monsters zien. Ze beschouwen ze hooguit als bekeer vee waar ze op met zichzelf ingenomen agressieve wijze hun Bijbelteksten op bot kunnen vieren.

 

Ik heb mij erg veel nooit illusies gemaakt over de homowereld, want gehuwde mensen zonder homosexuele inklinaties worden daar net zo moeilijk geaccep teerd als een VPRO lid bij de vrijgemaakte of christelijk gereformeerde kerk. Het is in die homo wereld net zo sektaries en benauwend als in de evangeliese rich ting. Zulke houdingen zijn volkomen absurd, maar ik trek mij dat zelf uiteraard niet aan. Ik ben op bijna ieder terrein een buitenstaander en van uit die gerieflijke positie bij voorbaat onkwetsbaar. Voor wie zich breder wil orienteren op boven genoemde onderwerpen kan ik de homo boekhandels Vrolijk en Intermale te Am sterdam van harte aanbevelen.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.