Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
12 november 2013, om 08:12 uur
Bekeken:
400 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
191 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Was het een tekst met een literaire bedoeling?"


 

WEBLOGS SCHRIJVEN EEN NIEUWE, EFFICIËNTE, INTERACTIEVE VORM VAN LITERATUUR

 

APRIL 19, 2013

 

Onlangs vernam ik het op niets en niemendal gebaseerde oordeel van de een of andere mij onbekende Fries (GP), die zich verbergt achter een pseudoniem en soms onbeholpen Nederlands schrijft, bijv. deelwoorden waar een d hoort te staan een t neer zet, hetgeen mijn lachlust op wekt en zich een oordeel aanmatigt over beeldende kunst waar hij de ballen verstand van heeft.

Herkenbaar was hij in elk geval met al zijn doorgaans zure, ontrechte kritiese op- en aanmerkingen op mijn weblogs, ondanks zijn doorzichtige pogingen om via een proxyserver of zelfs onder mijn eigen naam en avatar op frauduleuze wijze mij op anonieme wijze beledigingen te doen toekomen.

Het kenmerkt de achterbakse, gluiperige Friese manieren, die mij nu al sinds 1978 bekend zijn en waar ik weinig prijs op stel als rondborstige ex-Amsterdam mer.

 

De door mij bedoelde doorsnee academicus bekommert zich niet om geldende spellingsvoorschriften. Hij vindt daar in zijn gelijke in de doorsnee ex- rijksakademie leerling afdeling vrije schilderkunst uit het nabije verleden die te vaak na een minieme basis opleiding zes jaar lagere school een abominabel Nederlands schrijft.

Beide komedianten hebben maanden lang gepoogd mij tevergeefs van Wikipedia af te krijgen, doch dit terzijde om in dit geval een verwerpelijke mentaliteit en slecht karakter aan te geven .

De Friese meneer GP beweerde mij niet te vertrouwen. Helaas heb ik meer reden hem niet te vertrouwen hetgeen bevestigd wordt door een aantal achterbakse streken die hij heeft geleverd.

Zijn ongemotiveerde haat ten opzichte van mij is omgekeerd evenredig aan de kruiperige bewondering die hij aan de dag legt voor een andere academicus.

Behorende tot de pseudo-intellectuele elite, menen de vertegenwoordigers van de academische klasse zich oordelen aan te kunnen meten over zaken waar zij geen verstand van hebben.

Menig gefrustreerde academicus meent zich met kunst en/of literatuur te moeten bemoeien. Doorgaans niet met opzienbarende resultaten of het moet in de lachwekkende sfeer liggen.

De twintigste eeuwse beeldende kunst heeft geresulteerd in een devaluatie van de kunst en marginale positie van de beeldende kunstenaar waardoor academische sluipwespen de kans krijgen om zich te mengen onder de vertegenwoordigers van het kunstenaarsplantsoen. Doorgaans met weinig succes. Misschien boeken zij succes bij kunstenaars van wat minder kaliber dan Fred van der Wal.

 

Wat de literatuur betreft stelde de nadenkende Neerlandicus Wllm Kalb onlangs een zeer goede vraag:

 

Wllm Kalb zegt: 14/02/2012

 

Blijft de vraag wat ‘real writers’ zijn. Succesvolle romanschrijvers? Copywriters? Tijdschrift redacteuren, makers van boodschappenlijstjes?

 

Fred van der Wal: Wllem stelde de vraag naar aanleiding van een weblog van een niet nader te noemen academicus waarin werd gesteld dat webloggers géén schrijvers zijn. Ik moest daar als veelvuldig schrijver van teksten om glimlachen. Mijn weblogs worden nu eenmaal gelezen. Op Basic Publishing bereik ik bin nenkort de 300000 downloads en daar ben ik uiteraard niet weinig trots op.

 

Het is een niet te beantwoorden vraag welke teksten tot de literatuur kunnen worden gerekend.

Behoort een waarschuwingsbord “Hoogspanning Levensgevaar” of “Verboden Toegang Voor Onbevoegden” tot de literatuur?

Daar valt over te twisten.

Existentialisten zullen zeggen dat literatuur tot handelen moet dwingen en aan die eis voldoen beide teksten.

Zestigers als Vaandrager en Sleutelaar met hun soms spitsvondige objet trouvé literature en minimalistische copywriters proza & powezie zouden beide teksten goed keuren.

 

(Opgelet lezer! Het & teken wordt hier niet willekeurig gebruikt. De kenner kan U de reden mededelen)

 

Behoort de Boeketreeks tot de literatuur? Of een talentloos verhaal over een voet bal wedstrijd?

In alle gevallen is het niet mogelijk de grens te trekken tussen literatuur en non-literatuur.

Over dit probleem heb ik ooit eens een avond gesproken met schrijver Adriaan Morriën. Een tweede onderwerp dat die avond ter sprake kwam was werkelijk heids- en waarheidsgehalte.

Kunnen wij teksten slechts tot de literatuur rekenen die met literaire bedoelingen zijn geschreven?

De oudste bekende Nederlandse tekst logenstraft deze visie. Het betrof een melan cholische mededeling, weliswaar met een powetiese strekking.

De lezer dient zelf op te zoeken welke tekst het betreft. Ik ga niet alles voorkauw en, want dat kweekt luie zakken.

Was het een tekst met een literaire bedoeling?

Hoe te achterhalen wat de literaire bedoeling van een tekstschrijver is. Vervol gens stel ik de vraag: Kan een slecht gestelde tekst literatuur zijn?

Ik moet deze vraag bevestigend beantwoorden.

Menig tekst van een auteur zou zonder redigeren niet overeind blijven staan voor literaire fijnpoevers.

De nu al lang weer vergeten auteur Henk Romijn Meijer verhaalde eens hoe hij de talloze spel- en stijlfouten uit de eerste verhalen van Jan Wolkers moest halen.

 

Een slechte roman is wel een roman, een slecht gedicht óók een gedicht. Toch is de door sommige weinig nadenkende academici en aanverwanten gepropageerde mening dat bepaalde boeken en teksten geen literatuur zijn wijd en zijd verbreid.

Ik ben van mening dat weblogs schrijven een nieuwe, efficiënte, interactieve vorm is van literatuur, die in toenemende mate een stevige concurrentiepositie betekent voor de traditionele literatuur èn journalistiek.

Uit dien hoofde behoren mijn teksten tot de Nederlandse literatuur. Wat bewezen diende te worden hiermede bewezen.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.