Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
27 september 2013, om 08:38 uur
Bekeken:
423 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
228 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Kunst educatie flauwe kul HBO "opleiding""


DE FLAUWE KUL ARGUMENTEN VAN DE DOCENTEN KUNSTEDUCATIE DIENEN UITSLUITEND OM DE DOCENTEN AAN DEZE HBO “OPLEIDING” EEN LEGITIMATIE TE GEVEN VAN HUN RUIM GESALARIEERDE POSITIE

 

HIERONDER DE SCHIJN ARGUMENTATIE:

 

Master Kunsteducatie (Titel om een wetenschappelijk tintje te geven aan de flauwe kul opleiding) 

 

Ruim de helft (?) van de Nederlandse bevolking houdt zich op de een of andere manier bezig met kunst en cultuur en veel functionarissen zijn betrokken bij de educatie daarvan.

 

RUIM DE HELFT (?) VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING ZOU ZICH BEZIG HOUDEN MET KUNST EN CULTUUR. EEN CIJFER DAT NERGEN OP GEBASEERD IS OF MEN MOET KIJKEN NAAR VOETBAL WED STRIJDEN ERBIJ REKENEN. 

 

Kunsteducatie heeft een grote impuls gekregen, zowel binnen als buiten het onderwijs.

Bijvoorbeeld in kunst educatieve instellingen (?), bij organisaties die zich bezighouden met uit voering en beleidsontwikkeling van kunst (?) en ook steeds meer op de ‘vrije markt’ (?). 

 

KUNSTEDUCATIEVE "INSTELLINGEN" DIE NIET BESTAAN, BELEIDSONTWIKKELING VAN KUNST ALSOF KUNST TE STUREN VALT VAN UIT DE AMBTENARIJ

 

EEN VRIJE MARKT DIE ER NIET IS. 

 

Door deze ontwikkelingen is vraag (?) ontstaan naar hoogopgeleiden, naar professionals met een interdisciplinaire visie en een onderzoekende houding, die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van kunsteducatie op diverse terreinen

 

KUNSTEDUCATOREN IE IN EEN ZELF GENEREREND DOODLOPEND SIRKWIE DE KUNSTEDUCATIE ONTWIKKELEN? BLABLA…VRAAG ONTSTAAN NAAR HOOGOPGELEIDEN DIE BIJ DRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN DE KUNST EDUCATIE? 

INSTELLINGEN WAARBIJ VACATURES ZOUDEN ZIJN WORDEN NIET GENOEMD. 

 

Beroepsperspectieven

 

De master bereidt studenten voor op leidinggevende of coördinerende functies in het onderwijs, culturele instellingen, overheden of als zelfstandig ondernemer(?), zoals

 

- ontwikkelen en leiding geven aan projecten kunst en cultuur

- coördinator kunstvakken in het onderwijs

- zelfstandig ondernemer in de kunsteducatie

- cultuurscout (?)

- consulent kunsteducatie

- marktplaatshouder (?) kunsteducatie

- pedagogisch-didactische leiding van vakoverstijgende (?) projecten

- medewerker/hoofd kunsteducatie bij culturele instellingen (musea, theaters, bibliotheken)

- beleidsmedewerker cultuureducatie

 

DE FRAAI VOORGESTELDE BEROEPSMOGELIJKHEDEN BESTAAN NIET. IN EEN DUUR DRUKWERK UITGEGEVEN DOOR DE NHL IN DE JAREN NEGENTIG PRETENDEERDEN DE “KUNSTEDUCATOREN” (VOORMALIGE LERARESSEN TEXTIELE WERKVORMEN, HANDENARBEID EN TEKENEN) DAT HUN CURSISTEN OPGENOMEN ZOUDEN KUNNEN WORDEN IN DE DIRECTIES VAN DE GROTE MUSEA ALS CONSERVATORS.

EEN MISVATTING.

 

Inhoud van de opleiding KUNSTEDUCATIE 

 

 In de opleiding leert de student om allerlei ‘situaties’ (?) in de kunsteducatie op wetenschappelijk (?)verantwoorde wijze te onderzoeken en bruikbare oplossingen aan te dragen voor gesignaleerde problemen. Dat gebeurt in jaar 1 middels kleinere opdrachten en in jaar 2 via een groot onderzoeksproject (meesterproef). 

De student is aan het einde van de opleiding in staat om helder en eenduidig de resultaten van zijn onderzoek te presenteren en de daaruit voortvloeiende adviezen, projecten of (bedrijfs)plannen te verdedigen.

 

IN EEN OVERHEIDSBELEID WAARIN KUNST EN CULTUUR NIET MEETELLEN EN GEEN ENKELE WAARDERING KRIJGEN VAN DE DAMES EN HEREN POLITICI ZIJN DE BEROEPS PERSPECTIEVEN GEBASEERD OP NIETS EN NIEMENDAL.

 

Het programma is breed van opzet en interdisciplinair. In opdrachtgestuurd onderwijs komen ‘kritische’ situaties (?) uit de cultuur- en kunsteducatie aan bod. De studenten ontwikkelen tijdens de studie een set competenties(?) die leiden naar een balans tussen praktijkgerichtheid en bij kunst(educatie) essentiële en meestal overvloedig aanwezige ‘passie’ (?).

Vanwege hun overkoepelende inzichten(?) en onderzoekende, zakelijke houding (?), zijn ze in staat om te communiceren met alle bij kunsteducatie betrokken partijen. Ze kunnen tegenstellingen overbruggen en weten ‘kunsteducatie’ te initiëren, ontwikkelen en uit te voeren, die maximaal rendeert anno 2013.

 

HET LIJKT WEL EEN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN DE PVDA MET HUN 'BRUGGEN SLAAN" DIE "TEGENSTELLINGEN OVERBRUGGEN". NIETS WORDT MET CONCRETE FEITEN, DATA, PLAATSEN EN BEHAALDE RESULTATEN IN HET ARBEIDBESTEL TOEGELICHT. DE OPLEIDING KUNSTEDUCATIE IS FALUWE KUL DIE VOOR DE LEERLINGEN...PARDON, "WETENSCHAPPELIJKE GEVORMDE STUDENTEN" LEIDT TOT HET BIJSTANDSLOKET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.