Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
26 september 2013, om 11:21 uur
Bekeken:
494 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
236 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Plagiaat van mijn werk door LA artist Ted Vasin"


PLAGIARISM BY TED VASIN DRAWING OF FRED VAN DER WAL
september 26, 2013

zondag 2 januari 2010 21:17

PLAGIARISM BY TED VASIN DRAWING OF FRED VAN DER WAL

A BREACH OF MY COPYRIGHT BY ARTIST TED V. FROM LOS ANGELES

ESTHER: “WITH ALL DUE RESPECT, THE FIRST IMAGE IN “BOOOOOOOM” OF TED VASIN, IMMEDIATELY REMINDED ME OF THE ART OF FRED VAN DER WAL.

29:09:10 Esther:

Great technique and very well done. But original ???? With all due respect, the first image in BOOOOOOOM of Ted Vasin, immediately reminded me of the art of Fred van der Wal.

http://www.fredvanderwal.nl/site/kunstwerken/12753438_PENCIL–PAPER.html

especially: http://www.fredvanderwal.nl/site/kunstwerk/12756145_ZELFPORTRET-5.html

which is made in 2005.

Op 20 oktober 2010 11:15 schreef fred van der wal <krietak@hotmail.com> het volgende:

PLAGIAAT DOOR TED VASIN VAN TEKENING FRED VAN DER WAL

EEN GEVAL VAN SCHENDING VAN MIJN AUTEURSRECHT DOOR ARTIST TED VASIN UIT LOS ANGELES

Dear Esther,

By chance I came across your name in a response to work against Ted Vasin clearly inspired by my work to an extent that I may speak of plagiarism. Now seems imitation by another painter, in this case Ted Vasin, the highest form of flattery, but I have some time Pictoright informed that Ted is not as nice as he seems and if action is not possible, then I’ll send the galleries San Francisco a nice email from me about Ted’s works which will not contribute to the name of our Teddyboy as authentic talent. Have also taken note of your paintings, which are distinguished from other non figurative and that’s the main thing.

Wish you success and prosperity,

Best wishes

Fred van der Wal

Dag Esther,

Toevallig kwam ik je naam tegen in een reactie op werk van Ted Vasin die duidelijk geïnspireerd is op mijn werk in een mate dat ik van plagiaat mag spreken. Nu is imitatie door een andere schilder, in dit geval Ted Vasin, de hoogste vorm van vleierij, maar ik heb daar wel even Pictoright over geïnformeerd dat Tedje helemaal niet zo aardig is als hij lijkt en indien niet actie mogelijk is, dan krijgen de galleries in San Francisco een aardig mailtje van mij over Tedje hetgeen niet zal bijdragen aan de naam van onze Teddyboy als authentiek talent. Heb voorts kennis genomen van je schilderijen, die zich onderscheiden van andere non figuratieven en dat is het belangrijkste.

Wens je succes en voorspoed,

groetjes

Fred van der Wal

Date: Wed, 20 Oct 2010 14:33:42 +0200

Subject: Re:

From: mail@estherbarend.eu

To: krietak@hotmail.com

Hello Fred,

Thanks for your email. That’s very thoughtful. Yes .. Ted. I thought for a moment that you had changed your name! I thought once in 1st instance: heee Fred van der Wal is on BOOOOOOOM. Not so. I could not resist to respond immediately. Myself have several times had to deal with plagiarism, and fortunately won a big lawsuit. Of course it’s a compliment when they copy your work, but still … if they walk away with your style and quite deserve to go … ggggrrrr I’m in the past more often copies of works of others encountered on the Internet. If I was so tidy (I thought) to report this to the person I never got any response to it. I do not need flowers or something though, but personally I would do very nicely just send an email to thank. That’s the very least. Well, so that’s why I now but omit things like that. Well now that you yourself are discovered. I honestly hope Fred that you can achieve something with. Because I think it’s downright plagiarism. How good his technique may be … the fantasy he has clearly not himself. Success!Esther Barend

Hallo Fred,

Dank voor je mailtje. Dat is heel attent. Ja.. die Ted. Ik dacht heel even dat je je naam veranderd had! Ik dacht in 1e instantie meteen: heee Fred van der Wal staat op BOOOOOOOM. Niet dus. Ik kon het niet laten meteen te reageren. Heb zelf al diverse malen met plagiaat te maken gehad, en gelukkig ook een dikke rechtszaak gewonnen. Natuurlijk is het een compliment als ze je werk namaken, maar toch… als ze er met je stijl vandoor gaan en er flink aan gaan verdienen… ggggrrrr Ik ben in het verleden al wel vaker kopieën van werken van anderen tegengekomen op het internet. Als ik dan zo netjes was (dacht ik) om dit aan de betreffende persoon te melden, kreeg ik daar nooit enige reactie op. Ik hoef geen bloemen of zo hoor, maar zelf zou ik toch heel netjes even een mailtje sturen om te bedanken. Da’s toch wel het minste. Tja, dus vandaar dat ik dat soort dingen voortaan maar achterwege laat. Goed dat je er nu zelf bent achtergekomen. Ik hoop eerlijk gezegd Fred dat je er toch iets mee kunt bereiken. Want ik vind het echt regelrecht plagiaat. Hoe goed zijn techniek ook mag zijn… de fanta heeft hij duidelijk niet van zich zelf. Succes!

Esther Barend

Fred van der Wal: Procederen in de VS met als aanklacht plagiaat is zinloos en mij te kostbaar. Vasin heeft niet alleen mijn stijl van tekeningen geparafraseerd maar ook de intentie van mijn werk (zie zijn website) , hetgeen zichtbaar is voor elke collega en kunstkritikus. Edoch, probeer daar maar eens een rechter van te overtuigen die ongetwijfeld het belang van een procedure niet zal inzien, noch belangstelling voor beeldend ekunst heeft zoals te verwachten valt.

Er is echter een geheel andere optie; in voorbereiding door mij een forward mail naar diverse galeries in LA met nadruk op de galeries en geldvertrekkers waar de Heer Ted Vasin voordeel van heeft gehad of heeft. Een afoende manier om deze fake and phoney artist af te serveren.

Ik houd u op de hoogte.Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.