Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
9 augustus 2013, om 11:45 uur
Bekeken:
383 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
178 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Friese amateurkunstenaarsclub FRIA viert twintigjarig bestaan"


Friese amateurkunstenaarsclub viert twintigjarig bestaan met tentoonstellingen 

FRIA gaat de grens over

FRIA, de Friese vereniging van beeldende amateurkunstenaars, bestaat twintig jaar.
Dat jubileum wordt gevierd met tentoonstellingen in binnen- en buitenland. De
exposities hebben het karakter van uitwisselingsprojecten met andere
kunstenaarsverenigingen. Zo exposeren enkele leden van FRIA momenteel in
Heemstede en is in It Frysk Skildershûs werk te zien van kunstenaars van Regio
Art Rijnmond.


FRIA (oud-Fries voor ‘vrij’) werd in 1985 opgericht door een aantal Friese
kunstenaars met het doel meer samen te werken. Een van de andere doelstellingen
was vrije kunstenaars en kunstenaars die in de BKR (beeldende kunstregeling)
zaten dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast probeert FRIA een onafhankelijke
stem te laten horen in de overlegorganen in de kunstwereld. Zo heeft FRIA
bijvoorbeeld een vertegenwoordiger in de aannamecommissie van Keunstwurk.
Momenteel heeft FRIA ruim vijftig leden. Onder hen bevinden zich niet alleen
schilders maar ook keramisten, beeldhouwers en fotografen.

Activiteiten van de vereniging zijn het gezamenlijk schilderen in de buitenlucht.


Het eerste project in Fryslân is een uitwisseling met Regio Art Rijnmond (RAR)
in Galerie It Frysk Skildershûs. RAR, dat in 1992 werd opgericht, is een
soortgelijke vereniging als FRIA zij het met iets minder leden. Het is een
platform voor hedendaagse beeldende kunst in Spijkenisse en omgeving. In
tegenstelling tot FRIA heeft RAR een eigen expositieruimte. Maandelijks worden
daar exposities gehouden door RAR-leden. Maar ook gastexposanten uit binnen- en
buitenland zijn er welkom. FRIA zal er later dit jaar exposeren.

In It Frysk Skildershûs laten enkele landschapschilders van RAR hun werk zien.
Het thema is ‘Water’ al is dat element niet in alle werken even prominent
aanwezig. In een ingekleurde ets van een pittoresk dorpsgezicht van Christoph
Aussems, de meest realistische kunstenaar in het gezelschap, is het thema
bijvoorbeeld geheel afwezig (of het moet de waterverf zijn waarmee de ets is
ingekleurd).

Sommige werken zijn dermate gestileerd - en daardoor bijna abstract - dat het
thema er moeilijk uit te halen is.Aantal reacties 1


Reacties:

In het artikel over Fria staan enige onjuistheden. De vereniging werd in 1985
opgericht ten huize van mij en mijn vrouw in Garijp n.a.v. een serie ingezonden
brieven die ik in de Leeuwarder Courant schreef over de misstanden bij de
aankopen van beeldende kunst in Friesland. Ik kreeg toen grote bijval van enkele
tientallen kunstenaars die het met mij eens waren. De vereniging Fria werd
opgericht om de niet gesubsidieerde kunstenaars een platform te geven en niet om
toe nade ring tussen BKR gebruikers en Vrije Kunstenaars te bewerkstelligen. De
BKR kunstenaars beheersten tot de oprichting van Fria het kunstklimaat in
Friesland onder leiding van de extreem linkse BBK. In de aanloopperiode van de
vereniging was ik enkele maanden secretaris en kreeg persoonlijk veel
publiciteit. Hetgeen niet goed viel bij het zittende bestuur dat mij verzocht
mijn secretariaat ter beschikking te stellen. Ik heb toen sans
rancune mijn functie terstond neer gelegd omdat ik alleen wilde functioneren met
de steun van het voltallige bestuur.
Bovendien had ik in de eerste maanden heel veel tijd, energie en geld (drukkosten, kopiekosten en frankering van het
drukwerk) in de vereniging gestoken, die nooit vergoed zijn. Ik was nu eenmaal
in deze jaren niet zo vermogend om in een nood lijdende vereniging geld te
blijven pompen. Vijftien jaar later in het jaar 2000 verzochten mijn echtgenote
(beeldhouwster) en ik het bestuur om opnieuw lid te worden van Fria, hetgeen
geweigerd werd zonder opgave van redenen.
In 2003 verzochten wij wederom het bestuur om als beeldende kunstenaars tot de
vereniging toe te treden hetgeen
weer geweigerd werd door de huidige secretaris zonder verder motivering. Op
correspondentie is nooit gereageerd. Inmiddels hebben wij het maar opgegeven.

Fred van der Wal (kunstschilder)
Keizerskroon 19


 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.