Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
7 april 2013, om 10:23 uur
Bekeken:
423 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
451 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

" Brief aan Vrije Baptisten gemeente Heerenveen (deel 1)"


 

Brief aan Vrije Baptisten gemeente Heerenveen (deel 1)

 

29 juni 1998.

 

Geachte Voorganger en Oudsten,

 

In een laatste poging  mijnerzijds het door de familie van de Heuvel met veel tamtam gegenereerde konflikt met ons, dat nu al bijna anderhalf jaar duurt, op te lossen deel ik U mede dat de neurotiese mevr. J. van de Heuvel een vriendelijke uitnodiging onzerzijds aanvankelijk met enige moeite mokkend had geaccepteerd,doch bij nader in zien op een schandalige, onbeschofte,harkerige,hufterige wellicht voor de Friese omgang tussen de zoetsappige evangeliese gelovigen typerende botte manier,telefonies heeft afgezegd aan Ina in een half uur durende mono loog van haar kant waarin wij van allerlei ons inziens niet relevante zaken beschuldigd werden.Wij waren hier door enige dagen behoorlijk van slag, zoals U zult begrijpen.Het lijkt mij zinvol dat U mevrouw v.d. Heuvel aanraadt tenminste een half jaar intensieve gedragstherapie (niet bij de in weinig kritiese christelijke kringen zo populaire charletan Tejo van der Weele,maar bij iemand die zijn vak echt verstaat) waarmede binnen korte tijd goede resultaten worden behaald, te gaan volgen,misschien valt er dan nog iets te versleutelen aan haar rancu neuze,verbitterde,door jaloezie verteerde minibrein.De gefrustreerde,sombere,ternedergeslagen uitstraling van haar zo sympatieke echtgenoot komt mij nu ook danig verklaarbaar voor.Je zult er maar mee gezegend zijn met zo’n vrouwelijke partner.Hij zal het zich wel menig maal berouwd hebben dat hij eens,als ontgoochelde, geschei den,labiele,naar aandacht hunkerende,onzeke re  jongeman, zijn boot in haar schuur stalde,zoals ik las in het blad De Heilsfontein,waarin de publiciteitsgeile van de Heuveltjes een obligaat mooi klinkend bekeringsverhaal ophingen in de trant van het vaak zo beschamende televisieprogramma God verandert mensen.Nu ja,van het één,komt het ander en voor dat stallen van Dick van de Heuvels boot bij mevrouw J. van de Heuvel,daar heb ik alle begrip voor,een boot heeft een dak nodig,maar om dan maar meteen in de koffer te stappen met de verhuur ster van de ruimte waar dat dak op staat, da’s een ander verhaal!Bij menig evangelies lid volgt immers de ene mislukking in de relationele sfeer de andere op! Zegt U nu zelf!U heeft daar toch zoveel ervaring mee!

U bent al lang heel goed op de hoogte dat de familie van de Heuvel ons lid worden van gemeente Elim niet be paald juichend of vreugdevol tegemoet heeft gezien en vanaf het eerste moment is de houding van de beide bevlogen christelijke jeugdleiders  nogal onprettig geweest ten opzichte van Ina en mij.Wij hebben dit verstandig erwijs aanvankelijk genegeerd,omdat wij nu eenmaal niet bepaald uit de klei zijn getrokken of uit de goot afkomstig,maar aan alles komt een eind.

Dit onoplosbaar konflikt met de van de Heuveltjes is de direkte reden om Uw gemeente niet meer te bezoeken. Hiermede mag ik U feliciteren!De maat der onbenulligheden is meer dan vol.U heeft als leiding van Elim aange geven niet bij machte te zijn een konflikt tussen gemeenteleden te willen of te kunnen oplossen hetgeen mij onvermijdelijk voor de tweede keer doet konkluderen  dat U geen van allen geschikt bent als leiding.Zoals U zich nog wel zult heugen heb ik U falend leiderschap verweten (U was behoorlijk op Uw pik getrapt,is het niet?) en de toegang tot ons erf defintief ontzegd.Voor wat hoort wat, niet waar!

Het is kenmerkend dat U mensen (zonder al te veel scrupules) afstoot zonder zich op enige wijze op de hoogte te stel len van de reden waarom voor de zoveelste keer binnen een korte termijn van drie jaar alweer leden weg lopen.Waar schijnlijk bent U totaal niet geïnteresseerd.

Een tweede reden om U niet langer serieus te nemen is het verhaal dat mij van een uwer leden ter ore kwam dat mijn echtgenote en ik achter onze rug om door de voorganger werden getypeerd als “een stelletje dat niet eens getrouwd is voor de wet.”

Deze lasterlijke bewering is niet gestoeld op feiten;wij zijn nu dertig jaar reeds gehuwd.U had zich voor deze uitspraak met zekerheid te doen bij ons dienen te vervoegen om een en ander te verifiëren.

U meent wellicht dat het U vrij staat diegenen ten opzichte van andere gemeenteleden te belasteren en te beliegen.U matigt zich het klaarblijkelijk aan ons te stigmatiseren.Een voorganger die zich zo tegenover ons opstelt zie ik als een karakterloze slapjanus.

Wellicht mag ik U ook in herinnering brengen de wat al te joviale houding die de Heer Zijlstra aan de dag legde ten aanzien van Ina. Het spijt ons van harte; de tijd van buiten echtelijke escapades is –althans voorlopig- voorbij en er wordt niet meer buiten de deur geneukt! Jammer, maar helaas! Een telefoon is een apparaat dat met mate dient gebruikt te worden en tussen november en eind december belde de Heer Z. te vaak op wellicht om zich belangrijk te maken.

 

(wordt vervolgd)

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.