Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
3 maart 2013, om 16:04 uur
Bekeken:
681 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
228 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Wie de schoen past trekke hem uit ...(deel 3)"


 

WIE DE SCHOEN PAST TREKKE HEM UIT…VOER VOOR VOET- EN SCHOEN FETISJISTEN (DEEL 3)

 

De gangbare theorieën over de oorsprong van het veel voorkomende lingerie-  en schoenfetisjisme lijken elkaar op belangrijke punten tegen te spreken.

 

In de ontwikkelings psychologie stelt men dat de fetisjist het objekt ziet als een partner. Het “Diagnostic and Statistic Manual IV” geeft aan dat men fetisjisme al reeds bij jongeren op zeer jonge leef tijd moet kunnen waarnemen.Het betekent voor de doorsnee schoen fetisjist dat de schoen zijn vriendin en liefdespartner is waar geen vrouw mee kan concurreren.Wij kennen allemaal de verhalen van travestieten die al reeds tijdens de kleuter leeftijd de lingerie, jurken,schoenen en bloeses van mamma aantrekken en daar nooit meer mee ophouden.

Toch moet een schoenfetisjist niet worden verward met een doorsnee travestiet.

Travestieten dragen,zoals U weet,bepaalde kleding alleen maar om zich tijdelijk vrouw te voelen en begeerd te weten.Een schoenfetisjist wijkt sterk af van de doorsnee travestiet door de seksuele bele ving die het schoeisel hem schenkt. Een bekende schoenfetisjist beschrijft hoe hij de liefde bedrijft met de damesschoenen door ze te likken,te kussen, te strelen,te vingeren en te kneden als of het de sexuele organen van een vrouw betreft.Hij interpre teert de schoenen onbewust of bewust als vrouwelijke geslachtsorganen.Niets op tegen, zouden wij zo zeggen!Een schoenfetisjist kan een travestiet zijn, maar niet noodzakelijker wijze. Beide afwijkingen staan los van elkaar doch kun nen ook in kombinatie voor komen.

De ene schoenfetisjist is echter de andere niet!De voorkeuren voor bepaald schoeisel zijn meestal heel verschillend.

De sexuele fantasieën echter komen wel over een. Hij zal deze uitvoeren door langdurige masturbatie in alle eenzaamheid of in tegenwoordigheid van een begrijpende al of niet  betaalde partner,die “zijn lie velingsschoenen” moet dragen om hem aan zijn ge rief te helpen.Indien de schoenfetisjist echter een psychopaat is kan één en ander voor komplikaties zorgen die ver strekkende gevolgen kunnen hebben.

Jerry Brudos vermoordde in de zestiger jaren waarin alles kon talloze vrouwen in Oregon,die zijn favoriete schoenen droegen.Zijn verweer: ”Hadden ze maar andere schoenen moeten aantrekken!Net goed!Eigen schuld,dikke bult!”

De rechtbank verklaarde zijn verweer in het geheel niet ontvankelijk.

Een belangrijk kriterium voor zijn moordzucht was dat ze vooral aantrekkelijke schoenen moeten dra gen.Bij één van die vrouwen sneed hij haar voet af toen ze nog leefde en plaatste die in de vrieskist waar ze zelf bij was.Vervolgens zette hij de afge broken naaldhakken uit zijn kollektie op deze voet als eerbetoon aan al die vrouwen die hij had aanbe den en vermoord.Vervolgens sneed hij haar,toen zij weer bij bewustzijn was gekomen,lachend de andere voet af.

De adel die histories gezien stijf staat van de sexue le afwijkingen was al in de achttiende eeuw geïnte resseerd in voet- en schoenfetisjisme.Edellieden hadden weinig anders aan het lichtzinnige hoofd dan hoeren en snoeren.Zo was het in die tijd sociaal niet gaccepteerd als vrouwen de voet of het schoeisel lieten zien en dat was de oorzaak van het ontstaan van het voetfetisjisme,want wat verboden is pas lekker!In besloten Habsburgse en Victori aanse kringen droegen de vrouwen de meest extre me schoenen met hakken van 20 tot 30 centimeter, korsetsluitingen alsof een traliewerk van de Neder landse Spoorwegen moest worden afgesloten en gingen geschied door het leven op gigantiese plat toozolen.De beknelling  en de funktionele beperk ingen leiden tot grote sexuele opwinding bij de draagster en de toeschouwer die gevoelig was voor het aan S.M. grenzende genre van korsetten dra gers,lingeriefetisjisten en voet – en schoen lief hebbers. Een ander overduidelijk sadomasochisties aspekt is de onderdanige positie die de schoenfetisjist aanneemt ten opzichte van de aanbeden vrouw die “zijn” lievelingsschoenen draagt, waarmee ze hem kan vertrappen,maar ook kan liefkozen en sexueel bevredigen.Uit de literatuur en af beelding en is bekend dat menig manlijk schoenfetisjist zich anaal liet neuken door een naaldhak die zijn anus werd in gedreven door een troostende liefde volle,behulpzame,zachte,poezelige vrouwenvoet of -hand. Het is overbodig te vermelden dat de kringspier en het tere darmweefsel niet berekend is op de stilettovormige hakken van het door de schoenfetisjist aanbeden schoeisel.Een soft gevorm de,goed ingevette dildo met afgeronde top in de achteringang of uitgang is heel wat anders!Diverse fabikanten van sexartikelen zijn hier aan tegemoet gekomen door schoenen te ontwerpen waarvan de afschroefbare hak vervangen kan worden door een dildo,een vibrator of klopboormachine.De penis schoen bleek een gat in de markt te vullen.Een schoen die aan de vrouwenvoet zit gegoten en waar van de hak de anus van de onderdanige man penetreert bepaalt dus de hierarchiese positie van de machtige vrouw.

 

(wordt vervolgd)

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.