Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
28 februari 2013, om 18:25 uur
Bekeken:
671 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
278 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Over het verzet WO II gesproken...(deel 1)"


OVER HET VERZET WO II GESPROKEN EN DE LASTER VAN EEN WEBLOGSTER TAV FRED VAN DER WAL (DEEL 1)

Tussen 1950 en 1995 ontmoette ik regelmatig ex-verzetsmensen, ex- Oostfront strijders, familie van een SS-er, bezocht ik een SS café in Gent en sprak regelmatig een vermeende oorlogsmisdadiger. Na een aantal lasterlijke op- en aan merkingen over het verzetsverleden van mijn familie en verklaringen van mij in weblogs hier over, aantijgingen die ver beneden peil en bezijden de waarheid zijn door een weblogster die zich in combinatie met een andere frustraat meent te moeten uiten, doe ik hier mijn verhaal.
Lang heb ik gewacht en stil gezwegen,niets gevraagd, maar toch gekregen, want de waarheid komt altijd aan het licht, ondanks de laster en smaad van enkele mij vijandig gezinde ex Vkbloggers en –blogsters die een hele kliek met zich mee kregen.
Mijn biologische vader trok als psychiatrische patiënt vanaf 1972 van een uit kering voor oorlogsslachtoffers en werd erkend door de Stichting 1940-1945 als deelnemer aan het verzet WO II na uitvoerig onderzoek, waar ik overigens enkele kritiese kanttekeningen bij heb gezet in vervolg afleveringen op dit weblog vanwege onvolledige, door niet altijd even betrouwbare getuige verklaringen en gemanipuleerde, twijfelachtige rapportage door informanten van de Stichting.

Opmerkelijk genoeg weigerde de Stichting 1940-1942 elke medewerking aan mijn onderzoek, stuurde mij kopieën van een gedeelte van de rapportage waarin met typex, plaatsnamen, familienamen en data waren gewit en dreigde mij met “juri dische maatregelen” als ik ook maar iets over het verzetsverleden van mijn naaste familieleden zou vermelden.
Nu ben ik sinds 1972 van uit de kunstwereld zo vaak bedreigd door allerlei tuig en halve garen dat ik deze “maatregelen” als een lachertje zie.
Begin jaren tachtig maakte de Stichting zich liever druk om NSB kinderen als slachtoffers WO II om op cynische wijze een nieuwe doelgroep aan te boren en op deze manier de werknemers van de Stichting een nieuwe legitimiteit te verschaffen daar de deelnemers aan het verzet door uitsterven “op raakten”.
Ik heb geen hoge pet van de moraal van de verzetsmensen (doorgaans megalomane dronkelappen en wichtigmachers) die ik heb ontmoet en bemerkte dezelfde mentali teit bij hen als bij degenen die zij beweerden te bestrijden.
Het executeren van al of niet vermeende nazi aanhangers en collaborateurs draai den de dappere verzetslieden doorgaans hun hand niet voor om.
De extreem rechtse praatjes en koude oorlogs propaganda van de verzetsstrijders kwam mij al gauw als tiener de strot uit.
Zoals Ischa Meijer al eens zei: “Onder normale omstandigheden hadden die zogenaam de verzetsstrijders in het gekkenhuis of in de bajes gezeten”.
Wie naar de zwart wit journaals uit de oorlog kijkt waar de inval van de Duitsers gefilmd is valt op dat er drommen mensen aan de kant van de weg de bezetter staan toe te juichen, compleet met Hitlergroet en al.
Na WOII was iedere Hollander een ex- verzetstrijder. Onder de rapportage van L. de Jong werd Nederland gepimpt tot een volk van dappere en koene strijders. De grootste “heldendaden”werden voornamelijk verricht na de bevrijding door het tuig van de BS en het MG, bleke knulletjes in blauwe overalls met omgekeerde pispotten als helm op hun kop en roestige stenguns paraat die zogenaamde moffenhoeren kaal schoren, met teer overgoten en veren op hun kop plakten. Over helden gesproken!

ONDERSTAANDE FOTOS BOEKHANDEL LECTURA 1941 TE RENKUM HOOFDSTRAAT 62, WAAR IK GEBOREN BEN OCT. 1942 IN HET IN 1944 BIJ OPERATIE MARKET GRADEN TOTAAL STUK GESCHOTEN EN LEEG GEROOFDE PAND VAN MIJN BIOLOGIESE OUDERS

TWEEDE VAN RECHTS: FRITS VAN DER WAL, BIOLOGIESE VADER FRED VAN DER WAL
DERDE VAN RECHTS: MOEDER FRITS VAN DER WAL, OMA VAN FRED VAN DER WAL
VIERDE VAN RECHTS: ZUSTER FRITS VAN DER WAL, TANTE VAN FRED VAN DER WAL
VIJFDE VAN RECHTS: VADER FRITS VAN DER WAL, GROOTVADER FRED VAN DER WAL

Eind aug. 1944 vluchtten mijn ouders met mij en mijn zusje uit Renkum weg na een anonieme telefonische waarschuwing door een tipgever dat een SS kommando boekhandel Lectura (Hoofdstraat Renkum van 1942 -1944) zou overvallen en de aanwezigen arresteren vanwege gemelde verzetsactiviteiten.

Het Wehrmacht kommando werd aangevoerd door de Nederlandse SS-er Ries Jansen van de SD die na de oorlog ter dood veroordeeld is vanwege door hem gepleegde moorden.
De schoonzuster van Ries heeft de tip dedag voor de inval nog in de winkel Lectura doorgegeven aan de van der Wals door ze te bezoeken en met klem aan te raden te vluchten.

Wie was Ries Jansen?

Heinz Wilhelm Lettink
http://www.wageningen1940-1945.nl/…/Heinz%20Wilhelm%20Lett…;
Op 16 oktober 1943 was er een voorzichtig contact met het verzet in Wageningen en Heinz werd na … De geweldadige verhoren werden geleid door de politieman Ries Jansen. … Buurtsteeg tijdens een vuurgevecht met Hollandse SS’ers.
Historie – Nostalgisch Ede
http://www.nostalgischede.nl/leger/bevrijd.htm
Eind 1944 is hij verraden, gearresteerd en mishandeld door de SD in De Wormshoef in Lunteren, waarbij onder anderen de beruchte SD-er Ries Jansen …
[PDF]

De Kostersteen nr 52 – Oud Bennekom
http://www.oudbennekom.nl/upload/…/Kostersteen%20nr_%2052.p…;
Bestandsformaat: PDF/Adobe Acrobat – Snelle weergave
N.B. Geheel of gedeeltelijh ouernemen uan artikelen is toegestaan, mits er ouerleg …… S.S.’ers. Het was de bedoeling om deze aan de B.S. (Binnenlandse Strijd- ….. Op 15 april 1945 kreeg de S.D.’er Ries Jansen opdracht om de broers van …

Kleur Bekennen – Resultaten voor Zoeken naar boeken met Google
books.google.nl/books?isbn=9024260957
ds. J.M. Snoek – 1992
Eén van hen had zelfs een paar geprepareerde oren van een S.S.man, waarop hij grenzeloos trots was”. De eerste dagen na de bevrijding werden er onafzienbare hoeveelheden aangevoerd … Kort na de bevrijding werd Ries Jansen gepakt.

D.Z. “George” – Lunteren (March 1945) | Fubar Militaria
fubarmilitaria.nl/d-z-george-lunteren-marc… – Vertaal deze paginaDelen
They were all rounded up and assembled at the “Korhoen”, were SS- Obersturmführer Friedrich Enkelstroth and Dutch SD-member Ries Jansen had also arrived …
[PDF]
JJ AA AA RR VV EE RR SS LL AA GG 2

Vroeg in de ochtend om kwart voor vier vertrokken de van der Wals op de fiets naar Utrecht, een kwartier voor een overval kommando de winkel betrad en de inboedel vernielde uit misnoegen dat de vogel was gevlogen. In Utrecht overnacht ten ze bij een kommunisties gezind echtpaar. De volgende ochtend vertrokken zij per trein naar Amsterdam. Tijdens de reis werd de trein twee maal beschoten door Britse jagers, die op alles schoten wat reed.

Lectura was een kantoorboekhandel annex bibliotheek in de HoofdsTraat te Renkum met 7000 boeken en een uitgeverij van de dorpskrant. Korte tijd opende de zaak een filiaal. De beide zaken waren een huwelijkskado voor mijn biologiese vader en moeder, door mijn kapitaalkrachtige grootvader H.J. van der Wal, in de jaren veertig woonachtig in de Palestrinastraat 4 huis te Amsterdam, de zogenaamde concertgebouwbuurt.

(wordt vervolgd)Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.