Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
9 december 2012, om 08:23 uur
Bekeken:
403 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
221 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Brief aan directie Cristian Artists 26 januari 2005"


 

woensdag 26 januari 2005

 

Beste Leen/Dear Ria LaRivière,

 

Na overleg met Ina heb ik het volgende besloten:

1. Opzeggen van ons beider lidmaatschap van de vereniging en verzoek om stopzetting oto matiese incasso per  februari n.a.v. de bezwaren die het bestuur van de christian artists tegen mijn deelname als beeldend kunstenaar aan de vereniging heeft.

2. Lidmaatschap van de internationale tak is niet gewenst onzerzijds. We zullen tegen dezelf de personen en/of opvattingen aan lopen en wat de beeldende kwaliteiten betreft heb ik geen hoge pet op van hen die zich bij gerek aan beeldend talent en zegginskracht verzamelen op basis van religieuze overtuiging. Een klaarblijkelijk zwaktebod. Als jullie geen beeldende kwaliteit kunnen presenteren zal de in jullie ogen “Grote Boze Wereld”  je nooit serieus nemen. Ik mag je er misschiene nog even aan herinneren dat mijn werk in nationale en inter nationale collecties vertegenwoordigd is, o.a. in het Stedelijk Museum te Amsterdam, afdeling prentenkabinet en geëxposeerd werd en wordt in musea en galeries in Europa. En dat kan geen bestuurslid van Christian Artists met al hun loze praatjes mij na zeggen!

3. Toezending van het blad van Christian Arts niet langer gewenst alhoewel ik jullie persoon lijke bijdragen wel leesbaar vond. Een blad waarvan de redactie mijn bijdragen over beelden de kunst, hetzij literatuur, twee van mijn interessegebieden, bij voorbaat afwijst wil ik niet lezen. Meerdere malen is door Leen een oproep geplaatst in het blad voor medewerkers om tekst in te zenden. De redactie van het blad waarvan jullie deel uit maken heeft mijn mede werking categorisch vanaf 1990 geweigerd, zonder verdere opgave van redenen. Ingezonden teksten van mijn hand o.a. een stuk over de kunsthistorische visie van de vrijgemaakt gerefor meerde H.R. Rookmaaker (die ik enkele malen ontmoette) werd niet gepubliceerd noch terug gezonden. Uitleg werd niet gegeven door de redactie. Het voorstel om onder pseudoniem te publiceren vind ik buitengewoon verachtelijk en zeer gereformeerd.

4. Jullie standpunt t.o.v. de (op jaloezie gebaseerde) haatcampagne gevoerd door gefrustreerde minvermogende halftalenten als gemankeerde tekenleraren Pietersma, de Klijn en Zijlstra en andere onnozele halzen ten aanzien van mij en mijn werk vind ik uiterst zwak en getuigt van zowel de kool als de geit willen sparen. Een handelwijze waar ik weinig respect voor op kan brengen.

5. In tegenstelling tot wat jullie in je mail veronderstellen: Mijn achtergrond als ex-kweek schoolleerling van de Da Costakweekschool te Bloemendaal zal ik nimmer verbloemen. Bovendien volgde ik Academie ’63 te Haarlem, nu te Amsterdam en een opleiding tot copy writer, kreeg aanbiedingen uti de reclame wereld in de zestiger jaren en werkte enige jaren in een Amsterdams antiquariaat waarna ik van 1968-1977 deel nam aan de BKR en vaste expo sant was van de Amsterdamse beroemde Galrie Mokum. Het is opmerkelijk hoeveel ex-onder wijzers zich hebben ontplooid in diverse richtingen van het maatschappe lijke leven, zelfs in het conservatieve, gesloten circuit van de beeldende kunst, waarin polemiek geschuwd wordt te wijten aan een duidelijk gebrek aan stilistiese verbale capaciteiten van de wazige, wollige deelnemers. In dat brede scala van de eigentijds kunst ontbreken op merkelijk genoeg juist de in eigen kring luid krakelende tekenleraren, gehinderd door gebrek aan talenten en een overmaat aan arrogantie. Wie wordt tekenleraar? Nou? Wie  te stom is voor de universiteit en te laf voor de handel, ja, die wordt tekenleraar! Juist! Het moest maar eens gezegd worden.

Wij vinden het jammer dat ondanks ons aanvankelijk enthousiasme voor de vereniging wij ge dwongen door voortdurende tegenwerking van bestuursleden van Christian Artists tot ons be sluit moesten komen. Het dunne laagje “christelijk” vernis en het citeren van Bijbelteksten bij bestuursvergaderingen verhult helaas niet het ware karakter van deze club,

met een hart. groet,

Ina van der Wal

Fred van der Wal.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.