Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
8 december 2012, om 13:20 uur
Bekeken:
433 keer
Aantal reacties:
1
Aantal downloads:
229 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Brief aan voorganger Pinkstergemeente Heerenveen mei 2000"


 

 

                                                                                                                      Brief aan voorganger Pinkstergemeente Heerenveen 

 

13 mei 2000.

 

Beste Piet,

 

Naar aanleiding van ons gesprek bij ons thuis wil ik nog even het volgende kort samen vatten: Ik wil heel duidelijk stellen dat ik persoonlijk beslis wie wel en wie niet tijdens onze aan- of afwezigheid in mijn huis welkom is.

Ons huis is geen inloopcentrum of hotel. Ik was behoorlijk gepikeerd te horen dat het bidgroepje waar de heer Hulst toe schijnt te behoren zich tijdens onze vakantie n.b. hier in ons huis wilden vergaderen.

Vanaf het eerste bezoek heeft de heerN. Hulst zich vrijheden gepermitteerd die ik niet op prijs stel. Het schijnt Ina zowel als mij toe dat hij zich ten opzichte van bepaalde mensen niet aan enige conventies of grondbeginselen van de wellevend heid wenst te storen.

Ik stel het niet op prijs als iemand voor de eerste keer bij mij thuis is en in de boekenkast gaat neuzen of ongevraagd mijn toen malige dure Yamaha piano bespeelt.

Ik heb hem hier tijdens zijn bezoek in aanwezigheid van zijn losse vriendin Pietie op vermanende wijze over onderhouden, maar hij blijkt op dat punt niet aan spreek baar.

Enkele malen hebben wij de avondjes van Evert van der Molen bezocht ten huize van Niek Hulst (om hem een tweede kans te geven) en hebben wij gepoogd enige tolerantie op te brengen ten aanzien van zijn ergerlijke dominerende, egocentriese gezwam dat meestal niet eens ter zake was doch slechts zijn eigen onbenullige persoontje betrof.

Mijn konklusie dat wij beter deze avonden maar niet langer moeten bezoeken lijkt mij de enig juiste, alhoewel wij het grootste respekt voor de plezierige, hoffelijke en geleerde Evert van der Molen hebben.

Een verder gesprek met jou over deze kwestie wijs ik trouwens vierkant af, te meer daar ik (noch Ina) niet van plan zijn ooit lid te worden van deze gemeente.

Om deze reden wijs ik ook korrektie op dit punt van voorganger en oudste af.

Ik bezoek de gemeente nog steeds graag, maar daar blijft het dan ook bij.

De ervaringen in vorige gemeentes leren mij dat we daar overigens beter de nodige voorzichtigheid bij kunnen betrachten, te meer daar wij op onder geschikte theologies gronden toch enkele verschillen hebben met bepaalde Pinksteropvattingen waar ik niet verder over wil diskussiëren.

Als christenen van diverse denominaties elkaar ontmoeten gaat het binnen vijf minuten over de verschillen en nooit over de overeenkomsten.

De door een echtpaar met mij in de vorige gemeente willens en wetens (hetgeen ik ze nog steeds kwalijk neem) gezochte ruzie die werkelijk om niets ging en wat de mevrouw die “ook wat schildert” uitsluitend op jalousie de métier berustte en ander half jaar duurde is mij niet in de kouwe kleren gaan zitten te meer daar enkele pogingen mijnerzijds om één en ander in het verleden bij te leggen aanvankelijk op botte wijze werden afgewimpeld.

Ik ben van mening dat het beter is om te gaan met die schaarse gemeenteleden waarmee het plezierig omgaan is en ik kan er zo een dozijn noemen. Ik kan en wil het niet opbrengen om gefrustreerde, deprimerende, verbitterde, gekneusde pre tentieuze, in mijn ogen, onoprechte mensen te ontmoeten en of dat in een christelijk kader is of niet doet er niets aan toe of af.

Al jaren geleden heb ik mijn portie gehad en ben nog steds  niet zo masochisties dat ik in welke mate dan ook er van geniet gekleineerd of gekoeijeneerd te worden. Ook niet door een voorganger met pretenties. Wie niet met mij op een behoorlijke wijze wenst om te gaan kan rekenen op een volledig negeren van mijn kant. Misschien is het je ontgaan,maar ik zoek liever distantie dan konfrontatie, laat staan een konflikt, met wie dan ook.

                                                                                                                                        Met een vriendelijke groet,

                                                                                                                                       Fred van der Wal.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

Op de brief kwam nooit antwoord zoals gebruikelijk in sekstes

Geplaatst op: 2013-07-15 22:21:22 uur