Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
1 november 2012, om 09:18 uur
Bekeken:
510 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
256 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Concept mail voor familielid met klachten over Fred van der Wal"


Concept mail voor familielid met klachten over Fred van der Wal
oktober 31, 2012 


Dag M.,

Jou als zondebok aanwijzen? Waar heb je het nu weer over? Je verdraait in je zelf gekozen slachtoffer rol de werkelijkheid. Inderdaad zie ik in je gedrag paralellen met het vijandige, agressieve gedrag van onze biologische moeder en vader die nooit aanwezig waren. maar hun kinderen weg gaven aan de grootouders. En hoe jij geen aandacht aan onze kinderen besteedde toen ze jong waren en pas recenter telefonisch contact met de veertig jarige Natasja die je een luisterend oor bood in tegenstelling tot de meer kritiese Misja. Beter laat dan nooit zul je gedacht hebben. Soms is het alleen te laat om scheef gegroeide zaken recht te strijken.
Je bleek in d eloop van de tijd een eindeloze rij klachten te hebben over de wijze van opvoeden van onze kinderen, over wat ik als beeldende kunstenaar doe, over wonen in Frankrijk, over mijn weblogs, over de huiselijke sitautie, waar je dus nooit getuige van bent geweest want je was de voortdurend afwezige.
O, ja, hoor, dat is je goed recht allemaal zeg je, maar onthoud je dan ook van commentaar. Wat je tegen anderen zegt doe je maar, dat raakt mij niet.
Net zoals het je “goed recht” is mij een brief niet te laten lezen waarin ik volgens jou word uitgemaakt voor van alles door de mevrouw die zich mijn “biologiese moeder” noemt en mij en jou weg gaf aan de grootouders toen ik anderhalf was. Iemand die ik niet ken en begin jaren 90 enkele brieven verstuurde die ik de litanie van de haat noem en ooit eens op een weblog publiceerde, hetgeen je wel zal zijn ontgaan.
Een hersenshock jou toedienen?
Hoe kom je er bij?
Door mij vermeld als aan te raden medische handeling?
Wáár heb je over?
Wat is dat : een hersenshock?
Ik ken het begrip niet, hoor, maar wellicht ben ik minder medisch geschoold dan jij bent.
In een enkel weblog heb ik je raadselachtige gedrag terzijde wel eens vermeld en tevens gemeld dat je een lange historie van psy chologische hulp hebt genoten die m.i. weinig heeft opgeleverd, nihil resulaten zoals bekend uit de verslagen over rendement van het hulpverleners sirkwie.
De “hulpverlening” die je van de een of andere (antroposo fische?) mevrouw ondervond heeft je dus een totale erfenis gekost. Jammer! Tel uit je winst!
Op verzoek van jou en deze “psychologe” mocht of wilde je naam en adres van deze fraaie dame niet bekend maken. Veel aanhangers van dubieuze psychotherapeutiese praktijken gangbaar in het mistige therapie oplichters sirkwie zien liever niet hun ver blijfplaats/naam in brede kring bekend, dat is mij wel duidelijk.
Wat wil je verder met een “prettige familie relatie” als je zoveel klachten hebt? Denk je nu werkelijk dat een voortdurend vijandige houding een basis is?
Klachten over je opvoeding en weinig succesvolle leven dien je in te dienen bij een ander loket. Ik ben daarvoor niet verantwoordelijk.
Ten gevolge van de geestelijke en lichamelijk mishandelingen in je jeugd (van kleutertijd af tot je negentiende) heb ik al eens geschreven ben je beschadigd. De mishandelingen, uitgevoerd door tante en oma, maar ook opa en broertje Bobbie, die je bijv. mochten schoppen onder tafel of vast bonden op een stoel waarna je beschimmeld voedsel in je mond kreeg gepropt, het naar school dragen van ouderwetse, grauwe kleding, daar tengevolge van ben je zwaar beschadigd, psychisch en fysiek, dat is niet ondenkbaar, maar verhaal dat niet op mij want ik had geen deel aan hun verwerpelijke handelwijze.
Jij mij geholpen? Dat is nieuw! Wáármee geholpen?
Met het op mijn dak sturen van een beroeps werkeloos gestoord vriendje (Henk D.) die een half jaar gratis in mijn huis Nieuwe Spiegelstraat 48 elke dag uit sliep, mijn etenswaren uit vrat, kleding stal, niets betaalde en vond dat hij na 2 maaanden “gewoonterecht” had op wonen in mijn huis en daarvoor juridische hulp had willen in roepen. Voorst eiste hij dat zijn “vrienden” konden blijven overnachten, waarop ik gedreigd heb met politie te bellen indertijd.
Met veel moeite heb ik die werk weigerende, parasiterende sukkel er toen uit kunnen krijgen.
Jij hebt mij geholpen?
Door één keer te babysitten toen we ergens naar toe moesten en na afloop je mij toe beet dat je dat nóóit meer zou doen. Ik vroeg of de baby overlast had gegeven, maar dat was niet het geval.
Nee, het zou tegen je “principes” zijn.
Een uiting van brandende jaloezie van jouw kant dat je geen kinderen of partner hebt kunnen verwerven?
Je levensloop is helaas niet gunstig geweest. Iets dat ik je allerminst gun.
Diverse ontslagen heb je op je conto, ouders die de schooldeur dicht spijkerden omdat je stom dronken voor de kleuterklas stond, met schade en schande wegens onbekwaamheid overal weg gejaagd uit iedere arbeids situatie en opleiding zoals de handenarbeid akte, resulterend in een marginaal bestaan buiten de maatschappij, zoals wel meer webloggers overkwam, toevallig ook lieden die mij graag dwars zitten. Ze hebben immers tijd in overvloed om op negatieve wijze aandacht te trekken in hun onvrede.
Werkeloosheid brengt niet het beste in de mens naar boven.
De Haarlemse wethouder Daan Geluk die je levenslang in de WAO wilde hebben op gronden van je psychische gesteldheid en een verbod om ooit nog aan het onderwijs een functie te vervullen.
Mag ik je even herinneren aan telefoongesprekken in de jaren 80 toen je mij regelmatig wenste uit te maken voor “rechtse klootzak”, “kapitalist” of “faksist” omat het mij goed ging en jou niet en je verdere kwalifikaties toenmalig gebruikelijk in de modieuze omgangstaal van van je sociale akademie kennissen en andere kroeg lamzakken uit het steuntrekkers sirkwie.
Aan afspraken wilde je liever niet houden zoals bezoek aan de jarige Natasja waar je eerst diverse malen over belde, data en tijden voorturend verzette en uiteindelijk helemaal niet kwam.
Bij het huwelijk van Natasja dat gesloten werd in Leeuwarden, in een stadhuis op 5 minuten afstand lopen van het station, eiste je dat je zou worden afgehaald door ons. Heb je een flauw idee hoe weinig tijd wij konden besteden op die dag aan de gasten en familie?
O, ja, Stichting 1940-1945; zij weigerden mij het (gedeelte lijke) rapport over F.v.d. W. op te sturen en na lang aandringen geschiedde dat met alle namen, plaatsen en dat document met correctievloeistof wit gemaakt. Inderdaad ben je zo vriendelijk geweest het (gedeeltelijk) rapport met deze namen plaatsen en data op te sturen. Informatie over een brief wilde de stichting niet geven. Geen wonder; deze instelling stelt zich op achter NSB kinderen, de nieuwe doelgroep die het bestaan van de stich ting moet legitimeren omdat ze vrijwel niets omhanden hebben.
Duidelijk komt aan het licht dat het opgestelde rapport van de stichting fouten bevat, onjuiste getuige verklaringen van de fantast/pseudo verzetsman Charles Dijkmans (6 maanden in een Duits concentratiekamp ter heropvoeding als gevolg van zijn roven van Joodse inboedels, die hij onttrok aan de bezetter) en zijn gedebiteerde leugens over het “verzetsverleden” van de persoon waar het om ging o.a. zijn vermelde hbs opleiding terwijl bekend is dat hij niet meer dan een jaar ulo volgde en wegens gebrek aan succes van school gestuurd
Over je pesterijtje indertijd om bij een erfeniskwestie mij uit Friesland over te laten komen om op verzoek van notaris van de Bos 5 door jou ondertekende documenten op te halen, die je overigens ook had kunnen op sturen en jij bij overhandiging één document te weigeren mij ter hand te stellen (op aanraden van je zogenaamde “raadsman”, een employé van de Hoogovens die geen rechten had gestudeerd en de ballen verstand had van successsie recht) , waardoor je mij dus voor niets liet komen en ik in overleg moest treden met de notaris en Pim O., wat kosten en tijdverlies met zich mee bracht, is conform het borderline gedrag van onze altijd afwezige biologiese ouders.
Slecht voorbeeld doet goed volgen.
Als laatste opmerking is het vreemd dat je je adres in Amsterdam niet kenbaar wil maken en mij geen verhuiskaart stuurde. “Na” Frankrijk ben ik niet verhuisd dat is een misvatting. Het grande masion is nog steeds in mijn bezit. Het ene half jaar verblijf ik in de Bourgogne, het andere in Friesland. Zo is ook dit misverstand uit je betreurenswaardig achterdochtige denkwereld verhelderd.

Groet

Fred van der WalReageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.