Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
24 september 2012, om 17:35 uur
Bekeken:
453 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
165 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

" Inhoud niet uitgegeven manuscript, 1996 (deel 2)"


INHOUD “AL IS HET WIJNTJE ZUUR, HET BLIJFT OP TAFEL!” (niet uitgegeven manuscript, deel 2)

 

Pag. 14: Nog zo’n afgezaagd journalistiek begrip in het elkaar voortdurend nawauwelend kunstenaars kliesjeemannetjesland is de zogenaamde Grote Drie Formule, ontleend aan de na-oorlogse internationale politieke verslaggeving, heeft U vaak smalend gezegd.

 

U beschouwt de jaren zestig en zeventig als een periode van tevergeefs gekoesterde valse illusies, selektieve verontwaardiging en extreem linkse politieke warhoofderij.

 

Wat staat U verder nog voor ogen ter sanering van de Nederlandse kultuur?

 

Pag. 14: Dit auto interview waarin de interviewer en de geïnter viewde niet geheel en al toevallig samen vallen zou ook in een auto kunnen worden gehouden.

 

U wilde al zeer vroeg in uw jeugd ergens in excelle ren?

 

Werd U door de leraren en leerlingen van die onderwijzersoplei ding wel helemaal serieus genomen?

 

Pag. 16:In 1964 raakte U in een geweldige krisis,die Uw opvattingen over de schijnheiligheid van gereformeerden en evangeliesen voor goed heeft getekend. U woonde nog in Heemstede bij Uw grootouders en een inwonende ongehuwde tante en broer die U  het leven jaren lang aan één stuk flink zuur maakten. U bezocht tegen Uw zin de kweekschool in Bloemendaal voor het vijfde en laatste jaar toen U meer dan drie maanden ziek in bed lag met een hevige virusinfektie, niemand zich eigenlijk om U bekommerde, Uw zo fijngelovige christelijke,maar vooral uiterst berekenende vriendin Els D.  U voor goed plotseling in de steek liet  omdat ze met instemming van haar nog fijn-christelijker ouders een in haar optiek betere, zwaar  gereformeerde partij had gevonden als verloofde in de vorm van een niet al te intelligente gereformeerde schoolmeester van een tweemans dorpsschooltje met den Bijbel in Drenthe.

 

Pag. 17: Over gerafelde, afgeraffelde,uitgewoonde klapk*tten gesproken, Uw favoriete onderwerp, lijdt U daar zelf ook niet aan,symbolies gezien dan,want U bent nog altijd een man en geen vrouw,als ik Uw correspon dentie vol slordig geformuleerde,zinnen van woedende waanzin, gerafeld,gefragmenteerd,aan stukken gereten,kapot geschoten, geëxplodeerd,gefragmenteerd  proza van woorden als wapens, van de hak op de tak en weer terug,de gewonde taal van geweten loze psychopaten met stamelende stilettos,atonale scheermessen van uitzinnige haat in scherp geslepen bekken en middeleeuwse martelinstrumenten in de wild om zich heen schietende torpedobootjagerbek,die van waanzin krijst als tienduizend zingende zagen door genitaal vrouwenvlees.

 

Wat bedoelt U met:”En hier viel de spreker even stil?”

 

Bedoelt U dat in diep-esoteriese zin?

 

Kunt U geen tipje van de sluier oplichten die over het geheim van het kreatieve proces ligt?

 

Pag. 18: Kunt U nu niet eens voor één keer Uw ongewassen hand over Uw bloedende hart halen?

 

U bent een Meester in het omzeilen van antwoorden op een vraag,dat moet gezegd worden.

 

Was die al eerder door U aangehaalde,diepe eenzaamheid een vervulde wensdroom voor U als kind?

 

Was U soms een melancholies, overgevoelig, artis tiek, neuroties  jeugdgenie?

 

Pag. 19: Moet een beeldend kunstenaar voeling houden met zijn eigen tijd,met de man in de straat,met de laatste mode of met de politieke situatie in de wereld van vandaag?

 

U heeft geen optimistiese levensvisie.Hoe is het dan mogelijk dat U  toch blijft doorwerken ondanks alles?

 

Om dichter bij huis te blijven:Hoe heeft U in 1985 de laffe moord op Uw broer verwerkt?

 

Pag. 20 :U verfoeit moderne new age dominees,vage amateur filosofen zoals de kunstpromotor Hans “doktorandus” van Seventer,maar ook inconsiste,incontinente nawauwelaars als Diederick Kraaipoel,maar bent U zelf ook niet een pessimistiese onheilsprofeet in zakformaat?

 

De amateur philosooph Hans Doktorandus van S., die in Aduard wonende ex-bijenhouder zonder imkerspijp heeft vanaf zomer 1976 denigrerende op- en aanmerkingen gemaakt over het leven en werken van de ex-Amsterdamse kunstschilder Fred van der Wal.Stoort U dat?

 

Pag. 21:U noemt Diederick Kraaijpoel een in Groninger dialekt koeterwalende melk drinkende mof?

 

U veracht behalve Kraaijpoel ook nog iedere abstrakte schilder?

 

U weet dat de existentialisten Prediker hogelijk waardeerden?

 

Men zegt in Amsterdamse artistieke kringen dat U nooit iets vergeet.U herinnert zich dan ook moeiteloos intieme konversa ties van meer dan dertig jaar geleden en weet dan ook nog per fekt de door zon- of maanlicht overgoten lokatie waar ze ge voerd werden,de weersgesteldheid van de dag en de kleding en de cupmaat alsmede het opwindende uiterlijk van de desbetref fende intieme gesprekspartner die merkwaardig genoeg vaak van de vrouwelijke kunne was,waarmede U de U toegemeten tijd bij gebrek aan beter meestal uit verveling doodde?Is dat allemaal even zinvol geweest?

 

Pag. 22:U bent een mens zonder vrienden?

 

Uw vriendinnen waren vanaf het begin zonder uitzondering zeer dominante vrouwen die U overheersten op elk terrein en onderwierpen? 

 

U heeft gezegd dat U niet anders wilde? 

 

Het moet voor U als schilder van psychologies zeer geladen taferelen toch een groot  gemis zijn om in het daaglijkse leven moeizaam om te moeten gaan met Uw medemens, laat staan met de kollegaatjes?

 

U bent nu echt serieus?

 

U was al in 1963,op Uw eenentwintigste levensjaar,ver voor de heersende mode van de negentiger jaren in bepaalde pseudo progressieve new age kringen,in de psychologie van C.G. Jung geïnteresseerd?

 

(wordt vervolgd)

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.