Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
5 september 2012, om 08:33 uur
Bekeken:
483 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
189 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Volksschrijver Fred van der Wal in jarretels?"


huub mous 4 juni 2006

Niet om het een of ander, maar zou Cor familie zijn van die Fred?

dj Keu 4 juni 2006

Lijkt me niet eerlijke gezegd, Cor staat onder ‘Frysk’. Maar ze hebben inderdaad wel dezelfde achternaam. Misschien moeten we het ze vragen..

huub mous 4 juni 2006

Misschien zoekt de ene het hoger op en raakte de ander aan lager Wal. Nomen en omen, no. Het kan natuurlijk ook zijn, dat wij van twee Walletjes eten.

dj keu 4 juni 2006

Dat laatste klinkt me als een vertrouwd verwijt in de oren, ik denk dat dat het is Huub.

fred van der wal 4 juni 2006

De literatuurkennis van Mous is zeer beperkt. G.K. van het Reve heb ik nauwelijks gelezen, imiteren doe ik hem niet en zou ik ook niet willen. Min belangstelling voor binnen- en buitenlandse literatuur ligt elders. Het verzonnen voorval dat Mous vermeldt is nooit gebeurd. Leuk geprobeerd Heer Muis, maar voor mij behoort U voorlopig tot de categorie van The Mouse That Roared en dat kan nooit veel volume opleveren zonder roeptoeter.

Een aardappel in uw reet zou mogelijk problemen opleveren. Al snel zou de aardvrucht aangebrand zijn. In de Bourgogne zou U zich evenals het merendeel van de Friese beeldige beeldende collegaatjes nooit kunnen handhaven. Alleen uw gebrek aan talenkennis al.

Een evident struikelblok voor vele culturele Friezen, jammer genoeg. Een kubieke centimeter meer appreciatie van de Friese culturele hoogwerkers en mijn echtgenote en ik waren gebleven. De vierentwintig jaar tegenwerk ing van o.a. de Friese pers en bedreigingen met fysiek geweld van de o-zo-linkse humane gevoelige doch helaas talentloze collegaatjes werden ons wat al te gortig. Ik hoop voor Mous dat hij er in zal slagen een meer serieuze toon te vinden, met een vriendelijke groet

Huub Mous: Kijk eens aan, een literaire ontboezeming van onze naar Frankrijk verbannen Friese volksschrijver in jarretels Fred van der Wal.

huub mous 4 juni 2006

U vergist zich, mijnheer Van der Wal. In 1981 heeft u eens een tekst geschreven over een opening van een tentoonstelling, bij welke gelegenheid u een scheet opving in een glas rode wijn. Die scheet was volgens u afkomstig uit de reet van Julius Wijffels, destijds een collega-galeriehouder van u. Dit tafereel was vrijwel letterlijk overgenomen uit 'De taal der liefde' van Gerard Reve. Ik kan het ook niet helpen, maar ik heb het geheugen van een olifant. Overigens mis ik uw geregeld rondschrijven zeer. Er wordt tegenwoordig nog maar weinig gelachen in Fryslân.

fred van der wal 5 juni 2006 

Geachte Hubert Mous,
In een van je commentaren meen je dat ik net als Cornelis van der Wal aan lager wal zou zijn geraakt door uit Friesland weg te gaan. Al weer verkeerd geschoten, dus altijd mis. Ik kan je gerust stellen; wij wonen in een kapitaal huis (een zogenaamd Grande Maison, de kenner weet dat op zijn waarde te schatten ) van dertig bij tien meter waarin zeshonderd vierkante meter bewoonbaar oppervlak gesitueerd in een parkachtige tuin van een halve hectare met vrij uitzicht tot aan de Horizon van de Bourgogne en alleen het geluid van vogels om ons heen. Twee snelle automobielen voor de deur die cash zijn betaald want voor afbetaling heb ik toch zo’n minachting, dat is goed voor provinciale cultuurambtenaren die met hun Goggomobiel een modaal salaris tillen en wij komen nu eenmaal niet van de straat. In Friesland werd ik in het jaar 2000 miljonair, na de IT crash verander de dat enkele jaren, doch door veel smeekgebed, uitgerekende zuinigheid en calvinsistische vlijt sinds twee weken wederom miljonair en de verwachting is binnen niet al te lange tijd zelfs multi-miljonair. En verder…wie hier als artiest aan komt wordt er zo weer uitgestompt. Moge de Heir der Heirscharen je van al je dwalingen op de rechte weg doen terug keren, hetgeen ik je als EO lid en SGP stemmer van harte toe wens.

fredvanderwal 5 juni 2006

Geachte Heer Mous,
Ik zal U voorzeker nimmer meer klootzak noemen. Het kan niet op Uw loftuitingen aan mijn adres!
Zo veel lof, zoveel admiratie, zoveel compassie, zoveel inlevings vermogen, het kan niet op; dat moet beloond worden. Vanaf nu noem ik U mijn beste vriend en culturele bloedgabber! Dat had U niet gedacht,hee! U verdient een dikke zes! Kassa! Maar voorwaar;U heeft lang gewacht en stil gezwegen dus nu breekt de tijd aan dat U veel heeft gekregen. Als ik in het vervolg uw Sinterklaas mag wezen dan is er voor U een plaats als zwarte Piet weg gelegd, wel is de voorwaarde dat ik tegen U jij ga zeggen en jij tegen mij U. We kunnen en niet alles hebben, meneer Mous. Maak de kurk maar vast zwart in de roetende kaarsvlam uwer geheime hartstochten, alhier verblijvende met de meeste hoogachting,
Uw toegenegen
Fred van der Wal

huub mous 5 juni 2006

Geachte heer Van der Wal.
Het doet mij deugd te vernemen dat u in goede welstand verkeert. En dat nog wel in Bourgondië! Als God in Frankrijk, zal ik maar zeggen. Eén vraag wil ik u al heel lang stellen. Hoe speelt u het klaar om uw overtuigd lidmaatschap vAn de EO te rijmen met uw voorliefde voor SM-praktijken? Ik neem toch aan dat u daar in uw chateau een geluidsdichte kelder heeft met katrollen, andreaskruisen en andere martelwerktuigen. Anders gezegd, hoe weet u een orgasme met tepelklemmen en afgebonden ballen te rin het reine te brengen met de christelijke agapé die toch geheel los staat van elk vleselijke genoegen? Kunt u dat eens komen uitleggen bij ons op de verrekijk, bijvoorbeeld in een vraaggesprek met Andries Knevel? Knevel?
Die naam alleen al! Ik heb altijd al gedacht dat fijnzinnige christe nen hun ultieme orgasme pas beleven als ze zich in hun verbeelding voorstellen dat ze aan het kruis gemarteld worden als de Here zelve, met spijkers in handen en voeten en een lans die hun borstkas doorklieft. U bent een bijzonder kunste naar, mijnheer Van der Wal. Ik zie u als de waarlijke nazaat van Reve, al wilt u dat zelf niet weten. U bent U ten volle bewust van het feit dat God lijdt - net als wij mensenkinderen - en dat Hij daarbij een oneindig genoegen beleeft net als wij. Het lijden is een lust en lust is lijden. Dat is het leven. Meer is er niet. Is het niet mijnheer Van der Wal?

fred van der wal 6 juni 2006

Beste Huub,
Het gaat maar door al die smeerpijperij Uwerzijds. Ik ben er vierkant op tegen. Ik vind het vies en onhagiejenies tot in de onderbroek. Bah, bah en nog een bah. Akkebah zelfs. Dus allemaal niet verder vertellen want anders gaat de buurt er over lullen en er wordt al zo veel geluld in de buurt. Sinds de jaren 70 zijn mijn wederhelft en ik lid van de EO. Jaren bezochten wij evangelische of pinkster denominaties met genoegen. Promiscueuze praktijken wijzen wij beiden af. En voor de rest is papier geduldig.Een vrijplaats voor de geest met alle aberraties vand ien. Het zijn maar woorden op papier. Met SM heb ik in de praktijk niets, mij te ingewikkeld. Ik lees persoonlijk liever een goed boek over de begaafde broodmagere zenuwelijer Eja Siep man van den Berg, die buitengewoon ongelukkig in de liefde is en twee van heur echtgenoten reeds heeft verloren aan den doodt. De laatste de somber ogende Loden Piemelaar, die ika ls kunstenaar wist te waarderen. Dat zegt toch al ge noeg. Andries Knevel is niet bepaald mijn favoriet alhoewel ik eens een vriendelijke brief van hem ontving als krities EO lid. De theologische kwesties door U aangeroerd zijn te complex om even te behandelen in een paar zinnen en zeker niet in een raillerende kontekst. Met andere woorden Mijn Godt is de Uwe niet, dat is duidelijk, doch het is nooit te laat om op zijn weg omme te keren. Ik benijd de vrijdenker geenszins in zijn uitzichtsloze wanhoopspositie indien hij volhardt in zijn ongeloof. Nogmaals met de pias G.K. van het Reve heb ik niets. Als U W.F. Hermans, Bukowski, Fante of Heeresma had genoemd hadden we verder kunnen praten. met een vriendelijke groet
Fred van der Wal

huub mous 6 juni 2006

Geachte heer van der Wal.
Uw macabere obsessies met de dood van collega-kunstbroeders kan ik moelijk volgen. Maar ja, Onze Lieve Heer heeft vreemde kostgangers, is mij altijd geleerd. Dat u de wereld van de SM alleen in de fantasie beleeft en niet in werkelijkheid praktiseert is nieuw voor mij. Bedenk wel, dat voor de Heere ook de minste gedachte aan al dit onnatuurlijk vleselijke genot van klemmen, zwepen, tangen en katrollen zondig is en u hiervoor zult moeten branden in het heetste hellevuur van Beëlzebub. De duivel zal uw gezicht zien verbleken als hij zijn drietand in uw vlezige buik prikt en uw bloed door de infernale ruimte zover in het rond zal spuiten dat het een lieve lust is. Jawel, als het om duivelse martelingen gaat is onze ondernaanse verbeedingskracht te gering om het dialbolische toppunt van pijn en ellende voor ons geestesoog voor te stellen. Ik zeg atijd maar: in de hel bestaat er geen topunt van ellende. Het is daar één groot organsme van pijn, maar misschien verheugt u zich daar al op. Pas toch op voor uw eigen verbeeldingskracht! Zij voert uw ziel ver weg van de eeuwige stad der hemelse vrede, de 'civitas dei', waar Aurelius Augustinus voor ons, kleine zielen, zo fraai over geschreven heeft. Daar, in dat eeuwig Jeruzalem, waar het gezang der engelen op ons wacht, ligt onze ware bestemming, vergeet dat niet! Voorwaar, voorwaar ik zeg u: de bergen zullen kraken en buigen als uw ziel zich waarlijk keert tot de Schepper van dit tranendal. Dooft uw zondige fantasieën en bidt drie Wees Gegroeten, met de handen boven de dekens, elke dag weer voor het slapen gaan. De Heilge Maagd bidt ook voor U, ondanks het spoor van vunzige zonden dat u als dolende ziel in deze wereld heeft nagelaten. Wees nederig en gedenk de Almachtige zonder lustvolle gedachte aan pijn en kwelling. Met vriendelijke groet, Huub Mous

fred van der wal 6 juni 2006

Beste Huub Mous
Is het je nou helemaal in je bol geslagen of zit je al weer aan de Zeer Oude Genever? Ik blijf het viespeukerij vinden. Als ik het aan mijn oudste dochter vertel bent U nog niet jarig, die heeft verschrikkelijk lange nagels en een grote scheur (mond, niet die andere scheur, dit ter voorkomen van misverstanden). En wie Aurelius nou weer is. Ik ken alleen Marcus Aurelius at liveras perges as sureau gurkies (Latijn, vert.: Marcus Aurelius at liever asperges als zure augurkies). De rest uwer betoog komt uit de dikke roomsgele duim van een of ander ontuchtig patertje dunkt mij. Apekool dus. U heeft te maken met een oergezonde boy, die d'r allemaal niks van moet hebben op tegennatuurlijk sekjsuweel gebied. Ik ben nu eenmaal gotzijdank geen Fries van geboorte. U wel. Nou, geluk d'r mee als U denkt daar enig voordeel uit te kunnen trekken. met de meeste Hoogachting Fred van der Wal
PS En doet U vooral de groeten aan dat magere kreng Eja.
(wordt vervolgd)

dj keu 6 juni 2006

Mickey, daar heb ik ook nog aan meegedaan. Zie ik dat trouwens goed, zit jij nou Fred's berichten te plaatsen? Of was jij het de hele tijd al.

huub mous 6 juni 2006

Nee Keu, dit was bedoeld om even het geheugen van de heer Van der Wal wat op te frissen. Hij lijdt aan amnesie of misschien wel het syndroom van Korsakov. Geeft niet, daar had de oude Reve ook last van op het eind. Het blijft boeiend proza. dat uit die gatenkaas van zijn hersenpan te voorschijn komt.

 huub mous 6 juni 2006

Beste Keu De kous is meer dan afgezakt! Groot gelijk!

huub mous 6 juni 2006 

Ha die Keu, Ja! Ik was het de hele tijd al! Huub Mous

huub mous 6 juni 2006 

Pas op, morgen denkt ie dat hij Jezus is.

fred van der wal 7 juni 2006

De naam des Heeren dient Mous niet ijdel te gebruiken. Mijn echtgenote denkt dat die Heer Huub Mous zwaar bisexueel is en daar diepe schuldgevoelens over heeft en vooral aan zelfhaat lijdt omdat hij nooit uit Friesland heeft kunnen weg komen behalve met vakantie als Nederland in kuddes vertrekt en in kuddes weer aan komt. Een niet te benijden positie!


huub mous 7 juni 2006 

Uw echtgenote verdient billenkoek!Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.