Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
4 augustus 2012, om 14:34 uur
Bekeken:
492 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
250 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Fijnchristelijke Hoogleraar Bovenberg: Zorg zelf betalen!"


FUNDAMENTALISTISCHE CHRISTEN PROF. LANS BOVENBERG BAKT ZE BRUINER 

Fijnchristelijke Hoogleraar: Zorg zelf betalen door (eigen) huis te verkopen!

Elsevier zaterdag 28 juli 2012 10:44

Elsevier:

 Bovenberg: Oudere Nederlanders moeten hun zorgkosten zelf gaan betalen, eventueel door hun huis te verkopen. De vergrijzing zal zo veel geld ‘opslorpen’ dat andere sociale voorzieningen zoals onderwijs er te veel op achteruitgaan.
Nederlanders hebben zo’n 50.000 euro nodig voor zorg aan huis
De kosten van de zorg lopen de spuigaten uit (…) Oudere kan rollator prima zelf betalen
Dat zegt hoogleraar economie aan de Universiteit Tilburg Lans Bovenberg zaterdag in dagblad Trouw. (…)
Bovenberg zegt dat Nederlanders zelf geld opzij moeten zetten voor hun ‘zorgpensioen’. Gemiddeld hebben Nederlanders zo’n 50.000 euro nodig voor zorg aan huis tijdens hun laatste levensjaren. Dit geld moet worden opgebracht uit het eigen huis, zegt de (goed verdienende) hoogleraar.

Fred van der Wal: Meneer Bovenberg heeft als vijftiger zijn schaapjes al lang op het droge, dus laat anderen maar bloeden. Voorbeeld van de op kapitalistische Amerikaanse leest geschoeide republikeinse christen fundamentalistische opvattingen over staatsbemoeinis in het algemeen.

Bovenberg: Jongeren moeten meer worden gestimuleerd om een huis te kopen. Bovenberg zegt dat Nederlanders onder de 35 jaar die een huis willen kopen minder pensioenpremie zouden moeten betalen. Dat scheelt veel geld dat ze vervolgens in het huis kunnen steken.

Fred van der Wal: Uitgesteld voordeel. Na hun pensioen leveren zij het voordeel weer in èn raken hun huis kwijt. Bovenberg rept niet van de crisis die honderddzuizende werklozen een recht op een fatsoenlijk bestaan ontzegt, laat staan dat zij zich een huis kunnen veroorloven.

Bovenberg: Als Nederlanders eenmaal met pensioen gaan, verkopen zij hun huis aan woningbouw corporaties. Je hoeft dan niet te verhuizen, maar gaat huur betalen. De verkoop van het huis levert geld op wat ouderen kunnen gebruiken voor hun zorgpensioen, waaruit zorgkosten worden betaald.

 

Fred van der Wal: Het lijkt een origineel idee, maar in Franrkijk is het al lang mogelijk het eigen huis te verkopen aan de bank, doorgaans voor een veel lagere som dan de marktwaaarde en in het huis te blijven wonen tot aan de dood van de (voormalige) eigenaar, die tot huurder is gebombardeerd.
 De professsor geeft geen cijfers over het aantal ouderen dat een eigen, hypotheek vrij huis heeft. Over het aantal hulpbehoevende ouderen die zorg aan huis behoeft deelt hij eveneens niets mee. De 50000 euro anno nu zal alleen maar door de geldontwaarding hoger uitpakken. De huizenprijzen dalen. Een prima investering voor de woningcorporaties. Een nadelige zaak voor de succcessiebelasting en de belastinginkomsten eigen vermogen. Het is weer eens een slag in de lucht deze vestzak, broekzak politiek, maar bekt lekker in gristen democraties rechts Nederland. Het is alleen de vraag of de VVD hier in meee zal gaan. En het onderhoud van de huizen zal ten laste komen van de woningcorporaties. Tel uit je winst.

Eerder adviseerde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg dat Nederlanders zorg op hun oude dag zo veel mogelijk zelf gaan organiseren en betalen. Kinderen zouden, net als vroeger, meer voor hun ouders moeten zorgen.

Fred van der Wal: Terug naar de vooroorlogse jaren? Inwonen op zolder bij zoon en dochter?Ik peins er niet over. Nu niet en nooit niet. Hoe gezellig het ook is in Haarlem bij de flessen Prosecco, de frites, de bitterballen en kroketten en de gedraaide muziek waar ik vaak weinig of niets van af weet.

Wie is de fijne christen fundamentalist Lans Bovenberg? Laten we even Wikipedia kwoten:

Prof. dr. A.L. Bovenberg

Van 1976 tot 1981 studeerde hij econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1981 tot 1984 studeerde hij aan de Amerikaanse Universiteit van Californië – Berkeley. (…)

Werkzaamheden

Na zijn afstuderen was hij werkzaam bij het IMF. In 1990 keerde hij terug naar Nederland en werd hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg, onafhankelijk lid van de SER-commissies Sociaal-Economisch Beleid en Levensloopbeleid.
Bovenberg is van mening dat mensen ertoe moeten worden aangezet om hun capaciteiten te benutten en behalve rechten ook plichten hebben en derhalve ook op hogere leeftijd nog een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.
Hij wordt wel als een CDA-ideoloog beschouwd (…).

Hij was oorspronkelijk lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten maakte hij dankzij ontmoetingen met Amerikaanse christenen een verdieping in zijn christelijke geloofsovertuiging door. Teruggekomen in Nederland sloot hij zich aan bij de pinkster beweging.

Fred van der Wal: Een anti-intellectuele sekte van grotendeels Oranje gezinde laag geschoolden, voor het overgrote merendeel ChristenUnie of CDA stemmers, vanaf 1963 maakte ik jaren lang deze sekte mee en zag heel wat hysterische taferelen bij de kerkdiensten. Na het jaar 1999 bezocht ik nooit meer een pinkstergemeente. De vele misstanden en totaal gebrek aan culturele belangstelling binnen deze gesloten gemeenschap waren voor mij een oorzaak om afstand te nemen.

(…)Hij loopt met het plan rond om tegen het jaar 2013 zijn werk als econoom te verminderen ten gunste van een loopbaan als parttime predikant.

Commentaar van lezeres B.C.M. Bosse:

Zure zorgkosten.

Voor de zoveelste keer wordt er weer eens een frontale aanval gedaan op de 65-plussers (Elsevier n.a.v. interview met hoogleraar Lans Bovenberg). En het is voor het eerst dat ik eens wil reageren.
De „grijze ouderen zouden veel geld opslorpen ten koste van onderwijs en andere (welke)sociale voorzieningen.
Ik ben ook zo n 65-plusser, hoewel nog niet grijs en gezegend met een prima gezondheid.
Ik zit op mijn zelfbetaalde fitnessclub, en presteer nog behoorlijk,waar soms een 40-jarige jaloers op kan zijn. Maar dit terzijde.
Hoogleraar economie Lans Bovenberg vindt dat de overheid niet langer alle zorg kosten kan betalen. Het zou gaan om 50.000 euro p.p. gedurende de laatste levensjaren.
De oplossing zou zijn om het eigen huis te verkopen. Was dat ook niet het geval in de jaren
60-70-80 ,als de oudere naar een vezorgingshuis ging om e.e.a. mee te betalen aan de gegeven zorg?
Dit financiële aspect is veranderd in een van de kabinetten jaren 80.
Maar is het eigenlijk wel zo rendabel om dat eigen huis (verplicht!!) te verkopen en daarvan 50.000,- euro opzij te zetten in een verplicht(!!) fonds?Hoeveel ambtenaren moeten dit fonds beheren, contrôleren en het ingebrachte geld rendabel maken door beleggingen in (wéér verkeerde?)fondsen zoals in de jaren 80,90 en na 2000 gebeurde met onze goed gevulde pensioenfondsen toen 30 miljard uit het ABP is weg gegraaid door de Balkenende paarse maffia om de vervroegde uittreeding te kunnen financieren?
De ambtenaren of zorg-woningbouwcorporaties (is daar de laatste jaren bij sommigen toevallig ook niet met de investeringen en zelf verrijking gezwen deld??), moeten ook weer verdienen aan inkomen en investeren in gebouwen, inrichting ,computers etc.
Bovendien mist de overheid (i.c. het ministerie van financiën ) de extra erf belasting over het voornaamste bezit van veel pensionado’s.
Kortom levert deze handelswijze de overheid echt wat op? En hoeveel procent van die ouderen heeft een eigen huis?
En waarom zou iedere 35-minner een eigen huis moeten kopen en daarom minder pensioenpremie hoeven te betalen. Is dit niet een beetje water naar de zee dragen?
Volgens mij zijn er heus wel andere mogelijkheden om de gezondheids/zorgkosten te bestrijden. En die rollator kunnen ze heus als King Size rolschaats zelf nog wel (2e hands of nieuw) kopen.
Maar laat ons ouderen zolang als ze kunnen in ons eigen verdiende huis (met tuin-ook goed voor de beweging-dus gezond!) wonen.

oud docente Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.