Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
31 mei 2012, om 17:51 uur
Bekeken:
457 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
213 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Over platvloersheid gesproken..."


dec. 2002

 

Geachte Mevrouw Woestenburg,

Alleerst verzoek ik U mij niet te tutoyeren. Wij kennen elkaar niet en uit Uw agressieve, onzinnige schrijfsels op te maken lijkt dat mij ook niet bepaald wenselijk. Of U een lange brief niet zinvol vindt is aan U, dan schrijft U maar een korte of helemaal niets, nog simpeler. Uw brieven zijn in elk geval van een zeldzame onbeschoftheid. Zelfs een behoorlijke aanhef van Uw schrijfsels heeft U niet in huis. Wat zouden ze daarop gezegd hebben bij de Duiste ambassade waar U werk te in dienst van de Nazis? Om over Uw betrekkingen met Uw directe Nazi chef Paustian maar helemaal te zwijg en, want anders wordt meheer Pastoor vast en zeker erg boos!. 

In antwoord op Uw beledigende, mallotige, lasterlijke en onjuiste, slordig opgestelde briefje, dat door niemand serieus valt te nemen, hierbij de volgende korrekties ten aanzien van Uw onjuiste konklusies en ziekelijk ver wrongen denkbeelden:

 

1.Wat betreft de volgens U  “vermeende verwaarlozing” heb ik uitsluitend de visie van Uw eerste echtgenoot ver meld zoals hij mij deze mede deelde, daar ik er op kon vertrouwen dat echte verzetsstrijders altoos de waarheid verkondigen. Voorts beklaagde hij zich er over dat U zijn oudste zoon als baby regelmatig in de steek liet om na de steeds weer terug kerende hoog oplopende ruzies naar Uw ouders te Amsterdam af te reizen en de verzorging van de baby voor het gemak over te laten aan goed willende buren omdat de verzorgingstaak U veel te zwaar viel.

U weet zelf heel goed dat U na 1954 zelfs geen aandacht meer besteedde aan de verjaardagen Uwer kinderen en ze in de voor liggende jaren (1947-1954)  niet vaker dan één maal per jaar bezocht, meestal niet langer dan een half uur en dan al weer genoeg had van de opvoeding.

In 1950 bent U niet door het medies opvoedkundig bureau (overigens geen instantie ter heropvoeding van mis lukte ouders) gehoord en ter verantwoording geroepen maar door Pro Juventute. De voogdijraad was in de door U genoemde jaren zoals U wel weet,  bevooroordeeld en niet geïnteresseerd in de belangen van minderjarigen, uitsluitend in het alles overkoepelende leed van mislukte huwelijkspartners vol zelfbeklag en zelfmedelijden. Bo vendien werden Uw drie kinderen in materieel opzicht uitstekend opgevoed in de villa te Heemste de door de vermogende grootouders en inwonende tante,  die kosten noch moeite spaarden om de op hun leeftijd zeer zware opvoedingstaaktaak op zich te nemen die U en Uw echtgenoot als koene (pseudo)  “ verzetsstrijders”  klaarblijke lijk niet aan konden.

De kwestie van het “ dropje” speelde zich af in Renkum. Jammer, maar helaas.

2. De psychiatriese toestand van Uw eerste echtgenoot is mij via familieleden en vrienden verteld. Ook over zijn verblijf op d egessloten aafdeling van het gekkenhuis Paviljoen 3. Tevens zijn diverse weinig smakelijke sexuele afwijkingen o.a. het nu zo populaire sadomasochisme alsmede de wat min der smakelijke poep en plasseks praktijken en het feit dat hij zijn dochter heeft willen aan randen in de Nieuwe Spiegelstraat te Amsterdam en de dochter Yoka  van zijn tweede vrouw, Meesteres Truus Pfann, een huwelijks aanzoek deed.

 

Fred van der Wal:sinds 1972 lid kunstenaar Arti et Amicitiae,Amsterdam,sinds 1974 Pulchri Studio,Den Haag. Lid sociëteit Teisterbant 1969 Haarlem.Lid Voorzieningsfonds Voor Kunstenaars VVK. Werk aangekocht Stede lijk Museum  te Amsterdam 1973. Werk aangekocht door Gemeente Amsterdam en  Rijk der Nederlanden 1967-1977. Lid Christian Artists 1983-’84 en 2002-2004. Oprichter Friese kunstenaars vereniging Fria 1984. Lid aan koopkommissie Amsterdam koopt kunst 1974. Deelnemer BKR 1968-1977. Lid BBK 1970.Lid BBK’69 1973-1974.Lid Beeldrecht 1989. Fotografeerde 1976 –1989 voor bladen en boeken. In voorbereiding: Fred van der Wal, schilder voor de eeuwigheid, deel 1. SURREALISTIC PILLOW De surrealistiese periode 1968-1978. Intern. uitg. Gopher

 

 

 

3. Uw eerste echtgenoot heeft U gevraagd tot 1963 om de zorg voor  “Uw gezin” op zich te nemen? Een wel erg late inhaalmanoeuvre, vindt U ook niet? Daar had ik overigens niet mee ingestemd daar ik toen meerderjarig was en met mijn studie aan de Da Costakweekschool bezig was en geen tijd had voor andermans gefrustreerde frat sen, potsen en strapatsen.

4.  Merkwaardig genoeg beweert U dat mijn zeer kapitaalkrachtige grootvader een armoedzaaier was, die tussen de wal en het schip was gevallen (mogelijk een kategorie waar U van huis uit beter mee bekend bent dan ik, ge zien de beroepswerkeloze status van Uw huidige partner, die het altoos verdomd heeft als loodgieter, luie opssodommieter. An sich een respectabele functie in het arbeidersparadijs) . U weet waarschijnlijk ook wel dat mijn geachte en door mij zeer gerespekteerde groot vader  H.J. van der Wal, in Amsterdam dertien panden bezat, een makelaardij in de Sarphati straat en een fabriek in Diemen van bouwmaterialen en reeds begin vijftiger jaren miljonair was, toen nog een verdienste, nu normaal. Mijn familie van vaders kant was dus zeer kapitaalkrachtig. Iedere arme opsodemieter of loodgieter in de WAO loopt moeiteloos binnen en wordt slapend rijk. Voor niets gaat de zon op en treedt een uitkering in werking.

5. Mijn overgrootvader was geen Groninger binnenschipper maar een Fries, woonde in Kollum (Friesland) met zijn echtgenote enige jaren op een schip en verdronk in Amsterdam in een van de grachten. Enkele jaren genea logisch onderzoek hebben mij veel U niet bekende gegevens opgeleverd t.a.v. zowel de Bigots als de van der Wals.

6. De Bigots waren geen gevluchte Hugenoten maar roomskatholieke, vurige royalisten ten tijde van de Franse revolutie. Zij waren fabrikanten en overheids ambtenaren. Een familie verwantschap met de adelijke Bigot d’ Arvent de Villandry is uit  de dikke familieduim gezogen. U bent bij de neud geenomen. Het kasteel is mij in Frankrijk overigens bekend en geen “ kasteeltje”. U dient zich beter te informeren, het zij ter plaatse te oriënteren en geen onzin te verkopen vanaf  Uw eenvoudige gesubsidieerde zorgflatje in een staatsgesubsidieerde Wozoco. De Bigots zetten begin negentiende eeuw in Nederland een aantal Franse scholen op, publiceerden topografische en pedagogische studies en boeken of werden groot in het zakenleven.

7.  C.P.T. Bigot was geen arme toneelspeler zoals U veronderstelt maar een zeer populaire akteur in zijn tijd en vertaler van  avant garde toneelstukken o.a. van Ibsen, tevens van een groot aantal kluchten. Vanaf 1890 kwam de fine fleur en elite van Amsterdam naar zijn voorstellingen kijken. Hij was direktielid van een Amsterdams toneelgezelschap. U hoogstwaarschijnlijk niet bekend. Zijn kinderen werden opgevoed door een gouvernante. Een kopie van de antiquarische 19-e eeuwse monografie over C.P.T.  Bigot is in mijn bezit.

8. Over platvloersheid gesproken; daar bent  U werkelijk een standaardvoorbeeld van in Uw lasterlijke schrijf sels! U kunt mij niet Uw ongelukkige financiële en maatschappelijke positie verwijten en de f 26000,- die U erf rechtelijk per ongeluk zijn toegevallen omdat mijn alcoholische, homosexuele, aan lager wal geraakte, drugs verslaafde broer met zijn benevelde brein vergat een testament op te laten maken, is en blijft bloedgeld. U heeft financieel belang gehad bij de dood van Uw jongste zoon, die een ellendig leven heeft geleefd omdat zijn ouders hem als ziekelijke baby weg gaven.  Ik begrijp niet helemaal hoe U een en ander met Uw Roomsche, ketterse geloof in overeenstemming kunt brengen.

9.  Wat Uw lachwekkende vraag betreft of ik mijn lagere school af heb gemaakt kan ik U gerust stellen. Ik volg de de pedagogische akademie en de akademie voor beeldende kunsten, dus twee hbo studies, een copywriters opleiding en ben onlangs nog voor gedragen om de M.O. akte pedagogie te verkrijgen met als afstudeerprojekt de resultaten van de pedagoog Dewey, uitgewerkt in de twintigste eeuw . Wellicht klinkt dat onwaarschijnlijk voor een ex-ULO leerling zoals U en Uw weinig succesvolle  wederhelft met  zijn lage ambachtsschool nivo van nog geen jaaar ULO waar hij afgetrapt werd.

10. U voert aan dat de 26000,- verkregen uit de erfenis van Uw jongste zoon een vergoeding is voor de inbreng van een linnen uitzet en een kast in 1941. U vergeet te vermelden dat het ruime, moderne pand in Renkum gefi nancierd is door mijn grootvader en U en de halve gare, volgens bronnen uit Renkum stiekeme homosexuele sukkel waarmee U huwde met Uw schamele neusje in de boter viel en. Uw weigering om een uitkering van de schade enquete commissie te ontvangen verhindert U niet om via een erfenis uit het familiekapitaal van de van der Wals te putten. In principe geld dat mij toe komt. Bovendien had U Uw sieraden en schmuck mede kunnen nemen op de fiets bij Uw overhaaste vlucht uit Renkum toen de S.D.  U en Uw onnozele echtgenoot uitsluitend te wijten aan Uw bravour en loslippigheid over Uw niet te bewijzen  grandioze “verzetsheldendaden” terecht eens stevig op de korrel nam. Wellicht ware het als lesje goed geweest als U enige jaren met Uw eerste echtgenoot in Bergen Belsen mores was geleerd.  Ik ken heel wat mensen die zeggen daar een fantastische tijd te hebben gehad en heel wat afgelachen.

11. Ach mevrouw, Uw verwijzing naar de mij goed bekende notaris van den Bosch uit Haarlem is een ijdele. De beste man is al lang geleden helaas aan kanker bezweken! Bovendien ontving Uw eerste ex echtgenoot, de fijne meneer Frits, in 1967 ot twee maal toe bijna drie ton uit een erfenis van zijn vader, dus wie heeft hier eigenlijk gelijk?

12.  Als iedereen aan Uw kant stond in Uw echtscheidingsprocedure zoals U vermeldt (artsen en advokaten) dan heeft dat niets uitgewerkt daar U volgens de scheiding akte die in mijn bezit is smadelijk bent heen gezonden met als enige bezittingen een tafel en een bed, die naar verluidt te zwar waren om te torsen op de steile trap van de bovenwoning aan de Utrechtse straat.

13. Het zal U voorts deugd doen dat ik een aanvraag tot een uitkering van de Stichting 1940-1945 inmiddels heb ingediend en in behandeling is.

 

met een groet ook aan Uw loodgieter geilmieter en van harte beterschap onder het motto; Ziek zijn? Beter worden! Gotsalmeliefhebbe!,

 

F.W. van der Wal.

 

 

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.