Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
28 maart 2012, om 13:47 uur
Bekeken:
459 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
203 [ download ]

Score: 1

(1 stem)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Artistieke herinneringen en ander ongenoegen (deel 8)"


ARTISTIEKE HERINNERINGEN EN ANDER ONGENOEGEN (DEEL 8)

 

 U vindt dat kunst buiten een traditie niet kan bestaan?

 

Dat heeft U uitstekend ingezien.De afwijzing van de traditie,hetgeen op zichzelf alweer een traditie is geworden, is een opvatting die opgeld deed in de romantiek,waar menig collega nog steeds zwaar door wordt geteisterd.De romantiese kunstenaar wil op eigen kracht een wereldbeeld op kosmies nivo verbeelden met als onhaalbare pretentie de realiteit achter het waarneembare te ontdekken,het onzicht bare zichtbaar maken,maar de God van de Bijbel zegt:de onzichtbare dingen zijn van Mij.En wie zou het nou beter weten!

 

U zei eens in de aanwezigheid van een aantal orthodoxe christenen waaronder Youth for Christ medewerkster Henriët I., die zoals iede reen weet Uw respekt heeft vanaf de eerste keer dat U haar zag,dat U hoopte dat uw kat Duckey in de hemel zou komen en toen…

 

Was haar antwoord dat het nou het laatste zou zijn waar zij zich om zou druk maken.Op dit punt verschillen wij dus van mening,alhoewel ik Henriët wel als poes in huis zou willen hebben,daar niet van.Even serieus nu;ik heb haar altijd een zeer  alerte dame gevonden en wel eens tegen haar gezegd voor zij haar auto instapte;ik heb altijd al veel in je gezien en toen ik dat vertelde aan kennis sen uit Leeuwarden,waarvan ik dacht dat ik zoiets wel zou kunnen mededelen,toonden die zich buiten gewoon verontwaardigd tot mijn stomme verba zing,terwijl ik er niets meer mee bedoelde dan dat zij iemand was die het in ’t leven onder alle omstan digheden wel zou redden.Waarschijnlijk dachten mijn zeer christelijk gereformeerde toehoorders (Hanneke en André F. te L.) dat ik onkiese bijbe doelingen had, maar dat is niet waar.Ik kan mij dat van uit hun door grote schuldgevoelens over hun onderdrukte sexualiteit en daardoor gekwelde perspektief wel voorstellen,want hoe gerefor meerder,hoe geiler en gefrustreerder.Zij hadden een zeer gerespekteerde dominee die in het geheim met liefde andermans vrouw onder haar kin streelde en toevallig ook nog ergens anders in de lagere, vochtiger regionen en spelonken,(dat doe ik niet eens als vrijgevochten kunstenaar bij andermans wijf) waar ik maar liever over wil zwijgen.Men denkt in gereformeerde kringen altijd dat kunste naars de hele dag met sexualiteit bezig zijn;zij hebben immers tijd genoeg,maar ik zeg U;ik kijk liever naar een peertjesschilderij.De beurskoersen interesseren mij meer dan het intieme,physieke wezen van wie dan ook.Ik ben volkomen blasé wat sex betreft!Het interesseert me geen hol!Lang zamerhand ben ik door al die indoktrinatie van die E.O. programmas volkomen vergeestelijkt,maar onderdehand!Als je een omroepster als Marion Truttke ziet met die kop,zo’n blokhoofd, dan hoef je toch al niet meer!Sex is bovendien hetzelfde als een kopje thee drinken met een paar flikjes erbij en een donkerbruine chocoprinz.

Alleen de volle agenda al van Henriët I. imponeerde mij niet weinig en de sterretjes in haar ogen ook,maar zulke dingen kun je toch gewoon konstaterend zeggen als je naast elkaar op de bank zit zonder dat iemand daar verdere konsekwenties aan hoeft te verbinden,vind U ook niet?

 

De Vlaming zou zeggen:Gij zijt mij d’r eentje!

 

En ik zou zeggen:Kijk naar je eige,vuile Belg!Ga nou gauw een potje fritten met pikkels vreten!

 

Christenen hebben zich altijd weinig gelegen laten liggen aan het dierenrijk,dus ook niet aan Belgen!

 

Het dier heeft een hele lage rang in de kerkelijke hiërarchie.Alleen in de ark van Noach spelen zij een ondergeschikte rol en in Openbaringen.In de Bijbel komt geen enkele kat voor.Het woord miauw zult U  tevergeefs in de Heilige Schrift zoeken en dat valt te betreuren.De mens staat veel dichter bij het dier dan die voorvechters van de  christelijke tradities ons willen doen geloven.Kijk maar naar dat programma van Sex op de Buch,dat ik in ieder geval geen drie minuten aan kan zien.U moet dit niet opvatten als een cyniese opmerk ing, een verwijt of een hatelijkheid.Ook dit is niet meer dan een konstatering.De meeste mensen zijn toch niet meer dan een troep voor de tulleviessiebeeldbuis samenhurkende apen!Voor de meeste kunstschil ders is het veel te moeilijk om zich aan de door de media opgelegde moraal te ontworstelen en doe je dat zoals ik dat nu eenmaal wel doe,dan sta je alleen.Alle moraal is groepsmoraal.Bepaald door het sociologies gemiddelde in meerdere of mindere mate.Al als ik twee dagen in Antwerpen ben,word ik door een gevoel van algehele nietigheid beslopen,waar door ik wederom vele glazen Trappist dubbel tot mij moet nemen om bij zinnen te blijven.Stel je voor, denk ik dan tussen het twaalfde en dertiende of het zestiende glas bier,dat Nederland tijdens mijn afwezigheid gewoon in de golven zou zijn verdwenen en ik voorgoed in België zou moeten blijven; dan zou schilderen en schrijven een zinloze tijdspassering zijn geworden,omdat de mentaliteit in België zo anders is dan in het Noorden,dat ik een onverstaanbare beeldende taal zou spreken en slechts stamelende klanken op papier zou kunnen voortbreng en.Nou,daar is nog nooit iemand ver mee gekomen!Alhoewel ik heel vaak denk dat in kun stenaarsland de mongooltjes en de debielen aan de macht zijn.

 

Het gedicht van Lucebert “Meditatie op een mond vol builenbal” grijpt U wel aan?

 

Ja,maar ook een koan in een boek over Zen,een gedicht dat gaat over de vluchtige schaduw over een trap veroorzaakt door  een boom in de mane schijn,dat is van een trefzekerheid ten aanzien van de zinloosheid van het bestaan waar Prediker een punt aan zou kunnen zuigen,die trouwens tot dezelfde konklusie komt.

Sommige gedichten van Remco Campert hebben dat ook.

 

Verplichte kost tijdens Uw periode aan de Da Costakweekschool was bij het vak Nederlandse literatuur van Bert Schierbeek Het Boek Ik.

 

Een verzameling experimentele nonsens,die de leraar Nederlands,een letterkundige omnivoor,die alles even mooi vond, voor een surrealisties produkt hield,maar dat is het al helemaal niet.Het is een kopie van het Amerikaans-Parijse tijdschrift uit de dertiger jaren “Transition.”Het was een overspan nen literaire reaktie op het natuurweten schappelijk denken.Je kunt het die mensen van voor de oorlog misschien  niet helemaal kwalijk nemen,maar hun navolgers van na de oorlog in ons land wel.

 

Een andere verplichting was om Hooft te lezen?

 

Ja,dat werd wel van je verwacht.Het is vreselijke aanstellerswartaal.Zijn proza is niet te lezen.Zijn gedichten wel,als je tenminste gevoelig bent voor powezie.Ik heb er niet veel mee op.En uit de negentiende eeuw Max Havelaar, waar ik geen bal aan vond.De Camera Obscura was natuurlijk een tophit onder die aankomende schoolmeesters, alhoewel mijn menslievende klasgenootjes niet eens in de gaten hadden op wat voor een misselijk makende manier in De Familie Kegge de spot wordt gedreven met een gekleurde familie.In de 17-e eeuw was er al helemaal niets belangwek kends,literair gezien en bovendien was die taal vaak volkomen onbegrijpelijk.In de 18-e eeuw kreeg je dan een roman in brieven Sara Burgerhart.Ik vond er allemaal geen bal aan. Literatuur op de buis in de zestiger jaren dat was die geborneerde lul van een Victor van Vriesland met zijn uitgezakte,verwaten smoelwerk,de pijp van Mulisch,plus de één of ander nu al lang weer terecht vergeten Belgiese zwaar brillende halve zool (Karel Jonckheere) en die vreselijke Bomans met die schele kop,die met zijn vieren de van tevoren ingestudeerde lolbroek uithingen.

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.