Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
27 december 2011, om 18:04 uur
Bekeken:
503 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
214 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Jokte Limburgse jojo artiest dat hij talloze prjzen won? Ja!"


JOKTE LIMBURGSE KUNSTENAAR X. DAT HIJ DRIE MAAL DE URIOT PRIJS EN EEN AANTAL MALEN DE PRIX DE ROME WON? JA!

 

 

DE URIOTPRIJS BESTAAT.  DE URIOT AANMOEDIGINGSPRIJS VOOR DE BRAAFSTE LEERLING VAN DE AKADEMIE KLAS OOK? WIJ VRAGEN HET ONS AF! De prix de rome heeft hij nooit gewonnen.

 

IK LAS DAT JE JE ZELF N.B. KON NOMINEREN VOOR DIE PRIJS ! DAT IS ME NOG EENS EEN PRIJS!

 

Een mij niet bekende Limburger niet echt actieve kunstenaar afficheert zichzelf graag als de ex-studentenleider van de jaren zestig. Wat heeft hij op de barricaden gestaan met een rode vlag.

K. student? Barricaden? Wáár?

Hij beroept er zich op nog niet eens de lagere school te hebben afgelopen maar psychologie en filosofie te hebben gestudeerd. Laten we het verder maar niet over zijn beweerde “academische” status hebben!

 

HIJ BEWEERDE MAANDEN GELEDEN DRIE MAAL DE PRIX DE ROME TE HEBBEN GEWON NEN.

HIJ LOOG. DE RIJKSAKADEMIE ONTKENDE DAT HIJ DE PRIX DE ROME, DIE EENMALIG AAN IEMAND WORDT UIT GEREIKT, OOIT HEEFT GEWONNEN.

ONZE FANTAST VERLEGDE ZIJN CLAIMS; HIJ ZOU DRIE MAAL DE URIOT PRIJS  HEBBEN GEWONNEN.

HETGEEN NIET BEVESTIGD WERD DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE RIJKS AKADEMIE, NOCH  DOOR HET NOORD HOLLANDS ARCHIEF TE HAARLEM, NOCH DOOR DE BOEKMANSTICHTING.

HIJ BEWEERDE LID TE ZIJN GEWEEST VAN ARTI ET AMICITIAE . DE ADMINISTRATIE VAN ARTI ONTKENDE HET.

 

Vanochtend een mail van een overheidsarchief (NHA) waar de totale archivering van de Rijks akademie voor Beeldende Kunst is opgeslagen:

 

Geachte Heer van der Wal

 

Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat in het archief van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten dat bij ons berust, geen informatie te vinden is met  betrekking tot de toekenning van de Uriotprijs aan de door U genoemde schilder. Naar aanleiding van het wel bij ons aanwezige stamboek kan ik u melden dat hij per 15 april 1971 op de academie is ingeschreven, misschien dat deze datum u nog van verder nut kan zijn bij uw verdere onderzoek.

 

Hoogachtend,

 

……

 

Wat is de Uriot aanmoedigingsprijs? Een prijsje voor leerlingen van de Rijksakademie te Amsterdam die het etiket braafste van de klas krijgen van “leraren” die zichzelf de professor status toe meten en heel gewichtig doen, meestal beeldend onbekwaam zijn en een uitstekende jaarwedde tillen. Zoals gebruikelijk in het kunstonderwijs geven drankzuchtige brekebenen en onbekwamen les aan klasjes nieuwe brekebenen en onbekwamen. Zo volgt de ene generatie rotte mispels en preten tieuze strontvliegen de andere op.

 

IN LIMBURG HEEFT DEZE OLIJKE KARNAVALS FIGUUR VOLGENS EIGEN ZEG GEN GERUIME TIJD ALS CLOWN BIJ HET CIRCUS EEN INKOMEN VERDIEND. VOOR SOMMIGE KUNST ARTIESTEN BLIJFT HET MOEILIJK HET CLOWNS MASKER AF TE LEGGEN. OOK BRULDE HIJ EEN LIEDJE BIJ EEN SLECHTE POP BAND WAARMEE HIJ BEWEERDE DE EERSTE PRIJS VAN HET BOERENDORP BOERSCHIJT IN BELGIË TE HEBBEN GEWONNEN

 

reacties

 

 fred van der wal 07-04-2010 22:09

 

Wat beweegt een weblogger om zichzelf voorturend een grotere status toe te kennen dan de werkelijkheid hem een achteraf plaats op de mestvaaalt in de slagschaduw van de Grote Kanonnen heeft gegund? En het is dan niet de overbekende lijkenlucht van eigen roem die op wolkt maar gewoon een oerHollandsche mestgeur.

 

 oliphant 07-04-2010 22:47

 

Fred, je verricht heel wat speurwerk. Ik denk dat ik je op je woord geloof, aangezien ik jou heb leren kennen als een mens en de door jou bedoelde artiest als een irritante intrigant, die in zijn eigen Nederlands de meest vreemde dingen te berde brengt. Misschien moeten jullie beiden op de volgende blogborrel op 8 mei komen:-) Kan ik zelf oordelen. Een gasmasker heb ik overigens niet meer, want ik mocht al gauw na de diensttijd mijn PSU inleveren. De keer dat ik hem moest gebruiken, gas, gas, gas in een kleine ruimte, werkte hij bepaald niet goed. Ik ben bijna gestikt. Helaas bijna… Groet O.

 

François Labarbe 07-04-2010 23:07

 

Het is weer lachen met die Krulsla 

 

 Ari Stocat 07-04-2010 23:11

 

Heb ik vier maal de Boekmanprijs in de wacht mogen slepen, vijf maal de NonPicturale mogen inleiden en als gelauwerd biotopisch adviseur een hand gekregen van Lou Simons (heb de hand boven mijn voordeur gehangen en als het goed is hangt ie daar nog) de grote voorzanger in het duet Komaan De Rapen Zijn

 Gaar van Lodewijk Groensma en Kompasstellers BV.

 

Nochtans komt mijn omzet niet boven de vier pinda’s en een kommetje tomatensoep per dag/kwartaal uit. Dat is vrij mager voor een palmaresdragende kunstartiest met vijf gouden kwasten en een toepet vol gegroeide mierenkeutels. Helaas, ook een inschrijving in de befaamde kunstklas van Arie Zalinger de Vierde mocht ik ontberen. Niet dat ik daar slechter van werd. Integendeel. Mijn bankrekening vult lekker op heden te dagen.

 

 ZichvanVerre 07-04-2010 23:56

 

Wat betreft die drie maal prix de rome, verontschuldigde hij zich door te zeggen dat niet hij maar hielenlikkertje Olivier dat verhaal had verzonnen, grmpf

 

Ari Stocat 08-04-2010 00:22

 

Je zal maar kunstarm zijn en niet weten hoe de zaak zo te keren dat je als groot artiest de analen van het Vaderlandse schijtdarmkanaal verlaat. Hoeveel middelmatige talenten mag ik nog voorbij horen en zien trekken met fanfare en lawaai composities? Af en toe lijkt het wel alsof Nederland na de Gouden Eeuw een modderig cultureel badplaatsje is. In Amsterdam lopen er kunstenaars rond die zich “De Spin” noemen of  De Picasso Van Amsterdam. Als dat de maatstaf is voor het vaderlandse kunstgedoe rondom de Cremers, Armando’s en ander opgepompt tuig, ben ik maar blij dat ik geen rechte lijn kan trekken tussen Amersfoort en Kladderestradeel!

 

 fred van der wal 08-04-2010 05:52

 

@René

 

Eén en ander heb ik voldoende toegelicht om opzettelijke valse berichtgeving betreffende deze “collega” toe te lichten. Verder is inderdaad dit boek gesloten wat het weinig interessante onderwerp van bespreking betreft, daar één en ander zo klaar als een klontje is.

 

 fred van der wal 08-04-2010 06:00

 

@Oliphant

 

Er zijn drie bloggers, waarvan er twee waarschijnlijk zullen komen, die ik in het geheel niet wens te ontmoeten of te spreken, dus ik zal 8 mei zeker niet verschijn en.Een ontroerende verzoening met genoemden zit er dus niet in, noch een openlijke ruzie. Voor mij is het blog een aflopende zaak en nog regelmatig overweeg ik er mee te stoppen. Een aantal webloggers -en niet de minsten- is mij reeds voorgegaan.Individuele contacten kunnen vruchtbaar zijn, dat wel. De mail die ik ontving en ter inzage onder mijn beheer rust is afkomstig van het Noord Hollands Archief waar de ganse administra tie van de Rijksakademie is ondergebracht.In verband met het auteursrecht op mail van de afzender heb ik niet de gehele mail gepubliceerd doch slechts geciteerd.

 Wat betreft de militaire dienstplicht, weigerde ik indertijd dienst, geheel in lijn met mijn PSP overtuiging in de zestiger jaren. Afschuw van toepasssen van geweld op decreet van boven af verwerp ik ten enemale. Om achttien maanden lang uitgescholden te worden leek mij geen pretje.

 

fred van der wal 08-04-2010 06:08

 

@Grutte Pier,

 

Verder valt er weinig meer mede te delen over deze “collega”. Mijn belangstelling voor deze persoon in kwestie is gering. Toch vind ik het van nut aan te tonen als iemand grove onwaarheden verkondigt uit imponeerzucht. Koketterie die op lucht gebaseerd is mag worden ontzenuwd, lijkt mij, hetgeen ik op korte en zakelijke wijze heb gedaan. De meeste webloggers zullen in het geheel niet op de hoogte zijn van de gang van zaken in kunstenaarsland. Welnu, ik kwijt mij gaarne van een voorlichtende taak. In het algemeen gesproken poog ik onjuistheden in het kunstenaarsplantsoen sinds 1965 recht te trekken. Wie zwijgt, stemt toe, heb ik altijd gevonden.

 

fred van der wal 08-04-2010 06:09

 

@ Francois

 

maar ook om te huilen

 

zo ongeveer als de wolven doen

 

tegen de maan

 

fred van der wal 08-04-2010 06:11

 

@ Ari Stopcat

 

Je hebt toch zeker wel een prijzenkast van notenhout met Lips hangslot voor alle zekerheid aangeschaft?

 

fred van der wal 08-04-2010 06:14

 

@Immoralist

 

De beeldspraak gaat mank en is niet van toepassing.

 

Access Denied.

 

fred van der wal 08-04-2010 06:14

 

@Zich van Verre

 

Die verontschuldiging was een zwakke poging om ontmaskering te verbloemen.

 

fred van der wal 08-04-2010 06:20

 

Conclusie;

 

Ik wil gelijk de Grote Paulus een iegelijk uitnemender achten dan mijzelve, doch ik voeg daar aan toe: Hij/Zij dient dan eerst even met de bewijsjes te komen dat Hij/Zij het gelijk aan zijn of haar kant heeft, want anders ontwringt zich me toch een hoongelach aan mijn strot!. Hetgeen ik ten aanzien van mijn beeldend kunstenaarschap heb gepubliceerd valt te staven met de twee dozen aan documentatie betreffende mijn werk sinds 1965. Wie dat wenst kan één en ander inzien mits voorzien van witte, smetteloze, katoenen handschoentjes, een beschermingsbril en een mondlap voorgebonden. Bondage dus! Daar zijn we weer waar we wezen moeten.

 

fred van der wal 08-04-2010 06:39

 

@ZichvanVerre:

 

Wat betreft die drie maal prix de rome, verontschuldigde hij zich door te zeggen dat niet hij maar hielenlikkertje Olivier dat verhaal had verzonnen, grmpf. Fred van der Wal: Alleen al de manier waarop iemand onder zijn lulverhalen probeert uit te komen zegt mij genoeg. Olivier?

 Ik herinner mij uit de pers wel een Heer Olivier die iedereen misleidde en oplichtte. Toch niet dezelfde?

 

 

fred van der wal 08-04-2010 08:04

 

ENKELE DUIDELIJK REACTIES OVER BOVENSTAAND ONDERWERP GEKOPIEERD VAN HET WEBLOG  VAN LIDY:

 

Wies 07-04-2010 20:52

 

Lidy,

 

Nog vandaag lees ik een privé aanval op de bedoelde kunstenaar met achter zijn rug ingewonnen info over hem. Als je naam wordt besmeurd lijkt me dit veel ernstiger.

 

ZichvanVerre 08-04-2010 01:02

 

In antwoord op Wies wil ik er wel even fijntjes op wijzen dat het deze meneer zelve is die is begonnen met Fred’s ‘antecendenten-onderzoek,’ ongetwijfeld omdat de gasten bij hem worden vertrouwd zoals de waard (K.) is. Fred slaat enkel terug. Koekje van eigen deeg. En die artiest Bokito is de lul, want hij verzint zélf  allerlei, blijkbaar uit een minderwaar digheidsgevoel geboren cv-onzin Bokito, dat weet wies niet, dat weten anderen niet omdat ze de betreffende blogs niet lezen of de voorgeschiedenis niet hebben meegemaakt, is ZELF een parttime-trol, door onder andere namen en IP-nummers door mijn ban te breken om minnetjes stemming te kweken. Het is dat ik weet dat de vk-moderatie erg gebrekkig is, anders had ik al lang een klacht ingediend, en het verzoek hem te straffen, bijvoorbeeld door hem een lineaal in zijn reet te steken, zoals hij dat altijd mij, mijn openhartige blogs over een bepaald onderwerp kennende, toewenst, wanneer hij te gast is op deze of gene zijn blog. Uiteraard wens ik zijn kinderen evengoed alle goeds. Ik zit namelijk niet als hem, Pipi Llulkous, in mekaar.

 

fred van der wal 08-04-2010 07:14

 

@Wies

 

Het raadplegen van een openbaar archief zoals het Noord Hollands Archief waar de administratie van de Rijksakademie is opgeslagen heeft niets te maken met “achter de rug van iemand om informatie in winnen”. U zou beter moeten en kunnen weten voor U emotionele niet gefundeerde uitspraken doet. De beeldende kunst gaat mij aan het hart en is geen hobby waarin pose, leugens en misleiding zouden moeten plaats vinden. Ik heb veel overlast gehad van door jou genoemde meneer en kom uitsluitend met zakelijke mede delingen over een valse claim ten aanzien van het drie maal winnen van een kunstprijs door deze collega, waarbij de lezer misleid wordt.Het lijkt me de normaalste zaak van de wereld om dat te checken. Het enkele malen onjuist vermelden van zogenaamde behaalde prijzen vind ik een zeer kwalijke zaak. Indien al of niet opzettelijk onjuistheden worden opgevoerd als verdienste kan dat gecorrigeerd worden. De normaalste zaak van de wereld.

 

fred van der wal 08-04-2010 08:54

 

Je hebt het mis meneer Rozen

 

de archivaris van de rijksakademie heeft er niets mee te maken

 het Noord Hollands Archief is correct in zijn mededelingen

 de naam XXX komt niet voor in toekennen van de Uriot prijs

 dus maak je geen illusies

 

fred van der wal 08-04-2010 09:22

 

U bent toch niet zo naief dat U denkt dat een zoekmachine geen meerdere mogelijkheden biedt? Bovendien blijkt uit de mail van het archief dat XXX stond ingeschreven aan de Rijks akademie. Hij heeft dus inderdaad de naam kunnen vinden.

 

An van den burg 08-04-2010 09:30

 

Wat beweegt een weblogger om zichzelf voorturend een grotere status toe te kennen dan de werkelijkheid hem een achteraf plaats op de mestvaaalt in de slagschaduw van de Grote. Hij is zo gestoord als een deur, die X.! Ik zag een paar schilderijen vannhem: broddelwerken!

An.

 

fred van der wal 08-04-2010 09:55

 

@An van den Burg

 

Ben het volledig met je eens dat zijn schilderijen zeer slecht zijn.  Het is typerend voor het nivo van de Rijksakademie te Amsterdam in de zestiger en zeventiger jaren dat leerlingen zonder enig nivo zich konden handhaven, lieden die geen enkel talent hadden, de dag na het eindexamen contraprstaie kregen, een door de staat gesubsidieerd ateliertje en zich gelijk op hun 23-e inschreven voor het Rosa Spierhuis om na hun 65-e ingepamperd verder te vegeteren. Dat is nooit mijn ideaal geweest. Het leerlingenbestand van akademies is er voornamelijk om de plaats van de leraren te bestendigen. Hoe meer adspirant kunstenaars des te beter desalarispositie van de teken- en schilderleraren, die blijven wel zitten tot hun AOW.

 

Binnen de BBK kwam ik veel dit type collegaatjes tegen die heel wat sterke verhalen en praatjes hadden en zich dankzij geleuter, veel drankgebruik en slikken van psychedlica plaatsen in kunstcommissies konden verwerven of posities als leraren. aan akademies. De reden waarom K. mij nu al geruime tijd al of niet in gezelschap van enkele andere webloggers verbaal aanvalt en acties tegen mij organiseert ontgaat mij ten enemale. Er zijn “kunstschilders” die in de kroeg op de hoek zich een Nieuwe Rembrandt of Picasso van Amsterdam wanen en aan de tapkast met hun lulverhalen heel wat lof oogsten van de kastelein zo lang er maar gezopen wordt. Ik wil daar niet bij horen.

 

fred van der wal 08-04-2010 11:18

 

De mail is in mijn bezit meneer Rozen via het Noord Hollands Archief. Iedereen kan die gegevens opvragen. Waar heeft U het eigenlijk over? X. heeft nooit een prijs gewonnen. Als U in de waan wilt verkeren dat het wel zo is; veel geluk er mee. De feiten spreken voor zich.

 

fred van der wal 08-04-2010 11:36

 

Een typfout is gemakkelijk gemaakt Rozen, dat is een vormkwestie, inhoudelijk verandert er niets. De mail van het Noord Hollands Archief is in mijn bezit met de datum van inschrijving aan de Rijks akademie van X.-whatever-hoe die man heet. Deze meneer met die exotische naam heeft nog nooit een prijs gewonnen en zal ook nooit iets winnen, zelfs niet mijn sympathie, net als Heer Rozen. Wat dat betreft zitten jullie op één lijn. Voor verdere informatie uit een onbevoordeelde bron: lees het commentaar van ZichtvanVerre.

 

fred van der wal 08-04-2010 12:14

 

Je liegt dat je barst want een antwoord van het Noord Hollands Archief laat weken op zich wachten, meneer Rozen. ga je zo door, moet je vooral doen, dan is dat de zoveelste IP ban die je naar je kop geslingerd krijgt.

 

fred van der wal 08-04-2010 16:49

 

Mijn informatie betreffende het ontkennen van de toekenning van de Uriotprijs aan de Heer X. heb ik per mail gekregen van het Noord Hollands Archief. Ik vertrouw er op dat deze informatie juist is. Er is geen enkele reden aan de juisheid daarvan te twijfelen. Alhoewel het niet erg nobel is om zo’n email weer te geven en zelfs niet legitiem deze aan derden te geven zal ik deze toesturen op aanvraag van betrokkenen indien gewenst, daar ik niet graag voor leugenaar, fraudeur of manipulator wordt uitgemaakt, zelfs niet door de alom beminde Ron Rozen, die ik helaas heb moeten bannen.

 

Vorser 08-04-2010 18:13

 

Zie mijn reacties onder de laatste bijdrage van de heer X. Hetgeen vreemd genoeg resulteerde in een ban. Wellicht kan de Stichting zelf opheldering geven. Het is ieg niet zo dat er jaarlijks 5 prijzen worden gegeven. Het is standaard 1, en soms meer. Wellicht is er sprake geweest van een nominatie. Je kan jezelf namelijk nomineren.

 

fred van der wal 08-04-2010 18:51

 

@Vorser.

 

Hahaha; jezelf nomineren! Het wordt steeds gekker! Of wel jezelf voor de gek houden! Ik heb altijd al gedacht dat de Rijksakademie werd bevolkt tot ver in de zeventiger jaren door psychopathische paljassen en zwartgallige druiloren, de “professoren” deels notoire dronkelappen, maar nu zie ik mijn vooroordeel weer eens bevestigd. Ik ga er verder achter aan in elk geval. Daar de Heer X. zichzelf ook toedichtte drie maal (!) de Prix de Rome tehebben gewonnen, hetgeen niets van klopte, zelfs niet één maal is gerede twijfel ontstaan aan zijn verdere uitlatingen. Documenten over de verleende Uriotprijzen aan K. heb ik niet onder ogen gehad, dus….Waar heeft hij het over? Zijn beeldend werk vind ik trouwens ver onder de maat.

 

fred van der wal 08-04-2010 18:58

 

Vanmiddag bereikte mij een mail van het Noord Hollands Archief waarin de archivaris na woedende mails en telefoontjes van de betrokken Limburger voorzichtig terug krabbelde in zijn eerder gedane uitlatingen. Er was niets te vinden over het verlenen van de Uriot prijs in het archief, maar dat zou wel eens betekenen dat hij toch die prijs zou kunnen hebben gehad als er tenminste documentatie van voorhanden zou zijn geweest, maar helaas. Deze houding van zich verschuilen achter een wolk van woorden is de kenmerkende beroepsmatige houding van menig ambtenaar.

 

 

Vorser 08-04-2010 17:43

 

Vreemd dat de prijs in 1975 tweemaal is uitgereikt:

 

Ellie Hahn

 

Ellie Hahn (Jutphaas, 1950) kreeg haar opleiding aan de Akademie Artibus o.l.v.

 

Jan van Luijn (1968 – 1973) en aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten

 

Amsterdam o.l.v. prof. V.P.S. Esser (1973 ? 1977).

 

Tot 1989 was ze docente bij de stichting Esthetische Vormgeving Artibus Utrecht

 

en vanaf 1978 tot op heden is ze docente bij de stichting Crea: de Culturele

 

Afdeling van de Universiteit van Amsterdam.

 

Ze ontving in 1975 de kunstprijs Willem F.C. Uriot en was in 1977 winnaar van de

 

Gouden Ereprijs van de Prix de Rome in de vrije beeldhouwkunst.

 

 

Vorser 08-04-2010 17:58

 

Eén Uriot prijs per jaar. En de stichting reikt deze nog steeds jaarlijks uit.

 

In 1957 werd de ‘Stichting Kunstprijs Willem F.C. Uri(oo)t’ in het leven

 

geroepen. Bij de toekenning wordt gelet op herkenning van een specifieke

 

leefwereld en het aangaan van risico’s in werk en werkproces.

 

De prijs bestaat uit documentatie van het werk van een kunstenaar of

 

samenwerkende kunstenaars en publicatie daarvan in de vorm van een boek, cd-rom,

 

video of anderszins.

 

Nu nog even de winnaars van 74 en 76 zien te vinden.

 

Fred van der Wal 08-04-2010

 

Als X. werkelijk die prijs heeft gewonnen dan zal hij daar documentatie van in handen hebben. Zie reactie van Vorser. Die documentatie blijkt X. niet te kunnen tonen. En wie heeft er nou gelijk?

 

Vorser 08-04-2010 19:14

 

Andere levenswandel, wederom zelf gecomponeerd:

 

K. Life and Work

 

1967 The first photo contest Europe Basle Swiss

 

1970 Studies art at the Rijks Akademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam

 

1974 The first Uriotprice for graphic Amsterdam

 

1975 The first Uriotprice aquarel Amsterdam

 

1980 First solo exposition gallery Paladijn Amsterdam

 

etc.

 

Fotowedstrijd is nu in 1967, en een andere benaming. Zo omschreven, een deelname

 

dus. In 1976 geen Uriôt prijs?!

 

Al met al zit er een behoorlijk luchtje aan de heer K. Of hij leeft in een fantasiewereld.

 

fred van der wal 08-04-2010 19:27

 

1977 Exposition Stedelijk Museum Amsterdam aquarel group.

 

Deze directie van het Stedelijk Museum distantieerde zich van dit soort tentoon stellingen georganiseerd door de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen. Verzamelingen van zoveelste rangs gefrustreerde, doorgaans plat Amsterdams pratende kunstenaars met het verstand van een regenwurm. Er stond altijd een bordje bij dat soort exposities ” Buiten  verantwoordelijkheid van de directie van het Stedelijk Museum” . En terecht! De tentoon gestelde bagger was niet om aan te zien. Maanden geleden beweerde K. dat hij persoonlijk door de directeur van het Stedelijk Museum. Jhr. Sandberg, was uitgenodigd voor de Aquarellisten expositie. Dit is onjuist.  De directie had niets te maken met de kunstenaarsverenigingen. Fantasie verhalen die door menig schwärmerische dame van middelbare leeftijd met een broek vol liefde voor de gekreukte medemens geslikt wordt. In de tijd dat K. mee mocht doen met een tentoonstelling van waterverschilders buiten verantwoordlelijkheid van de directie van het Stedelijk Museum was Sandberg al lang geen directeur meer maar Mr. Edy de Wilde. Wat kan een mens zich toch vergissen!

 

(wordt vervolgd)

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.